< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

deneme5

Question 1 of 25

Medal-premium 1

Kalabalık karşısında ezbere söylenen şiir anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir ? gelecektime.com

Select one of the following:

 • A. Kojan

 • B. Takşut

 • C. Takmak

 • D. Küg

 • E. Padak

Question 2 of 25

Medal-premium 1

Bu kitap o tarihe kadar süre gelen terbiye yöntemlerini tamamen değiştirmiş, 80-100 yıldır Avrupa'nın ilerlemesine neden olduğu halde henüz dilimize çevrilmemiştir diyerek J.J Roussau'nun "Emile" adlı eserinin çevirisini yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Ebuzziya Tevfik

 • B) Namık Kemal

 • C) Ziya Paşa

 • D) Sümbülzade Vehbi

 • E) Halil Fikret Kanad

Question 3 of 25

Medal-premium 1

Cafer Çelebi’nin, döneminin önde gelen şairlerini de eleştirdiği eseri asagıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • a. Miftahu’l-Ulum

 • b. Fenniye-i Eflar

 • c. Heves-name

 • d. Pend-name

 • e. şair-name

Question 4 of 25

Medal-premium 1

Uygur yazısını aşağıdakilerden hangisi çözmüştür?

Select one of the following:

 • a. W. Thomsen

 • b. A. von Le Coq

 • c. F. W. K. Müller

 • d. V. Bang

 • e. A. von Gabain

Question 5 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Hacı Bektaş-i Veli'nin Arapça mensur bir eseri olan Makâlât'inin manzum bir tercümesidir ?

Select one of the following:

 • A. Ferahname

 • B. Behçetü'l-Hadâik

 • C.Letayifname

 • D.Bahrü'l- Hakâyık

 • E. Velâyetname

Question 6 of 25

Medal-premium 1

Latin harfleriyle basılmış ilk ders kitabı olan "Edebiyat" adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Hüseyin Cahit Yalçın

 • B) Ziya Gökalp

 • C) Ömer Seyfettin

 • D) Ali Canip Yöntem

 • E) Mehmet Emin Yurdakul

Question 7 of 25

Medal-premium 1

Karahanlı Türkçesinde ''Körklüg ol''kelimesinin anlamı nedir??

Select one of the following:

 • A)Güzel o

 • B)O güzel

 • C)Güzel olur

 • D)Güzeldir

 • E)Güzel kişi

Question 8 of 25

Medal-premium 1

M. Akif Ersoy, aşağıdakilerden hangisini edebiyat tarihimizin ilk münekkidi olarak kabul eder?

Select one of the following:

 • A) Namık Kemal

 • B) Şinasi

 • C) Ziya Paşa

 • D) Recaizade Mahmut Ekrem

 • E) Abdülhak H. Tarhan

Question 9 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi uygurlar dönemi ait yazıtlardan biri değildir ?

Select one of the following:

 • A)Taryat

 • B)şine-usu

 • C)kara balgasun

 • D)çoyren yazıtı

 • E)somon- tes

Question 10 of 25

Medal-premium 1

Edebiyatımızda "Türk Denizciliğini destanlaştıran adam olarak bilinir" bu isim aşağıdakilerden hangisidir ?

Select one of the following:

 • A) Sait Faik

 • B) Yahya Kemal

 • C) Enis Behiç

 • D)Cevat Şakir

 • E) Halit Fahri

Question 11 of 25

Medal-premium 1

Türk beyinin kızı olan Gülizar ile olan aşkı anlatan halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Âşık Garip

 • B) Şah İsmail

 • C) Kirmanşah

 • D) Köroğlu

 • E) Alpamış

Question 12 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisinin tarihsel roman türünde eseri yoktur?

Select one of the following:

 • A) Reşat Ekrem Koçu

 • B) Nihal Atsız

 • C) Peyami Safa

 • D) Ahmet Hikmet Müftüoğlu

 • E) Ali Ekrem Bolayır

Question 13 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Kerem ile Aslı hikayesinin kahramanlarından biri değildir?

Select one of the following:

 • A) Arapüzengi

 • B) Halep Paşası

 • C) sofu

 • D) esma

 • E) Keşiş

Question 14 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi mensur eserlerden biri değildir?

Select one of the following:

 • A) Adab-ı zurefa

 • B) Fezleke

 • C) Şikayetname

 • D) Kabusname

 • E) Sakiname (heft cam)

Question 15 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarında kullanılan motiflerden değildir?

Select one of the following:

 • A)Işık

 • BAğaç

 • C)Ak sakallı ihtiyar

 • D)Bakır

 • E)Ok-Altın yay

Question 16 of 25

Medal-premium 1

Dede Korkut hikâyelerinden olan Bamsı Beyrek Hikâyesi ile benzer özellikleri olan halk hikâyesi aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Kerem ile Aslı

 • B) Aşık Garip

 • C) Yaralı Mahmut

 • D) Leyla ile Mecnun

 • E) Karacaoğlan ile İsmikan Sultan

Question 17 of 25

Medal-premium 1

16. yy. şairlerinden olan ve '' Cami-i Rum'' olarak adlandırılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • a. Baki

 • b.Lami'i Çelebi

 • c. Hayali

 • d.Bağdatlı Ruhi

 • e.Taşlıcalı Yahya

Question 18 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Ömer Seyfettin'in eserlerinden biri değildir??

Select one of the following:

 • A)Yalnız Efe

 • B)Kızıl Elma

 • C)And

 • D)Hicranlar

 • E)Kurumuş Ağaçlar

Question 19 of 25

Medal-premium 1

Türk edebiyatında yapılan araştırmalara göre edebiyatın son meddahı olarak kabul edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Özdemir Nutku

 • B) İsmail Dümbüllü

 • C) Şükrü Elçin

 • D) Ali Duymaz

 • E) Fikret Türkmen

Question 20 of 25

Medal-premium 1

Başkahramanları Seniha,Naim Efendi olan roman aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Eylül

 • B)Mürebbiye

 • C)Sodom ve Gomore

 • D)Kiralık Konak

 • E)Yaban

Question 21 of 25

Medal-premium 1

L.Johansson'un dil tasnifinde asagidakilerden hangisi yoktur ?

Select one of the following:

 • A)Guneybati grubu

 • B)kuzeybati grubu

 • C)ogur grubu

 • D)argu grubu

 • E)bulgar grubu

Question 22 of 25

Medal-premium 1

Asagidakilerden hangisi usulsüz Türkülerden degildir?

Select one of the following:

 • A.bozlak

 • B.kayabaşi

 • C.türkmani

 • D.sümmani

 • E. Kerem

Question 23 of 25

Medal-premium 1

Asagidakilerden hangisi Kaygusuz Abdal'in mensur eserlerinden biri değildir?

Select one of the following:

 • A.budalaname

 • B.kitab-ı miglate

 • C.vucudname

 • D.risale-i kaygusuz

 • E.gevhername

Question 24 of 25

Medal-premium 1

Divan şiirinde “hüzün” sembolü olarak anılan peygamber
aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • a. ibrahim

 • b. ismail

 • c. Davud

 • d. Yusuf

 • e. Yakub

Question 25 of 25

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Yusuf Ziya Ortaç ile Yaşar Nabi Nayır' ın ortak özelliği sayılabilir?

Select one of the following:

 • a) Milli Edebiyat Zevk ve anlayışı ile şiir yazmaları

 • b) Öz Şiir anlayışı ile şiir yazmaları

 • c) Aynı Edebi Topluluk içinde yer almaları

 • d) Mizahi bir anlayışla hareket etmeleri

 • e) Sanatçı kimliklerinin ötesinde dergi konusunda başarılı olmaları

Icon_fullscreen
Muhammed Uzunay
Quiz by , created about 3 years ago

Quiz on deneme5 , created by Muhammed Uzunay on 12/01/2015.

Eye 2587
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Muhammed Uzunay
Created by Muhammed Uzunay about 3 years ago
Close