< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Examenvragen deel 1 (Meerkeuze)

Question 1 of 51

Medal-premium 1

Hoe oud is het heelal?

Select one of the following:

 • 12,15 miljard jaar geleden

 • 15, 25 miljard jaar geleden

 • 13,75 miljard jaar geleden

Question 2 of 51

Medal-premium 1

Wanneer ontstond de homo sapiens/ moderne mens?

Select one of the following:

 • 100 000 jaar geleden

 • 200 000 jaar geleden

 • 300 000 jaar geleden

Question 3 of 51

Medal-premium 1

De venus van Wildorf is één van de oudste voorbeelden van beeldhouwkunst dat we kennen. Hoe oud?

Select one of the following:

 • 15.000 v.C.

 • 25.000 v.C.

 • 35.000 v.C.

Question 4 of 51

Medal-premium 1

Vanaf wanneer gingen mensen op een vaste plaats wonen? (2 antwoorden)

Select one or more of the following:

 • 6700 v.C.

 • 7.500 v.C.

 • 8.000 v.c.

 • Jericho

 • Catalhoyuk

 • Milete

Question 5 of 51

Medal-premium 1

Wat markeert de overgang van prehistorie naar historie?

Select one of the following:

 • Het schrift

 • Wonen in steden

 • Wonen in nederzettingen

Question 6 of 51

Medal-premium 1

Wie ontwierp de trappiramide van Djoser?

Select one of the following:

 • Imokep

 • Ithomep

 • Imhotep

Question 7 of 51

Medal-premium 1

Hoe hoog is de piramide van Cheops?

Select one of the following:

 • 164

 • 148

 • 146

Question 8 of 51

Medal-premium 1

Hoeveel stenen bevat de piramide van Cheops?

Select one of the following:

 • 1,9 miljoen stenen

 • 2,1 miljoen stenen

 • 2,3 miljoen stenen

Question 9 of 51

Medal-premium 1

Welk van deze drie is geen wereldwonder?

Select one of the following:

 • Hangende tuinen van Babylon

 • Trappiramide van Djoser

 • Mausoleum van Halicarnassus

Question 10 of 51

Medal-premium 1

Wanneer vond de Trojaanse oorlog plaats?

Select one or more of the following:

 • 1100 v.c.

 • 1200 v.C.

 • 1300 v.C.

 • Hellenistische periode

 • Myceense periode

Question 11 of 51

Medal-premium 1

Wanneer werd ijzer uitgevonden?

Select one or more of the following:

 • 1100 - 800 v.C.

 • 1200 - 900 v.C.

 • 1000-700 v.C.

Question 12 of 51

Medal-premium 1

De egyptische wereldvisie is...

Select one of the following:

 • ... een eindige wereldvisie.

 • ... een cyclische wereldvisie.

Question 13 of 51

Medal-premium 1

Wanneer begint de geschiedenis van de filosofie (Milete, huidige Turkije)?

Select one of the following:

 • 797 v.C.

 • 636 v.C.

 • 585 v.C.

Question 14 of 51

Medal-premium 1

Welke verbinding is juist met de humeuren en temperamenten? (Vraag anders gesteld, door meerkeuze :) )

Select one of the following:

 • Aarde - slijm - flegmatisch

 • Water - gele gal - cholerisch

 • Vuur - zwarte gal - melancholisch

 • Water - bloed - sanguinisch

 • Vuur - bloed - sanguinisch

Question 15 of 51

Medal-premium 1

Vul de definitie aan : de gulden snede is een verhouding waarbij

Select one of the following:

 • ... het grootste deel zich verhoudt tot het kleinste deel, zoals het grootste deel zich verhoudt tot het geheel.

 • ... het kleinste deel zich verhoudt tot het grootste deel ,zoals het grootste deel zich verhoudt tot het geheel.

 • ... het kleinste deel zich verhoudt tot het grootste deel, zoals het kleinste deel zich verhoudt tot het geheel.

Question 16 of 51

Medal-premium 1

Vul de rij van Fibonacci aan: 1 1 2 3 5 ...

Select one of the following:

 • ... - 7 - 10 - 13

 • ... 8 - 12 - 16

 • ... 8 - 13 - 21

Question 17 of 51

Medal-premium 1

Voor Aristoteles bestaat alles uit stof en vorm. De essentie is...

Select one of the following:

 • ... de constructie

 • ... de bouw

 • ... de vorm

Question 18 of 51

Medal-premium 1

Wanneer dateren we de hellenistische filosofie?

Select one of the following:

 • 1100 - 332 v.C.

 • 332 v.C. - 400

 • 30 v.C. - 400

Question 19 of 51

Medal-premium 1

Hoeveel inwoners telde Rome omstreeks het jaar 100?

Select one of the following:

 • 500.000

 • 1 miljoen

 • 5 miljoen

Question 20 of 51

Medal-premium 1

Wanneer werd het Christendom een staatsgodsdienst?

Select one of the following:

 • 332

 • 346

 • 380

Question 21 of 51

Medal-premium 1

Wanneer viel het West Romeinse Rijk?

Select one of the following:

 • 332

 • 386

 • 476

Question 22 of 51

Medal-premium 1

Wanneer valt het Oost Romeinse Rijk en eindigt de Byzantijnse periode?

Select one of the following:

 • 1345

 • 1453

 • 1538

Question 23 of 51

Medal-premium 1

Wat is de diameter van de koepel van het Pantheon?

Select one of the following:

 • 43,3

 • 45,1

 • 47,3

Question 24 of 51

Medal-premium 1

Wat zijn de basisprincipes van de architectuur volgens Vitruvius?

Select one of the following:

 • Utilitas, firmitas, venustas

 • Venustas, furlutas, utilas

Question 25 of 51

Medal-premium 1

In de duistere Middeleeuwen krimpt de bevolking van x naar y miljoen inwoners.

Select one of the following:

 • x=50 y= 20/30

 • x= 60 y= 10/20

 • x=70 y= 20/30

Question 26 of 51

Medal-premium 1

Waarom bestond een huis in de duistere middeleeuwen slechts een ruimte of hal?

Select one of the following:

 • Bouwen was duur

 • Slechts één schoorsteen

 • Geen schoorstenen

Question 27 of 51

Medal-premium 1

Waar vinden we omstreeks 850 de grootste bibliotheek ter wereld? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Select one or more of the following:

 • Oost Romeinse Rijk

 • Milete

 • Midden Oosten

 • Huis der Boeken

 • Huis der Wijsheid

Question 28 of 51

Medal-premium 1

Waar komt de benaming Middeleeuwen vandaan?

Select one of the following:

 • De humanisten vonden dat deze periode zo snel mogelijk vergeten moest worden.

 • De humanisten vonden de periode tussen de Oudheid en de postmoderne tijd een periode waar weinig in gebeurde.

Question 29 of 51

Medal-premium 1

'Wie' vond het papier uit?

Select one of the following:

 • Tang Dynastie

 • Milete, huidige Turkije

 • Wang Dynastie

Question 30 of 51

Medal-premium 1

Waar bevindt de paltskapel van Karel de Grote zich?

Select one of the following:

 • Luik

 • Aken

 • Lile

Question 31 of 51

Medal-premium 1

Hoeveel gotische kathedralen werden er gebouwd in Frankrijk?

Select one of the following:

 • 60

 • 70

 • 80

Question 32 of 51

Medal-premium 1

Wanneer schreef Dante de Divina Commedia?

Select one of the following:

 • Tussen 1208 - 1281

 • Tussen 1308 - 1321

 • Tussen 1380 - 1391

Question 33 of 51

Medal-premium 1

Hoeveel exemplaren telde een bestseller of populair boek in de Middeleeuwen?

Select one of the following:

 • 200

 • 300

 • 400

 • 500

Question 34 of 51

Medal-premium 1

Welk van onderstaande wetenschappen horen bij het trivium?

Select one or more of the following:

 • Taalkunde

 • Wiskunde

 • Wetenschappen

 • Logica

 • Grammatica

 • Retorica

 • Economie

Question 35 of 51

Medal-premium 1

Wanneer ontstaan universiteiten?

Select one of the following:

 • 1200 - 1350

 • 1200 - 1450

 • 1300 - 1450

Question 36 of 51

Medal-premium 1

Waarom is de Karolingische renaissance wel een renaissance? (meerdere antwoorden mogelijk)

Select one or more of the following:

 • Latijn, universele taal

 • Heropleving kunst

 • Literaire en filosofische werken herontdekt

Question 37 of 51

Medal-premium 1

Waarom is de Karolingische renaissance, geen renaissance?

Select one or more of the following:

 • Boeken Luxe object

 • Weinig verkochte boeken voor Middeleeuwen

 • Kennis is voor de elite

 • Kennis is voor de gemiddelde man

Question 38 of 51

Medal-premium 1

Waar en wanneer vindt de insulaire periode plaats?

Select one or more of the following:

 • 500 - 800

 • 600 - 900

 • 400 - 1000

 • Keltische Ierland

 • Milete - Turkije

 • Catalhoyuk

Question 39 of 51

Medal-premium 1

Hoeveel kringen heeft de hel in de Divina Commedia?

Select one or more of the following:

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

Question 40 of 51

Medal-premium 1

Wat bevindt zich op de top van de Louteringsberg in de Divina Commedia?

Select one of the following:

 • De wellustigen branden in een muur van vuur

 • De hovaardigen/hoogmoedigen. Zij gaan gebukt met zware lasten om nederigheid te leren.

 • Aards paradijs bevindt zich bovenaan de Louteringsberg.

Question 41 of 51

Medal-premium 1

Waaraan dankt Firenze zijn rijkdom?

Select one or more of the following:

 • Textiel

 • Boekdrukkunst

 • Bankwezen

 • Kunst en architectuur

Question 42 of 51

Medal-premium 1

Wanneer vindt de Renaissance plaats?

Select one or more of the following:

 • 1320 - 1700

 • 1370 - 1600

 • 1420 - 1600

Question 43 of 51

Medal-premium 1

Wanneer vindt de barok plaats? (Premoderne tijd)

Select one of the following:

 • 1500 - 1600

 • 1550 - 1650

 • 1600 - 1700

 • 1600 - 1750

Question 44 of 51

Medal-premium 1

Waarom was de kennis van het perspectief van de Grieken en de Romeinen onvolmaakt?

Select one of the following:

 • Dieptelijnen lopen naar meerder vluchtpunten.

 • Ze maken geen gebruik van dieptelijnen

Question 45 of 51

Medal-premium 1

Wie maakte het eerste echte schilderij met lineair perspectief en wanneer? (2 antwoorden)

Select one or more of the following:

 • 1413

 • 1314

 • 1473

 • Pierro della Francesca

 • Filippo Brunelleschi

Question 46 of 51

Medal-premium 1

Wanneer werd de koepel van Dom van Firenze voltooid?

Select one of the following:

 • 1413

 • 1423

 • 1436

Question 47 of 51

Medal-premium 1

Wat is de schildertechniek sfumato?

Select one of the following:

 • Omtrekken van onderwerpen worden wazig gemaakt.

 • Dieptelijnen gaan naar meerdere vluchtpunten.

 • Men maakt gebruik van een over-all compositie.

Question 48 of 51

Medal-premium 1

Wat is de schildertechniek chiaroscuro of clair-obscur?

Select one of the following:

 • De omtrekken vervagen

 • Licht - donker contrast

 • Grijswaarden

Question 49 of 51

Medal-premium 1

Wat is het verschil tussen disegno en colore?

Select one of the following:

 • Disegno : design, colore: kleur

 • Designo: vlakken, colore : kleur

 • Designo : ontwerp en lijn, Colore: kleur

Question 50 of 51

Medal-premium 1

Wat is het thema van 'de geboorte van Venus' van Botticelli?

Select one of the following:

 • Prostitutie

 • Vrouw worden

 • Maagdelijke schoonheid

Question 51 of 51

Medal-premium 1

Waarom is het realisme van de renaissance niet fotografisch?

Select one of the following:

 • Omtrekken zijn vaag

 • Innerlijke werkelijkheid

 • Verschillende vluchtpunten

Icon_fullscreen
Margot Pauwels
Quiz by , created about 3 years ago

Examenvragen deel 1 van cultuuroverzicht. Let uiteraard niet op de gegeven antwoorden, aangezien het examens zijn en dingen uit mijn duim zuigen niet zo vlot gaat. Vragen dat er niet in staan: Wanneer werden Gotische Kathedralen gebouwd? - Wanneer spreken we van nederzetting? - Wanneer werd het Romeinse Rijk een wereldrijk? - Waarom en wanneer werd het Karolingische schrift vervangen door het gotische schrift? - .. Deze staan er niet in omdat ik zelf niet zeker ben van de antwoorden.

Eye 595
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Margot Pauwels
Created by Margot Pauwels about 3 years ago
Close