< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

deneme 7

Question 1 of 26

Medal-premium 1

Nedim daha hayattayken şiirlerindeki yeniliği fark ederek onu "taze zeban" sıfatıyla nitelendiren tezkire yazarı aşağıdakilerden hangisidir? gelecektime.com

Select one of the following:

 • A) Mucib

 • B) Safayi

 • C) Salim

 • D) Beliğ

 • E) Silahtarzade Mehmet Emin

Question 2 of 26

Medal-premium 1

Dede Korkut hikayelerini ilk kez latin alfabesiyle yayımlayan bilim insanımız aşağıdakilerden hangisidir ?

Select one of the following:

 • A) Muharrem Ergin

 • B) Orhan Şaik Gökyay

 • C) Reşit Rahmeti Arat

 • D) Pertev Naili Poratav

 • E) Mehmet Fuat Köprülü

Question 3 of 26

Medal-premium 1

Çocuk, dili çevresiyle kurduğu iliskilerden ve çevresindeki insanlarla etkileserek öğrenir. Dil gelismeden,öğrenme mümkün olmaz. Öğrenme dili gerektirir, dil
de öğrenmeyi etkiler.Bu paragrafta açıklanan dil öğretim yaklasımı asağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Bilissel

 • B) Geleneksel

 • C) İslemsel

 • D) Davranısçı

 • E) Yapılandırıcı

Question 4 of 26

Medal-premium 1

Türük bodun illedük ilin ıçgınu ıdmış kaganladuk kaganın yitürü ıdmış cümlesinde sıfat-fiil ekinin bulunduğu sözcük aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A Içgınu

 • B kagan

 • C illedük

 • D İlin

 • E Yitürü

Question 5 of 26

Medal-premium 1

Ey nâzenînim lûtfun ile iznin olursa
Bir gice girip koynuna uryan olayım ben

Bu Gevherî kulunu derde düşürdün
Bir bûse virüp derdine derman olayım ben

Yukarıda verilen şiirin nazım türü hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Semaî

 • B)Selis

 • C)Satranç

 • D)Divan

 • E)Kalenderi

Question 6 of 26

Medal-premium 1

I. Ön deyiş
II. Arzbar
III. Fasıl
IV. Bitiş
Sırasıyla bölümleri verilen halk edebiyatı türü hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Karagöz

 • B)Orta oyunu

 • C)Kukla

 • D)Köy seyirlik oyunları

 • E)Meddah

Question 7 of 26

Medal-premium 1

Ahsenü'l Kasasi'l Mübarek olarak nitelendirilen kıssa, aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Süheyl ü Nevbahar

 • B)Çarhname

 • C)Yusuf u Züleyha

 • D)Leyla vü Mecnun

 • E)Ferhad u Şirin

Question 8 of 26

Medal-premium 1

Dil ve Anlatım dersinde cümle ögeleri çözümlemelerinde yüklemin önemini vurgulamak isteyen bir öğretmen "Yüklemi doğru tespit ettiğinizde diğer ögeler çorap söküğü gibi gelecektir ancak ipin ucunu kaçırırsanız yumaklara dolanır kalırsınız." demektedir.
Bu derste öğretmenin kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Benzetim

 • B) Analoji

 • C) Düz anlatım

 • D) Örnek olay

 • E) Argümantasyon

Question 9 of 26

Medal-premium 1

Köroğlu hikayesinin ilk derlendiği yüzyıl ve derleyicinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A- 19.yy İ Şopen

 • B- 20.yy- Kononenko Moyle

 • C- 18.yy- Radloff

 • D- 19.yy- Ignac Konus

 • E- 19.yy- Otto Spies

Question 10 of 26

Medal-premium 1

Karacaoğlan ve İsmikan Sultan hikayesinin tek anlatmasının bulunduğu eser ve eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A- Reşidüddin- Cami-üt Tevarih

 • B- Feridüddin Attar- Mantık-ut Tayr

 • C- Mevlana – Mesnevi

 • D- Radlaff- Proben

 • E- Celaleddin-i Rumi- Fihi Ma-Fih

Question 11 of 26

Medal-premium 1

"Namık Kemal'in 1884'te yazdığı eserinin önssözünde klasik kurallara karşı durması ve Romantizm anlayışını övmesinde Victor Hugo'nun sonra da Dumal Fils'in etkisinde kaldığı eseri"aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A).GÜLNİHAL

 • B).İNTİBAH

 • C).VATAN YAHUT SİLİSTRE

 • D).CELALEDDİN HARZEMŞAH

 • E).ZAVALLI ÇOCUK

Question 12 of 26

Medal-premium 1

Sezai Karakoç’un, onun Hastalar ve Isıklar adlı kitabındaki öykülerin bütünü için yaptığı roman benzetmesini genellestirip Gül Yetistiren Adam, Çarpılmıslar,Kuyu, Hısırtı,Toz gibi diğer öyküleri için de düsünebiliriz. Bütün öykülerini bir arada okuyunca âdeta bir roman okumus gibi oluruz.Bu parçada sözü edilen yazar asağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Mustafa Kutlu

 • B) Necip Tosun

 • C) Rasim Özdenören

 • D) Sadık Yalsızuçanlar

 • E) Hüseyin Su

Question 13 of 26

Medal-premium 1

Kirmanşah Hikâyesi'ni Tarihi-Coğrafi Fin yöntemi kullanarak tahlil eden araştırması aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A. Saim Sakaoğlu

 • B. Fikret Türkmen

 • C. Özkul Çobanoğlu

 • D. Ali Berat Alptekin

 • E. Ensar Aslan

Question 14 of 26

Medal-premium 1

Divan şiirinde şarabı buluşu,cihanı gösteren kadehi,parlak tacı ile anılan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir??

Select one of the following:

 • A-DAHHAK

 • B-CEMŞİD

 • C-EFRASİYAB

 • D-İSKENDER

 • E-SİYAVUŞ

Question 15 of 26

Medal-premium 1

Eski şiire en sert tepkilerden biri olan "Divan Edebiyatı Beyanındadır" adlı kitabın yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A. Yahya Kemal Beyatlı

 • B. Turgut Uyar

 • C. Abdülbaki Gölpınarlı

 • D. Namık Kemal

 • E. Recaizade Mahmut Ekrem

Question 16 of 26

Medal-premium 1

Namık Kemal’in Celal Mukaddimesi’ni yazarken etkisinde kaldığı iddia edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A) Cromwell

 • B) Hernani

 • C) Sefiller

 • D) Faust

 • E) Edebiyata Dair

Question 17 of 26

Medal-premium 1

yinçüdin kelimesinin günümüz Türkçesindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)yünden

 • B)yeniden

 • C)inciden

 • D)şehirden

 • E)günden

Question 18 of 26

Medal-premium 1

A.Von Gabain ve V.Bang'ın birlikte çıkardığı yayın aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Türkische Turfan Texte

 • B)Uigurica

 • C)Manichaica

 • D)Grammatik

 • E)Altun Yaruk

Question 19 of 26

Medal-premium 1

Kuanşi İm Pusar adlı eseri Türkiye'de çalışıp yayımlayan araştırmas aşağıdakilerden hangisidir?

Select one of the following:

 • A)Talat tekin

 • B)Şinasi Tekin

 • C)Reşit Rahmeti Arat

 • D)Muhan Bali

 • E)Fikret Türkmen

Question 20 of 26

Medal-premium 1

Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir değildir?

Select one of the following:

 • A) Mezardan Sesler

 • B) Erenlerin Bağından

 • C) Siyah İnciler

 • D) Okun Ucundan

 • E) Göl Saatleri

Question 21 of 26

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi 17. yyda nesir türünde eser veren sanatçılardan biri değildir?

Select one of the following:

 • A) Nergisi

 • B) Yirmi Sekiz Çelebi Mehmet

 • c) evliya çelebi

 • d) katip çelebi

 • e) veysi

Question 22 of 26

Medal-premium 1

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber hakkında yazılan türlerdendir ?

Select one of the following:

 • A)Hacname

 • B)Gevhername

 • C)Nevruzname

 • D)Tevhid

 • E)Münacaat

Question 23 of 26

Medal-premium 1

Aşağıdaki eserlerden hangisi farklı türde yazılmıştır?

Select one of the following:

 • A)Aganta Burina Burinata

 • B)Anadolu Notları

 • C)Vurun Kahpeye

 • D)Yaprak Dökümü

 • E)Aylak Adam

Question 24 of 26

Medal-premium 1

Aşağıdaki yazarlardan hangisi “fenni roman” yazmıştır?

Select one of the following:

 • şemsettin Sami

 • Recaizade Mahmut Ekrem

 • Nam›k Kemal

 • Halit Ziya Uflakl›gil

 • Ahmet Mithat Efendi

Question 25 of 26

Medal-premium 1

L.Johansson'un dil tasnifinde asagidakilerden hangisi yoktur ?

Select one of the following:

 • A)Guneybati grubu

 • B)kuzeybati grubu

 • C)ogur grubu

 • D)argu grubu

 • E)bulgar grubu

Question 26 of 26

Medal-premium 1

Türkiye'de yapılan ilk masal kataloğu aşağıdaki ikililerden hangisi hazırlamıştır?

Select one of the following:

 • A) Wolfram Eberhard- İlhan Başgöz

 • B) Pertev Naili Boratav- Mehmet Tuğrul

 • C) Pertev Naili Boratav- İlhan başgöz

 • D) Wolfram Eberhard- Pertev Naili Boratav

 • E) Wolfram Eberhard- Mehmet Tuğrul

Icon_fullscreen
Nesin Terzi
Quiz by , created about 3 years ago

Quiz on deneme 7, created by Nesin Terzi on 15/01/2015.

Eye 1676
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Nesin Terzi
Created by Nesin Terzi about 3 years ago
Close