< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Bev pszicho 2013. 01. 13. levelező/nappali B csoport

Question 1 of 29

Medal-premium 1

Az Atkinson- Shiffrin elmélet...

Select one of the following:

 • -az implicit tanulás jelenségét magyarázza meg

 • - a kontextusfüggő tanulás elmélete

 • - szerint az emlékezeti rendszernek különböző tárai vannak

 • - az explicit emlékezet modellje

Question 2 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás IGAZ?

Select one of the following:

 • - a hosszú távú emléknyomok kialakításában a hippokampusz játszik alapvető szerepet

 • - egy trauma átélése után "szabadon lebegő" emléknyomok alakulnak ki az amygdala nemmegfelelő működése miatt

 • - a munkamemória átlagos terjedelme 7 +/- 3 tömb

 • -az "emlékezőművészek" átlagosan 10 +/- 2 tömböt képesek tárolni

Question 3 of 29

Medal-premium 1

Mi a fallikus szakasz legfontosabb eredménye (normális fejlődés esetén) ?

Select one of the following:

 • - az énkoncepció kialakulása

 • - a kontroll kialakulása a záróizmok felett

 • - a nemi szerv örömforrássá válik

 • - az azonos nemű szülő attitűdjeinek és értékeinek belsővé tétele

Question 4 of 29

Medal-premium 1

Melyik kakukktojás?

Select one of the following:

 • - nárcisztikus

 • - depedens

 • - antiszociális

 • - hebefrén

Question 5 of 29

Medal-premium 1

Melyik párosítás NEM helyes?

Select one of the following:

 • - flegmatikus - introvertált, stabil

 • - melankólikus - introvertált, labilis

 • - kolerikus - extroverált, stabil

 • - szangvinikus - extrovertált, stabil

Question 6 of 29

Medal-premium 1

Melyik kakukktojás?

Select one of the following:

 • - anterográd

 • - retrográd

 • - posztgrád

 • - kongrád

Question 7 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - az affektív idegtudomány az emocionális jelenségek agyi szerveződését vizsgálja

 • - a kognitív idegtudomány az agysérültek kognitív képességeit vizsgálja

 • - a kognitív idegtudományban fontos szerepet játszanak az agyi képalkotó eljárások

 • - a kognitív idegtudomány a kognitív folyamatokhoz kapcsolódó idegrendszeri folyamatokat vizsgálja

Question 8 of 29

Medal-premium 1

Mi a kakukktojás?

Select one of the following:

 • - lelkiismeretesség

 • -nyitottság

 • - extraverzió

 • -pszichopátia

Question 9 of 29

Medal-premium 1

Milyen tanulási jelenség kapcsolódik Priszcillához?

Select one of the following:

 • - generalizáció

 • - diszkrimináció

 • - formálás

 • - kioltás

Question 10 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás IGAZ?

Select one of the following:

 • - a gyerekkori nemi nonkomformitás okozza a felnőttkori homoszexualitást

 • - az ellenkező nemű szülővel való azonosulás ( identifikáció) okozza a homoszexualtást

 • - a homoszexualitás t általában egy azonos nemű személy általi "megrontás" okozza

 • - a nemi orientáció a serdülőkorra eldől

Question 11 of 29

Medal-premium 1

Egy kutatásban 1,03-s korrelációt kaptak a szorongásszint és az agresszió között? Ez mit jelent?

Select one of the following:

 • - a magas agressziószint növeli a szorongásos válasz valószínűségét

 • - a szigorú felettes én szorongással bünteti az egyént az erős agresszív késztetések miatt

 • - rosszul számolták ki a korrelációs együtthatót

 • - valamilyen mögöttes (látens) változó magyarázza a szorongás és agresszió együttjárását

Question 12 of 29

Medal-premium 1

Mi az a metaanalízis?

Select one of the following:

 • - a szakirodalom szöveges, kvalitatív áttekintése egy témával kapcsolatban

 • - a pszichoanalízis metaelmélete

 • - a szakirodalom statisztikai módszerekkel való áttekintése egy témával kapcsolatban

Question 13 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás IGAZ?

Select one of the following:

 • - a narkolepszia nem más mint egy nappali NREM-fázis betörés

 • - az alvási apnoé általában fiatal nőknél alakul ki

 • - az inszomniás személyek általában alulbecsülik az alváskiesésük idejét

 • - a legtöbb embernek általában 8-9 óra alvásra van szüksége ahhoz,hogy napközben ne legyen álmos

Question 14 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - a drogabúzus a függőség kialakulása előtt jelenik meg

 • - a tolerancia kialakulásának gyorsasága a kábítószer típusától függ

 • - a tolerancia azt jelenti hogy egyre nagyobb mennyiségű kábítószer kell ugyanakkora hatáshoz

 • - ha valaki nem mutat elvonási tüneteket, nem lehet kábítószerfüggőnek tekinteni

Question 15 of 29

Medal-premium 1

Milyen megerősítési terv alapján működnek a nyerőutomaták?

Select one of the following:

 • - rögzített arányú

 • - változó arányú

 • - rögzített idejű

 • - változó idejű

Question 16 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - a gondolkodásról való gondolkodást metakogníciónak hívjuk

 • - az elmeteóriával rendelkező gyermek tudja, hogy minden ember saját elmével és gondolatokkal rendelkezik

 • - az elmeteória körülbelül 8-10 éves korra alakul ki

 • - az autizmussal élő személyeknek sérült az elmeteóriája

Question 17 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás a IGAZ?

Select one of the following:

 • - a nők általában érzelmesebbek, mint a férfiak

 • - nők és a férfiak elsősorban az érzelmek kifejezésében különböznek, nem az átélésben

 • - a férfiak a nőknél kevésbé szeretik, ha látszanak rajtuk az indulataik

 • - a nők ritkábban éreznek dühöt,mint a férfiak

Question 18 of 29

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • - ID

 • - archetípus

 • - anima

 • - animus

Question 19 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - az óvodában - és nem az anya mellett - töltött időáltalában negatívan hat a gyermek fejlődésére

 • - a rossz színvonalú óvoda a családi háttértől függetlenül káros lehet a gyermekre

 • - az óvoda pozitív hatásai elsősorban a társas kompetencia területén jelennek meg

 • - a jó színvonalú óvoda bizonyos mértékig képes ellensúlyozni a "stresszes" családi környezetet

Question 20 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - a korán érő lányok hajlamosabbak a depresszióra, mint a későn érők

 • - korán érő lányok népszerűbbek a társaik körében, mint a későn érők

 • - a korán érő fiúk elégedettebbek a megjelenésükkel, mint a későn érők

 • - a korán érő fiúk magasabb fokú érzelmi stabilitással jellemezhetők, mint a későn érők

Question 21 of 29

Medal-premium 1

Mi a szakkád?

Select one of the following:

 • - az a jelenség, ahol a túlélésünk szempontjából fontos ingereket nagyobb valószínűséggel vesszük észre

 • - az a jelenség, hogy a vizuális letapogatás során a fegyvereket nagyobb valószínűséggel vesszük észre a környezetünkben, mint a semleges tárgyakat

 • - a vizuális letapogatás azon szakasza, amikor a szem többé-kevésbé mozdulatlan

 • - a vizuális letapogatás azon szakasza, amikor a tekintet egyik pontról a másikra mozog

Question 22 of 29

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • - distressz

 • - disfunkcionalitás

 • - veszélyeztetés

 • - ideálnorma

Question 23 of 29

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • - pánikzavar

 • - mániás epizód

 • - kényszerbetegség

 • - fóbia

Question 24 of 29

Medal-premium 1

Hány személyisége van egy skizofrén személynek?

Select one of the following:

 • - 1

 • - 2

 • - 3

 • - 4 vagy több

Question 25 of 29

Medal-premium 1

Torzító prizmás vizsgálati helyzetben a perceptuális motoros koordináció tanulásában a legfontosabbnak tűnő tényező ..

Select one of the following:

 • - a kritikus periódus

 • - az önindított mozgás

 • - az érési folyamatok

 • - a korlátozott ingerléses helyzet

Question 26 of 29

Medal-premium 1

Melyik a kakukktojás?

Select one of the following:

 • - minimális kockázat elve

 • - informált hozzájárulás elve

 • - személyiségi jogok tiszteletben tartása

 • - maximális kockázat elve

Question 27 of 29

Medal-premium 1

Melyik állítás HAMIS?

Select one of the following:

 • - az intelligensebb személyeknek vastagabb a szürkeállománya, mint a kevésbé intelligenseknek

 • - az örökbefogadott gyerekek egy idő után egyre jobban hasonlítanak a biológiai szülőkre

 • - az alkoholista apák fiai az átlagnál nagyobb valószínűséggel válnak alkoholistává

 • - a skizofrénia kialakulásában nem játszik szerepet a genetika, kizárólag a környezet

Question 28 of 29

Medal-premium 1

Melyik elmélet állítja azt, hogy a nemhez igazodó viselkedést ugyanúgy tanuljuk meg mint minden más tanult viselkedést?

Select one of the following:

 • - pszichoanalízis

 • - szociális tanuláselmélet

 • - nemi séma elmélet

 • - kognitív tanuláselmélet

Question 29 of 29

Medal-premium 1

Melyik iskola fogalma a konnekcionizmus?

Select one of the following:

 • - pszichoanalízis

 • - behaviorizmus

 • - kognitív pszichológia

 • - evolúciós pszichológia

 • - pozitív pszichológia

Icon_fullscreen

Bev pszicho 2013. 01. 13. levelező/nappali B csoport

encii.horvath
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Bev pszicho 2013. 01. 13. levelező/nappali B csoport , created by encii.horvath on 18/01/2015.

Eye 336
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
encii.horvath
Created by encii.horvath over 2 years ago
Close