< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Raportul Juridic Civil

Question 1 of 48

Medal-premium 1

X si Y ii imprumuta prietenului lor Z, care este in mare nevoiem suma de 10.000 lei, in parti egale. Z este obligat sa restituie

Select one or more of the following:

 • 5000 lui X

 • 10000 fie lui X fie lui Y

 • intreaga suma imprumutata lui X si Y, deoarece obligatia este indivizibila

Question 2 of 48

Medal-premium 1

A si B incheie un contract de intretinere cu sotii M si N, prin care se obliga, in schimbul unui apartament, sa-i ajute pe acestia din urma, adica sa le dea alimente, medicamente, ajutor in gospodarie, ingrijire in caz de boala si, la sfarsit, sa-i inmormanteze. Obligatia de intretinere asumata de A si B este

Select one or more of the following:

 • solidara

 • indivizibila

 • considerata incheiata cand oricare dintre debitori o presteaza

Question 3 of 48

Medal-premium 1

Concubinii X si Y cumpara impreuna un apartament, contribuind in parti inegala la plata pretului: X plateste 30%, iar Y restul. Dupa o convietuire de 10 ani, acestia hotarasc sa se desparta si sa imparta apartamentul dobandit in timpul concubinajului. X pretinde ca toate veniturile obtinute din munca le-a adus in casa, in decursul celor 10 ani si , in consecinta, solicita instante, in cadrul actiunii de partaj, sa-l oblige pe Y sa-i plateasca contravaloarea a 50% din apartament. Instanta:

Select one or more of the following:

 • admite cererea lui X, avand in vedere contribuita acestuia la cheltuielile casei

 • respinge actiunea de partaj ca prescrisa

 • admite actiunea de partaj si il obliga pe Y sa plateasca lui X contravaloarea a 30% din apartament

Question 4 of 48

Medal-premium 1

In urma unei prezentari facute de firma X, 12 persoane au achizitionat o casa de vacanta la Marea Neagra, fiecare cate o luna din an, in contract specificandu-se detaliat conditiile contractuale. Cei 12:

Select one or more of the following:

 • sunt coproprietari pe cote-parti

 • au numa un drept de folosinta asupra casei

 • sunt titulari ai unui drept de proprietate periodica

Question 5 of 48

Medal-premium 1

Cu ocazia celebrarii casatoriei, parintii daruiesc fiului lor o pereche de cai. Subiectele raportului juridic privind proprietatea se schimba prin:

Select one or more of the following:

 • contract de donatie

 • accesiune mobiliara, caii fiind considerati bunuri mobile

 • traditiunea cailor

Question 6 of 48

Medal-premium 1

D datoreaza lui C o suma de bani, F, fratele lui D, plateste suma datorata de D lui C si apoi incheie cu D un contract de imorumut, in care D este imprumutatul, iar suma imprumutata este aceeasi pe care F a platit-o lui C. In acest caz, creditorul este schimbat prin

Select one or more of the following:

 • cesiune de creanta

 • subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei

 • novatia prin schimbare de creditor

Question 7 of 48

Medal-premium 1

F are o datorie de 10000 de lei fata de C. Tatal lui F se angajeaza fata de C sa execute el obligatia fiului, dar precizeaza ca va plati contravaloarea sumei in oi. C il elibereaza pe F de datorie. Debitorul a fost achitat prin:

Select one or more of the following:

 • preluarea datoriei

 • novatia prin schimbare de debitor

 • cesiunea de creanta

Question 8 of 48

Medal-premium 1

Persoana X, mare iubitoare de pisici, a lasat la incetarea sa din viata o casa cu gradina celor 15 pisici ale ei. Legatul este:

Select one or more of the following:

 • valabil, daca a respectat forma ceruta de lege.

 • valabil, deoarece pisicile sunt fiinte, cu drepturi stabilite prin lege

 • nul, deoarece pisicile nu pot avea calitatea de subiect de drept

Question 9 of 48

Medal-premium 1

Persoana fizica dobândește capacitate de folosință , ca regulă

Select one or more of the following:

 • la naștere

 • la vârsta de 14 ani

 • de la conceptie

Question 10 of 48

Medal-premium 1

Un minor de 13 ani săvârșește o faptă ilicită. Răspunderea lui civilă delictuală:

Select one or more of the following:

 • operează, dacă se dovedește că a acționat cu discernământ

 • nu intervine, deoarece se prezumă că minorul până în 14 ani nu are discernământ

 • nu este angajată, deoarece minorul nu are capacitate de exercițiu

Question 11 of 48

Medal-premium 1

Copilul N, unicul moștenitor a lui X, se naște după două luni de la data deschiderii succesiunii lui X, bunicul pe linie paternă al acestuia. După 2 ore de la naștere, N moare. La succesiunea lui X, nepotul N:

Select one or more of the following:

 • are vocație succesorală, deoarece s-a născut viu

 • nu are vocație succesorală, deoarece nu a fost viabil

 • nu are vocație succesorală, deoarece la data deschiderii succesiunii nu exista

Question 12 of 48

Medal-premium 1

Capacitatea civilă a persoanei fizice încetează la data:

Select one or more of the following:

 • morții ei clinice

 • dispariției, fără să existe indicii că persoana fizică ar fi în viață

 • morții stabilite prin hotărârea judecătorească declarativă de moarte

Question 13 of 48

Medal-premium 1

Atunci când o persoană fizică a dispărut și există indicii că a încetat din viață, instanța o poate declara moartă:

Select one or more of the following:

 • dacă au trecut cel puțin 2 ani de la data ultimelor informații sau indicii din care rezultă că era în viață

 • dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data ultimelor informații din care rezultă ca era în viață

 • imediat, fără a aștepta să treacă vreun termen, pentru siguranța circuitului civil

Question 14 of 48

Medal-premium 1

Atunci când o persoană a dispărut în urma unui accident acvatic, fără să mai poată fi găsită

Select one or more of the following:

 • se declară moartea pe cale judecătorească în 2 ani de la data accidentului

 • poate fi declarată moartă, dacă au trecut cel puțin 6 luni de la data accidentului

 • poate fi declarată moartă oricând, după ce au trecut cel puțin 6 luni de a data accidentului

Question 15 of 48

Medal-premium 1

Are loc un accident rutier în urma căruia un autoturism explodează și arde, cei doi pasageri fiind carbonizați. Nu se poate face identificarea lor, dar se cunoaște că la volan era soțul iar în dreapta soția. În acest caz se poate declara moartea lor:

Select one or more of the following:

 • în termen de 6 luni de la data accidentului

 • imediat, fără a aștepta trecerea unui termen

 • imediat, fără a aștepta trecerea unui termen, chiar dacă ulterior, prin expertiza ADN, se face identificarea cadavrelor

Question 16 of 48

Medal-premium 1

În cazul în care soțul declarat mort este în viață și anulează hotărârea declarativă de moarte, soțul supraviețuitor:

Select one or more of the following:

 • dacă a știut că cel declarat mort este în viață și s-a recăsătorit, răspunde pentru bigamie

 • dacă nu a știut că cel declarat mort este în viață și s-a recăsătorit, prima căsătorie este valabilă, iar a doua nulă

 • dacă a fost de bună-credință și s-a recăsătorit, prima căsătorie încetează la data încheierii celei de-a doua

Question 17 of 48

Medal-premium 1

Plata făcută moștenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care reapare ulterior hotărârii declarative de moarte, este:

Select one or more of the following:

 • valabilă și liberativă, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces

 • valabilă și liberativă, dacă a fost făcută înainte de radierea din registrul de stare civilă a mențiunii privitoare la deces și cel care a făcut plata a cunoscut faptul că persoana declarată moartă este în viață

 • anulabilă

Question 18 of 48

Medal-premium 1

Comorienții sunt persoane care

Select one or more of the following:

 • au dispărut sau au decedat în aceeași împrejurare

 • au decedat în împrejurări diferite, fără a se putea stabili dacă o persoană a supraviețuit alteia

 • au decedat în aceeași împrejurare sau în împrejurări diferite, fără a se putea stabili dacă o persoană a supraviețuit alteia

Question 19 of 48

Medal-premium 1

Minorul de 10 ani poate încheia

Select one or more of the following:

 • acte juridice de administrare simplă

 • acte juridice de conservare

 • acte juridice nepatrimoniale, cum este ascultarea lui în vederea încuviințării adopției

Question 20 of 48

Medal-premium 1

Un minor de 12 ani poate încheia un contract prin care se obligă să joace fotbal într-o echipă timp de 1 an

Select one or more of the following:

 • fără a avea nevoie de o încuviințare

 • personal, dar cu încuviințarea părinților sau tutorelui

 • prin reprezentare

Question 21 of 48

Medal-premium 1

Încheierea de acte juridice civile de către minorul sub 14 ani, cu nerespectarea cerințelor impuse de lege, se sancționează

Select one or more of the following:

 • cu anulabilitatea actului juridic astfel încheiat, dacă se face dovada că minorul a suferit un prejudiciu

 • cu anulabilitatea actului juridic astfel încheiat pentru incapacitate, chiar fără dovada unui prejudiciu

 • cu nulitatea relativă, deoarece prin normele încălcate se protejează un interes particular

Question 22 of 48

Medal-premium 1

În cazul în care a fost încheiat un contract de depozit în care depozitarul este minor sau pus sub interdicție, deponentul (major) poate cere

Select one or more of the following:

 • restituirea bunului din depozit, cât timp acesta se află în mâinile depozitarului incapabil

 • anularea contractului, cu repunerea părților în situația anterioară, pe motiv de incapacitate a depozitarului

 • în cazul în care restituirea în natură nu mai este posibilă, să i se plătească o sumă în bani egală cu valoarea de circulație a bunului

Question 23 of 48

Medal-premium 1

Persoana fizică poate fi pusă sub interdicție judecătorească dacă

Select one or more of the following:

 • datorită toxicomaniei, alcoolismului sau altor cauze similare nu are discernământ și nu se poate îngriji de propriile interese

 • suferă de boala Alzheimer

 • nu are discernământ din cauza alienației sau debilității mintale, iar lipsa discernământului o împiedică să se îngrijească de interesele sale

Question 24 of 48

Medal-premium 1

Minorul dobândește capacitate de exercițiu deplină:

Select one or more of the following:

 • prin căsătoria cu o persoană majoră, la vârsta de 15 ani

 • la 16, când, pentru motive temeinice, instanța de tutelă recunoaște minorului o capacitate de exercițiu anticipată

 • prin emancipare, la vârsta de 16 ani

Question 25 of 48

Medal-premium 1

Minorul de 14 ani nu poate încheia

Select one or more of the following:

 • donații de niciun fel

 • contractele prin care garantează obligațiile altuia, dacă nu a primit încuviințarea părinților sau a tutorelui lui

 • acte juridice cu tutorele lui, soțul tutorelui sau o rudă în linie dreaptă ori frații sau surorile tutorelui

Question 26 of 48

Medal-premium 1

Tutorele poate cumpăra la licitație publică un bun al minorului care se află sub tutela lui, dacă

Select one or more of the following:

 • a primit încuviințarea de la consiliul de familie

 • este coproprietar cu minorul

 • are un drept de ipotecă asupra bunului respectiv

Question 27 of 48

Medal-premium 1

Mama copilului din afara căsătoriei, o minoră de 15 ani, poate introduce acțiunea în stabilirea paternității copilului

Select one or more of the following:

 • singură, în numele copilului

 • cu încuviințarea ocrotitorului său legal

 • cu încuviințarea instanței de tutelă

Question 28 of 48

Medal-premium 1

Nu poate cumpăra drepturi litigioase care sunt de competența instanței judecătorești în a cărei circumscripție își desfășoară activitatea, printre alții

Select one or more of the following:

 • experții

 • practicienii în insolvență

 • interpreții

Question 29 of 48

Medal-premium 1

Capacitatea de exercițiu a unei persoane juridice se dobândește la

Select one or more of the following:

 • înființare

 • data înregistrării

 • data constituirii organelor sale de administrare

Question 30 of 48

Medal-premium 1

În categoria drepturilor civile absolute intră printre altele

Select one or more of the following:

 • dreptul la nume

 • dreptul de superficie

 • dreptul proprietarului-locator de a pretinde chiria de la locatar

Question 31 of 48

Medal-premium 1

Proprietarul poate cere restituirea bunului său de la orice persoană prin acțiunea în revendicare, deoarece are un drept

Select one or more of the following:

 • de urmăririre

 • de preferință

 • relativ, care îi permite să acționeze împotriva aceluia care i-a încălcat dreptul de proprietate, odată ce a fost individualizat

Question 32 of 48

Medal-premium 1

Drepturile reale, spre deosebire de drepturile de creanță, sunt

Select one or more of the following:

 • nelimitate ca număr

 • drepturi absolute

 • drepturi patrimoniale

Question 33 of 48

Medal-premium 1

Din categoria drepturilor reale face parte

Select one or more of the following:

 • dreptul de servitute

 • dreptul de gaj

 • arvuna

Question 34 of 48

Medal-premium 1

Dreptul de abitație

Select one or more of the following:

 • este un drept personal nepatrimonial

 • permite nudului proprietar să folosească și să posede locuința proprietatea sa, împreună cu soțul și copii săi

 • este un dezmembrământ al dreptului de proprietate

Question 35 of 48

Medal-premium 1

Dreptul de ipotecă

Select one or more of the following:

 • este un drept real principal

 • este un drept de creanță accesoriu

 • este un drept real accesoriu care depinde de soarta unui drept de creanță principal

Question 36 of 48

Medal-premium 1

În situația contractului de depozit hotelier, în cazul neplății de către client a prețului camerei și a serviciilor hoteliere prestate, hotelierul are un drept de

Select one or more of the following:

 • urmărire a clientului

 • gaj asupra bunurilor clientului

 • reținere asupra bunurilor aduse de client, cu excepția documentelor și a efectelor personale fără valoare comercială

Question 37 of 48

Medal-premium 1

P, proprietarul unui teren, construiește o caso ale cărei dependințe ocupă o parte din terenul proprietatea vecinului V. Fapta lui P poate fi considerată ca o

Select one or more of the following:

 • exercitare abuzivă a dreptului său de proprietate

 • depășirea limitelor externe materiale ale dreptului său de proprietate, tulburându-l pe proprietarul vecin V, în exercitarea drepturilor sale

 • infracțiune de tulburare de posesie

Question 38 of 48

Medal-premium 1

Proprietatea unei grădini de zarzavat, M, a atras atenția proprietarei vecine, R, în mod repetat, să nu-și mai lase găinile să intre în grădina ei, deoarece îi distrug culturile. Vecina R nu a ținut seama de observațiile lui M. Supărată, M a aruncat grâu otrăvit pentru șoareci prin toată grădina. Găinile au intrat, au mâncat și au pierit toate. Fapta lui M este

Select one or more of the following:

 • o faptă abuzivă comisivă

 • sancționată prin aplicarea regulilor de la răspunderea civilă delinctuală

 • justificată, deoarece proprietarul poate face orice dorește pe terenul proprietatea lui

Question 39 of 48

Medal-premium 1

În timp ce X executa o pedeapsă privată de libertate, nașul său N, care ajuta la întreținerea celor 3 copii ai lui X, a vândut motocicleta proprietate lui X, în copul obținerii unei sume de bani necesare pentru întreținerea copiilor. N a săvârșit:

Select one or more of the following:

 • o faptă ilicită, care i-a cauzat prejudicii patrimoniale lui X, și pe care este obligat să o repare

 • o faptă licită (o gestiune de afaceri)

 • o faptă licită (o plată nedatorată)

Question 40 of 48

Medal-premium 1

X încheie un contract de asistență judiciară cu avocatul A. După studierea speței, avocatul îi face promisiunea verbală lui X că va câștiga procesul. După ce acțiunea lui X este respinsă, acesta îl cheamă în judecată pe avocatul A, solicitând instanței să-l oblige la despăgubiri pentru prejudiciul ce i-a fost cauzat de nerespectarea obligației contractuale, asumate de A. Instanța:

Select one or more of the following:

 • va respinge cererea lui X, deoarece A și-a asumat o obligație verbală, care X nu a putut-o dovedi

 • va admite cererea, dacă X dovedește că A nu a folosit toate mijloacele necesar pentru atingerea rezultatului promis

 • va admite cererea, deoarece A și-a asumat o obligație de rezultat

Question 41 of 48

Medal-premium 1

Cel care a executat de bunăvoie obligația contractuală după ce termenul de prescripție s-a împlinit

Select one or more of the following:

 • are dreptul la restituire, în temeiul plății nedatorate

 • nu are dreptul să ceară restituirea prestației decât dacă la data executării nu știa că termenul prescripției era împlinit

 • a executat o obligație imperfectă, care nu-i dă dreptul la restituire

Question 42 of 48

Medal-premium 1

Este o obligație propter rem obligația:

Select one or more of the following:

 • proprietarului terenului de a permite inginerului cadastral să execute lucrări de cadastru pe terenul lui

 • de mijloace

 • de a executa o lucrare

Question 43 of 48

Medal-premium 1

Patrimoniul unei persoane fizice reprezintă

Select one or more of the following:

 • toate drepturile ei patrimoniale

 • toate obligațiile ei evaluabile în bani

 • toate drepturile și datoriile ce pot fi evaluate în bani și aparțin acesteia

Question 44 of 48

Medal-premium 1

Documentele care fac parte din fondul arhivistic național sunt bunuri care

Select one or more of the following:

 • se află în circuitul civil

 • sunt scoase din circuitul civil

 • sunt supuse unui regim special de circulație

Question 45 of 48

Medal-premium 1

X cumpără o pușcă Kalashnikov de ocazie. Din punct de vedre civil, contractul este:

Select one or more of the following:

 • valabil încheiat, deoarece bunul care face obiectul prestației este licit

 • nul absolut, deoarece bunul care face obiectul prestației are un regim special de circulație

 • valabil încheiat, deoarece bunul care face obiectul prestației este în circuitul civil general

Question 46 of 48

Medal-premium 1

În cazul bunurilor certe, spre deosebire de bunurile de gen:

Select one or more of the following:

 • riscul pierderii lor este suportat de debitorul obligației imposibil de executat

 • momentul transmiterii dreptului de proprietate coincide, ca regulă, cu realizarea acordului de voințe între părți, chiar dacă bunul nu s-a predat încă

 • plata este cherabilă, și nu portabilă

Question 47 of 48

Medal-premium 1

P cumpără pentru fiica acestuia în vârstă de 10 ani, ca dar de ziua ei, un pui de câine dalmațian cu pedigree, stabilind cu vânzătorul sa-l livreze după 2 zile, în timpul petrecerii. Până la data predării, câinele se îmbolnăvește și moare. Vânzătorul predă în locul lui un terrier cu pedigree. Fiica lui P refuză câinele, astfel încât P solicită vânzătorului să-i restituie prețul. Acesta refuză, pretextând că i-a oferit un câine mai scump, tocmai în scopul de a nu deteriora raporturile lor contractuale. Câinele terrier oferit de vânzător reprezintă o plată

Select one or more of the following:

 • valabilă, deoarece terrierul este și el câine, deci un bun fungibil, și P trebuie să-l primeacă

 • nevalabilă, deoarece vânzătorul nu este obligat să predea alt bun, dacă bunul cumpărat a pierit din caz fortuit

 • nevalabilă, deoarece câinele dalmațian cu pedigri este un bun nefungibil

Question 48 of 48

Medal-premium 1

Din categoria fructelor civile fac parte:

Select one or more of the following:

 • arenzile

 • rentele viagere

 • productele

Icon_fullscreen
Dan Cristian Ilie
Quiz by , created about 3 years ago

Drept Quiz on Raportul Juridic Civil, created by Dan Cristian Ilie on 25/01/2015.

Eye 308
Pin 1
Balloon-left 0
Tags
Dan Cristian Ilie
Created by Dan Cristian Ilie about 3 years ago
Close