< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

प्रयोग

Question 1 of 20

Medal-premium 1

१)हरणाच्या कानात वारे शिरले (करता-वारे, कर्म-नाही, कार्त्यला प्रत्यय नाही म्हणून अकर्मक कर्तरी)

Select one of the following:

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

Question 2 of 20

Medal-premium 1

२)पोलिसांनी चोर पकडला

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • कर्मणी

 • भावे

 • सकर्मक कर्तरी

Question 3 of 20

Medal-premium 1

३)श्रावणीला थंडी वाजते (करता-थंडी, कर्म-नाही, कर्त्याला प्रत्यय नाही म्हणून अकर्मक कर्तरी)

Select one of the following:

 • अकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

 • भावे

 • सकर्मक कर्तरी

Question 4 of 20

Medal-premium 1

४)तो प्रसंग अत्यंत हृदय द्रावक होता. (करता-प्रसंग, कर्म नाही, कर्त्याला प्रत्यय नाही म्हणून अकर्मक कर्तरी)

Select one of the following:

 • सकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

 • भावे

 • अकर्मक कर्तरी

Question 5 of 20

Medal-premium 1

५)बसमध्ये संजय ला मळमळते

Select one of the following:

 • अकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक भावे

 • कर्मणी

 • सकर्मक कर्तरी

Question 6 of 20

Medal-premium 1

६)विवेक क्रिकेट खेळतो

Select one of the following:

 • कर्मणी

 • सकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक कर्तरी

 • भावे

Question 7 of 20

Medal-premium 1

७)मिनलचे पेन काल हरवले

Select one of the following:

 • कर्मणी

 • सकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक कर्तरी

 • भावे

Question 8 of 20

Medal-premium 1

८)सारे पोपट उडाले

Select one of the following:

 • सकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

 • भावे

Question 9 of 20

Medal-premium 1

९)राजाने राजवाडा बांधला

Select one of the following:

 • कर्मणी

 • कर्तरी

 • भावे

 • कर्मणी व भावे

Question 10 of 20

Medal-premium 1

१०)ती गाणे गाते

Select one of the following:

 • सकर्मक कर्तरी

 • अकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

 • भावे

Question 11 of 20

Medal-premium 1

११)गाडगे महाराज खापरातून पाणी प्यायचे

Select one of the following:

 • सकर्मक कर्तरी

 • भावे

 • अकर्मक कर्तरी

 • कर्मणी

Question 12 of 20

Medal-premium 1

१२)पोलिसांनी चोरास पकडले

Select one of the following:

 • अकर्मक भावे

 • सकर्मक भावे

 • कर्तरी

 • कर्मणी

Question 13 of 20

Medal-premium 1

१३)त्याने घट्ट पकडले

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • कर्मणी

 • अकर्मक भावे

 • सकर्मक भावे

Question 14 of 20

Medal-premium 1

१४)मातेने मुलाला चालवावे

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक भावे

 • कर्मणी

Question 15 of 20

Medal-premium 1

१५)रामाने रावणास मारले

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • कर्मणी

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक भावे

Question 16 of 20

Medal-premium 1

१६)माईने सुधाला बोलावले

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • कर्मणी

 • अकर्मक भावे

 • सकर्मक भावे

Question 17 of 20

Medal-premium 1

१७)सर्वांनी मनसोक्त हसावे

Select one of the following:

 • कर्तरी

 • कर्मणी

 • अकर्मक भावे

 • सकर्मक भावे

Question 18 of 20

Medal-premium 1

१८)पक्षी आकाशात उडतात

Select one of the following:

 • अकर्मक कर्तरी

 • सकर्मक कर्तरी

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक भावे

Question 19 of 20

Medal-premium 1

१९)पावसाने सर्वांना झोडपले

Select one of the following:

 • अकर्मक कर्तरी

 • सकर्मक कर्तरी

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक भावे

Question 20 of 20

Medal-premium 1

२०)विदुषकाने प्रेक्षकांना हसविले

Select one of the following:

 • सकर्मक भावे

 • अकर्मक भावे

 • कर्तरी

 • कर्मणी

Icon_fullscreen

प्रयोग

dahakesv
Quiz by , created over 2 years ago

मराठी व्याकरण सराव पेपर

Eye 420
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
dahakesv
Created by dahakesv over 2 years ago
Close