< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

समास

Question 1 of 15

Medal-premium 1

'लक्ष्मीकांत' या सामासिक शब्दाचा योग्य विग्रह कोणता

Select one of the following:

 • लक्ष्मी आहे कांता ज्याची तो

 • लक्ष्मीचा पती

 • लक्ष्मीचा कांत

 • लक्ष्मी + कांत

Question 2 of 15

Medal-premium 1

'तपाचरण' या सामासिक शब्दाचा प्रकार

Select one of the following:

 • इतरेतर द्वंद्व समास

 • अव्ययीभाव समास

 • मध्यमपद लोपी

 • तत्पुरुष समास

Question 3 of 15

Medal-premium 1

'वेणीफणी' या सामासिक शब्दात कोणता समास आहे

Select one of the following:

 • इतरेतर द्वंद्व

 • वैकल्पिक द्वंद्व

 • समाहार द्वंद्व

 • तत्पुरुष

Question 4 of 15

Medal-premium 1

'नीलकंठ' हे कोणत्या समासाचे उदाहरण आहे

Select one of the following:

 • बहुर्वीही

 • कर्मधारय

 • द्वंद्व

 • अव्ययीभाव

Question 5 of 15

Medal-premium 1

ज्या सामासिक शब्दामध्ये 'आणि','व' अशा प्रकारचे अध्याहृत शब्द असतात असा समास कोणता

Select one of the following:

 • अव्ययी भाव

 • वैकल्पिक द्वंद्व

 • इतरेतर द्वंद्व

 • कर्मधारय

Question 6 of 15

Medal-premium 1

कोणत्या समास प्रकारातील सामासिक शब्द हा क्रियाविशेषण अव्यय असतो

Select one of the following:

 • कर्मधारय

 • बहुर्वीही

 • अव्ययीभाव

 • द्वंद्व

Question 7 of 15

Medal-premium 1

पुढील शब्दाचा समास सांगा. 'दररोज'

Select one of the following:

 • द्वंद्व

 • बहुर्वीही

 • तत्पुरुष

 • अव्ययीभाव

Question 8 of 15

Medal-premium 1

ज्या सामासिक शब्दामध्ये दोन्ही पदांना महत्व नसून त्यावरून तिसऱ्याच गोष्टीचा बोध होतो असा समास कोणता

Select one of the following:

 • कर्मधारय

 • बहुर्वीही

 • द्वंद्व

 • अव्ययीभाव

Question 9 of 15

Medal-premium 1

खालील शब्दांमधून अव्ययीभाव सामासिक शब्द ओळखा

Select one of the following:

 • आमरण

 • दशमुख

 • पंचामृत

 • भाजीपाला

Question 10 of 15

Medal-premium 1

पुढील सामासिक शब्दाचे समास ओळखा :- अनंत व अन्याय

Select one of the following:

 • तत्पुरुष

 • मध्यमपद लोपी

 • अव्ययीभाव

 • नत्र बहुर्वीही

Question 11 of 15

Medal-premium 1

पुढील सामासिक शब्दाचे समास ओळखा:- बहिणभाऊ व हरिहर

Select one of the following:

 • द्वंद्व

 • अव्ययीभाव

 • कर्मधारय

 • तत्पुरुष

Question 12 of 15

Medal-premium 1

पुढील सामासिक शब्दाचे समास ओळखा:- रक्तचंदन व कमलनयन

Select one of the following:

 • द्वंद्व

 • अव्ययीभाव

 • कर्मधारय

 • तत्पुरुष

Question 13 of 15

Medal-premium 1

खाली दिलेल्या शब्दापैकी सामासिक शब्दा ओळखा

Select one of the following:

 • विदेशी

 • परदेशी

 • स्वदेशी

 • पंचवटी

Question 14 of 15

Medal-premium 1

पुशिल शब्दाचा समास ओळखा :-कमलनेत्र

Select one of the following:

 • द्वंद्व

 • बहुर्वीही

 • अव्ययीभाव

 • कर्मधारय

Question 15 of 15

Medal-premium 1

पुढील शब्दाचा समास ओळखा :- सहकुटुंब

Select one of the following:

 • नत्र तत्पुरुष

 • द्वंद्व

 • द्विगु

 • बहुर्वीही

Icon_fullscreen

समास

dahakesv
Quiz by , created over 2 years ago

मराठी व्याकरण सराव पेपर

Eye 343
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
dahakesv
Created by dahakesv over 2 years ago
Close