< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Ekonomi

Question 1 of 14

Medal-premium 1

Vad är en kostnad?

Select one of the following:

 • En kostnad är värdet av förbrukade resurser under en period

 • En kostnad är de utgifter man har haft under året

 • En kostnad är när det försvinner pengar från företagets kassa

 • En kostnad är priset på den vara du kommer sälja

Question 2 of 14

Medal-premium 1

Vad definierar en inkomst?

Select one of the following:

 • Det man tjänat på ett år.

 • Värdet på de varor du har sålt under året.

 • En inkomst uppstår vid försäljningstillfället och registreras när fakturan skickas iväg.

 • Uppstår vid betalningstillfället, exempelvis när en kund betalar för en vara.

Question 3 of 14

Medal-premium 1

Vad stämmer in på sam- och särkostnader?

Select one or more of the following:

 • En samkostnad är kostnader som inte påverkar ett visst beslut.

 • En särkostnad minskar i takt med att du säljer mer varor.

 • Sam- och särkostnader bestäms av en beslutssituation.

 • Samkostnaden är alltid mindre än samintäkten

 • Särkostnader är kostnader som inte påverkas vid ett visst beslut

Question 4 of 14

Medal-premium 1

Vilken formel använder du för att räkna ut den kritiska volymen?

Select one of the following:

 • x( pris per styck - rörlig kostnad per styck ) - totala fasta kostnader = 0

 • Totala kostnader / tillverkningsvolym x Pris per styck = 0

 • x( rörlig kostnad per styck - fast kostand per styck ) - tillverkningsvolym = 0

 • Resultat x inkomst = kritisk volym

Question 5 of 14

Medal-premium 1

Vad är en utbetalning?

Select one of the following:

 • En utbetalning sker en gång och påverkar endast företagets bokförnig

 • En utbetalning är när en faktura anländer till företaget för en inköpt produkt

 • En utbetalning är värdeminskningen för en investering

 • En utbetalning uppstår vid betalningstillfället, t. ex när en företaget betalar för en vara

Question 6 of 14

Medal-premium 1

Sant eller falskt? Om ett företag köper in en maskin för 120 000kr och beräknar den ekonomiska livslängden till 4 år blir kostnaden 30 000kr per år

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 14

Medal-premium 1

Vad brukar den yttre affärsidén uttrycka?

Select one of the following:

 • Precisering av kunder och varor eller tjänster

 • Vad det är man vill sälja

 • Hur man ska gå tillväga för att tjäna så mycket pengar som möjligt

 • Sättet att organisera resurser och kompetens

Question 8 of 14

Medal-premium 1

Utgå från nedanstående uppgifter:

Direkt material (DM) 800 tkr
Direkt lön (DL) 300 tkr
Materialomkostnader (MO) 90 tkr
Tillverkningsomkostnader (TO) 150 tkr
Tillverkningskostnad (TVK)
Administrationsomkostnader (AO) 150 tkr
Försäljningsomkostnader (FO) 200 tkr

Räkna ut påläggssatser för MO, TO, AO och FO

Select one of the following:

 • MO: 11%
  TO: 50%
  AO: 11%
  FO: 15%

 • MO: 12%
  TO: 43%
  AO: 19%
  FO: 9%

 • MO: 14%
  TO: 16%
  AO: 25%
  FO: 3%

 • MO: 10%
  TO: 43%
  AO: 27%
  FO: 12%

Question 9 of 14

Medal-premium 1

Sant eller falskt? Likviditet är ett mått på lönsamheten i ett företag

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 14

Medal-premium 1

Varför vill man räkna ut kapitalvärdet?

Select one of the following:

 • För att kunna få reda på hur stor grundivesteringen bör vara

 • För att få reda på hur stort kapital man har i slutet av året

 • För att få reda på om en investering är lönsam eller inte

 • "Detta är fel svar"

Question 11 of 14

Medal-premium 1

Använd följande uppgifter och räkna ut kapitalvärdet samt kapitalvärdekvoten.

Kalkylränta: 12%
Grundinvestering: 1100 tkr
Inbetalningsöverskott år 1-4 : 350 tkr
Restvärde: 250 tkr

Select one of the following:

 • Kapitalvärdet: 122 tkr
  Kapitalvärdekvoten: 15%

 • Kapitalvärdet: 122 tkr
  Kapitalvärdekvoten: 11%

 • Kapitalvärdet: 149 tkr
  Kapitalvärdekvoten: 11%

 • Kapitalvärdet: 149 tkr
  Kapitalvärdekvoten: 15%

Question 12 of 14

Medal-premium 1

Sant eller falskt? En avskrivning är en återbetalning på ett lån.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 14

Medal-premium 1

Vad står 4p för?

Select one of the following:

 • Produkt, Pris, Påverkan, Plats

 • Pris, Produkt, plats, Personal

 • Produkt, Påverkan, Personal, Process

Question 14 of 14

Medal-premium 1

Sant eller falskt? SWOT-analys står för Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
Jesper Sundén
Quiz by , created over 2 years ago

Quiz on Ekonomi, created by Jesper Sundén on 25/02/2015.

Eye 108
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Jesper Sundén
Created by Jesper Sundén over 2 years ago
Close