< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Effort Estimation reader 1

Question 1 of 35

Medal-premium 1

De schattingen in de Delphi-schattingsmethode worden niet anoniem gedaan

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 35

Medal-premium 1

Bij een delphi schattingsmethode is het probleem helder omschreven

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 35

Medal-premium 1

Wat zijn de voordelen van een wideband delphi methode?
I Helpen met het opstellen van een complete takenlijst(work breakdown structure) voor belangrijke activiten
II helpt de consensusbenadering bij het elimineren van vooringenomenheid in schattingen van zelfverklaarde experts, onervaren schatters of invloedrijke personen met verborgen agenda's of uiteenlopende doelstellingen

Select one of the following:

 • I en II is juist

 • I is juist

 • II is juist

 • alles is onjuist

Question 4 of 35

Medal-premium 1

De Delphi-methode helpt je om een gedetailleerde ’work breakdown structure’ op te stellen, die de basis vormt voor bottom-up-schattingen van de inspanning of omvang en planning.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 35

Medal-premium 1

Wat kunnen de uitganspunten van een delphi sessie zijn

Select one or more of the following:

 • een specificatie van het probleem zijn dat moet worden geschat

 • overhead taken

 • lijst van de bijbehorende kwaliteitstaken

 • gedetailleerde projecttakenlijst

 • de projectplanning

 • projectgerelateerde taken

 • een initiële algemene takenlijst

Question 6 of 35

Medal-premium 1

Waarmee begint een widband delphi sessie

Select one or more of the following:

 • Definieren van het probleem

 • Takenlijst opstellen

 • afbakening van het probleem(grote problemen onderverdelen in hanteerbare delen)

 • Schattingen maken

Question 7 of 35

Medal-premium 1

Wat is de juiste processtroom voor een wideband delphi sessie?

Select one of the following:

 • Planning -> Kickoff meeting -> Individual preparation -> Assemble Tasks -> Estimation meeting -> Review Results

 • Planning -> Kickoff meeting -> Individual preparation -> Estimation meeting ->Review Results -> Assemble Tasks

 • Planning -> Kickoff meeting -> Estimation meeting -> Individual preparation -> Assemble Tasks -> Review Results

 • Planning -> Kickoff meeting -> Individual preparation -> Estimation meeting -> Assemble Tasks -> Review Results

Question 8 of 35

Medal-premium 1

Wat gebeurd er bij de planning

Select one of the following:

 • Het probleem wordt gedefinieerd en deelnemers worden geselecteerd

 • Taken worden opgesteld en deelnemers worden geselecteerd

Question 9 of 35

Medal-premium 1

Wat gebeurd er tijdens de gezamenlijke kick-off meeting?

Select one or more of the following:

 • Schatters worden geïnformeerd over het probleem

 • Deelnemers bereiden zich voor

Question 10 of 35

Medal-premium 1

Wat gebeurd er tijdens de individual preparation

Select one or more of the following:

 • Deelnemers bereid individueel zijn/haar takenlijst voor

 • Deelnemers bereid individueel zijn/haar schatting voor

Question 11 of 35

Medal-premium 1

Bij de estimation meeting kan er meerdere malen geschat worden door de leden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 35

Medal-premium 1

Bij het Assemble task stelt de moderator verschillende taken samen en stelt deze beschikbaar.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 35

Medal-premium 1

Wat gebeurd er bij review results

Select one or more of the following:

 • Team komt samen om de takenlijst te bespreken.

 • Sessie wordt mogelijk beëindigd wanneer de exit criteria is voldaan

 • Team komt samen om de schattingsresultaten te bespreken

Question 14 of 35

Medal-premium 1

Een moderator mag de schattingen van andere deelnemers beïnvloeden

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 35

Medal-premium 1

De deelnemers zijn geselecteerd omdat ze het probleem of het project en de bijbehorende schattingskwesties begrijpen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 35

Medal-premium 1

Bij de kick-off meeting wordt het schattingsprobleem aan alle deelnemers kenbaar gemaakt

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 35

Medal-premium 1

De moderator mag de leden geen informatie geven

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 35

Medal-premium 1

Deelnemers mogen niet worden vervangen bij een kick-off

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 35

Medal-premium 1

Wat zijn de startcriteria om de kick-off te beendigen

Select one or more of the following:

 • Deelnemers weten al wat hun schatting is

 • kick-off meeting werd gehouden

 • deelnemers hebben overeenstemming bereikt over het doel van de schatting en de eenheden

 • deelnemers nader moeten worden ingelicht over het probleem dat ze gaan schatten

 • de schatters hebben voldoende informatie om effectief deel te kunnen nemen

 • Passende teamleden zijn geselecteerd

 • de projectmanager kan deelnemen aan de sessie

Question 20 of 35

Medal-premium 1

Tijdens de individuele voorbereidingen doe je?

Select one or more of the following:

 • Deel je grotere taken in kleinere taken

 • De takenlijst hoeft niet duidelijk voor anderen te zijn

 • Schat elke deelnemer de inspanning van ieder taak

 • Totaliseer de effort van alle taken nog niet

Question 21 of 35

Medal-premium 1

Jou schatting mag een relatie hebben met die van andere belanghebbende

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 35

Medal-premium 1

Jou schatting mag niet buiten de toegestane projectgrenzen vallen?(grenzen van planning, inspanning of kosten)

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 35

Medal-premium 1

Je maakt niet alleen schattingen voor de directe projecttaken. Noteer ook expliciet alle taken voor verwante of ondersteunende activiteiten.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 35

Medal-premium 1

Houd de volgende schattingsrichtlijnen in acht

Select one or more of the following:

 • Houd er rekening mee dat andere ook bepaalde taken uitvoeren

 • maak je op dit moment geen zorgen over de volgorde en koppeling naar voorafgaande taken.

 • Maak een lijst van alle bekende wachttijden die je verwacht tegen te komen tussen de taken, in eenheden van kalendertijd (dagen, weken, …). Dit helpt je verderop om de geschatte inspanningen te vertalen naar een geschatte planning.

 • Stel dat je ononderbroken inspanning kunt leveren voor iedere taak (dit lijkt misschien absurd optimistisch, maar het vereenvoudigt het schattingsproces)

 • Ga ervan uit dat één persoon (jij) alle taken uit gaat voeren.

 • Neem aan dat alle taken opeenvolgend worden uitgevoerd;

Question 25 of 35

Medal-premium 1

De moderator geeft tijdens de vergadering aan wie welke schatting heeft gedaan.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 35

Medal-premium 1

Teamleden moeten hun eigen analyse kunnen toelichten

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 35

Medal-premium 1

Als een teveel individuele taken bevat kunt u het oorspronkelijke probleem opsplitsen in verschillende deelproblemen en deze individueel gaan schatten.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 35

Medal-premium 1

Extra rondes moeten de verdeling verder verfijnen. De cyclus van het herzien van de takenlijst, de bespreking van problemen en veronderstellingen en het opstellen van nieuwe schattingen gaat door totdat:

Select one or more of the following:

 • de toegewezen vergadertijd (meestal twee uur) voorbij is

 • de schattingen zijn geconvergeerd tot een aanvaardbaar smalle bandbreedte (vooraf gedefinieerd)

 • u vier ronden hebt gedaan

 • u vijf ronden hebt gedaan

 • alle deelnemers niet meer bereid zijn om hun laatste schattingen wijzigen

Question 29 of 35

Medal-premium 1

Is de behoud van de anonimiteit ten alle tijden belangrijk?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 35

Medal-premium 1

Wat word er tijdens het proces taken samenvoegen gedaan?

Select one or more of the following:

 • Projecttaken samenvoegen

 • Het samenvoegen van alle schattingen van alle rondens

 • Lijsten van veronderstellingen, kwaliteit en projecesgere

 • Samenvoegen van de individuele lijsten van veronderstellingen, kwaliteit- en proces-gerelateerde activiteiten, overhead taken en wachttijden samen.

 • Individuele schattingen samenvoegen

 • Dubbele taken verwijderen

 • Redelijke schatting maken van de verschillende schatting voor afzonderlijke taken

 • Teamschattingen eventueel vervangen met voorkeurswaarden

Question 31 of 35

Medal-premium 1

Wat gebeurd er bij het resultaten herzien(reviewing)

Select one or more of the following:

 • Het schattingsteam beoordeeld de samengevatte resultaten en bereikt overeenstemming over het uiteindelijke resultaat.

 • De projectmanager levert alle schatters de algemene takenlijst, individuele schattingen, cumulatieve schattingen, veronderstellingenlijst en andere informatie.

 • Het team doet suggesties over hoe de wideband delphi proces in de toekomst beter kan

 • De deelnemers hoeven er niet voor te zorgen dat de laatste takenlijst zo volledig mogelijk is

 • Misschien zijn er extra taken bedacht sinds de schattingsvergadering, die nu kunnen worden toegevoegd aan de takenlijst

 • Controleer of de individuele schattingen op een verstandige manier zijn samengevoegd

Question 32 of 35

Medal-premium 1

Wanneer is de schatting voltooid

Select one or more of the following:

 • De algemene takenlijst is samengesteld

 • Je hebt een overzicht van alle individuele schattingen

 • De schatters hebben overeenstemming bereikt over de manier waarop hun individuele schattingen werden samengevoegd in een enkele set met een acceptabel bereik

 • Je hebt een samengevat overzicht van schattingsveronderstellingen

Question 33 of 35

Medal-premium 1

Na afloop is het niet verstandig om de schatting met de werkelijke resultaten te vergelijken.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 35

Medal-premium 1

De schattingsmethode van Wideband Delphi is perfect

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 35

Medal-premium 1

Wideband Delphi elimineert een deel van de politiek van de schatting en filtert het extreme beginwaarden.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
Ahmad Rahimi
Quiz by , created almost 3 years ago

Quiz voor effort estimation

Eye 14
Pin 0
Balloon-left 0
Ahmad Rahimi
Created by Ahmad Rahimi almost 3 years ago
Close