< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

1.Talajba kerülő szigetelések, valamint épületen belüli szigetelések

Question 1 of 83

Medal-premium 1

1.1 Szigetelést tartó falra készített függőleges falszigetelést járda vonalában kell csatlakoztatni később készülő lábazatszigeteléshez.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 83

Medal-premium 1

1.2 Bitumenes lemezekkel készülő teknőszigetlés kizárólag talajvíznyomás elleni szigetelés esetén alkalmazható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 83

Medal-premium 1

1.3 Üzemi víz elleni szigetelés egyúttal a talajnedvesség elleni szigetelés funkcióját is betöltheti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 83

Medal-premium 1

1.4 A modifikált bitumenes lemez szigetelések síkváltásainál, a hajlatokban és a sarkokban legalább 3 cm sugarú ívvel kell az aljzatot kiképezni (ún. holkerképzés).

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 83

Medal-premium 1

1.5 A talajok nyíró-szilárdsága a kohéziótól és a belső súrlódástól függ.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 83

Medal-premium 1

1.6 Az atmoszférikus levegő szén-dioxidjának hatására a bitumen lassan öregszik.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 83

Medal-premium 1

1.7 A talajnedvesség szigetelési szempontból – általában - talajpáraként kezelendő.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 83

Medal-premium 1

1.8 A bevonat-szigetelések – általában – 10 mm alatti rétegvastagsággal készülnek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 83

Medal-premium 1

1.9 A higított bitumen kötése a víz elpárolgásával következik be.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 83

Medal-premium 1

1.10 Leterhelő beton alkalmazásakor az épület terheit a külön alapozás közvetíti a teherhordó talajra.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 83

Medal-premium 1

1.11Teljes szárazsági igény esetén legalább fokozottan vízzáró szigetelésre van szükség.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 83

Medal-premium 1

1.12 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 2 különböző lehetőség különböztethető meg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 83

Medal-premium 1

1.13 Talajvíz elleni lemezszigetelés repedésáthidaló képessége legalább 1,0 mm legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 83

Medal-premium 1

1.14 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris víz felszívódása ellen beépített talajvíz elleni szigetelés.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 83

Medal-premium 1

1.15 A bemerülési mélység az épület, vagy építmény legmélyebben fekvő szigetelt síkja és a mért maximális talajvízszint közötti függőleges magasságkülönbség.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 83

Medal-premium 1

1.16 Talajnedvesség elleni szigetelés vízszintes aljzata akkor megfelelő, ha legalább 10 cm vastag beton, felső felülete léccel lehúzott és simított.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 83

Medal-premium 1

1.17 A duzzadó betonit szigetelések alapanyagát Ca- betonittal feltöltött panelek alkotják.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 83

Medal-premium 1

1.18 A desztillált bitumen olajos részei alapvetően befolyásolják a bitumen töréspontját.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 83

Medal-premium 1

1.19 A vízszintes falszigetelés a falszerkezetbe a kapilláris vízfelszívódás megakadályozása céljából beépített talajvíznyomás elleni szigetelés.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 83

Medal-premium 1

1.20 Szigetelést védő fal esetén megtámasztó / beszorító habarcsot kell alkalmazni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 83

Medal-premium 1

1.21 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 83

Medal-premium 1

1.22 A szivárgó rendszereket állandó jellegű talajvíz szintjének süllyesztésére használják.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 83

Medal-premium 1

1.23 A szilikát építőanyagok kapillárisai erősebben adszorbeálják a talajvízben oldott állapotban jelenlévő pozitív ionokat, mint a negatívokat.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 83

Medal-premium 1

1.24 A bitumen gázolajból vákuumdesztillációs eljárással állítják elő.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 83

Medal-premium 1

1.25 A PV hordozórétegű bitumenes lemezek szakadási nyúlása nagyobb, mint a GG hordozórétegű bitumenes lemezeké.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 83

Medal-premium 1

1.26 Az APP modifikálású bitumenes lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel kisebb, mint az SBS modifikálású lemezekre megengedhető maximális nyomó-igénybevétel.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 83

Medal-premium 1

1.27 Bitumenes lemez szigetelések aljzatainak repedéstágassága legfeljebb 2 mm lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 83

Medal-premium 1

1.28 Mérsékelt nedvességterhelés és fokozottan védendő tér / szerkezet esetén teljes értékű / vízhatlan használati víz elleni szigetelést kell készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 83

Medal-premium 1

1.29 A beszorítás a bitumenes lemezekből készített szigetelések felületére ható legalább 0,1 MPa (1,0 kg/cm2) nyomás.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 83

Medal-premium 1

1.30 A talajvíznyomás elleni szigetelést – függőleges értelemben – a mérhető legnagyobb / legmagasabb talajvízszintig kell felvezetni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 83

Medal-premium 1

1.31 Ragasztott modifikált bitumenes lemez szigetelések aljzatain a felületkiegyenlítés azonos a kellősítéssel.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 83

Medal-premium 1

1.32 Talajvíznyomás elleni szigeteléshez „leterhelő beton / padlóbeton „ < 1,0 m bemerülési mélységig - adott esetben – alkalmazható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 83

Medal-premium 1

1.33 A nyílt víztartás az a víztelenítési mód, amikor a munkaterület kiemelése közben az oda beszivárgó és nyíltan megjelenő talajvizet a fenékszinten létesített árokrendszerrel, vagy csőhálózattal folyamatosan összegyűjtik és elvezetik.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 83

Medal-premium 1

1.34 A használati-üzemi víz elleni szigetelés(ek) alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás (teknőszigetelésként kell őket kivitelezni).

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 83

Medal-premium 1

1.35 A rétegvíz lejtős vízzáró talajréteg felett összegyűlt, az épület által visszaduzzasztott víz.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 83

Medal-premium 1

1.36 A használati víz elleni szigetelés teknőszerű kialakítása azt jelenti, hogy valamennyi csatlakozó szerkezet esetén függőleges felvezetést igényel.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 83

Medal-premium 1

1.37 A csatlakozó szerkezetek zsugorodási repedéseit a szigetelésnek át kell hidalnia, ezért tervezéskor ezek repedéstágasságát 1,0 mm-ben kell korlátozni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 83

Medal-premium 1

1.38 A vízáteresztő réteg részeként megvalósításra kerülő szűrő- réteg megakadályozza a vízátresztő szivárgó- réteg eliszapolódását.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 83

Medal-premium 1

1.39 TV elleni szigetélés esetén oxidbitumenes lemezek használatakor a minimális rtg.szám 4 rtg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 83

Medal-premium 1

1.40 A vb. lemezalap kötött talajok esetén – általában- merev szerkezetként kezelendő.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 83

Medal-premium 1

1.41 TV elleni lemezszigetelés repes- áthidaló képessége 2,0 mm síkfogassága esetén legalább 3,0 mm legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 83

Medal-premium 1

1.42 A felszín és a talajvíztükör közötti zóna víztartalmát talajpárának nevezzük.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 83

Medal-premium 1

1.43 A bitumen – emulzió bitumen és szerves oldószer keveréke.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 83

Medal-premium 1

1.44 A talajba kerülő szigetelés és a teherviselő szerkezet egymáshoz viszonyított helyzete szerint 4 különböző lehetőség különböztethető meg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 83

Medal-premium 1

1.45 Támadott oldal felőli rugalmas bevonatszigetelés szigetelést tartó falra felhordható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 83

Medal-premium 1

1.46 A szivárgó vízre – alapvetően – a gravitáció hat, ezért az lefelé mozog.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 83

Medal-premium 1

1.47 A talajnedvesség – mechanikai szempontból – kizárólag a gravitáció hatása alatt áll.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 83

Medal-premium 1

1.48 Függőleges felületen csak GG, vagy PV hordozórétegű lemezszigetelés készülhet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 83

Medal-premium 1

1.49 A leterhelő beton, illetve az ellenszerkezet / „ ellenfödém” az épület alapozásnak része.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 83

Medal-premium 1

1.50 A bitumenben káros a maradék paraffinok jelenléte, mivel növelik a ridegtörési hajlamot.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 83

Medal-premium 1

1.51 Használati és üzemi víz elleni szigetelés esetén a lábazatokra való felvezetési magasság legalább 30,0 cm.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 83

Medal-premium 1

1.52 A talajvízben létesülő épületszerkezetekre a bemerülési mélységgel arányos, ellenszerkezettel felveendő földnyomás hat.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 83

Medal-premium 1

1.53 Időszakos talajvíz ellen csak teknőszigetelés készülhet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 83

Medal-premium 1

1.54 Plasztomerbitumenes lemezek esetén a kivitelezési hőmérséklet legalább -10®C legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 83

Medal-premium 1

1.55 A megengedhető felületi nyomó igénybevétel az adott szigetelő lemezre vagy bevonatra vonatkozó szerkezetjellemző.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 83

Medal-premium 1

1.56 A talaj nedvességtartalmát a kapilláris hatás csökkenti, a párolgás pedig növeli.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 83

Medal-premium 1

1.57 Az üzemi víz – általában – kisebb mennyiségű, kevésbé szennyezett, s csak esetenként keletkező használt víz.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 83

Medal-premium 1

1.58 A szivárgó víz: vízáteresztő rétegben összegyűlt áramló talajvíz.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 83

Medal-premium 1

1.59 A talajvíz tükre ott van, ahol a talaj pórusainak egy részében már megjelenik a levegő is.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 60 of 83

Medal-premium 1

1.60 Lejtős terep, vagy az épület földbe nyúló elemeivel /szerkezetivel megszakított lejtős vízzáró talajréteg esetén minden esetben szükséges szivárgó rendszer alkalmazása.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 61 of 83

Medal-premium 1

1.61 Állandó talajvíz esetén – általában – szivárgó rendszer beépítése szükséges.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 62 of 83

Medal-premium 1

1.62 A nyílt kapilláris öv a talajvíztükörhöz közelebb, míg a zárt kapilláris-öv a talajvíztükörtől távolabb helyezkedik el.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 63 of 83

Medal-premium 1

1.63 Az építőipari bitumenek penetrációjának mértékét gyűrűs-golyós módszerrel határozzák meg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 64 of 83

Medal-premium 1

1.64 A lágyuláspont: az a hőmérséklet, amelyen a bitumen szakító-szilárdsága egy meghatározott érték alá csökken.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 65 of 83

Medal-premium 1

1.65 Bitumenes lemez szigetelések nedves aljzatának kellősítésére bitumen oldatot, míg száraz állapotú aljzatának kellősítésére bitumen emulziót kell használni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 66 of 83

Medal-premium 1

1.66 Bitumenes vékonylemeznek a 2,0 mm-nél vékonyabb lemezeket nevezzük.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 67 of 83

Medal-premium 1

1.67 A szigetelést védő fal a függőleges falszigetelés(ek) aljzatául szolgáló olyan szerkezet, amelyre a vízszigetelést felhordják, felfüggesztik, vagy felragasztják.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 68 of 83

Medal-premium 1

1.68 Talajvíznyomás elleni szigetelés legalább 3 réteg 4mm vastag bitumenes lemezből készüljön.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 69 of 83

Medal-premium 1

1.69 A nedvességhatások intenzitása tekintetében a lakások fürdőszobái közepes nedvességhatásnak vannak kitéve.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 70 of 83

Medal-premium 1

1.70 Mivel a talajvíz és a felszín között nincs vízzáró réteg, ezért csak kivételes esetben kerül nyomás alá, egyébként tükrén a külső légnyomás hatása érvényesül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 71 of 83

Medal-premium 1

1.71 A mértékadó talajvízszint általában azonos a maximális talajvízszinttel.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 72 of 83

Medal-premium 1

1.72 A szűrőréteg: kiszáradás elleni védelem a vízáteresztő rétegeken.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 73 of 83

Medal-premium 1

1.73 A talajvíznyomás elleni szigetelés aljzata legalább 12 cm vastag vasalt simított beton.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 74 of 83

Medal-premium 1

1.74 A plasztomer bitumen bitumennel összeférhető termoplasztikus kaucsuk hozzákeverésével modifikált desztillált és vagy fúvatott (oxidált) bitumen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 75 of 83

Medal-premium 1

1.75 A bitumenes lemez anyagú vízszigeteléseket az igénybevételtől és a beépítés helyétől függően egy vagy több rétegben kell készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 76 of 83

Medal-premium 1

1.76 Függőleges felületen GV hordozórétegű szigetelés készíthető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 77 of 83

Medal-premium 1

1.77 A műanyag lemez szigeteléseket két rétegben készítik.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 78 of 83

Medal-premium 1

1.78 Közepes mértékű nedvességhatásnak van kitéve minden olyan helyiség, ahová (az OTÉK szerint) padlóösszefolyót kell beépíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 79 of 83

Medal-premium 1

1.79 Használati víz fogalmán általában erősen szennyezett elfolyó vizet értünk.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 80 of 83

Medal-premium 1

1.80 Komtakt módon burkolható öntapadó bitumenes lemezzel vízhatlan padlóburkolat készíthető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 81 of 83

Medal-premium 1

1.81 Vízzáró padló- és falburkolat készíthető mérsékelt nedvességhatás és általános védelmi igény esetén.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 82 of 83

Medal-premium 1

1.82 Használati és üzemi víz elleni szigetelések esetén a lábazatoknál a felvezetési magasság legalább 30.0 cm.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 83 of 83

Medal-premium 1

1.83 A használati és üzemi víz elleni szigetelések alapvető követelménye a teknőszerű kialakítás.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
László Mester29
Quiz by , created over 2 years ago

Magép III.

Eye 54
Pin 0
Balloon-left 0
László Mester29
Created by László Mester29 over 2 years ago
Close