< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

2. Tetőszigetelések témaköre

Question 1 of 73

Medal-premium 1

2.1 A kis hajlású lapos tetőket – szerkezeti kialakításuk szerint – járható és nem járható tetőkre osztjuk.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 73

Medal-premium 1

2.2 Az aljzatukkal kapcsolatos minőségi problémák – a tetőszigetelések szempontjából – mechanikai hatásnak minősülnek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 73

Medal-premium 1

2.3 Páradiffúzió független a hőfokeséstől.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 73

Medal-premium 1

2.4 Egyenes rétegrendű tetőkben a hőszigetelő réteg a csapadékvíz elleni szigetelés alatt helyezkedik el.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 73

Medal-premium 1

2.5 A páravédelmi réteg – adott esetben – a csapadékvíz- elleni ideiglenes szigetelés funkcióját is betöltheti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 73

Medal-premium 1

2.6 Acél trapézlemez anyagú zárófödém esetén a fordított rétegrend kedvezőbb megoldást biztosít, mint a duo-rétegrend.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 73

Medal-premium 1

2.7 Lapostetőkben a páravédelmi rétegek alatti hőszigetelő rétegek / hőszigetelő anyagú lejtést adó rétegek – adott esetben – „belső oldali” hőszigetelésként viselkedhetnek és szerkezeten belüli páralecsapódást okozhatnak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 73

Medal-premium 1

2.8 A fóliabádog PVC-vel bevont TiZn lemez.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 73

Medal-premium 1

2.9 A szegélyezés a csapadékvíz-elleni tetőszigetelések széleinek, peremeinek vízzáró elhatárolása.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 73

Medal-premium 1

2.10 Fordított tetők esetén a csapadékvíz- szigetelő réteg alatti teherhordó és lejtést adó rétegek hővezetési ellenállása minél kisebb legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 73

Medal-premium 1

2.11 Hőszigetelő táblákból készülő szigetelés-aljzatok minimális lejtése a legalább 4% legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 73

Medal-premium 1

2.12 PVC alapú tetőszigetelő lemezek páradiffúziós ellenállása általában nagyobb, mint a modifikált bitumenes lemezeké.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 73

Medal-premium 1

2.13 GNYL réteg kombinálható PZ (pl Al fólia-betétes bitumenes lemez) réteggel is, ebben az esetben a párazáró réteg alá kerül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 73

Medal-premium 1

2.14 Acél trapézlemez anyagú födém esetén a fordított rétegrend kedvezőbb, mint a duo-rétegrend.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 73

Medal-premium 1

2.15 Hőszigetelés alatti monolit beton anyagú lejtést adó réteg dilatációs mező mérete kisebb legyen, mint 6.0 x 6.0 m.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 73

Medal-premium 1

2.16 A tetőszigetelő PVC lemezek kizárólag forró-levegős hegesztéssel toldhatók.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 73

Medal-premium 1

2.17 A GV bitumenes lemezek szakadó nyúlása nagyobb, mint a PV hordozórétegű lemezeké.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 73

Medal-premium 1

2.18 Egycsöves páraszellőzőket abban az esetben alkalmazhatunk, ha a páratechnikai rétegek közül kizárólag gőzmozgást levezető réteget építünk be.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 73

Medal-premium 1

2.19 A szűrőbeton anyag homokfrakció nélküli, cca. egyszemcsés beton.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 73

Medal-premium 1

2.20 Duo-tetőkben a vízszigetelés alatt legfeljebb a teljes hőszigetelés 40%-a helyezhető el.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 73

Medal-premium 1

2.21 Fordított rétegrendű tetők esetén a födém teherhordó szerkezetének és a lejtést adó rétegek együttes tömege legalább 250.0 kg/m3 legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 73

Medal-premium 1

2.22 PVC anyagú tetőszigetelések kivitelezésekor a felvezetett falszegélyeket vázerősítésű (szövetbetétes) PVC lemez(ek)ből kell készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 73

Medal-premium 1

2.23 Belső vízelvezetésű tetőfelülteken legalább 2 db lefolyót kell létesíteni, de az egyik lefolyó biztonsági túlfolyóval helyettesíthető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 73

Medal-premium 1

2.24 Mechanikai rögzítés esetén, mivel a rögzítés pontokra/sávokra összpontosul, a csapadékvíz elleni szigetelés feszültségmentesítése megoldottnak tekinthető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 73

Medal-premium 1

2.25 Mechanikai rögzítés esetén a leerősítések (a leerősítő helyek) száma 3.0 db /m2-nél kevesebb is lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 73

Medal-premium 1

2.26 Modifikált bitumenes lemez tetőszigetelés első /alsó rétegét csak pontszerűen vagy sávosan szabad az aljzatra leragasztani.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 73

Medal-premium 1

2.27 Mechanikai rögzítéskor a csapadékvíz elleni szigeteléssel egyetemben általában a teljes rétegrend leerősítésre kerül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 73

Medal-premium 1

2.28 Kőzetgyapot anyagú hőszigetelő táblákra /lemezekre a kétrétegű modifikált bitumenes lemez tetőszigetelések első /alsó rétegét mezőben teljes felülettel le kell ragasztani.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 73

Medal-premium 1

2.29 Fordított tetők hőszigetelése a szélszívás elleni védelem miatt kizárólag egy rétegű lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 73

Medal-premium 1

2.30 Attikafalak lefedése minden esetben az adott homlokzat felé való 5%-os lejtéssel készül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 73

Medal-premium 1

2.31 Belső vízelvezetés esetén a lefolyók és a lejtések kialakításakor azonos hajlásszögű (=lejtésű) síkok és változó magassági falszegélyek együttes alkalmazása szolgáltatja a legkedvezőbb eredményt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 73

Medal-premium 1

2.32 Mechanikai rögzítés (vonal mentén) csak a szigetelő lemezek átfedései alatt lehet készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 73

Medal-premium 1

2.33 A mechanikai rögzítések méretezhető rögzítési módot jelentenek, a méretezés a tető alakja és a szélterhelés várható mértéke alapján történik.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 73

Medal-premium 1

2.34 Egyhéjú egyenes rétegképzésű nem járható tetők esetén amennyiben a hőszigetelés anyaga kőzetgyapot lemez külön GNYL réteg beépítése szükséges.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 73

Medal-premium 1

2.35 Az EPS anyagra jellemző, hogy a testsűrűség növelésével a hővezetési tényező (azzal egyenes arányban) csökken.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 73

Medal-premium 1

2.36 A tetőkbe beépített hőszigetelő rétegek teljesítőképessége – a beépítési körülmények függvényében- általában javul.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 73

Medal-premium 1

2.37 A monolitikus vb. teherhordó szerkezetre (=födémre) épített, EPS hőszigeteléssel ellátott egyenes réteg-felépítésű, lágyított PVC lemezzel szigetelt tetők- általában-diffúzió nyitottak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 73

Medal-premium 1

2.38 Fordított tetők esetén a hőszigetelés kizárólag XPS anyagú lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 73

Medal-premium 1

2.39 A vízszigetelő lemezek a hőingadozás hatására alakváltoznak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 73

Medal-premium 1

2.40 Az egycsöves páraszellőzők – általában – a fordított rétegfelépítésű, egyhéjú tetők rendszerelemei.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 73

Medal-premium 1

2.41 Lángolvasztásos technológiával ragasztott – hegesztett modifikált bitumenes lemez anyagú kétrétegű vízszigetelés alsó rétegének beépítése – általában – kiegészítendő mechanikai rögzítéssel is.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 73

Medal-premium 1

2.42 A PV bitumenes lemezek szakadó nyúlása nagyobb, mint a GV hordozórétegű lemezeké.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 73

Medal-premium 1

2.43 Zöldtetők esetén a csapadékvíz-szigetelés feletti szivárgó-vízmegtartó réteg egyúttal átszellőztetést is biztosít az ültető közeg alatt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 73

Medal-premium 1

2.44 A kőzetgyapot lemezek hőfokcsillapítása nagyobb, mint a velük azonos vastagságú EPS lemezek hőfokcsillapítása.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 73

Medal-premium 1

2.45 Mechanikai rögzítést – általában – acél trapézlemez teherhordó födémre kerülő rétegrendekben alkalmaznak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 73

Medal-premium 1

2.46 Egyenes rétegrendű tetők esetén a födém teherhordó szerkezetének és a lejtést adó rétegnek együttes tömege legalább 250.0 kg / m2 legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 73

Medal-premium 1

2.47 Lapostető hőszigetelő rétege alatti monolit beton anyagú lejtést adó réteg dilatációs mező mérete legfeljebb 4 x 4 m kiterjedésű lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 73

Medal-premium 1

2.48 Az egységnyi tetőfelülethez szükséges mechanikai rögzítések darabszáma a szélnyomás függvényében számítható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 73

Medal-premium 1

2.49 Duo- tetőkben a vízszigetelés alatt legfeljebb a hőszigetelés 50%-a helyezhető el.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 73

Medal-premium 1

2.50 Páranyomás- kiegyenlítő réteg egycsöves páraszellőzőkkel együtt alkalmazható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 73

Medal-premium 1

2.51 A fóliabádog egyik oldalán PVC-vel bevont horganyzott acéllemez.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 73

Medal-premium 1

2.52 A lapostetők áttöréseinek távolsága a tető-felépítményektől legalább 500 mm legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 73

Medal-premium 1

2.53 A műkaucsuk (pl. EVA) lemezek az építéshelyen jól formálhatók, ezáltal a csomópontok kialakítása a helyszínen magával a lemezanyaggal megoldható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 73

Medal-premium 1

2.54 Modifikált bitumenes lemezekkel készülő csapadékvíz szigetelés esetén az átlapolások szélessége legalább 10 cm legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 73

Medal-premium 1

2.55 Vízhatlanul szigetelt lapostetőkön a hóhatár magassága 30 cm.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 73

Medal-premium 1

2.56 A műanyag alapú csapadékvíz elleni szigeteléseket általában többrétegű tetőszigetelésként alakítják ki.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 73

Medal-premium 1

2.57 A páranyomás kiegyenlítő réteget közvetlenül a csapadékvíz-szigetelés alá kell beépíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 73

Medal-premium 1

2.58 A gőznyomás levezető réteget a tető hőszigetelésének un meleg oldalára kell beépíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 73

Medal-premium 1

2.59 Az EPDM anyagú tetőszigetelő lemezek EPS-sel és XPS-sel összeférhetetlenek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 60 of 73

Medal-premium 1

2.60 A páranyomás kiegyenlítő réteg párazáró réteggel társítható, mégpedig olyanként, hogy a páranyomás- kiegyenlítő réteg ( a rétegrenden belül) a párazáró rétegnél magasabbra, a párazáró réteg fölé kerül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 61 of 73

Medal-premium 1

2.61 Egyhéjú, egyenes rétegképzésű tetőkben a lejtést adó réteget – épületfizikai okokból – célszerű minél nagyobb hőszigetelő képességgel rendelkező könnyűbetonból építeni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 62 of 73

Medal-premium 1

2.62 Fordított tetők esetén a hőszigetelés kizárólag XPS anyagú lehet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 63 of 73

Medal-premium 1

2.63 A szegélyezések a csapadékvíz elleni szigetelések széleinek, peremeinek fokozottan vízzáró zárásai.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 64 of 73

Medal-premium 1

2.64 Aljzatra ragasztott burkolatú terasztetők járófelülete gravitációs vízelvezetés esetén lehet vízszintes.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 65 of 73

Medal-premium 1

2.65 Filcalátétes bitumenes lemez- gőznyomás-levezetési céllal – kétrétegű tető-szigetelés felső/ záró rétegeként alkalmazható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 66 of 73

Medal-premium 1

2.66 Egyenes rétegrendű tetőkben a páravédelmi réteg a csapadékvíz elleni ideiglenes szigetelés funkcióját is betöltheti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 67 of 73

Medal-premium 1

2.67 Hasznosított (pl burkolattal is ellátott) tetőkön megfelelő lejtéssel és szivárgó réteg beépítésével a víz elvezetést a csapadékvíz szigetelés felületén is biztosítani kell.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 68 of 73

Medal-premium 1

2.68 Az extrudált polietilen habok (=XPE) általában jó lépéshang szigetelő anyagok.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 69 of 73

Medal-premium 1

2.69 A függőleges felületű / helyzetű / felvezetett bitumenes lemezeket a lecsúszás megakadályozására vízhatlanul (általában mechanikailag) kell rögzíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 70 of 73

Medal-premium 1

2.70 Vonal menti mechanikai rögzítést csak a szigetelő lemezek átfedései alatt lehet készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 71 of 73

Medal-premium 1

2.71 Egyhéjú melegtetőkhöz külső, kéthéjú hidetetőkhöz belső vízelvezetést javasolt készíteni.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 72 of 73

Medal-premium 1

2.72 8.0m és 20.0m épüéetmagasság között a csapadékvíz elleni szigetelés leterhelésének mértéke mezőbe legalább 45.0 kg /m2 legyen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 73 of 73

Medal-premium 1

2.73 Vízhatlanul szigetelt lapostetők esetén a páratechnikai szempontból kifelé nyitott szerkezet kialakítás azt jelenti, hogy belülről kifelé haladva az egyes rétegek páradiffúziós tényezője csökken.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

2. Tetőszigetelések témaköre

László Mester29
Quiz by , created over 2 years ago

Magép III.

Eye 66
Pin 0
Balloon-left 0
László Mester29
Created by László Mester29 over 2 years ago
Close