Ehitise koguriskikindlustus

Question 1 of 11

Medal-premium 1

Nimi

Select one or more of the following:

 • Mirjam

 • Riina

 • Krista

 • Indrek

 • Ruth

 • Marit

 • Eveli

 • Maris

Question 2 of 11

Medal-premium 1

Varakindlustuse osa kindlustusobjektiks on:

Select one or more of the following:

 • Tellija ja ehitusettevõtte vahelises kirjalikus töövõtulepingus sätestatud kõik ehitus-, monteerimis-, paigaldus-, rekonstrueerimis-, remondi- ja lammutustööd

 • Kindlustusjuhtumi tagajärjel tekkivad koristuskulud

 • Ehitusettevõtte kontoris olev mööbel ja kontoritehnika

 • Ehitusettevõtte töötajale kuuluv ehitusplatsile pargitud sõiduauto

Question 3 of 11

Medal-premium 1

Ehitusperioodi varakindlustuse kindlustusjuhtumiks on:

Select one or more of the following:

 • Seina värvitoon on erinev projektid kirjeldatust. Hüvitame seina uuesti värvimise kulu

 • Tugev tuul lõhub ehitatava katuse

 • Ehitusmasinaga sõidetakse kogemata vastu ehitatava hoone seina ning sein saab kahjustada

 • Ehitatav hoone süttib pikselöögist

Question 4 of 11

Medal-premium 1

Laiendatud hooldusperioodi kaitse varakindlustuse kindlustusjuhtumiks on:

Select one or more of the following:

 • Ehitusperioodil valesti paigaldatud veetoru liitmik puruneb ning hoone saab veekahjustusi, hüvitame veekahjustuste likvideerimise kulu

 • Tugev tuul murrab hoone kõrval seisva puu, mis kukub hoone varikatusele

 • Ehitusettevõte läheb hooldusperioodil tegema enda paigaldatud katuse hooldustöid ning süütab kogemata katuse

 • Hoone omanik unustab vannivee jooksma, üle vanniääre valguv vesi tekitab hoonele veekahjustusi

Question 5 of 11

Medal-premium 1

Kindlustuskaitse algab:

Select one or more of the following:

 • Kindlustuslepingus määratud ehitusperioodi alguspäeval, kuid mitte enne tööde algust

 • Tellija ja töövõtja vahel sõlmitud ehituslepingu allkirjastamise kuupäevast

 • Kuupäevast, millal objekti tellija kuulutab välja konkursi ehitusettevõtja leidmiseks

 • Kuupäevast, millal ehitusettevõtja annab valmis objekti üle tellijale

Question 6 of 11

Medal-premium 1

Milline on hoone tulekindlus, kui hoone kandvate seinte materjaliks on raudbetoonpaneelid, vahelagede materjaliks puit, ja mittekandvateks sisevaheseinteks metallkonstruktsioon, mis on kaetud mittetulekindla kipsplaadiga?

Select one or more of the following:

 • Kõrge

 • Keskmine

 • Madal

Question 7 of 11

Medal-premium 1

Vastutuskindlustuse osa kindlustusobjektiks on:

Select one or more of the following:

 • Projekteerija erialane vastutus

 • Ehitusettevõtja kui tööandja vastutus

 • Kohaliku omavalitsuse ehitusloa väljastamisega seotud vastutus

 • Kindlustatud isiku vastutus kolmandale isikule õigusvastaselt põhjustatud varaliste kahjude eest, mis on tekitatud kindlustuslepingus märgitud töö käigus

Question 8 of 11

Medal-premium 1

Vastutuskindlustuse kindlustusjuhtumiks on:

Select one or more of the following:

 • Ehitusplatsil töötav kraana kukub ümber ning kahjustada saab ehitusplatsi kõrval paiknev hoone, mis ei kuulu tellijale

 • Kaevetööde käigus lõhutakse maa-alune elektrikaabel. Poliisile on lisatud eritingimus 737/102 Maa-aluseid kaableid, torustikke ja muid maa-aluseid kommunikatsioone puudutavad eritingimused

 • Ehitusettevõtja töötaja murrab tööde tegemisel juhtunud õnnetuses jalaluu

Question 9 of 11

Medal-premium 1

Ohutusnõuete täitmine:

Select one or more of the following:

 • Kindlustusvõtja peab täitma ainult kindlustustingimustes toodud ohutusnõudeid, seadusandlike aktidega kehtestatud ohutusnõudeid täitma ei pea

 • Kindlustusvõtja peab täitma ainult ehitusmaterjalide ja seadmetega kaasas olevates tootejuhendites olevaid nõudeid

 • Kindlustustustingimustes toodud ohutusnõuded kehtivad täiendavalt õigusaktides toodud nõuetele. Kindlustusvõtja on kohustatud tundma ja täitma kindlustusobjekti puudutavaid õigusakte (sh ohutusnõudeid)

Question 10 of 11

Medal-premium 1

Aastamahu lepingu kindlustusobjektiks on kindlustusperioodi jooksul Kindlustusandja poolt kehtestatud deklaratsiooni vormil Kindlustusandjale esitatud üksikobjektide tööd, mille:

Select one or more of the following:

 • Ehitusperioodi kestus ei ületa 18 kalendrikuud

 • Ehitusperioodi kestus ei ületa 12 kalendrikuud

 • Ehitus- ja/või montaažitöödega alustatakse ühe aasta jooksul alates kindlustusperioodi lõppemisest

 • Deklaratsiooni kinnituse on Kindlustusandja saatnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis Kindlustusvõtjale

Question 11 of 11

Medal-premium 1

Eramu ehitamiseks sõlmime kindlustuslepingu kui:

Select one or more of the following:

 • Hoonet ehitaval ehitusettevõtjal on vastavalt Ehitusseaduses kehtestatud nõuetele Majandustegevuse registris majandustegevuse teade

 • Eramut ehitab eraisik, kes ei ole pädev tegutsema ehitusettevõtte vastutava spetsialistina

Icon_fullscreen
gredi.rohtla
Quiz by , created almost 3 years ago

Küsimustel võib olla üks või mitu õige(t) vastus(t). Palun märgi sobiv/sobivad linnukesega.

Eye 49
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
gredi.rohtla
Created by gredi.rohtla almost 3 years ago
Close