< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Marknadskummunikation

Question 1 of 134

Medal-premium 1

Nämn några anledningar till marknadskomunikation

Select one or more of the following:

 • Öka försäljningen

 • Öka medvetenheten om produkten

 • Öka kunskapen om produkten

Question 2 of 134

Medal-premium 1

Köpbesluts processen är i följande ordning.
Identifierar behov -> söker information -> Värderar alternativ -> Köper/handlar -> Utvärderar

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 134

Medal-premium 1

Transformativ budskapsstrategi består bla av?

Select one of the following:

 • Klar och logisk fakta

 • Strävar efter att skapa en känsla

Question 4 of 134

Medal-premium 1

Informativ budskapsstrategi jämför ofta fakta.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 134

Medal-premium 1

Köpbesluts processen är i följande ordning.
Utvärderar-> söker information ->Identifierar behov -> Köper/handlar

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 134

Medal-premium 1

Man har en målsättning, för att kunna fokusera på det väsentliga och kunna göra uppföljningar.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 134

Medal-premium 1

Målsättningen påverkar vårt val och vår bearbetning av målgrupp.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 134

Medal-premium 1

Makromålskedjan har fokus på...

Select one of the following:

 • ...företagets övergripande mål och finansiella effekter.

 • ...kommunikationseffekter som marknadskommunikationen ska försöka åstadkomma

Question 9 of 134

Medal-premium 1

Mikromålskedjan har fokus på...

Select one of the following:

 • ...kommunikationseffekter som marknadskommunikationen ska åstadkomma.

 • ...företagets övergripande mål och finansiella effekter.

Question 10 of 134

Medal-premium 1

Makromålkedjan ordning är:
Exponering -> Bearbetning -> Kommunikations effekter -> Målgrupps respons -> Vinst

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 134

Medal-premium 1

Makromålkedjan ordning är:
Bearbetning -> Exponering -> Målgrupps respons -> Kommunikations effekter -> Vinst

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 134

Medal-premium 1

Makromålkedjans viktigaste del är?

Select one of the following:

 • Bearbetning

 • Exponering

 • Målgrupps respons

 • Kommunikations effekter

 • Vinst

Question 13 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjans ordning är:
Kategoriintresse -> Varumärkeskännedom -> Varumärkesattityd -> Köpintention

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjans ordning är:
Kategoriattityd -> Varumärkesintresse -> Varumärkeskännedom -> Köpintention

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 134

Medal-premium 1

Makromålskedjan:
"All satsning på på marknadskommunikation ska vara inriktad på att bidra till företagets ... "

Select one of the following:

 • Exponering

 • Bearbeting

 • Komunikationseffekter

 • Målgruppsrespons

 • Vinst

Question 16 of 134

Medal-premium 1

Makromålskedjan:
Villket moment ska leda till nya kunder och återköp?

Select one of the following:

 • Exponering

 • Bearbering

 • Komunikationseffekter

 • Målgruppsresons

 • Vinst

Question 17 of 134

Medal-premium 1

Makromålskedjan:
Denna del är rubriken till mikromålkedjan och beskrivs med följande -> "Att få saker att hända i huvudet på människorna i målgruppen."

Select one of the following:

 • Exponering

 • Bearbetning

 • Komunikationsefekter

 • Målgruppsrespons

 • Vinst

Question 18 of 134

Medal-premium 1

Makromålkedjan:
När man modifierar sin reklam för att få bättre resultat.

Select one of the following:

 • Exponering

 • Bearbetning

 • Komunikationsefekter

 • Målgruppsrespons

 • Vinst

Question 19 of 134

Medal-premium 1

Makromålkedjan:
“Opportunity to see”

Select one of the following:

 • Exponering

 • Bearbetning

 • Komunikationsefekter

 • Målgruppsrespons

 • Vinst

Question 20 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Kognitiv: "Vad vi lär oss om produkten – att den finns och vad den är"
Ingår i vilken eller vilka delar?

Select one or more of the following:

 • Kategoriintresse

 • Varumärkeskännedom

 • Varumärkesattityd

 • Köpintention

Question 21 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Affektiv: "Vad vi känner och tycker om produkten."
Ingår i vilken eller vilka delar?

Select one or more of the following:

 • Kattegoriintresse

 • Varumärkeskännedom

 • Varumärkesaattityd

 • Köpintention

Question 22 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Konativ: "Vår inställning till att faktiskt prova eller köpa produkten."
Ingår i vilken eller vilka delar?

Select one or more of the following:

 • Kategoriintresse

 • Varumärkeskännedom

 • Varumärkesattityd

 • Köpintention

Question 23 of 134

Medal-premium 1

Vilka är riktiga "klassiska" mikromålskedjor?

Select one or more of the following:

 • AIDA

 • DAGMAR

 • Kotler

 • BERIT

 • Kanint

Question 24 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Vilket är det slutgiltiga målet i mikromålkedjan när målgruppen ska bestämma sig för att köpa produkten?

Select one of the following:

 • Köpintention

 • Varumärkesattityd

 • Varumärkeskännedom

 • Kattegoriintresse

Question 25 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
... handlar om att målgruppen ska tycka om företagets produkt, och tycka att den är bättre än konkurrenternas produkter.

Select one of the following:

 • Köpintention

 • Varumärkesattityd

 • Varumärkeskännedom

 • Kategoriintresse

Question 26 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
... är grunden för efterföljande kommunikationseffekter.

Select one of the following:

 • Köpintention

 • Varumärkesatityd

 • Varumärkeskännedom

 • Kategoriintresse

Question 27 of 134

Medal-premium 1

Mikromålskedjan:
"Målgruppen måste först ha ett ... "

Select one of the following:

 • Köpintention

 • Varumärkesattityd

 • Varumärkeskännedom

 • Kategoriintresse

Question 28 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Varumärkesattityd:
Vilken attityd har konsumenten när han/hon tycker om varumärket.

Select one of the following:

 • Absolut attityd

 • Relativ attityd

Question 29 of 134

Medal-premium 1

Mikromålkedjan:
Varumärkesattityd:
Vilken attityd har konsumenten när han/hon tycker produkten är bättre än konkurrenternas.

Select one of the following:

 • Absolut attityd

 • Relativ attityd

Question 30 of 134

Medal-premium 1

Mikromolskedjan:
Varumärkeskännedom:
Detta är viktigt när kunderna själva ska plocka fram produkten.

Select one of the following:

 • Igenkänning

 • Erinran

Question 31 of 134

Medal-premium 1

Mikromolskedjan:
Varumärkeskännedom:
Detta är viktigt när kunderna inte själva plockar fram produkten.

Select one of the following:

 • Igenkänning

 • Erinran

Question 32 of 134

Medal-premium 1

Målgruppsanalys är...

Select one of the following:

 • En definition av målgruppen och annan kunskap som är central till situationen.

 • En undersökning av vilka som är våra nuvarande kunder.

Question 33 of 134

Medal-premium 1

Marknadssegmentering är en uppdelning av den totala marknaden i olika delmarknader, marknadssegment.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 134

Medal-premium 1

... fokuserar på vilka målgrupper som kan vara mottagliga för vår reklam.

Select one of the following:

 • Strategisk målgruppsanalys

 • Taktisk målgruppsanalys

Question 35 of 134

Medal-premium 1

...fokuserar på att samla in och bearbeta information som gör kommunikationen med de redan valda målgrupperna så effektiv som möjligt.

Select one of the following:

 • Strategisk målgruppsanalys

 • Taktisk målgruppsanalys

Question 36 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Baseras på i vilken utsträckning målgruppen köper företagets och konkurrenternas produkter.

Select one of the following:

 • Beteende

 • Attityd

Question 37 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Baseras på vad målgruppen tycker om företagets
och konkurrenternas produkter.

Select one of the following:

 • Beteende

 • Attityd

Question 38 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Beteendemässig relationen:
Enligt Beteendemässig relationen har vi vilka 4 användare

Select one or more of the following:

 • Lojala kunder

 • Varierande kunder

 • Varierande ickekunder

 • Lojala ickekunder

 • Inrotad kund

 • Fångar

 • Bekväma kunder

Question 39 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Beteendemässig relationen:
80% av företagets intäkter kommer från 20% av av dess kunder.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Attitydmässig relationen:
Rices fyra sårbarhetsgrupper är ?

Select one or more of the following:

 • Inrotade kunder

 • Fångar

 • Bekväma kunder

 • Tillgängliga kunder

 • Lojala kunder

 • Varierande kunder

Question 41 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Vad är negativt med att utgå ifrån betenderelation?

Select one or more of the following:

 • Begränsad uppskattning av framtida beteende

 • Begränsad bild av möjligheter och hot

 • Kopplar inte till komunikationsmål

 • Svår att mäta

 • Ger inte mått på attraktivitet

 • Begränsad koppling till försäljning

Question 42 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Vad är negativt med att utgå ifrån attitydrelation?

Select one or more of the following:

 • Begränsad uppskattning av framtida beteende

 • Begränsad bild av möjligheter och hot

 • Kopplar inte till kommunikationsmål

 • Svår att mäta

 • Get inte mått på attraktivitet

 • Begränsad koppling till försäljning

Question 43 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
Det är bra att kombinera beteendemässig och attitydmässig målgruppsanalys

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 134

Medal-premium 1

Strategisk målgruppsanalys:
En sekundär målgrupp. Är en eller flera målgrupper som reklameffekterna kan "spilla över" på.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 134

Medal-premium 1

Taktisk målgruppsanalys:
Informationsbehandling
Hög OSN (Optimala StimuleringsNivå)

Select one or more of the following:

 • Fylld med information och intryck

 • Varierad

 • Interaktiv

 • Begränsad på information och intryck

 • Konsistent

 • Placerad i harmoniska sammanhang

Question 46 of 134

Medal-premium 1

Taktisk målgruppsanalys:
Informationsbehandling
Låg OSN (Optimala StimuleringsNivå)

Select one or more of the following:

 • Fylld med information och intryck

 • Varierad

 • Interaktiv

 • Begränsad på information

 • Konsistent

 • Placerad i harmoniska sammanghang

Question 47 of 134

Medal-premium 1

Taktisk målgruppsanalys:
* Demografi (ålder, kön, bostadsort)
* Socioekonomi (yrke, inkomst, utbildning, bostadstyp)
* Livstil och värderingar (aktiviteter, intressen, åsikter)
* Kultur och språk
* Behov
Alla punkter är saker som påverkar målgruppens egenskaper.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 134

Medal-premium 1

Taktisk målgruppsanalys:
Målgrupperna har egenskaper som attraherar varandra kallas?

Select one of the following:

 • Aspirationsgrupper

 • Inkompatibla målgrupper

Question 49 of 134

Medal-premium 1

Taktisk målgruppsanalys:
Blotta närvaron av en grupp människor gör produkten mindre attraktiv för en annan del av målgruppen.

Select one of the following:

 • Aspirationsgrupper

 • Inkompatibla målgrupper

Question 50 of 134

Medal-premium 1

Det finns olämpliga målgrupper.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 134

Medal-premium 1

... gjorde reklam på papyrus.

Select one of the following:

 • Egypter

 • Pompeji

 • Rom

 • Medeltida Europa

 • Ordinary Zeitung

Question 52 of 134

Medal-premium 1

Stad som dränktes i lava hade reklam på väggar.

Select one of the following:

 • Egypter

 • Pompeji

 • rom

 • Medeltida Europa

 • Ordinary Zeitung

Question 53 of 134

Medal-premium 1

I ... annonserade man borttappade saker.

Select one of the following:

 • Egypten

 • Pompeji

 • Medeltida Europa

 • Ordainy Zeitung

 • Rom

Question 54 of 134

Medal-premium 1

... gjorde egna logotyper.

Select one of the following:

 • Egypten

 • Pompeji

 • Rom

 • Medeltida Europa

 • Ordinary Zeittung

Question 55 of 134

Medal-premium 1

... var först med reklam, för kaffe.

Select one of the following:

 • Egypten

 • Pompeji

 • Rom

 • Medeltida Europa

 • Ordinary Zeitung

Question 56 of 134

Medal-premium 1

La Presse 1886 publicerade sin förstasida med annonser, de sålde alltså reklamplats.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 134

Medal-premium 1

Kärnvärdena, som är grunden för ditt företag, består av två värden. Primär och Sekundär. Vilken är det man får ändra på?

Select one of the following:

 • Primärvärden

 • Sekundärvärden

Question 58 of 134

Medal-premium 1

Man har en varumärkesplattform för att differera från konkurrenter.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 134

Medal-premium 1

Hårda verktyg

Select one or more of the following:

 • Form och färg

 • Typografi

 • Format

 • Medieval

 • Symboler och värderingar

 • Bildspråk

Question 60 of 134

Medal-premium 1

Mjuka verktyg

Select one or more of the following:

 • Symboler och värderingar

 • Bildspråk

 • Form och färg

 • Typografi

 • Format

 • Medieval

Question 61 of 134

Medal-premium 1

Maslows behovstrappa förklarar individens och gruppens överlevnad.
Vad ingår i individens överlevnad?

Select one or more of the following:

 • Kroppsliga behov

 • Inviduell trygghet

 • Lust, längtan

 • Gruppens trygghet

 • Social identitet

 • Fortplantning

Question 62 of 134

Medal-premium 1

Maslows behovstrappa förklarar individens och gruppens överlevnad.
Vad ingår i gruppens överlevnad?

Select one or more of the following:

 • Kroppsliga behov

 • Indviduell trygghet

 • Lust, längtan

 • Gruppens trygghet

 • Social identitet

 • Fortplantning

Question 63 of 134

Medal-premium 1

Om man vill utveckla, bygga och vårda ett varumärke måste man arbeta strategiskt och taktiskt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 64 of 134

Medal-premium 1

Det är betydligt billigare att investera i media än att producera reklam.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 65 of 134

Medal-premium 1

Schemaplanering - Bestämmer det optimala sättet att kommunicera med målgruppen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 66 of 134

Medal-premium 1

Modellering kan beskrivas med följande...

Select one of the following:

 • Vilka mediascheman ger störst effekt? Var, när och hur.

 • Den billigaste lösningen för de mediascheman som väljs.

Question 67 of 134

Medal-premium 1

Optimering

Select one of the following:

 • Vilka mediascheman ger störst effekt? Var, när och hur.

 • Den billigaste lösningen för de mediascheman som väljs.

Question 68 of 134

Medal-premium 1

Share Of Voice (SOV) är?

Select one of the following:

 • ett mått på hur stor andel företaget har av den totala reklamrösten inom kategorin.

 • ett mått på hur ofta företaget gör reklam.

 • ett mått på hur mycket reklam som nås i jämförelse till konkurenterna

Question 69 of 134

Medal-premium 1

Top-Of-Mind är?

Select one of the following:

 • Det första företaget/produkten man tänker på när en produkt nämns.

 • Det enda man tänker på när en produkt nämns.

Question 70 of 134

Medal-premium 1

"Företag bör satsa på en SOV som är 1,5 gånger den önskade marknadsandelen."
Så beskrivs en av följande.

Select one of the following:

 • Schroers metod

 • Peckhams regel

 • Asymmetrisk konkurrens

Question 71 of 134

Medal-premium 1

"Hitta de strategiska möjligheterna på nationella eller rentav regionala delmarknader och agera snabbt."
Såhär beskrivs en av följande.

Select one of the following:

 • Schroers metod

 • Peckhams regel

 • Asymmetrisk konkurrens

Question 72 of 134

Medal-premium 1

"Reklam för ditt företag eller din produkt gynnar inte alltid enbart dig själv.
I många fall kan din marknadskommunikation även gynna dina konkurrenter."
Såhär beskrivs en av följande.

Select one of the following:

 • Schroers metod

 • Peckhams regel

 • Asymmetrisk konkurrens

Question 73 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Frekvens är följande.

Select one of the following:

 • Hur många gånger reklamen ska repeteras

 • Hur reklaminsatserna ska fördelas över tid

 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 74 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Kontinuitet är följande.

Select one of the following:

 • Hur många gånger reklamen ska repeteras

 • Hur reklaminsatserna ska fördelas över tid

 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 75 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Räckvidd är följande.

Select one of the following:

 • Hur många gånger reklamen ska repeteras

 • Hur reklameninsatserna ska fördelas över tid

 • Hur många människor reklamen ska nå

Question 76 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Frekvensschema bör användas för...

Select one or more of the following:

 • Ett nytt/okänt varumärke

 • Ett komplext budskap

 • Ett nytt budskap

 • Ett känt varumärke

 • Ett enkelt budskap

 • Ett etablerat budskap

 • Produkter med mycket kort livstid

 • En ensam aktör i ny produktkategori

Question 77 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Kontinuitetsschema bör användas för...

Select one or more of the following:

 • Ett nytt/okänt varumärke

 • Ett komplext budskap

 • Ett nytt budskap

 • Ett känt varumärke

 • Ett enkelt budskap

 • Ett etablerat budskap

 • Produkter med mycket kort livscykel

 • En ensam aktör i en ny produktkategori

Question 78 of 134

Medal-premium 1

Mediabudgetens tre dimensioner:
Räckviddsschema bör användas för...

Select one or more of the following:

 • En ensam aktör i en ny produkkategori

 • Produkter med mycket kort livscykel

 • Ett känt varumärke

 • Ett enkelt budskap

 • Ett etablerat budskap

 • Ett nytt/okänt varumärke

 • Ett komplext budskap

 • Ett nytt budskap

Question 79 of 134

Medal-premium 1

Reklaminnötning innebär att reklamen måste nötas in för att bli effektiv.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 80 of 134

Medal-premium 1

Reklamutslitning innebär att reklamen slits ut med tiden och därför blir mindre effektiv

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 81 of 134

Medal-premium 1

För kreativ schemaplanering används följande...

Select one or more of the following:

 • Flera medier

 • media placerad nära köpet

 • kontracykliska insatser

 • "mediala produkter"

 • Långvarig media

 • Stor räckvidd

Question 82 of 134

Medal-premium 1

Integrerad marknadskommunikation (IMC) handlar om att möta målgruppen på så många sätt som möjligt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 83 of 134

Medal-premium 1

Målgruppsmatchning:
"Identifiera grundläggande, taktiska egenskaper hos målgruppen. " är en

Select one of the following:

 • Indirekt matchning

 • Direkt matchning

Question 84 of 134

Medal-premium 1

Målgruppsmatchning:
"Ta reda på vad målgruppen använder sig av för media" är en

Select one of the following:

 • Indirekt matchning

 • Direkt matchning

Question 85 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
"Saker som det specifika mediets namn, status och innehåll spelar in. Även den omgivande reklamen kan spela in." är?

Select one of the following:

 • Kontextegenskaper

 • Bearbetningsegenskaper

 • Aktivitetsgrad

 • Genomsalgskraft

 • Kommunikativ förmåga

Question 86 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
"Budskapet uppfattas och når igenom på olika sätt beroende av hur människor använder själva mediet."

Select one of the following:

 • Kontextegenskaper

 • Bearbertingsegenskaper

 • Aktivitetsgrad

 • Genomslagskraft

 • Komunikativ förmåga

Question 87 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Denna grupp består av Aktiva och passiva medier.

Select one of the following:

 • Kontextegenskaper

 • Bearberingsegenskaper

 • Aktivitetgrad

 • Genomslagskraft

 • Komunikativ förmåga

Question 88 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Med låg ... krävs många repetitioner

Select one of the following:

 • Kontextegenskaper

 • Bearbertingsegenskaper

 • Aktivitetsgrad

 • Genomslagskraft

 • Kommunikativ förmåga

Question 89 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
... består av Image-media och Hard sel/rationela media

Select one of the following:

 • Kontextegenskaper

 • Bearbetningsegenskaper

 • Aktivitetsgrad

 • Genomslagskraft

 • Kommunikativ förmåga

Question 90 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Aktivitetsgrad:
Tidskrifter, webbsidor, direktreklam är alla ?

Select one of the following:

 • Aktiva medier

 • Passiva medier

Question 91 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Aktivitetsgrad:
Radio, TV, stortavlor är alla ?

Select one of the following:

 • Aktiva medier

 • Passiva medier

Question 92 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Genomslagskraft:
Bio, webbplatser & stortavlor har?

Select one of the following:

 • Hög genomslagskraft

 • Låg genomslagskraft

Question 93 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Genomslagskraft:
TV, radio & oadresserad direktreklam har?

Select one of the following:

 • Hög genomslagskraft

 • Låg genomslagskraft

Question 94 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Kommunikativ förmåga:
"... lämpar sig bäst för varumärkesbyggande reklam."

Select one of the following:

 • Image-media

 • Hard sel/rationela media

Question 95 of 134

Medal-premium 1

Mediernas egenskaper:
Kommunikativ förmåga:
"... lämpar sig bäst för att forma köpintentioner och för att ge konkret information."

Select one of the following:

 • Image-media

 • Hard sell/rationella media

Question 96 of 134

Medal-premium 1

Kreativitetens stadier:
Inkubation beskrivs hur?

Select one of the following:

 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.

 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.

 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.

Question 97 of 134

Medal-premium 1

Kreativitetens stadier:
Illumination beskrivs hur?

Select one of the following:

 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.

 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.

 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.

Question 98 of 134

Medal-premium 1

Kreativitetens stadier:
Verifikation & implementation beskrivs hur?

Select one of the following:

 • Då ska man höra med andra om idén. Rita bilder, gör videor, musik eller något annat för att de andra ska förstå och förhoppningsvis få med de andra på båten.

 • Nu kommer det medvetna in i bilden igen. Mycket lättare att säga nej än att säga ja. Här prövas idén mot vårar medvetna, håller idén så kommer nästa stadie.

 • Inte riktigt medvetna om att vi tänker på idéerna. Vi stoppar in idéerna i huvudet och slutar sen tänka aktivt på det.

Question 99 of 134

Medal-premium 1

Miljön påverkar vår kreativitet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 100 of 134

Medal-premium 1

Endast sitta vid datorn när du brainstormar är bra.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 101 of 134

Medal-premium 1

SWOT oförkortat är...

Select one of the following:

 • Strength Weakness Oppurtunity Threat

 • Save When Oppurtunity Takes

 • Sweet Weakness Off Threat

Question 102 of 134

Medal-premium 1

Art Director och grafisk designer är samma sak

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 103 of 134

Medal-premium 1

Positionering

Select one of the following:

 • Att placera in varumärket på en lämplig kommunikativ plats på marknaden

 • Syftar till att definiera de olika element som måste ingå i reklamen för att den ska understödja varumärket och positioneringen.

Question 104 of 134

Medal-premium 1

Taktisk reklamutformning

Select one of the following:

 • Att placera in varumärket på en lämplig kommunikativ plats på marknaden

 • Syftar till att definiera de olika element som måste ingå i reklamen för att den ska understödja varumärket och positioneringen.

Question 105 of 134

Medal-premium 1

Positioneringen avgör...

Select one or more of the following:

 • Varumärketsnamn

 • Logotyp

 • Övertygas

 • Bearbetas

 • Uppmärksammas

 • Teckensnitt

 • Färger

 • Förpackning

Question 106 of 134

Medal-premium 1

Reklamens syfte är att...

Select one or more of the following:

 • Varumärkesnamn

 • Logotyp

 • Teckensnitt

 • Färger

 • Förpacking

 • Uppmärksammas

 • Bearbetas

 • Övertyga

Question 107 of 134

Medal-premium 1

Den traditionella reklamvärlden. Reklam paus, flyers etc

Select one of the following:

 • Interruption marketing

 • Permission marketing

Question 108 of 134

Medal-premium 1

Kommunikationen sker i samtycke med konsumenten.

Select one of the following:

 • Permission marketing

 • Interruption marketing

Question 109 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
Definiera förväntad (anticipated)

Select one of the following:

 • Konsumenten ser fram emot att få information från företaget

 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten

 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 110 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
Definiera personlig (personal)

Select one of the following:

 • Konsumenten förväntar sig/ser fram emot att få information från företaget.

 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten.

 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 111 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
Definiera relevant (relevant)

Select one of the following:

 • Konsumenten förväntar sig/ser fram emot att få information från företaget.

 • Reklamen och informationen är tydligt relaterad till konsumenten

 • Informationen är något konsumenten är intresserad av

Question 112 of 134

Medal-premium 1

Vilka är exempel på permission marketing?

Select one or more of the following:

 • Följa ett företag på sociala medier.

 • Registrering för inloggning på webbsidor

 • Prenumeration på nyhetsbrev

 • Reklam mellan tv pogram

 • Radio reklam

Question 113 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
5 nivåer av Permission marketing
"När du t.ex. ber om hjälp i en affär, eller lämnar din information för att kunna bli kontaktad av ett företag."

Select one of the following:

 • Situational Permission

 • Brand Trust

 • Personal Relationship

 • Points Permission

 • Intravenous Permission

Question 114 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
5 nivåer av Permission marketing
"Varumärken du litar på och därmed är mer receptiv för reklam och information från. Är dyrt och tar lång tid att bygga upp. 'Klassiskt' branding-arbete."

Select one of the following:

 • Situational Permission

 • Brand Trust

 • Personal Relationship

 • Points Permission

 • Intravenous Permission

Question 115 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
5 nivåer av Permission marketing
"När du som konsument utvecklar en personlig relation med en representant för företaget. "

Select one of the following:

 • Situational Permission

 • Brand Trust

 • Personal Relationship

 • Points Permission

 • Intravenous Permission

Question 116 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
5 nivåer av Permission marketing
"Poäng- eller bonussystem när du handlar ofta i en viss affär eller redan är konsument av en tjänst. "

Select one of the following:

 • Situational Permission

 • Brand Trust

 • Personal Relationship

 • Points Permission

 • Intravenous Permission

Question 117 of 134

Medal-premium 1

Permission marketing:
5 nivåer av Permission marketing
"Den 'högsta' nivån av Permission marketing. Konsumenten låter företaget göra valen åt dem. "

Select one of the following:

 • Situational Permission

 • Brand Trust

 • Personal Relationship

 • Points Permission

 • Intravenous Permission

Question 118 of 134

Medal-premium 1

En av många fördelar med Permission marketing är att det skapar ett gott rykte.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 119 of 134

Medal-premium 1

Största nackdelen med permission marketing är att det nästan alltid måste börja som Interruption marketing

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 120 of 134

Medal-premium 1

Inbound marketing är metoden att...?

Select one of the following:

 • låta kunden hitta dig.

 • leta upp kunden.

Question 121 of 134

Medal-premium 1

Vilka är reglerna i "The long tail"

Select one or more of the following:

 • Gör allt tillgängligt

 • Halvera priset. Sedan sänk det

 • Limited edition

 • Viralt

 • repeterande

 • Hjälp konsumenten hitta.

Question 122 of 134

Medal-premium 1

"The long tail" gäller endast nöjesbranschen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 123 of 134

Medal-premium 1

Marknadsföringslagen. (MFL) Markera det som stämmer

Select one or more of the following:

 • Ska främja konsumenternas och näringsidkarnas intressen när det gäller marknadsföring

 • Ska motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsument eller näringsidkare

 • MFL är EU-anpassad

 • Hamnar man i marknadsföringsdomstolen kan man få böter upp till 5 miljoner.

 • Enskilda privatpersoner kan hamna i marknadsföringsdomstolen.

 • Även oanvänd marknadsföring kan bli anmäld

Question 124 of 134

Medal-premium 1

Vad är otillbörligt? (Otillåten)

Select one or more of the following:

 • Aggressiv marknadsföring

 • Vilseledande marknadsföring

 • Överflödanade marknadsföring

 • Missplacerad marknadsföring

Question 125 of 134

Medal-premium 1

I upphovsrättslagen ingår bl a en ideell rätt.
"En moralisk rätt att bli namngiven och respekterad som upphovsperson"

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 126 of 134

Medal-premium 1

Medvetna och omedvetna testpersoner
Vad undersöker man med på medvetna testpersoner?

Select one or more of the following:

 • Fokusgrupp

 • Intervju

 • Enkät

 • Mentometer

 • Ögonrörelser

 • Hudreaktioner

 • Hjärnaktivitetsmätning

 • Bildsortering

Question 127 of 134

Medal-premium 1

Medvetna och omedvetna testpersoner
Vad undersöker man med på omedvetna testpersoner?

Select one or more of the following:

 • Fokusgrupp

 • Intervju

 • Enkät

 • Mentometer

 • Ögonrörelser

 • Hudreaktioner

 • Hjärnaktivitetsmätning

 • Bildsortering

Question 128 of 134

Medal-premium 1

En omedveten testperson har en lägre sanningshalt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 129 of 134

Medal-premium 1

Fördel med medveten testperson är att det är ofta billigt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 130 of 134

Medal-premium 1

Markera saker som inte är new media

Select one or more of the following:

 • TV

 • Radio

 • Film

 • Tidningar

 • Internet

 • spel

Question 131 of 134

Medal-premium 1

Vilken är den populäraste sociala median?

Select one of the following:

 • Facebook

 • Twitter

 • Instagram

 • Google+

Question 132 of 134

Medal-premium 1

SEO står för?

Select one of the following:

 • Search Engine Optimization

 • Seen Enough Optimization

 • Search Enough Optimization

Question 133 of 134

Medal-premium 1

Markera 5 viktiga punkter inom SEO

Select one or more of the following:

 • Användning av rätt nyckelord

 • Jobba på att få inlänkningar

 • Korrekt användning av taggar

 • God sidarkitektur med tydliga sidnamn

 • Bra och relevant innehåll

 • Få många att skriva om sidan, utan att länka in till den.

 • Använda #

Question 134 of 134

Medal-premium 1

Viralt är stakt

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Marknadskummunikation

Pierre Norrbrink
Quiz by , created about 2 years ago

DG14Tenta

Eye 314
Pin 1
Balloon-left 0
Tags
Pierre Norrbrink
Created by Pierre Norrbrink about 2 years ago
Close