< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Rimsko pravo: pravo osoba

Question 1 of 43

Medal-premium 1

Sposobnost vlastitim djelanjima, tj. očitovanjima volje, proizvoditi pravne učinke, dakle promjene u pravnim odnosima je:

Select one of the following:

 • Pravna sposobnost

 • Poslovna sposobnost

 • Deliktna sposobnost

 • Djelatna sposobnost

Question 2 of 43

Medal-premium 1

Rimljani su imali tehničke nazive za "osobu" u smislu pravnog subjekta, a to su bili: "persona" i "caput".

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 43

Medal-premium 1

Što je bilo potrebno za postanak fizičke osobe?

Select one or more of the following:

 • Porod je morao biti perfektan.

 • Dijete je moralo biti dovoljno iznošeno, a takvim se smatralo dijete koje se rodi poslije pet mjeseci trudnoće.

 • Novo biće se moralo potpuno odvojiti od majčine utrobe.

 • Dijete se moralo roditi živo.

 • Novorođenče je moralo imati ljudski oblik.

Question 4 of 43

Medal-premium 1

Pravilo "nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur", odnosilo se na:

Select one of the following:

 • zametak

 • impuberes infantia maiores

 • infantes

 • minores viginti quinque annis

Question 5 of 43

Medal-premium 1

Curator ventris bio je:

Select one of the following:

 • skrbnik kojeg su dobivali infantes

 • skrbnik kojeg su dobivali minores viginti quinque annis

 • skrbnik koji se postavljao za zaštitu budućih prava nasciturusa

 • skrbnik koji se postavljao rasipnicima

Question 6 of 43

Medal-premium 1

Liviusa se smatra nestalim tokom potresa koji se dogodio prije više godina. Njegov ga brat Marius želi proglasiti mrtvim, u čemu i uspijeva.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 43

Medal-premium 1

Stepeni pravne sposobnosti su:

Select one or more of the following:

 • status libertatis

 • liberum caput

 • status civitatis

 • servile caput

 • status familiae

 • status maxima

Question 8 of 43

Medal-premium 1

Senatus consultum Silanianum donesen je:

Select one of the following:

 • 10. g. n. e.

 • 29. g. pr. n. e

 • 154. g. pr. n. e.

 • 67. g. n. e.

Question 9 of 43

Medal-premium 1

Lex Petronia dozvoljavala je davanje robova za borbu sa zvijerima.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 43

Medal-premium 1

Dvije konstitucije cara Antonina Pija, kojima su predviđene kazne za gospodara koji bez razloga ubije svog roba, donesene su u 2. st. n. e.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 43

Medal-premium 1

Koje su karakteristike pravnog položaja roba?

Select one or more of the following:

 • Smatran je za stvar.

 • Samo s ropkinjom može sklopiti matrimonium.

 • Gospodar nad njim ima pravo vlasništva.

 • Rob može sam podići tužbu ako bi ga netko povrijedio.

Question 12 of 43

Medal-premium 1

Koje je tužbe bilo moguće upotrijebiti s obzirom na gospodarevu odgovornost prema trećima za obveze roba u vezi s upravom pekulija?

Select one or more of the following:

 • actio exercitoria

 • actio de peculio

 • actio de in rem verso

 • actio institoria

Question 13 of 43

Medal-premium 1

Po senatus consultum Claudianum:

Select one of the following:

 • postala bi ropkinjom Rimljanka koja bi živjela u spolnoj zajednici s tuđim robom unatoč gospodarevoj zabrani.

 • bilo bi uskraćena parnica o slobodi slobodnom čovjeku koji bi se dao prodati kao rob da bi zatim, kad dokaže da je slobodan, podijelio kupovninu s prijateljem koji ga je prodao.

 • dužnik u ovršnom postupku bi mogao biti prodan u ropstvo trans Tiberim.

Question 14 of 43

Medal-premium 1

Senatus consultum Claudianum donesen je 63. g. n. e.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 43

Medal-premium 1

U carsko i postklasično doba razvile su se nove vrste manumisija:

Select one or more of the following:

 • manumissio testamento fideicommissaria

 • manumissio inter amicos

 • manumissio vindicta

 • manumissio in ecclesia

 • manumissio censu

 • manumissio testamento

 • manumissio per epistulam

 • manumissio per mensam

Question 16 of 43

Medal-premium 1

U cilju zakonskog ograničavanja manumisija, car August je preko narodnih skupština dao izglasati dva zakona: "Lex Fufia Caninia" i "Lex Aelia Sentia", a to se događa:

Select one of the following:

 • 2. g. n. e. i 4. g. n. e

 • 1. g. n. e. i 5. g. n. e.

 • 3. g. n. e. i 5. g. n. e.

 • 2. g. n. e. i 7. g. n. e.

Question 17 of 43

Medal-premium 1

Libertus nije smio krivično tužiti patrona.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 43

Medal-premium 1

Patronatsko pravo nije prelazilo na patronovu djecu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 43

Medal-premium 1

Među ropstvu slične odnose pripadaju:

Select one or more of the following:

 • addictus

 • intestabilitas

 • auctoratus

 • osobe in mancipio

 • turpitudo

 • nexus

 • redempti ab hostibus

Question 20 of 43

Medal-premium 1

Što je sve vezano uz kolonat u postklasično doba?

Select one or more of the following:

 • Konstitucija cara Konstantina iz 322. g.

 • Kolon ne smije napustiti zemlju.

 • Kolon je slobodni zakupnik pojedinih parcela veleposjedničke zemlje.

 • Glaebe ad scripti.

 • Kolon nema status libertatis.

 • Kolon nije mogao biti prodan bez zemljišta kojem je pripadao i obrnuto.

 • Kolonat je bio privremeno stanje.

Question 21 of 43

Medal-premium 1

Kolonat je prestajao ako bi gospodar ustupio kolonu vlasništvo zemlje koju obrađuje i ako bi kolon postao biskup ili gradski decurio te vršio tu dužnost kroz 30 godina.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 43

Medal-premium 1

Neki od izvora kolonata su:

Select one or more of the following:

 • Rođenje od roditelja od kojih je barem jedan kolon.

 • Dobrovoljno stupanje slobodna čovjeka u kolonatski odnos.

 • 30-godišnjim faktičnim življenjem u položaju kolona.

 • Za rad sposobni prosjaci postali bi za kaznu koloni kod onog posjednika koji ih prijavi.

Question 23 of 43

Medal-premium 1

Rimsko građanstvo stjecalo se samo rođenjem.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 43

Medal-premium 1

Na području javnog prava pripadalo je rimskom građaninu:

Select one of the following:

 • ius suffragii i ius honorum

 • ius commercii i ius connubii

 • ius honorum i ius commercii

 • ius suffragi i ius connubii

Question 25 of 43

Medal-premium 1

Koje su vrste Latina?

Select one or more of the following:

 • Latini veteres

 • Latini dediticii

 • Latini iuniani

 • Latini coloniarii

 • Latini romani

Question 26 of 43

Medal-premium 1

Prema pravnom položaju razlikovale su se dvije vrste peregrina.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 43

Medal-premium 1

Za "constitutio Antoniniana" točno je:

Select one or more of the following:

 • To je konstitucija cara Karakale.

 • To je konstitucija cara Konstantina.

 • Donesena je 212. g.

 • Donesena je 322. g

 • Njome je podijeljeno građanstvo svim slobodnim stanovnicima carstva osim dediticijskih peregrina.

 • Njome je usvojen novi, progresivni princip formalne ravnopravnosti svih slobodnih pripadnika države s obzirom na građansku pravnu sposobnost.

Question 28 of 43

Medal-premium 1

Fikcija po kojoj se, ako bi zarobljenik umro u zarobljeništvu, uzimalo kao da je umro u trenutku zarobljavanja, tj. još kao slobodan zove se:

Select one of the following:

 • fictio legis Corneliae

 • fictio legis Quiritium

 • fictio legis Plautiae

 • fictio legis Iuliae

Question 29 of 43

Medal-premium 1

Među ograničenja pravne sposobnosti fizičkih osoba ubrajaju se:

Select one or more of the following:

 • Dob.

 • Vjera.

 • Klasna i socijalna pripadnost.

 • Spol.

 • Existimatio.

 • Zdravstveno stanje.

 • Rasipništvo.

Question 30 of 43

Medal-premium 1

Među ograničenja djelatne sposobnosti ubrajaju se:

Select one or more of the following:

 • Dob.

 • Vjera.

 • Klasna i socijalna pripadnost.

 • Spol.

 • Existimatio.

 • Zdravstvaeno stanje.

 • Rasipništvo.

Question 31 of 43

Medal-premium 1

Važniji slučajevi ograničenja pravne/poslovne sposobnosti zbog umanjenja časti su:

Select one or more of the following:

 • Turpitudo.

 • Nexum.

 • Nota censoria.

 • Intestabilitas.

 • Infamija.

 • Redempti ab hostibus.

Question 32 of 43

Medal-premium 1

Plebejci 445. g. pr. n. e. s "Lex Canuleia" dobivaju ius connubi s patricijima.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 43

Medal-premium 1

"lex Claudia" donesen je 216. g. pr. n. e.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 43

Medal-premium 1

Po "lex Voconia" (169. g. pr. n. e.) žena ne može biti postavljena nasljednicom bogatih posjednika, a po "senatus consultum Vellaeianum" (46. g. pr. n. e.) ne može preuzimati obveze u korist drugih osoba.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 43

Medal-premium 1

Venia aetatis je položaj punodobne osobe koje su carevom dozvolom mogli steći dorasli malodobnici prije 25. godine.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 43

Medal-premium 1

Pravne osobe su:

Select one of the following:

 • socijalne tvorevine kojima pravni poredak priznaje pravnu sposobnost, dakle svojstvo pravnog subjekta, iako nisu fizičke osobe.

 • bića koja mogu biti nosioci prava i dužnosti; osobe u pravnom smislu.

Question 37 of 43

Medal-premium 1

Prema rezultatima pandektne nauke pravne osobe su se dijelile na:

Select one of the following:

 • korporacije te na zavode i zaklade.

 • političke tvorevine, privredna udruženja, društvene organizacije, zavode i zaklade.

Question 38 of 43

Medal-premium 1

Koje su teorije o naravi jurističke osobe bile postavljene u pandektnoj nauci?

Select one or more of the following:

 • Teorija fikcije ili personifikacije.

 • Teorija realne egzistencije.

 • Teorija destinatara.

 • Brinzova teorija.

Question 39 of 43

Medal-premium 1

Što znači i tko je izrazio ideju: "Si quid universitati debetur, singulis non debetur nec quod debet universitas, singuli debent"?

Select one or more of the following:

 • Papinijan.

 • Ulpijan.

 • Gaj.

 • "Ako se nešto duguje skupini, ne duguje se pojedincima, a ni ono što duguje skupina, ne duguju pojedinci".

 • "Ako se nešto duguje skupini ne duguje se pojedincima, ali ako se nešto duguje skupini, duguje se i pojedincima".

 • "Ako se nešto duguje skupini, a ne duguje se pojedincima, ni skupina tada ne duguje pojedincima".

Question 40 of 43

Medal-premium 1

Organizirani kolektiv prirodnih osoba koji je samostalni pravni subjekt različit od pojedinih članova naziva se:

Select one of the following:

 • zaklada.

 • korporacija.

 • zavod.

Question 41 of 43

Medal-premium 1

Prema rimskom klasičnom pravilu: "tres faciunt collegium", ako bi društvo kasnije spalo na samo jednog člana, prestajalo je postojati.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 43

Medal-premium 1

Zaklade se dijele na samostalne i nesamostalne.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 43

Medal-premium 1

Piae causae su imovina ostavljena za razne pobožne i dobrotvorne svrhe s različitim privilegijama.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
Elisa Day
Quiz by , created almost 3 years ago

Rimsko pravo: kviz iz dijela "pravo osoba (status)".

Eye 61
Pin 2
Balloon-left 0
Elisa Day
Created by Elisa Day almost 3 years ago
Close