< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Vállalati Pénzügyek I. (I-H)

Question 1 of 86

Medal-premium 1

A CAPM szerint a kockázatmentes befektetés kockázati prémiuma zérus.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 86

Medal-premium 1

A tőkepiaci árfolyamok modellje szerint a befektetők kockázati preferenciái megegyeznek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 86

Medal-premium 1

A tőkepiaci eszközök árazási modellje azt is állítja, hogy egy részvény várható hozama ugyanakkora, mint azé a portfólióé, amelyben β a piaci portfólióba történő befektetések aránya, és 1-β arányban kockázatmentes eszközbe fektetünk be.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 86

Medal-premium 1

A tőkepiaci árfolyamok modellje (CAPM) szerint, hogy ha található olyan befektetés, amelynek negatív a bétája akkor ennek a várható hozama alacsonyabb, mint a kockázatmentes befektetések hozama.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 86

Medal-premium 1

Ha két értékpapír hozamának korrelációs együtthatója -1, akkor mindig képezhető belőlük zérus szórású portfólió.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 86

Medal-premium 1

Ha az értékpapír-hozamok tökéletesen pozitívan korrelálnak, akkor a diverzifikáció nem csökkenti a kockázatot.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 86

Medal-premium 1

Ha egy jól diverzifikált portfólió bétája 2, akkor kockázata kétszerese a piaci portfólió kockázatának.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 86

Medal-premium 1

Egy tetszőleges kockázatos eszközökből képzett portfólió és a kockázatmentes eszköz kombinációjával tetszőlegesen magas várható hozamú hatékony portfólió előállítható.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 86

Medal-premium 1

Ha egy pénzügyi eszköz bétája negatív, akkor a piaci portfólióval alkotott kovarianciája is biztosan negatív.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 86

Medal-premium 1

Ha az A és B értékpapírok hozamainak kovarianciája negatív, akkor a hozamai közötti korrelációs együttható is negatív.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 86

Medal-premium 1

Egy részvény piaci kockázatától függ az, hogy mennyivel járul hozzá egy jól diverzifikált portfólió kockázatához.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 86

Medal-premium 1

Előfordulhat, hogy egy beruházásnak több megtérülési ideje is van.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 86

Medal-premium 1

A megtérülési idő mutató nem veszi figyelembe a projektek pénzáramlásának időértékét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 86

Medal-premium 1

A belső megtérülési ráta érzéketlen a vizsgált projekt nagyságrendjére.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 86

Medal-premium 1

A diszkontált megtérülési szabály alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a vállalat pozitív nettó jelenértékű projekteket is elutasít.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 86

Medal-premium 1

Az esedékes annuitás jelenértéke mindig nagyobb, mint az azonos paraméterű szokásos annuitás jelenértéke.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 86

Medal-premium 1

Az esedékes annuitás jelenértéke mindig nagyobb, mint az azonos paraméterű szokásos annuitás jelenértéke.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 86

Medal-premium 1

A szokásos annuitás jelenértéke mindig kisebb, mint az - egyébként mindenben teljesen megegyező, de - esedékes annuitás jelenértéke.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 86

Medal-premium 1

Az új részvények kibocsátásával szerzett tőke költsége általában magasabb, mint a visszaforgatott nyereségből származó tőke költsége.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 86

Medal-premium 1

Ha a vállalat vagyonszerkezetében jelentős az immateriális jószágok aránya, akkor nem szerencsés növelni az eladósodottságot.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 86

Medal-premium 1

Az alacsonyabb fix működési költséggel működő vállalatok magasabb hitelállományt engedhetnek meg maguknak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 86

Medal-premium 1

Modigliani és Miller II. tétele feltételezi, hogy a növekvő tőkeáttétel nem befolyásolja a hitelek kamatlábát.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 86

Medal-premium 1

A tőkeszerkezet választásos (trade-off) elmélete szerint azoknál a vállalatoknál, amelyek eszközei között jelentős arányt képviselnek az immateriális javak, várhatóan alacsonyabb lesz a hitelek aránya a tőkeszerkezeten belül.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 86

Medal-premium 1

A kockázatos befektetések diverzifikációjával a befektetők csökkenthetik az egyes részvények egyedi kockázatát.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 86

Medal-premium 1

A kamatos kamatszámítás mindig magasabb betétértéket ad, mint az egyszerű kamatszámítás.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 86

Medal-premium 1

Egy beruházás annál kockázatosabb, minél nagyobb valószínűséggel lesz veszteséges.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 86

Medal-premium 1

A kamatlábak változása az egyedi kockázat tényezője.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 86

Medal-premium 1

A piaci kockázat egy adott cégre, esetleg egy adott ágazatra jelent veszélyt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 86

Medal-premium 1

Ha két értékpapír hozamának kovarianciája zérus, akkor valamelyiknek a szórása biztosan zéró.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 86

Medal-premium 1

Ha két értékpapír hozama közti korreláció zéró, akkor a portfólió megfelelő összeállításával a kockázat kiküszöbölhető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 86

Medal-premium 1

Alulértékelt (árfolyamú) részvénynél a kockázat-hozam pontpár az értékpapír-piaci egyenes alatt fekszik.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 86

Medal-premium 1

A piaci portfólió a piacon levő összes értékpapírból tartalmaz valamennyit.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 86

Medal-premium 1

A portfólió szórása mindig kisebb alkotóelemei szórásának súlyozott átlagánál.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 86

Medal-premium 1

Egy portfólió szórása mindig kisebb alkotóelemei szórásának a portfólión belüli részarányokkal súlyozott számtani átlagánál.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 86

Medal-premium 1

Ha egy P portfólióhoz képest nincs olyan lehetséges portfólió, amely adott hozamot kisebb kockázat mellett biztosítana, akkor a P portfólió hatékony.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 86

Medal-premium 1

Ha egy P portfólióhoz képest nincs olyan lehetséges portfólió, amely adott kockázat mellett nagyobb hozamot biztosítana, akkor a P portfólió hatékony.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 86

Medal-premium 1

Ha az IRR>r, akkor biztos, hogy NPV>0.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 86

Medal-premium 1

Az IRR mutató alkalmazásához nem kell ismerni a hasonló kockázatú projektektől a piacon általánosan elvárt hozamot.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 86

Medal-premium 1

A megtérülési idő szabály túl nagy súllyal veszi figyelembe a megtérülés utáni bevételeket.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 86

Medal-premium 1

A diszkontált megtérülési idő sosem lehet hosszabb, mint az egyszerű megtérülési idő.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 86

Medal-premium 1

A diszkontált megtérülési mutató nem veszi figyelembe a projektek pénzáramlásának időértékét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 86

Medal-premium 1

A diszkontált megtérülési szabály alkalmazása esetén előfordulhat, hogy a vállalat negatív nettó jelenértékű projekteket is elfogad.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 86

Medal-premium 1

A befektetők előnyben részesítik a diverzifikált eszközökkel rendelkező vállalatokat, mivel ezek kevésbé kockázatosak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 86

Medal-premium 1

A tulajdonosok vagyon maximalizálási célja a vállalati pénzügyi vezetés számára azt jelenti, hogy csak azt a beruházást kell megvalósítaniuk, amelynek nettó jelenértéke a legnagyobb.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 86

Medal-premium 1

A pénzügyi vezetőnek hatékony tőkepiacokon a finanszírozási döntésekre kell koncentrálnia, hiszen hatékonyan működő piacokon sokkal nagyobb lehetőségek vannak profitszerzésre.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 86

Medal-premium 1

A belső finanszírozás előnye, hogy automatikusan és ingyenesen rendelkezésre álló forrást jelent a vállalkozás számára.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 86

Medal-premium 1

A gyorsan növekvő vállalkozások jellemzően magas osztalékot fizetnek a részvényeseknek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 86

Medal-premium 1

Ha A beruházásnak nagyobb a jövedelmezőségi indexe, mint B beruházásnak, akkor A nettó jelenértéke meghaladja B nettó jelenértékét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 86

Medal-premium 1

Két, egymást kölcsönösen kizáró, konvencionális pénzáramlással jellemezhető beruházási javaslat közül mindig a magasabb megtérülési rátájú beruházás valósítandó meg.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 86

Medal-premium 1

A tőkeszerkezet választásos elmélete segítségével jól magyarázható, hogy miért a legnyereségesebb vállalatok veszik fel a legkevesebb hitelt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 86

Medal-premium 1

A tőkeszerkezet választásos elmélete szerint a túlnyomórészt immateriális eszközökkel rendelkező vállalatok magasabb hitelállománnyal működnek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 86

Medal-premium 1

Modigliani és Miller modelljükben feltételezik, hogy a hitelezők és a tulajdonosok hozamelvárása nem függ a az idegen tőke/saját tőke aránytól.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 86

Medal-premium 1

A pénzügyi tőkeáttétel növekedése minden esetben rossz hír a tulajdonosok számára.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 86

Medal-premium 1

Amennyiben a vállalat tőkeszerkezetében osztalékelsőbbségi részvények is szerepelnek, a társasági adókulcs csökkenése növeli a pénzügyi tőkeáttétel mértékét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 86

Medal-premium 1

A fedezeti pontban a működési áttétel értéke zéró.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 86

Medal-premium 1

Ha a működési áttétel -2, az azt jelenti, hogy az értékesítési forgalom 1%-os növekedése 2%-kal csökkenti az üzemi eredményt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 86

Medal-premium 1

A nettó jelenérték mutató hátránya, hogy érzéketlen a vizsgált projekt nagyságrendjére.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 86

Medal-premium 1

A stratégiai nettó jelenérték több is és kevesebb is lehet a nettó jelenértéknél.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 86

Medal-premium 1

A vállalati hitelfelvétel csak azért növeli a saját tőke kockázatát, mert növeli a csőd valószínűségét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 60 of 86

Medal-premium 1

Ha nincsenek tranzakciós költségek és nincs társasági adó, akkor a kötvénykibocsátás útján szerzett tőke költsége megegyezik a kötvény éves névleges kamatlábával.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 61 of 86

Medal-premium 1

A cash flow tervben a szállítóállomány növekedése csökkenti a nettó cash flow-t.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 62 of 86

Medal-premium 1

Ha egy társaság likviditási mutatója folyamatosan csökken, akkor az biztosan rossz jel a gazdálkodásra nézve.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 63 of 86

Medal-premium 1

Az elsőbbségi részvény, illetve a kötvény kibocsátásával szerzett tőke költsége azonos, ha a kibocsátás névértéken történik azonos névleges hozam mellett, és nincsenek kibocsátási költségek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 64 of 86

Medal-premium 1

Az eszközök értékét kizárólag az határozza meg, hogy mekkora pénzáramlásra számíthat belőlük a befektető.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 65 of 86

Medal-premium 1

A kockázatos befektetések diverzifikációjával a befektetők csökkenthetik az egyes részvények piaci kockázatát.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 66 of 86

Medal-premium 1

Ha a vállalat lineáris helyett gyorsított értékcsökkenési leírást alkalmaz, akkor abban az évben, amikor magasabb a beruházás leírási kulcsa a lineárishoz képest, nem változik a társaság pénzáramlása, mert az amortizáció nem eleme a pénzáramlásnak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 67 of 86

Medal-premium 1

Igaz-e, hogy a rövid lejáratú források rendszerint rugalmasságot biztosítanak a finanszírozásban?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 68 of 86

Medal-premium 1

A források tervezése alapvetően a meglévő források (azaz a saját tőke és a szerződéses idegen források) nagyságának meghatározását jelenti.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 69 of 86

Medal-premium 1

A cash flow terv egyenlege meg kell egyezzen a pénzeszközök állományának mérleg tervben szereplő változásával.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 70 of 86

Medal-premium 1

A várható vevői kintlévőség a forgási idő és a tervezett napi forgalom szorzata.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 71 of 86

Medal-premium 1

A forgótőke menedzsment alapvető célja a vállalkozás jövedelmezőségének növelése.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 72 of 86

Medal-premium 1

Tökéletes világban a vállalatoknak nem származna előnyük abból, ha forgóeszközökbe is befektetnének, vagy ha a befektetéseiket rövid lejáratú hitelekkel is finanszíroznák.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 73 of 86

Medal-premium 1

A készlettartás költségei a forgóeszközök összes eszközhöz viszonyított arányának növekedésével párhuzamosan csökkennek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 74 of 86

Medal-premium 1

Az a forgóeszköz arány tekinthető optimálisnak, amely mellett a készlettartási költségek minimálisak.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 75 of 86

Medal-premium 1

A restriktív forgóeszköz gazdálkodást relatíve magas készpénzállomány jellemzi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 76 of 86

Medal-premium 1

A rövid lejáratú források arányának növelése csökkenti a vállalati működés kockázatát, mert nagyobb rugalmasságot biztosít.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 77 of 86

Medal-premium 1

A likviditás hiányából fakadó költségek a forgóeszközök összes eszközhöz viszonyított arányának csökkenésével párhuzamosan csökkennek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 78 of 86

Medal-premium 1

A pénzügyi nehézségek várható költsége nincs összefüggésben a hitelállomány nagyságával.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 79 of 86

Medal-premium 1

A likviditási tervben a pénzállomány növekedése csökkenteni fogja a végső forrásigényt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 80 of 86

Medal-premium 1

A szállítmány növekedése csökkenti a nettó cash flow-t.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 81 of 86

Medal-premium 1

Az eredményválságba került cég nem lehet likvid.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 82 of 86

Medal-premium 1

A Miller-Orr modellt alkalmazva a vállalat pénzügyi vezetőjének várhatóan ugyanolyan gyakorisággal kell beavatkoznia az alsó és felső korlát mellett.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 83 of 86

Medal-premium 1

A szolid finanszírozási stratégiára jellemző, hogy az eszközök nagyobb hányadát finanszírozzák tartós forrásokkal, mint amekkorát az eszközök megtérülési idő szerinti struktúrája megkövetelne.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 84 of 86

Medal-premium 1

Emelkedő hozamgörbe esetén a konzervatív stratégia növeli a vállalat jövedelmezőségét.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 85 of 86

Medal-premium 1

A mérlegterv elkészítése során a leggyakrabban a felülről lefelé irányuló megközelítést alkalmazzuk.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 86 of 86

Medal-premium 1

A negyedéves bontású éves mérlegtervet leggyakrabban négy időpontra készíti el a vállalkozás.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Vállalati Pénzügyek I. (I-H)

Tallós Áron
Quiz by , created over 1 year ago

Csonka Péter jegyzete alapján (2014. június)

Eye 18
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Tallós Áron
Created by Tallós Áron over 1 year ago
Close