Historia matematyki II_1

Question 1 of 147

Medal-premium 1

Prace Kummera dające początek algebrze abstrakcyjnej dotyczyły

Select one or more of the following:

 • rozwiązywalności równań

 • kwadratury koła

 • Wielkiego Twierdzenia Fermata

 • None

Question 2 of 147

Medal-premium 1

Podstawy analizy matematycznej pierwszy do końca uporządkował

Select one or more of the following:

 • d'Alembert

 • Cauchy

 • Weierstrass

 • None

Question 3 of 147

Medal-premium 1

Twierdzenie o istnieniu I jednoznacznosci rozwiazywania rownania rozniczkowego czastkowego zostalo udowodnione przez

Select one or more of the following:

 • Bolzano

 • Cauchy'ego

 • Kowalewska

 • None

Question 4 of 147

Medal-premium 1

Przestepnosc liczby pi zostala udowodniona ... niz przestepnosc liczby e

Select one or more of the following:

 • wczesniej

 • rownoczesnie

 • pozniej

 • None

Question 5 of 147

Medal-premium 1

Program Kleina postulowal, w celu uporzadkowania matematyki zastosowanie

Select one or more of the following:

 • teorii grup

 • logiki

 • topologii

 • None

Question 6 of 147

Medal-premium 1

Badania Cantora, z ktorych powstala teoria mnogosci dotyczyly

Select one or more of the following:

 • algebry nieprzemiennej

 • geometrii rozniczkowej

 • analizy harmonicznej

 • None

Question 7 of 147

Medal-premium 1

Pierwszy swiatowy kongres matematykow odbyl sie w

Select one or more of the following:

 • Paryzu

 • Nowym Yorku

 • Zurichu

 • None

Question 8 of 147

Medal-premium 1

Podstawy fizyki statystycznej stworzyl

Select one or more of the following:

 • Riemman

 • Boltzmann

 • Maxwell

 • None

Question 9 of 147

Medal-premium 1

Pierwszy numer Fundamenta Mathematica ukazal sie w roku

Select one or more of the following:

 • 1918

 • 1920

 • 1926

 • None

Question 10 of 147

Medal-premium 1

Dzielo “Ars conciectandi” dotyczy

Select one or more of the following:

 • architektury ogrodow

 • rachunku rozniczkowego

 • rachunku prawdopodobienstwa

 • None

Question 11 of 147

Medal-premium 1

Liczby mieszczace sie miedzy 0 i 1 wylacznie w postaci sum ulamkow prostych przedstawiali

Select one or more of the following:

 • Babilonczycy

 • Egipcjanie

 • Majowie

 • None

Question 12 of 147

Medal-premium 1

Rachunek macierzowy to pomysl

Select one or more of the following:

 • Torricellego i Cavalieriego

 • Kummera i Kronekera

 • Cayleya i Sylvestra

 • None

Question 13 of 147

Medal-premium 1

Wstege Mobiusa wynalzeiona w zwiazku z

Select one or more of the following:

 • toplogia

 • geometria rzutowa

 • teoria wymiaru

 • None

Question 14 of 147

Medal-premium 1

Geometria oparta na optyce to

Select one or more of the following:

 • geometria wykreslna

 • geometria rzutowa

 • geometria rozniczkowa

 • None

Question 15 of 147

Medal-premium 1

Geometrie nieekliudesowa jako nienaukowa wykluczal

Select one or more of the following:

 • Leibniz

 • Kant

 • Engels

 • None

Question 16 of 147

Medal-premium 1

W szkole nauczano dowodu V postulatu Euklidesa autorstwa

Select one or more of the following:

 • Gaussa

 • Bolyaia

 • Legendre'a

 • None

Question 17 of 147

Medal-premium 1

Twierdzenie o istnieniu i jednoznacznosci rozwiazywania rownania rozniczkowego zwyczajnego zostalo udowodnione przez

Select one or more of the following:

 • Bolzano

 • Cauchy'ego

 • Kowalewska

 • None

Question 18 of 147

Medal-premium 1

Symbolika epsilonowo-deltowa w analizie pochodzi od

Select one or more of the following:

 • Cauchy'ego

 • Heinego

 • Weierstrassa

 • None

Question 19 of 147

Medal-premium 1

Prace Cantora wprowadzające teorie mnogosci dotyczyly

Select one or more of the following:

 • geometrii nieeuklidesowych

 • szeregów Fouriera

 • rachunku wariacyjnego

 • None

Question 20 of 147

Medal-premium 1

Wzór E=mc^2 pochodzi z

Select one or more of the following:

 • szczególnej teorii względności

 • mechaniki kwantowej

 • fizyki statystycznej

 • None

Question 21 of 147

Medal-premium 1

Aksjomatykę rachunku prawdopodobieństwa podał pierwszy

Select one or more of the following:

 • Von Neumann

 • Kołmogorow

 • Von Misea

 • None

Question 22 of 147

Medal-premium 1

Forsing pozwolil na wykazanie niezaleznosci w aksjomatyce Zermalo-Fraenkla

Select one or more of the following:

 • hipotyzy continuum

 • pewnika wyboru

 • twierdzenia o dobrym uporzadkowaniu

 • None

Question 23 of 147

Medal-premium 1

Wielkie Twierdzenie Fermata zostało udowodnione w latach

Select one or more of the following:

 • 90-tych XIX w.

 • 50-tych XX w.

 • 90-tych XX w.

 • None

Question 24 of 147

Medal-premium 1

Równoważność geometrii Euklidesowej i geometrii Bolya-Lobaczewskiego pierwszy wykazał

Select one or more of the following:

 • Hilbert

 • Riemann

 • Klein

 • None

Question 25 of 147

Medal-premium 1

Geometria czasoprzestrzeni pochodzi od

Select one or more of the following:

 • Einsteina

 • Poincare'go

 • Minkowskiego

 • None

Question 26 of 147

Medal-premium 1

Program Hilberta w podstawach matematyki

Select one or more of the following:

 • został zrealizowany ok. 1920

 • został porzucony ok. 1970

 • jest realizowany również obecnie

 • None

Question 27 of 147

Medal-premium 1

W Polsce Światowy Kongres Matematyków odbył się w

Select one or more of the following:

 • 1930

 • 1983

 • 1989

 • None

Question 28 of 147

Medal-premium 1

Liczba Polaków, którzy zdobyli medal Fielda to

Select one or more of the following:

 • 0

 • 1

 • 3

 • None

Question 29 of 147

Medal-premium 1

Definicje prawdopodobieństwa jako miary unormowanej podał

Select one or more of the following:

 • von Mises

 • Laplace

 • Kolmogorov

 • None

Question 30 of 147

Medal-premium 1

Tzw. Wielkie Twierdzenie Fermata jest obecnie

Select one or more of the following:

 • hipoteza

 • twierdzeniem

 • fałszem

 • None

Question 31 of 147

Medal-premium 1

Problem hipotezy continuum został rozstrzygnięty w latach

Select one or more of the following:

 • 30-tych XX w.

 • 60-tych XX w.

 • 90-tych XX w.

 • None

Question 32 of 147

Medal-premium 1

Tranzystor został wynaleziony

Select one or more of the following:

 • w XIX w.

 • w latach 30-tych XX w.

 • po drugiej wojnie światowej

 • None

Question 33 of 147

Medal-premium 1

Założycielem Fundmenta Mathematicae był

Select one or more of the following:

 • Janiszewski

 • Sierpiński

 • Kuratowski

 • None

Question 34 of 147

Medal-premium 1

Dwunastocyfrowe tablice trygonometryczne zestawiono dla

Select one or more of the following:

 • nawigacji

 • astronomii

 • arytmetyki

 • None

Question 35 of 147

Medal-premium 1

Logarytmy dziesiętne wprowadził

Select one or more of the following:

 • Burgi

 • Neper

 • Briggs

 • None

Question 36 of 147

Medal-premium 1

Pracę teologiczną o analizie matematycznej napisał

Select one or more of the following:

 • św. Tomasz

 • bp Berkeley

 • Kant

 • None

Question 37 of 147

Medal-premium 1

Kinetyczno-molekularną budowę materii zaproponował

Select one or more of the following:

 • Leibniz

 • Hook

 • Laplace

 • None

Question 38 of 147

Medal-premium 1

Traktowanie wszystkich funkcji jako szeregów potęgowych postulował

Select one or more of the following:

 • d’Alembert

 • Lagrange

 • Laplace

 • None

Question 39 of 147

Medal-premium 1

Jednostronność płaszczyzny rzutowej wykazał

Select one or more of the following:

 • Desargues

 • Möbius

 • Poncelet

 • None

Question 40 of 147

Medal-premium 1

Rozwiązywał problem Wielkiego Twierdzenia Fermata za pomocą jednoznaczności rozkładu

Select one or more of the following:

 • Kummer

 • Kronecker

 • Klein

 • None

Question 41 of 147

Medal-premium 1

Przedstawienie matematyki jako teorii napisów to postulat

Select one or more of the following:

 • Hilberta

 • Tarskiego

 • Pascha

 • None

Question 42 of 147

Medal-premium 1

Theorema egregium to rezultat

Select one or more of the following:

 • Herona

 • Gaussa

 • Banacha

 • None

Question 43 of 147

Medal-premium 1

Pierwszy wykazał liczbę przestępną

Select one or more of the following:

 • Liouville

 • Hermite

 • Lindermann

 • None

Question 44 of 147

Medal-premium 1

Dwunastościan foremny został odkryty przez

Select one or more of the following:

 • Platona

 • Archimedesa

 • Teajtetosa

 • None

Question 45 of 147

Medal-premium 1

Gauss skonstruował 17-kąt foremny gdy miał

Select one or more of the following:

 • kilkanaście lat

 • dwadzieścia kilka lat

 • trzydzieści kilka lat

 • None

Question 46 of 147

Medal-premium 1

Problemy Hilberta to wykład z

Select one or more of the following:

 • 1891 r.

 • 1900 r.

 • 1916 r.

 • None

Question 47 of 147

Medal-premium 1

Problem Wielkiego Twierdzenia Fermata był 31 grudnia 1994 roku

Select one or more of the following:

 • rozstrzygnięty pozytywnie

 • rozstrzygnięty negatywnie

 • nierozstrzygnięty

 • None

Question 48 of 147

Medal-premium 1

Sprowadzić matematykę do arytmetyki liczb naturalnych to postulat

Select one or more of the following:

 • Kummera

 • Kroneckera

 • Kleina

 • None

Question 49 of 147

Medal-premium 1

Pojęcie rozmaitości wprowadził

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Riemann

 • Levi-Civita

 • None

Question 50 of 147

Medal-premium 1

Problem czterech barw rozstrzygnięto

Select one or more of the following:

 • w latach 90-tych XIX wieku

 • w latach 50-tych XX wieku

 • w latach 90-tych XX wieku

 • None

Question 51 of 147

Medal-premium 1

Kwaterniony wprowadzono w

Select one or more of the following:

 • XVII w.

 • XIX w.

 • XX w.

 • None

Question 52 of 147

Medal-premium 1

Geometria Riemanna została powołana do życia w jego

Select one or more of the following:

 • pracy doktorskiej

 • wykładzie habilitacyjnym

 • przemówieniu inauguracyjnym

 • None

Question 53 of 147

Medal-premium 1

Pierwszy wykazał, ze w każdym przedziale jest liczba przestępna

Select one or more of the following:

 • Hermite

 • Lindemann

 • Liouville

 • None

Question 54 of 147

Medal-premium 1

Jako podstawę filozoficzna matematyki na początku XX w. zaproponowano

Select one or more of the following:

 • logicyzm

 • intuicjonizm

 • formalizm

 • None

Question 55 of 147

Medal-premium 1

Pojęcie teorii formalnej po raz pierwszy wystąpiło w pracy

Select one or more of the following:

 • Kleina

 • Cantora

 • Pascha

 • None

Question 56 of 147

Medal-premium 1

Do udowodnienia paradoksalnego rozkładu kuli potrzeba

Select one or more of the following:

 • pewnika wyboru

 • hipotezy continuum

 • pewnika wyboru i hipotezy continuum

 • None

Question 57 of 147

Medal-premium 1

Twierdzenie o powrocie udowodnił

Select one or more of the following:

 • Lie

 • Poincare

 • Boltzmann

 • None

Question 58 of 147

Medal-premium 1

Wykład promujący matematykę XX wieku wygłosił

Select one or more of the following:

 • Poincare

 • Hilbert

 • Klein

 • None

Question 59 of 147

Medal-premium 1

XX-wieczny przełom w metodologii matematyki został wykorzystany przez działalność

Select one or more of the following:

 • radzieckiej szkoły matematycznej

 • grupy bourbakistów

 • matematyków amerykańskich

 • None

Question 60 of 147

Medal-premium 1

Księga szkocka została napisana

Select one or more of the following:

 • w Montrealu

 • we Lwowie

 • w Glasgow

 • None

Question 61 of 147

Medal-premium 1

Jakub Bernoulli badał spiralę

Select one or more of the following:

 • Archimedesa

 • logarytmiczną

 • None

Question 62 of 147

Medal-premium 1

Zagadnienie brachistochrony rozstrzygnął

Select one or more of the following:

 • Jakub Bernoulli

 • Jan Bernoulli

 • de l'Hospital

 • None

Question 63 of 147

Medal-premium 1

Jako pierwszy dowiódł poprawnie, ze sin x /x -> 1

Select one or more of the following:

 • Euler

 • Leibniz

 • Jan Bernoulli

 • None

Question 64 of 147

Medal-premium 1

Wzór (cos a + i*sin a)^n = cos(na) + i*sin(na) pochodzi od

Select one or more of the following:

 • de l'Hospitala

 • de Moivre'a

 • Eulera

 • None

Question 65 of 147

Medal-premium 1

Atak Berkeleya na analizę skierowany był przeciw

Select one or more of the following:

 • Leibnizowi

 • Maclaurinowi

 • Newtonowi

 • None

Question 66 of 147

Medal-premium 1

Teoria mond była sposobem różniczkowania proponowanym przez

Select one or more of the following:

 • Leibniza

 • Newtona

 • Eulera

 • None

Question 67 of 147

Medal-premium 1

Obliczał pochodne przez rozwijanie w szereg

Select one or more of the following:

 • Laplace

 • Lambert

 • Lagrange

 • None

Question 68 of 147

Medal-premium 1

Pierwsza planetoidę odkrył

Select one or more of the following:

 • Piazii

 • Gauss

 • Olbers

 • None

Question 69 of 147

Medal-premium 1

Kwaterniony odkrył

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Hamilton

 • Jacobi

 • None

Question 70 of 147

Medal-premium 1

Wielkie Twierdzenie Fermata zostało udowodnione przez

Select one or more of the following:

 • Kummera

 • Germain

 • Wilesa

 • None

Question 71 of 147

Medal-premium 1

Twierdzenie Desarguesa zostało opublikowane w postaci

Select one or more of the following:

 • rozdziału książki

 • artykułu w periodyku

 • plakatu ulicznego

 • None

Question 72 of 147

Medal-premium 1

Szeregi Fouriera stworzono przy badaniu

Select one or more of the following:

 • zjawiska dyfuzji gazów

 • pływów morskich

 • przewodnictwa cieplnego

 • None

Question 73 of 147

Medal-premium 1

Poncelet ustalił podstawy geometrii rzutowej podczas pobytu

Select one or more of the following:

 • w Ameryce Północnej

 • w Rosji

 • w Hiszpanii

 • None

Question 74 of 147

Medal-premium 1

Pierwsza kobieta-profesorem uniwersytetu byla

Select one or more of the following:

 • Maria Sklodowska-Curie

 • Sophie Kowalewska

 • Emma Noether

 • None

Question 75 of 147

Medal-premium 1

To, że liczb przestępnych jest więcej niż algebraicznych, udowodnił jako pierwszy

Select one or more of the following:

 • Cantor

 • Zermelo

 • Fraenkel

 • None

Question 76 of 147

Medal-premium 1

Monadami są według Leibniza

Select one or more of the following:

 • otoczenia liczb rzeczywistych

 • pochodne wielomianów

 • bryły foremne

 • None

Question 77 of 147

Medal-premium 1

W ogłoszonym przez akademie Berlinska konkursie na prace z podstaw analizy zwyciężył

Select one or more of the following:

 • Euler

 • L'Huillier

 • d'Alembert

 • None

Question 78 of 147

Medal-premium 1

Prawdopodobieństwo geometryczne wprowadził

Select one or more of the following:

 • Bernoulli

 • de l'Hospital

 • Buffon

 • None

Question 79 of 147

Medal-premium 1

Matematyka amerykańska wywodzi się od

Select one or more of the following:

 • Laplace

 • Sylvestera

 • None

Question 80 of 147

Medal-premium 1

Przed atakiem Berkeleya bronił Newtona

Select one or more of the following:

 • Taylor

 • Maclaurin

 • Lagrange

 • None

Question 81 of 147

Medal-premium 1

Principia Newtona zostały przetłumaczone na francuski po raz pierwszy przez

Select one or more of the following:

 • Leibniza

 • du Chatelet

 • Eulera

 • None

Question 82 of 147

Medal-premium 1

Pierwsza książkę popularnonaukowa napisał

Select one or more of the following:

 • Euler

 • Gauss

 • Weierstrass

 • None

Question 83 of 147

Medal-premium 1

Transformata Laplace'a pochodzi z jego dzieła

Select one or more of the following:

 • Mechanika nieba

 • teoria nieskończenie małych

 • analityczna teoria prawdopodobieństwa

 • None

Question 84 of 147

Medal-premium 1

Wewnętrzną izometryczność helikoidy i katenoidy wykazał

Select one or more of the following:

 • Meunier

 • Gauss

 • Beltrami

 • None

Question 85 of 147

Medal-premium 1

Wskazał pierwszy liczne sposoby uprawiania topologii

Select one or more of the following:

 • Leibniz

 • Riemann

 • Poincare

 • None

Question 86 of 147

Medal-premium 1

Pole pod cykloida obliczył jako pierwszy

Select one or more of the following:

 • Huygens

 • Roberval

 • Descartes

 • None

Question 87 of 147

Medal-premium 1

Jakub Bernoulli życzył sobie, aby na jego grobie wyryto mu

Select one or more of the following:

 • spirale Archimedesa

 • spirale logarytmiczna

 • lemniskate

 • None

Question 88 of 147

Medal-premium 1

Pierwszą monografia o rachunku prawdopodobieństwa była

Select one or more of the following:

 • De fortuna

 • Ars coincidenti

 • the theory of chances

 • None

Question 89 of 147

Medal-premium 1

Autor hybrydowego prawa Bernoulliego miał na imię

Select one or more of the following:

 • Jan

 • Mikolaj

 • Daniel

 • None

Question 90 of 147

Medal-premium 1

Wzór e^ipi + 1 = 0 powstał

Select one or more of the following:

 • w XVI w

 • w XVII w

 • w XVIII w

 • None

Question 91 of 147

Medal-premium 1

Teoria różnych zer była sposobem różniczkowania proponowanym przez

Select one or more of the following:

 • Leibniza

 • Newtona

 • Eulera

 • None

Question 92 of 147

Medal-premium 1

Pierwsza odkryta i zagubiona planetoidę odnalazł

Select one or more of the following:

 • Piazii

 • Gauss

 • Olbers

 • None

Question 93 of 147

Medal-premium 1

Długość luku cykloidy obliczył jako pierwszy

Select one or more of the following:

 • Huygens

 • Roberbal

 • Descartes

 • None

Question 94 of 147

Medal-premium 1

Pojęcie ewolwenty wprowadził

Select one or more of the following:

 • Huygens

 • Leibniz

 • Jan Bernoulli

 • None

Question 95 of 147

Medal-premium 1

Anglosaski termin „calcus” został zaczerpnięty z pracy

Select one or more of the following:

 • Euler

 • Leibniza

 • Newtona

 • None

Question 96 of 147

Medal-premium 1

Różniczkował za pomocą obiektu „o”

Select one or more of the following:

 • Leibniz

 • Newton

 • Euler

 • None

Question 97 of 147

Medal-premium 1

Łacińskie słowo „vector” oznacza

Select one or more of the following:

 • strzałę

 • siłę

 • tragarza

 • None

Question 98 of 147

Medal-premium 1

Stworzył teorie rozwiązalności równań wielomianowych

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Abel

 • Galois

 • None

Question 99 of 147

Medal-premium 1

Twierdzenie Cauchy – Kowalewskiej zostało udowodnione przez

Select one or more of the following:

 • Cauchy'iego

 • Kowalewską

 • Weierstrassa

 • None

Question 100 of 147

Medal-premium 1

Geometrie wewnętrzną stworzył

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Poncelet

 • Riemann

 • None

Question 101 of 147

Medal-premium 1

Hipotezę geometryczna Thurstona udowodnił

Select one or more of the following:

 • Grothendieck

 • Perelman

 • Wiles

 • None

Question 102 of 147

Medal-premium 1

Gwiazdy medycejskie to:

Select one or more of the following:

 • planetoidy

 • satelity marsa

 • satelity Jowisza

 • None

Question 103 of 147

Medal-premium 1

Liczby rzeczywiste jako przekroje zbioru liczb rzeczywistych wprowadzil pierwszy

Select one or more of the following:

 • Eudoksos

 • Teajtetos

 • Dedekind

 • None

Question 104 of 147

Medal-premium 1

Jako pierwszy uzywal liczb zespolonych

Select one or more of the following:

 • Tartagila

 • Cardano

 • Ferrari

 • None

Question 105 of 147

Medal-premium 1

Znajomosc pierwiastkow pierwotnych byla Gausowi potrzebna do udowodnienia

Select one or more of the following:

 • podstawowego tw. Algebry

 • minimalnej helikoidy

 • konstrukcji 17-kata

 • None

Question 106 of 147

Medal-premium 1

Wahadło izochroniczne zbudował

Select one or more of the following:

 • Torricelli

 • Hyugens

 • Leibniz

 • None

Question 107 of 147

Medal-premium 1

Pierwszym panstwem obowiazkowym szkolnictwem podstawowym

Select one or more of the following:

 • byly Prusy

 • byla Francja

 • byla Szwajcaria

 • None

Question 108 of 147

Medal-premium 1

Dzisiejsza symbolika rachunku rozniczkowalnego pochodzi od

Select one or more of the following:

 • Leibniza

 • Lagrange'a

 • D'Alemberta

 • None

Question 109 of 147

Medal-premium 1

Kazda liczba naturalna da się przedstawic jako suma kwadratow czterech (lub mniejszej liczby liczb) naturalnych to

Select one or more of the following:

 • Tw. Diofantosa

 • Tw. Lagrange'a

 • Zdanie nieprawdziwe

 • None

Question 110 of 147

Medal-premium 1

Dzisiejsza symbolika funkcji trygonometrycznej pochodzi od

Select one or more of the following:

 • Maclaurina

 • Eulera

 • Gaussa

 • None

Question 111 of 147

Medal-premium 1

Za tworce determinizmu uznawany jest

Select one or more of the following:

 • D'Alembert

 • Lagrange

 • Laplace

 • None

Question 112 of 147

Medal-premium 1

Podstawowe twierdzenie algebry jest rezultatem

Select one or more of the following:

 • Abela

 • Galoisa

 • Gaussa

 • None

Question 113 of 147

Medal-premium 1

Zginal w pojedynku

Select one or more of the following:

 • Abel

 • Galois

 • Riemman

 • None

Question 114 of 147

Medal-premium 1

Algebra liniowa jest pomyslem

Select one or more of the following:

 • Gaussa

 • Grassmanna

 • Grothendiecka

 • None

Question 115 of 147

Medal-premium 1

Nierozwiazywalnosc przez pierwiastki rownan stopnia 5 wykazal

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Abel

 • Galois

 • None

Question 116 of 147

Medal-premium 1

Problem (V) postulatu o równoległości postawił

Select one or more of the following:

 • Euklides

 • Arystoteles

 • Proklos

 • None

Question 117 of 147

Medal-premium 1

Pierwsze twierdzenie geometrii nieeuklidesowej zostalo opublikowane przez

Select one or more of the following:

 • Saccharrgo

 • Lamberta

 • Gaussa

 • None

Question 118 of 147

Medal-premium 1

Teorie mnogosci wprowadzil

Select one or more of the following:

 • Leibniz

 • Cantor

 • Zermelo

 • None

Question 119 of 147

Medal-premium 1

Przedstawienie matematyki jako teorii niezmiennikow roznych grup to koncepcja

Select one or more of the following:

 • Kummera

 • Kroneckera

 • Kleina

 • None

Question 120 of 147

Medal-premium 1

Kwantyfikatory wprowadzono w

Select one or more of the following:

 • XVIII

 • XIX

 • XX

 • None

Question 121 of 147

Medal-premium 1

Zagadnienie brachistochromy rozstrzygnął

Select one or more of the following:

 • Jakub Bernoulli

 • Jan Bernoulli

 • de l'Hospital

 • None

Question 122 of 147

Medal-premium 1

Problem mostów królewieckich to poczatek

Select one or more of the following:

 • rachunku wariacyjnego

 • teorii grafow

 • geometrii rozniczkowej

 • None

Question 123 of 147

Medal-premium 1

Liczb pierwszych postaci 2^(2^n)+1

Select one or more of the following:

 • jest nieskonczenie wiele

 • jest skonczenie wiele

 • znamy tylko 5

 • None

Question 124 of 147

Medal-premium 1

Przez pierwiastki można rozwiązać równania stopnia

Select one or more of the following:

 • 3

 • 4

 • 5

 • None

Question 125 of 147

Medal-premium 1

Twórcą algebry liniowej był

Select one or more of the following:

 • Gauss

 • Grassmann

 • Grothendieck

 • None

Question 126 of 147

Medal-premium 1

Matematyzacja malarskiej perspektywy zbieżnej to

Select one or more of the following:

 • geometria wykreślna

 • geometrią rzutowa

 • geometria różniczkowa

 • None

Question 127 of 147

Medal-premium 1

Theorema egregium dotyczy

Select one or more of the following:

 • algebry

 • geometrii

 • probabilistyki

 • None

Question 128 of 147

Medal-premium 1

Całka Riemanna została wprowadzona w jego

Select one or more of the following:

 • pracy doktorskiej

 • pracy habilitacyjnej

 • przemówieniu inauguracyjnym

 • None

Question 129 of 147

Medal-premium 1

Istnienie i jednoznaczność rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego to wynik

Select one or more of the following:

 • Cauchy'iego

 • Kowalewskiej

 • Weierstrassa

 • None

Question 130 of 147

Medal-premium 1

Istnienie i jednoznaczność rozwiązania równania różniczkowego zwyczajnego to wynik

Select one or more of the following:

 • Cauchy'iego

 • Kowalewskiej

 • Weierstrassa

 • None

Question 131 of 147

Medal-premium 1

Zaproponował teorię grup, jako narzędzie uprządkowania teorii matematycznych

Select one or more of the following:

 • Lie

 • Klein

 • Galois

 • None

Question 132 of 147

Medal-premium 1

Autorem pierwszej monografii o rachunku prawdopodobieństwa był

Select one or more of the following:

 • de Moivre

 • Jakub Bernoulli

 • Laplace

 • None

Question 133 of 147

Medal-premium 1

Wprowadził moment bezwładności

Select one or more of the following:

 • Maclaurius

 • Euler

 • Gauss

 • None

Question 134 of 147

Medal-premium 1

Zapoczątkowany przez Laplace’a kierunek to

Select one or more of the following:

 • fatalizm

 • determinizm

 • skotyzm

 • None

Question 135 of 147

Medal-premium 1

Szacował PI rzucając igłą

Select one or more of the following:

 • Pascal

 • Buffon

 • Poisson

 • None

Question 136 of 147

Medal-premium 1

Algebraiczną domkniętość C udowodnił

Select one or more of the following:

 • Lagrange

 • Gauss

 • Kummer

 • None

Question 137 of 147

Medal-premium 1

W systemie dziesiętnym maksymalny okres ma odwrotność

Select one or more of the following:

 • 3

 • 5

 • 7

 • None

Question 138 of 147

Medal-premium 1

Girard Desargues pracował jako

Select one or more of the following:

 • doradca kardynała Richelieu

 • profesor

 • architekt ogrodów

 • None

Question 139 of 147

Medal-premium 1

Paradoksalny rozkład ma miejsce na

Select one or more of the following:

 • na prostej

 • na płaszczyźnie euklidesowej

 • przestrzeni euklidesowej

 • None

Question 140 of 147

Medal-premium 1

List otwarty będący manifestem Polskiej Szkoły Matematycznej napisał

Select one or more of the following:

 • Wacław Sierpiński

 • Stefan Banach

 • Zygmunt Janiszewski

 • None

Question 141 of 147

Medal-premium 1

Autor hydrodynamicznego prawa Bernoulliego miał na imię

Select one or more of the following:

 • Jan

 • Mikołaj

 • Daniel

 • None

Question 142 of 147

Medal-premium 1

Sophie Germain zajmowala się

Select one or more of the following:

 • teoria liczb

 • geometria rzutowa

 • plastycznoscia metali

 • None

Question 143 of 147

Medal-premium 1

Pięć punktów stabilności dla zagadnienia trzech ciał znalazł

Select one or more of the following:

 • d'Alembert

 • Lagrange

 • Hamilton

 • None

Question 144 of 147

Medal-premium 1

cykloida jest

Select one or more of the following:

 • tautochrona

 • izochrona

 • brahistochrona

 • None

Question 145 of 147

Medal-premium 1

Wprowadzone w -IIIw. pojecie "granicy" jawnie zaczelo pojawiac sie w matematyce w wieku

Select one or more of the following:

 • -III

 • +XVII

 • +XIX

 • None

Question 146 of 147

Medal-premium 1

podstawowe twierdzenie analizy udowodnil

Select one or more of the following:

 • newton

 • leibiz

 • barrow

 • None

Question 147 of 147

Medal-premium 1

rownanie czwartego stopnia pierwszy rozwiazal

Select one or more of the following:

 • bugatti

 • ferrari

 • bombelli

 • None

Icon_fullscreen
Ewa Ociesa
Quiz by , created almost 3 years ago

Pytania, które mogą się pojawić na kolokwium zaliczeniowym z HM2. Mogły się tu też zawieruszyć pytania z HM1.

Eye 0
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Tomasz Kacperek
Created by Tomasz Kacperek almost 3 years ago
katarzynakot0208
Copied by katarzynakot0208 almost 3 years ago
Ewa Ociesa
Copied by Ewa Ociesa almost 3 years ago
Close