< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Grundläggande logik true/false

Question 1 of 38

Medal-premium 1

Det är omöjligt att en giltig slutledning har sanna premisser och falsk slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 38

Medal-premium 1

Det är nödvändigt att känna till premissernas sanningsvärde för att kunna avgöra om en slutledning är giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 38

Medal-premium 1

I ett motexempel till en slutledning är premisserna och slutsatsen falska

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 38

Medal-premium 1

Om det finns ett motexempel till en slutledning, så är den ogiltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 38

Medal-premium 1

Att premisserna i en slutledning är sanna är tillräckligt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 38

Medal-premium 1

Att premisserna i en slutledning är sanna är nödvändigt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 38

Medal-premium 1

Att det inte finns något motexempel till en slutledning är tillräckligt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 38

Medal-premium 1

Att det inte finns något motexempel till en slutledning är nödvändigt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 38

Medal-premium 1

Det är omöjligt att en giltig slutledning har en falsk slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 38

Medal-premium 1

Om två slutledningar har samma logiska form så har deras slutsatser samma sanningsvärde

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 38

Medal-premium 1

Om två slutledningar är giltiga, så har de samma logiska form

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 38

Medal-premium 1

Om två slutledningar har samma logiska form och den ena är giltig, så är även andra giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 38

Medal-premium 1

Om två slutledningar har samma logiska form och det finns ett motexempel mot den ena, så finns det även ett motexempel mot den andra

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 38

Medal-premium 1

Om samtliga premisser i en giltig slutledning är sanna, så har den också en sann slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 38

Medal-premium 1

Slutsatsen i en giltig slutledning kan vara falsk, men då måste den ha minst en falsk premiss.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 38

Medal-premium 1

Om det är möjligt att en slutlednings premisser är sanna och dess slutsats falsk så är slutledningen inte giltig.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 38

Medal-premium 1

Om det är möjligt att en slutlednings premisser är sanna och dess slutsats sann, så är slutledningen giltig.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 38

Medal-premium 1

Varje giltig slutledning har minst en sann premiss

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 38

Medal-premium 1

Det är omöjligt att en giltig slutledning har sanna premisser och falsk slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 38

Medal-premium 1

I en ogiltig slutledning är alltid minst en premiss falsk

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 38

Medal-premium 1

I en ogiltig slutledning med minst en falsk premiss är slutsatsen falsk

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 38

Medal-premium 1

Om slutsatsen i en giltig slutledning är falsk, så är minst en premiss falsk

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 38

Medal-premium 1

I ett motexempel till en slutledning är premisserna och slutsatsen falska

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 38

Medal-premium 1

Om det finns en modell, i vilken både premisser och slutsats är sanna, så är slutledningen giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 38

Medal-premium 1

Att premisserna i en slutledning är sanna är tillräckligt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 38

Medal-premium 1

Att premisserna i en slutledning är sanna är nödvändigt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 38

Medal-premium 1

Att det inte finns något motexempel till en slutledning är tillräckligt för att slutledningen ska vara giltig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 38

Medal-premium 1

Att det inte finns något motexempel till en slutledning är nödvändigt för att slutledningen ska vara giltig.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 38

Medal-premium 1

Om man inte känner till premissernas sanningsvärde, så kan man inte avgöra om en slutledning är giltig eller inte.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 38

Medal-premium 1

I ett motexempel får ingen av premisserna vara falsk

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 38

Medal-premium 1

I en giltig slutledning är alltid minst en premiss sann

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 38

Medal-premium 1

I en giltig slutledning är alltid alla premisserna sanna

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 38

Medal-premium 1

I en giltig slutledning är alltid slutsatsen sann

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 38

Medal-premium 1

I en ogiltig slutledning är alltid slutsatsen falsk

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 38

Medal-premium 1

Om samtliga premisser i en giltig slutledning är sanna, så har den alltid en sann slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 38

Medal-premium 1

Om samtliga premisser i en giltig slutledning är falska, så har den alltid en falsk slutsats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 38

Medal-premium 1

Om slutsatsen i en giltig slutledning är falsk, så har den alltid minst en falsk premiss

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 38

Medal-premium 1

Om man i en giltig slutledning byter ut en sann premiss mot ett annat sant påstående, så bevaras alltid slutledningens giltighet.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Grundläggande logik true/false

Jenny Degling
Quiz by , created about 2 years ago

Inför tenta 5/6

Eye 24
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Jenny Degling
Created by Jenny Degling about 2 years ago
Close