< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 5

Question 1 of 12

Medal-premium 1

Q1. Mard aurton par qawaam (maintainer) hai. Yeh keh kar :-

Select one of the following:

 • Aurton par zimedari dali gai

 • Mardon par zimedari dali gai

 • Aurton ka darja kam kardiya gaya

Question 2 of 12

Medal-premium 1

Q2. Tayammum qaim maqaam (replacement) hai :-

Select one of the following:

 • Wodhu ka

 • Ghusl ka

 • Dono ka

Question 3 of 12

Medal-premium 1

Q3. Arab sharab ke aadi the isliye sharab ko haram qarar diya gaya :-

Select one of the following:

 • Sakhti se

 • Narmi se

 • Marhale waar (stepwise)

Question 4 of 12

Medal-premium 1

Q4. Faal lena :-

Select one of the following:

 • Jaiz hai

 • Shaitani kaam hai

 • Mushkil ke waqt liya jasakta hai

Question 5 of 12

Medal-premium 1

Q5. Hadith ke mutabiq "jismein amaanat nahi usmein ___________ nahi" :-

Select one of the following:

 • Deen

 • Insaaniyat

 • Rehm dil

Question 6 of 12

Medal-premium 1

Q6. Najwa - sargoshi (whisper) :-

Select one of the following:

 • Majlis ke usoloon ke khilaf hai

 • Dusron ke ijaazat se zaruratan ki jasakti

 • Dono jawab durust hai

Question 7 of 12

Medal-premium 1

Q7. Wo koun shaks hai jo qayamt ke din is haal mein ayga ke iska aadha dhad latka huwa hoga :-

Select one of the following:

 • Biwion ke darmiyan insaaf na karne wala

 • Ek se zyadah shadi karne wala

 • Namaz na padhne wala

Question 8 of 12

Medal-premium 1

Q8. Bhawein (eyebrows) banana :-

Select one of the following:

 • Jaiz hai

 • Napasandida hai

 • Allah ki takleeq mein tabdili karna hai

Question 9 of 12

Medal-premium 1

Q9. Qasr namaz padhi jaygi :-

Select one of the following:

 • Halat-e-jang mein aur halat-e-safr mein

 • Bimare ki halat mein

 • Dono jawab durust hai

Question 10 of 12

Medal-premium 1

Q10. Ajizi ka izhaar hota hai aur mohabbat badhti hai :-

Select one of the following:

 • Kisi ki maddad karne se

 • Khana khilane se

 • Salaam karne se

Question 11 of 12

Medal-premium 1

Q11. Humay fauran kisi ke bare mein koi rai qaim karke fatwa nahi lagana chahiye. Iski daleel Surah-Annisa ki aayat ___________mein hai?

Select one of the following:

 • 94

 • 104

 • 84

Question 12 of 12

Medal-premium 1

Q12. Agar koi shaks kisi kaahin (fortuneteller) ke pass jata hai toh iski kitni din ki namaz qubool nahi hoti ?

Select one of the following:

 • 20 din

 • 30 din

 • 40 din

Icon_fullscreen

DAUR-E-QURAN juz 5

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created about 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 82
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 2 years ago
Close