< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 7

Question 1 of 12

Medal-premium 1

Q1. Nabi (s.a.w.s) ke zimma :-

Select one of the following:

 • Hidaayat dena hai

 • Amal karwana hai

 • Pahoncha dena hai

Question 2 of 12

Medal-premium 1

Q2. Mushrikeen ke butoon (eg.idols) ko bura bhala kehna :-

Select one of the following:

 • Zaruri hai take wo unse bezar ho

 • Mana hai

 • Koi harj nahi

Question 3 of 12

Medal-premium 1

Q3. Baaz log Allah ka taqarub hasil karne ke liye apne upar beja pabandiya lagalete hai. Is tarah wo :-

Select one of the following:

 • Hallal ko haram qarar dete hai

 • Haram ko hallal qarar dete hai

 • Haram ko haram qarar dete hai

Question 4 of 12

Medal-premium 1

Q4. Jinko haqq ki talab hoti hai, Allah unko :-

Select one of the following:

 • Dunya mein mushkilaat se mehfuz rakhta hai

 • Haqq ka rasta dikhata hai

 • Dono jawab durust hai

Question 5 of 12

Medal-premium 1

Q5. Ibrahim (a.s) ki haqq ki jostajo (search) ka samr is tarah diya Allah ne :-

Select one of the following:

 • Unke walid ko hidaayat di

 • Unki qaum ko hidaayat di

 • Unki nasloon mein nubuwat ata ki

Question 6 of 12

Medal-premium 1

Q6. Yaksu (focused) ka matlab hai :-

Select one of the following:

 • Allah ki taraf mutawaja (attentive) rehna

 • Allah ki ina'amaat ka mustahiq hona

 • Hikmat se kam lena

Question 7 of 12

Medal-premium 1

Q7. Quran ki khaas baat hai ke :-

Select one of the following:

 • Pichli kitabon ka inkaar karta hai

 • Pichli kitabon ki tasdeeq karta hai

 • Pichli kitabon ke ahkaamaat ko mansoq karta hai

Question 8 of 12

Medal-premium 1

Q8. Allah ki aayat ka mazaq udaya jaraha ho toh :-

Select one of the following:

 • Kisi bhi tarah logon ko chup karwaya jae

 • Inse behais ki jae

 • Wahan se uth jana chahiye

Question 9 of 12

Medal-premium 1

Q9. Allah ke "qanoon-e-istedraaj" ka matlab hai ke :-

Select one of the following:

 • Allah ki nafarmanion ke bawajud ina'amaat ki barish hona

 • Tauba ki tawfeeq milna

 • Gunahon par pakad liye jana

Question 10 of 12

Medal-premium 1

Q10. Mushkil ke waqt mushrikeen kisko pukarte the ?

Select one of the following:

 • Allah ko

 • Apne butoon (eg.idols) ko

 • Apne sardaron ko

Question 11 of 12

Medal-premium 1

Q11. Hume usol diya gaya hai. "jis cheez ki badi miqdaar haram hai uski ma'amuli miqdaar _______________ hai":-

Select one of the following:

 • Haram

 • Hallal

 • Makrooh

Question 12 of 12

Medal-premium 1

Q12. Hadith mein aaya hai jisne kabatullah ki qasm khai usne kya kiya ?

Select one of the following:

 • Shirk

 • Gunah

 • Ghalat

Icon_fullscreen

DAUR-E-QURAN juz 7

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created about 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 69
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 2 years ago
Close