< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Neuro

Question 1 of 68

Medal-premium 1

Kinesthetické informace z dolních a horních končetin směřují do gyrus post-centralis skrze lemniscus medialis stejnou cestou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 68

Medal-premium 1

Paleocerebellum tvoří:

Select one of the following:

 • neplatí ani jedna z variant

 • lobus floculonodularis

 • laterální zóna

 • vermis a paramedianní zóna

Question 3 of 68

Medal-premium 1

Vermis se účastní udržování rovnováhy, vzpřimování, řízení pohybu hlavy a očí a koordinace cílených pohybů.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 68

Medal-premium 1

Poruchy mozečkových funkcí bývají také součástí:

Select one or more of the following:

 • ADHD

 • MS (roztr. sklr.)

 • neplatí ani jedna z variant

 • Autismus

Question 5 of 68

Medal-premium 1

Paleostriatum je:

Select one of the following:

 • neplatí ani jedna z variant

 • součást limbického systému

 • nižší bazální ganglion extrapyramidového systému

 • vyšší bazální ganglion extrapyramidového systému

Question 6 of 68

Medal-premium 1

Striatum za normálních fyziologických podmínek:

Select one of the following:

 • tlumí činnost pallida

 • aktivuje činnost pallida

 • nemá vliv na činnost pallida

Question 7 of 68

Medal-premium 1

10. Podmínkou normální (fyziologické funkce) bazálních ganglií je:

Select one of the following:

 • a. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, serotoninergní a noradrenergní neurotransmisí

 • b. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, CCKergní a cholinergní neurotransmisí

 • c. vzájemná rovnováha mezi GABAergní, cholinergní a dopaminergní neurotransmisí

Question 8 of 68

Medal-premium 1

11. Základní aferentace amygdalárních jader je následující:

Select one of the following:

 • b. z jader talamu, ncl. solitarius, z neokortexu + hypothalamická jádra

 • a. z talamických jader

 • c. z jader talamických a hypotalamických, z ncl. solitarius, z vestibulárních jader

 • z neokortexu

 • e. neplatí žádná z výše uvedených variant

Question 9 of 68

Medal-premium 1

V mediolaterálním směru členění mozečku k paramediánní zóně patří:

Select one of the following:

 • kortex v rozsahu hemisfér a ncl. Dentatus

 • většina kortexu hemisfér a ncl. emboliformes a globosi

 • paramediánní kortex hemisfér a ncll. fastigií a globosi

 • Ani jedno

Question 10 of 68

Medal-premium 1

Arnoldova dráha tvoří součást struktury CNS, která je označována jako:

Select one of the following:

 • a. capsula interna

 • b. capsula externa

 • c. capsula extrema

 • d. neplatí ani jedna z variant

Question 11 of 68

Medal-premium 1

12. Přenos informací sympatikem v postgangliovém úseku je zabezpečený:

Select one of the following:

 • a. acetylcholinem a v jednom případě i neuropeptidy

 • b. noradrenalinem a v jednom případě i acetycholinem

 • c. neplatí ani jedna z výše uvedených variant

 • d. acetylcholinem

 • e. noradrenalinem

Question 12 of 68

Medal-premium 1

13. Léze bazálních ganglií se projevují následujícími základními symptomy:

Select one or more of the following:

 • a. léze putamen- choreatické pohyby a myoklonie

 • b. léze putamen-Parkinsonův syndrom

 • c. léze pallida a jeho spojů- Parkinsonův syndrom

 • d. léze ncl. caudatus- athetotické pohyby a myoklonie

 • e. leze ncl. caudatus- athetotické pohyby a změny svalového tonu

 • f. léze putamen- choreatické a athetotickké pohyby

Question 13 of 68

Medal-premium 1

Parkinsonův syndrom je výsledkem léze putamen:

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 68

Medal-premium 1

14. Součástí Türckovy dráhy jsou neurity neuronů:

Select one of the following:

 • Žádná neplatí

 • b. frontální mozkové kůry

 • c. fronto-occipito-parieto-temporální mozkové kůry

 • d. fronto-parieto-temporální kůry mozkové

 • e. occipito-parieto-temporální mozkové kůry

Question 15 of 68

Medal-premium 1

15. Základními neurotransmisivními systémy v bazálních gangliích jsou

Select one of the following:

 • a. GABA, DA, Ach, CCK

 • b. 5HT, CCK, Na

 • c. GABA, DA, Ach

 • d. Ach, GABA, DA, 5HT

Question 16 of 68

Medal-premium 1

16. Nucleus lentiformis obsahuje neuronální struktury:

Select one or more of the following:

 • a. pallidum a putamen

 • b. neostriatické a paleostriatické

 • c. pallidum a ncl. caudatus

 • d. archistriatické a paleostriatické

Question 17 of 68

Medal-premium 1

17. Neurony na úrovni míšních segmentů, které jsou zdrojem neuritů sympatické dráhy, tvoří:

Select one of the following:

 • a. ncl. proprius

 • b. Stilling-Clarkeovo jádro (C8-L3)

 • c. neplatí ani jedna

 • d. ncl. thoracicus (C8-L3)

 • e. ncl. intermediolateralis (C8/Th1-L2/3)

Question 18 of 68

Medal-premium 1

18. Neurity neuronů ncl. intermediolateralis jsou přepojovány:

Select one of the following:

 • a. v ganglion cervicale superior jako pregangliová sympatická vlákna

 • b. v ganglion cervicale superior jako pregangliová parasympatická vlákna

 • c. v ganglion cervicale superior jako postgangliová sympatická vlákna

Question 19 of 68

Medal-premium 1

23. Musculus sphincter pupillae je inervován:

Select one of the following:

 • a. somatickými nervy

 • b. postgangliovými parasympatickými vlákny

 • c. postgangliovými sympatickými vlákny

Question 20 of 68

Medal-premium 1

19. Claustrum odděluje od talamu:

Select one of the following:

 • a. capsula externa

 • b. capsula extrema

 • c. neplatí žádná z výše uvedených variant

 • d. capsula interna

Question 21 of 68

Medal-premium 1

20. Jako magnocelulární vrstvy ncl. corporis geniculati lateralis jsou označeny vrstvy:

Select one of the following:

 • a. 1, 4

 • b. 2, 3

 • c. 1, 2

 • d. 5, 6

Question 22 of 68

Medal-premium 1

21. Laterálně vstupují do míchy aferentní nervová vlákna, která končí v segmentu míšním na lamina I a především na lamina II a V. Neurony lamina I a lamina V jsou zdrojem nervové dráhy, která představuje:

Select one of the following:

 • a. tractus spinothalamicus

 • b. funiculus dorsalis

 • c. fasciculus septomarginalis

Question 23 of 68

Medal-premium 1

22. Tractus corticospinalis lateralis začíná:

Select one of the following:

 • a. v area 4, 6, 3, 1, 2

 • b. v area 4, 8

 • c. v area 4, 6

 • d. v area 1, 2, 3

Question 24 of 68

Medal-premium 1

24. Nucleus corporis geniculati lateralis sestává ze 6 vrstev neuronů. Axony z nazálních polovin sítnice končí ve vrstvách:

Select one of the following:

 • a. 2, 3, 5

 • b. 2, 3, 6

 • c. 1, 4, 5

 • d. 1, 4, 6

Question 25 of 68

Medal-premium 1

25. Nucleus interpeduncularis je jednou z přepojovacích stanic pro:

Select one of the following:

 • a. chuťové informace

 • b. čichové informace

 • c. motorické informace

Question 26 of 68

Medal-premium 1

26. Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození:

Select one of the following:

 • a. frontálního okohybného pole (area 8, 9)

 • b. frontálního okohybného pole a frontální asociační korové oblasti (area 8, 9-14, 46, 47)

 • c. premotorické korové oblasti (zejména area 6)

 • d. premotorické korové oblasti a frontálního okohybného pole (area 6, 8, 9,)

Question 27 of 68

Medal-premium 1

27. Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling-Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu:

Select one of the following:

 • a. C8 - L1

 • b. C8 - L3

 • c. Th1 – L1

 • d. Th1 - L3

Question 28 of 68

Medal-premium 1

28. Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří:

Select one or more of the following:

 • a. ganglion opticum

 • b. ganglion ciliare

 • c. ganglion cervicale superior

 • d. Edingerovo-Westphalovo jádro

Question 29 of 68

Medal-premium 1

29. O jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatickým opakováním gest a pohybů lidí z pacientova okolí?

Select one of the following:

 • a. orbitofrontální obvod

 • b. dorzolaterální obvod

 • c. motorický a dorzolaterální obvod

 • d. motorický a orbitofrontální obvod

Question 30 of 68

Medal-premium 1

30. Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti:

Select one of the following:

 • a. suplementární motorické korové oblasti

 • b. Brocova centra a suplementární motorické korové oblasti

 • c. Brocova centra

Question 31 of 68

Medal-premium 1

31. Enthorhinální kortex je podle Brodmanna:

Select one of the following:

 • a. area 1, 2, 3

 • b. area 28, 41, 42

 • c. area 28

 • d. area 13, 14, 15, 28

Question 32 of 68

Medal-premium 1

32. Informace o tupé bolesti jsou vedeny do primární senzitivní kůry drahou:

Select one of the following:

 • a. spino-hypothalamo-limbickou

 • b. spinothalamickou

 • c. spino-reticulo-thalamickou

Question 33 of 68

Medal-premium 1

33. Poškození substantia nigra se spolupodílí na vzniku:

Select one of the following:

 • a. pohybové hyperaktivity

 • b. Parkinsonova syndromu

 • c. choreatických pohybů

Question 34 of 68

Medal-premium 1

34. Pro exterorecepční reflexy mj. platí, že nepodléhají únavě, nepodléhají přímo činnosti mozkové kůry a mají velmi krátkou reflexní dobu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 68

Medal-premium 1

35. Systém mediálních drah mozkového kmene zahrnuje následující dráhy:

Select one of the following:

 • a. tractus tectospinalis

 • b. tractus rubrospinalis a tractus rubrobulbaris

 • c. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis, tractus tectospinalis, tractus reticulospinalis

 • d. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis a tractus tectospinalis

 • e. tractus vestibulospinalis medialis et lateralis

Question 36 of 68

Medal-premium 1

36. V corpus trapezoideum se kříží:

Select one of the following:

 • a. neplatí žádná z výše uvedených variant

 • b. stria olfactoria medialis et lateralis

 • c. pravý a levý nervus opticus

 • d. neurity neuronů ncl. cochlearis dorsalis et ventralis

Question 37 of 68

Medal-premium 1

Poškození pallida vede:

Select one of the following:

 • a. k choreatickým pohybům a ke svalové hypotonii

 • b. k zástavě volních pohybů a k hemibalismu

 • c. k omezení až vymizení pohybů a expresivního řečového projevu, k ospalosti až stavu strnulosti

Question 38 of 68

Medal-premium 1

38. V mostě Varolově se nachází:

Select one or more of the following:

 • a. respirační centrum

 • b. centrum regulace krevního oběhu

 • c. centrum okulokardiálního reflexu

 • d. centrum rohovkového reflexu

Question 39 of 68

Medal-premium 1

Čichové informace cestou stria medullaris thalami směřují do talamického jádra. Po přepojení v talamu směřují do:

Select one of the following:

 • a. do orbitofrontálního kortexu

 • b. area 28

 • c. do amygdalárního komplexu

 • d. area 27, 28, 34 (primárního korového centra čichového)

Question 40 of 68

Medal-premium 1

Neurony ncl. vestibularis medialis jsou zdrojem axonů, které se podílejí na :

Select one of the following:

 • a. ascendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony

 • b. descendentní části fascikulus longitudinalis medialis (FLM) a ovlivňují bederní motoneurony

 • c. descendentní části FLM a ovlivňují krční motoneurony

Question 41 of 68

Medal-premium 1

Nucleus ruber sestává z části magnocelulární a parvicelulární. U člověka je více vyvinutá:

Select one of the following:

 • a. parvicelulární část

 • b. magnocelulární část

 • c. žádná z výše uvedených variant neplatí, protože ncl. ruber sestává z drobných jaderných komplexů

Question 42 of 68

Medal-premium 1

42. Poškození orbitofrontálního-subkortikálního obvodu vede:

Select one or more of the following:

 • a. ke ztrátě visceromotorické kontroly a vokalizace - mediální

 • b. ke ztátě zájmů a iniciativy

 • d. k apatii, depresi, úzkosti, obsesi, bulimii a ke zvýšené sexuální aktivitě - mediální

 • c. k hypomanickým příznakům a beztaktnosti

 • e. k poklesu iniciativy

 • f. k poškození znovuvybavování – dorzolat.

 • g. k poruše exekutivních funkcí - mediální

Question 43 of 68

Medal-premium 1

43. Otvory ve stropu III. komory mozkové jsou jedinými místy spojení komorového systému CNS s prostorem kolem CNS. Toto tvrzení je:

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 68

Medal-premium 1

44. Levá hemisféra u tzv. praváků umožňuje mj. rozpoznávání a uchování melodie i notový zápis a zpěv. Pravá hemisféra zase mj. umožňuje práci s miniaturou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 68

Medal-premium 1

45. Hypotalamus má spojení s hypofýzou přes:

Select one of the following:

 • a. jádra tegmenta (zejména ncl. ruber, ncl. Cajali)

 • b. jádra talamická (zejména ncli. ventrales)

 • c. jádra hypotalamická (zejména ncl. tuberomamillaris, ncl. ventromedialis)

 • d. jádra hypotalamická (zejména ncl. supraopticus, ncl. paraventricularis)

Question 46 of 68

Medal-premium 1

46. Nucleus subthalamicus je zapojen do systému:

Select one of the following:

 • a. hypofyzárního

 • b. bazálních ganglií

 • c. hypotalamických jader

Question 47 of 68

Medal-premium 1

47. Adiadochokinéze, abázie a astázie jsou poruchy:

Select one of the following:

 • a. bazálních ganglií

 • b. žádné z výše uvedených struktur

 • c. specifických motorických jader talamu

 • d. mozečkové

Question 48 of 68

Medal-premium 1

48. Amygdala přijímá veškeré senzitivní a senzorické informace cestou:

Select one of the following:

 • a. z žádné z výše uvedených struktur

 • b. z talamu, neokortexu a ncl. solitarius

 • c. talamoamygdalární ze specifických jader talamických

 • d. z neokortexu a ncl. solitarius

Question 49 of 68

Medal-premium 1

49. K hormonům adenohypofýzy patří:

Select one of the following:

 • a. xytocin a vazopresin

 • b. melanotropní hormon

 • c. např. luteinizační hormon, prolaktin

Question 50 of 68

Medal-premium 1

50. Mediátorem postgangliových sympatických vláken je:

Select one of the following:

 • a. noradrenalin, neurotensin

 • b. acetylcholin, somatostatin

 • c. noradrenalin, acetylcholin, neurotensin, somatostatin

 • d. noradrenalin, acetylcholin

Question 51 of 68

Medal-premium 1

51. Arnoldova dráha je drahou:

Select one of the following:

 • a. frontonukleární

 • b. frontopontinní a po přepojení v pontu směřuje k míšním motoneuronům

 • c. okcipito-parieto-temporopontinní

 • d. frontopontinní a po přepojení v jádrech pontu směřuje do mozečku

Question 52 of 68

Medal-premium 1

52. Mediální ohraničení cornu frontale tvoří:

Select one of the following:

 • a. fornix a tela choroidea

 • b. cauda ncl. caudatus

 • c. septum pellucidum

 • d. žádná z výše uvedených struktur

Question 53 of 68

Medal-premium 1

53. Aferentní axony nn. VII., IX., X. vstupují do tractus solitarius v prodloužené míše a končí na dendritických zónách neuronů, které tvoří:

Select one or more of the following:

 • a. neplatí žádná z výše uvedených variant, protože končí v celém jádře

 • b. gustatorickém

 • c. kaudální část ncl. gustatorius

 • d. rostrální část ncl. gustatorius

 • e. rostrální část ncl. solitarius

 • f. kaudální část ncl. solidarius

Question 54 of 68

Medal-premium 1

54. Paramediánní zónu mozečku ve směru mediolaterálním tvoří:

Select one of the following:

 • a. paramediánní kortex; ncll. dentatus a globosi

 • b. paramediánní kortex; ncl. dentatus a ncl. emboliformes

 • c. paramediánní kortex; ncl. emboliformes

 • d. paramediánní kortex; ncll. emboliformes a globosi

Question 55 of 68

Medal-premium 1

55. Epifýza je zavěšena na:

Select one of the following:

 • a. commisura posterior

 • b. commisura habenularum

 • c. trigona habenularum

Question 56 of 68

Medal-premium 1

56. V rámci dorzolaterálního prefrontálního subkortikálního obvodu se nervová vlákna dostávají do ncl. subthalamicus cestou přes:

Select one of the following:

 • a. pars interna globus pallidus

 • b. substantia nigra

 • c. pars externa globus pallidus

Question 57 of 68

Medal-premium 1

57. Proprioceptivní informace z dolních končetin a z kaudální části trupu cestou fasciculus gracilis směřují do Stilling-Clarkeova jádra. Toto jádro se nachází v míše v rozsahu:

Select one of the following:

 • a. C8 - L1

 • b. Th1 - L3

 • c. Th1 – L1

 • d. C8 - L3

Question 58 of 68

Medal-premium 1

58. Axony vysílané neurony ncl. cochlearis dorsalis a ventralis se kříží v útvaru corpus trapezoideum a dále pokračují směrem do korového centra sluchového jako:

Select one or more of the following:

 • a. lemniscus lateralis

 • b. lemniscus acusticus

Question 59 of 68

Medal-premium 1

59. Sekundární chuťová kůra se nachází:

Select one of the following:

 • a. v insule

 • b. ve spánkovém laloku

 • c. v gyrus precentralis

 • d. v čelním laloku

Question 60 of 68

Medal-premium 1

60. Porucha vyjadřování myšlenek řečí a písmem se projevuje jako důsledek poškození následující korové oblasti:

Select one of the following:

 • a. Brocova centra

 • b. suplementární motorické korové oblasti

 • c. Brocova centra a suplementární motorické korové oblasti

Question 61 of 68

Medal-premium 1

61. Korová pole 13, 14, 15 se nacházejí v oblasti:

Select one of the following:

 • a. regio temporalis

 • b. regio cingularis

 • c. regio insularis

 • d. regio frontale

Question 62 of 68

Medal-premium 1

62. Dráha z vestibulárního ústrojí se ve svém průběhu mj. přepojuje v ganglion vestibulare. Axony těchto neuronů pak směřují k vestibulárním jádrům. O kolik jader se v tomto případě jedná?

Select one of the following:

 • 4

 • 5

 • 3

 • 2

Question 63 of 68

Medal-premium 1

63. Porucha koordinace pohybů očí s pohyby hlavy a krku se projevuje při poškození:

Select one of the following:

 • a. premotorické korové oblasti (zejména area 6)

 • b. frontálního okohybného pole (area 8, 9)

 • c. frontálního okohybného pole a frontální asociační korové oblasti (area 8, 9-14, 46, 47)

 • d. premotorické korové oblasti a frontálního okohybného pole (area 6, 8, 9,)

Question 64 of 68

Medal-premium 1

64. Mezi přepojovací uzly dráhy miotického reflexu patří:

Select one or more of the following:

 • a. ganglion cervicale superior

 • b. ganglion opticum

 • c. Edingerovo-Westphalovo jádro

 • d. ganglion ciliare

Question 65 of 68

Medal-premium 1

65. Syndrom, který se vyznačuje přechodným jednostranným ochrnutím, snížením svalového tonu, snížením citlivosti, bolestivými stavy, pohybovým neklidem, oscilacemi pozornosti, emoční labilitou se nazývá:

Select one of the following:

 • a. syndrom mozkového kmene

 • b. metatalamický syndrom

 • c. amygdalární syndrom

 • d. talamický syndrom

Question 66 of 68

Medal-premium 1

66. Cornu frontale má následující ohraničení: kraniálně = tela choroidea; mediálně=
septum pellucidum; laterálně= nucleus caudatus.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 67 of 68

Medal-premium 1

67. Neostriatum je složené z:

Select one of the following:

 • a. ncl. caudatus a putamen

 • b. ncl. caudatus a pallidum

 • c. ncl. caudatus a ncl. lentiformis

 • d. ncl. caudatus a amygdala

 • e. ncl. caudatus a claustrum

Question 68 of 68

Medal-premium 1

68. O jaký čelní kortiko-subkortiko-kortikální obvod se jedná, jestliže se jeho postižení u pacienta projevuje mj. snížením jeho iniciativy, vytrvalosti, ztrátou zájmů, hypomanickými příznaky, beztaktností, automatickým opakováním gest a pohybů lidí z pacientova okolí?

Select one of the following:

 • a. dorzolaterální obvod

 • b. orbitofrontální obvod

 • c. motorický a orbitofrontální obvod

 • d. motorický a dorzolaterální obvod

Icon_fullscreen
Jaroslav Točík
Quiz by , created about 2 years ago

Neurovedy - otazky

Eye 109
Pin 1
Balloon-left 0
Tags
Jaroslav Točík
Created by Jaroslav Točík about 2 years ago
Close