< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Softvérové inžinierstvo

Question 1 of 59

Medal-premium 1

Softvér je materiálnej podstaty a nepodlieha opotrebeniu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 59

Medal-premium 1

Medzi modely vývoja SW patria prototyping, špirálový model, reverse engineering, cocurent engineering.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 59

Medal-premium 1

Softvér je zbierka počítačových programov, procedúr, pravidiel a s nimi spojenou dokumentáciou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 59

Medal-premium 1

Inkrementálny model sa označuje aj ako validačný.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 59

Medal-premium 1

Reverse engineering znamená použitie novo navrhnutého modelu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 59

Medal-premium 1

Tri základné typy atribútov sú : štandardné, vypočítavacie a štruktúrované

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 59

Medal-premium 1

Stav objektu je daný jeho podmienkami operácií.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 59

Medal-premium 1

Objekt je základnou entitou softvérového produktu, ktorý určuje jeho stav v krátkom časovom okamihu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 59

Medal-premium 1

Každý vytvorený objekt patrí každej triede.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 59

Medal-premium 1

Medzi najpoužívanejšie funkčné modely systému patria diagramy dátových tokov (DFD).

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 59

Medal-premium 1

Relácie nemôžu mať vlastné atribúty.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 59

Medal-premium 1

Atribút určuje niektorú podstatnú vlastnosť entity.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 59

Medal-premium 1

Dátový model tvoria logické jednotky dát a vzťahy medzi nimi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 59

Medal-premium 1

Primárny kľúč (PK) atribút, alebo skupina atribútov, ktorá jednoznačne identifikuje entitu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 59

Medal-premium 1

Softvérový proces je proces dizajnového softvéru.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 59

Medal-premium 1

V životnom cykle programovaného diela predstavuje údržba záverečnú časť.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 59

Medal-premium 1

Pri ALFA testovaní sa systém testuje so živými dátami.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 59

Medal-premium 1

Nezávislé testy sú vykonávané odborníkmi na údržbu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 59

Medal-premium 1

Modul je logicky spracovateľná časť triedy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 59

Medal-premium 1

Preberacie testovanie je prvý milník pre testovanie projektu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 59

Medal-premium 1

Integračné testy je testovanie viacerých modelov súčasne.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 59

Medal-premium 1

Asociácia je podobnosť prípadov použitia.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 23 of 59

Medal-premium 1

Relácia EXTEND je vzťah medzi prípadmi použitia, keď jeden prípad použitia obsahuje chovanie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 24 of 59

Medal-premium 1

UML je nezávislí od programovacieho jazyka.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 59

Medal-premium 1

Prípad použitia (UC) je to, čo účastník od systému očakáva.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 59

Medal-premium 1

Relácia INCLUDE je vzťah medzi prípadmi použitia, keď jeden prípad použitia obsahuje chovanie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 59

Medal-premium 1

Middle case sú prostriedky, ktoré sa používajú v etape prevádzky systému a jeho údržby.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 59

Medal-premium 1

Case prostriedky sa podľa podpory metodik delia na : reštruktívne a flexibilné.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 59

Medal-premium 1

Účastníci softvérového procesu sú : podporný personál, podnikateľ, návrhár.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 30 of 59

Medal-premium 1

Dynamické testovanie je test SW s plnou databázou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 59

Medal-premium 1

Testovanie SW úlohou testov nie je vyhľadávať a opravovať chyby v čo najkratšom čase.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 59

Medal-premium 1

Softvérový produkt je ešte neúplný súbor PC programov, postupov, súvisiacej dokumentácie a údajov určených pre dodávateľov.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 59

Medal-premium 1

Operácia triedy je operácia, ktorá je priradená príslušnej triede a nie jednotlivému objektu triedy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 34 of 59

Medal-premium 1

Pre odvodený atribút je možné hodnotu vždy vypočítať z hodnoty inej triedy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 35 of 59

Medal-premium 1

V OO svete špecifikuje trieda spoločné znaky množiny objektov s tými istými vlastnosťami, tým istým správaním a tými istými vzťahmi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 36 of 59

Medal-premium 1

Každý objekt má svoju objektovú identitu, ktorá sa odlišuje od ostatných objektov.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 59

Medal-premium 1

Objekt predstavuje základnú entitu výpočtu, ktorá v sebe však neuchováva dáta.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 59

Medal-premium 1

Katalóg požiadaviek je ešte neúplný popis požiadaviek nového SW produktu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 59

Medal-premium 1

Čierna skrinka je požiadavka zadávateľa na ukrytú funkciu systému.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 59

Medal-premium 1

Diagram aktivít nezobrazuje zjednodušený pohľad na jednotlivých krokov operácie alebo procesy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 59

Medal-premium 1

Workbench je súbor softvérových nástrojov.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 59

Medal-premium 1

Štruktúrovaná analýza zahŕňa tieto metódy a zdroje : DFD, ER modelovanie, dátový slovník, rozhod. tabuľku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 43 of 59

Medal-premium 1

Prípady použitia sú činnosti, ktoré môžu aktéri so systémom vykonávať.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 44 of 59

Medal-premium 1

Dynamické testovanie je s úplnou databázou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 45 of 59

Medal-premium 1

Medzi modely vývoja softvéru patrí vodopádový (=kaskádový)

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 46 of 59

Medal-premium 1

Alfa a Beta testovanie systému prebieha vo vývojárskej firme.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 47 of 59

Medal-premium 1

Use Case je vždy inicializované účastníkom.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 59

Medal-premium 1

Pri evolučnom modeli sú všetky požiadavky definované na začiatku.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 59

Medal-premium 1

Medzi objektmi, ktoré sa poznajú nie sú väzby.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 59

Medal-premium 1

Medzi operácie patria : objektové, konštuktorové a operácie triedy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 59

Medal-premium 1

Schéma dát je vlastne transformovaná konceptuálna schéma.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 59

Medal-premium 1

V UML vytvorený model nemusí obsahovať všetky diagramy.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 53 of 59

Medal-premium 1

Biela skrinka tester má prístup k zdrojovému kódu.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 54 of 59

Medal-premium 1

Asociačná trieda nemôže byť asociovaná s ďalšou triedou.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 55 of 59

Medal-premium 1

Treba identifikovať atribúty, ktorých hodnoty sa často menia.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 56 of 59

Medal-premium 1

Generalizácia existuje len medzi triedami, neprenáša sa na ich inštancie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 59

Medal-premium 1

Primárny kľúč (PK) je výhradne samostatný atribút, ktorý jednoznačne identifikujeme.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 58 of 59

Medal-premium 1

Pri RMD v tabuľke nemôžu existovať dva identické riadky.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 59 of 59

Medal-premium 1

ERM nemôžu mať vlastné atribúty

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Softvérové inžinierstvo

Pavol Novák
Quiz by , created about 2 years ago

skuška , otázky

Eye 217
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Pavol Novák
Created by Pavol Novák about 2 years ago
Close