< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 10

Question 1 of 12

Medal-premium 1

Q1. Maidan-e-jang mein kabirah gunah kya hai ?

Select one of the following:

 • Apna giroh chodkar dusre musalman giroh ke sath ja milna

 • Peet pher kar baghjana

 • Jangi hikmat ke taur par dushman ko dokha dena

Question 2 of 12

Medal-premium 1

Q2. Mushkil ke waqt agar momin sabr kare aur Allah se qareeb hojae toh samjh lena chahiye ke yeh :-

Select one of the following:

 • Azmaish hai

 • Azaab hai

 • Amal ka natija hai (consequences of deeds)

Question 3 of 12

Medal-premium 1

Q3. Masjid ki khidmat ka koi ajr hasil na hoga. Agar :-

Select one of the following:

 • Imaan billah aur imaan bilaakhirat na ho

 • Amal na ho

 • Dono cheezon ka na hona

Question 4 of 12

Medal-premium 1

Q4. Surah At-Taubah mein mushrikeen ko Makkah mein rehne ki mohlat :-

Select one of the following:

 • Khatam kardi gai hai

 • Char mahine ki di gai

 • Mohlat ke sath sath mohaide (treaties) bhi khatam kar diye gae hai

Question 5 of 12

Medal-premium 1

Q5. Surah At-Taubah aayat 5 mein aaya hai ke “mushrikon ko jahan pao qatal karo” yeh hukum :-

Select one of the following:

 • A'aam hai

 • Makkah ke un mushrikon ke liye hai jo Makkah chodna chahte the

 • Maidan-e-jang ke liye hai

Question 6 of 12

Medal-premium 1

Q6. Wo tax jo ghair muslim apni jaan wa maal ki hifazat ke badle islami hokumat ko ada karte hai, kya kehlata hai :-

Select one of the following:

 • Jizya

 • Fidya

 • Qisaas

Question 7 of 12

Medal-premium 1

Q7. Kanz se murad kya hai ?

Select one of the following:

 • Momin ka jaiz maal

 • Wo maal jispar wajib zakaat na nikali gai ho

 • Nisaab se kam maal jispar zakaat wajib nahi

Question 8 of 12

Medal-premium 1

Q8. Munafiqeen ne Jang-e-Tabuk ke mauqe par kis tarah ka rawaiya ikhtiyar kiya ?

Select one of the following:

 • Musalaman ke hausle buland kar rahe the

 • Nabi (s.a.w.s) ko rokne ki koshish kar rahe the

 • Kud shirkat na karne ke bahane bana rahe the

Question 9 of 12

Medal-premium 1

Q9. Isayion ne apne ulama ki :-

Select one of the following:

 • Baqaida ibaadat ki

 • Haram halal ka malik samjha

 • Kabhi ibaadat nahi ki

Question 10 of 12

Medal-premium 1

Q10. Surah At-Taubah aayat 71 mein koun ek dusre ki maddad karte hai ?

Select one of the following:

 • Momin mard

 • Momin aurtey

 • Momin mard aur momin aurtey

Question 11 of 12

Medal-premium 1

Q11. Allah ki rah mein kaam karne se ji churana kis cheez ki a’alaamat hai ?

Select one of the following:

 • Kaheli

 • Susti

 • Nifaaq

Question 12 of 12

Medal-premium 1

Q12. Aaj agar hum deen ki rah mein apna waqt aur salaiyat na lagaye toh uska kya nuqsaan hoga ?

Select one of the following:

 • Dil par mohr laga di jae gi

 • Baat samjhne ki salaiyat cheen li jae gi

 • Dono jawabat durust hai

Icon_fullscreen

DAUR-E-QURAN juz 10

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created about 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 103
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 2 years ago
Close