< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

io

Question 1 of 22

Medal-premium 1

El fet imposable de l'impost de societats és la obtenció de renda per part d'una empresa, és a dir, la obtenció de ingressos

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 22

Medal-premium 1

L'àmbit d'aplicació de l'impost de societats és el territori espanyol, excepte Ceula i Melilla i Balears

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 22

Medal-premium 1

Les característiques de l'impost de societats són directe i proporcional, entre d'altres

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 22

Medal-premium 1

l'Impost de Societats té una manifestació directa. Altres impostos que tenen una manifestació directa són IRPF i el IRNR

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 22

Medal-premium 1

La característica sintètica de l'impost de societats es refereix a que l'impost grava tota la renta de la societat amb independència del seu origen

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 22

Medal-premium 1

La renta que reben les persones jurídiques es grava únicament per la via de l'Impost de societats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 22

Medal-premium 1

Les societats civils queden fora de l'impost de societats

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 22

Medal-premium 1

Les tres pressumpcions que existeixen en l'impost de societats són la pressumpció de retribució de béns i drets, retenció per a calcular la quantitat integrada meritada i la pressumpció d’obtenció de renda per l’existència de béns i drets no comptabilitzats i no declarats i d’existència de rendes per comptabilització de deutes inexistents

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 22

Medal-premium 1

També queden subjectes a l'impost de societats algunes entitats sense personalitat jurídica si així ho preveu una norma fiscal

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 22

Medal-premium 1

El període impositiu de l'impost de societats és, normalment, un any natural i coincideix amb l'exercici econòmic de l'entitat

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 22

Medal-premium 1

En determinats casos com, per exemple, l'extinció de la societat o un canvi en la residència d'aquesta, el període impositiu del IS serà inferior

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 22

Medal-premium 1

Per a considerar que una entitat és resident a Espanya s'han de donar els següents requisits: constitució segons lleis espanyoles, domicili social en territori espanyol i que direcció efectiva de les seves activitats radiqui en territori espanyol

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 13 of 22

Medal-premium 1

Entitats que queden exemptes de l'Impost de Societats son els ens públics de l'Estat, les CCAA i locals, així com el Banc d'Espanya, entre d'altres

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 22

Medal-premium 1

Dins de les despeses deduïbles a l'impost de societats podem incloure les amortitzacions, les provisions i les multes o sancions

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 22

Medal-premium 1

En l'impost de societats s'ha d'aplicar sempre el valor normal de mercat

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 22

Medal-premium 1

L'impost sobre la renda dels no residents grava la renda de

Select one or more of the following:

 • Persones físiques no residents a Espanya

 • Persones físiques i jurídiques no residents a Espanya

 • Persones físiques i entitats no residents a Espanya

Question 17 of 22

Medal-premium 1

L'impost sobre la renda dels no residents a Espanya grava tant la renda obtinguda en territori espanyol com en territori estranger

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 22

Medal-premium 1

L'IRNR en el territori espanyol només es troba regulat per la normativa espanyola, és a dir, el RDL 5/2004 i el RDL 1776/2004

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 22

Medal-premium 1

Els criteris que es tenen en compte a l'hora d'aplicar el IRNR són:

Select one of the following:

 • El criteri de nacionalitat i el de domicili

 • El criteri de la font i el criteri de la residència

 • El criteri de territorialitat, únicament

Question 20 of 22

Medal-premium 1

Entenem per doble imposició el fet que es gravi la renda tant en el territori de residència com en el territori de la font (perquè l'estat creu que es genera allà)

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 21 of 22

Medal-premium 1

L'impost sobre la renda dels no residents s'aplica a tot el territori espanyol

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 22

Medal-premium 1

La tributació es pot fer tant per establiment permanent com per establiment no permanent

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen
Albert Noguer Pé
Quiz by , created about 2 years ago

knveñlmpgel bek

Eye 0
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Albert Noguer Pé
Created by Albert Noguer Pé about 2 years ago
Close