< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 16

Question 1 of 14

Medal-premium 1

Q1. Musa (a.s) aur Khidr (a.s) ke waqiae mein ilm hasil karne ka kounsa aadab wazeh dikhai deta hai ?

Select one of the following:

 • Ilm hasil karne ke liye safar zaruri hai

 • Ilm hasil karne ke liye sabar zaruri hai

 • Ilm hasil karne ke liye kasrat-e-sawaal kiye jae

Question 2 of 14

Medal-premium 1

Q2. Asbaab ki perwi se kya murad hai ?

Select one of the following:

 • Ni’amaton ka zikr karna

 • Ni’amate paakar khush hona

 • Ni’amaton ka br waqt behtareen istemaal karna

Question 3 of 14

Medal-premium 1

Q3. Zul Qarnain ka kirdaar kaisa dikhai deta hai ?

Select one of the following:

 • Imaan wala, zaheen, farmabrdaar, shukrguzaar

 • Insaan ki bhalai ke kaam karne wale halake momin na tha

 • Dur ka safar karne wale take apni hukomat ka dairah badha sake

Question 4 of 14

Medal-premium 1

Q4. Zul Qarnain ne dewaar banana ke liye qaum se kis qism ki maddad chahi ?

Select one of the following:

 • Paison ka intezaam kar diya jae

 • Kaam karne ke liye log agae aye

 • Dewaar paakhi karne ke liye tanbe ka intezaam kar diya

Question 5 of 14

Medal-premium 1

Q5. Science aur technology mein aage badhna zaruri hai. Kis waqie se pata chalta hai ?

Select one of the following:

 • Zul Qarnain ke

 • Kidhr (a.s)

 • Ashaab Al-Kahf

Question 6 of 14

Medal-premium 1

Q6. Surah Al-Kahf ka shaan-e-nuzool kya hai ?

Select one of the following:

 • Sabq aamuz waqiat sunana

 • Tareekhi waqiat sunana

 • Kuffar-e-Makkah ke puche gae sawalon ke jawab dena take Nabi (s.a.w.s) ki nubuwat sabith hojae

Question 7 of 14

Medal-premium 1

Q7. Isa (a.s) ki paidaish ke bare mein humara kya aqeeda hona chahiye ?

Select one of the following:

 • Allah ke kalmia “كن” (ho ja) se mu’ajzana taur par bagair baap ke paida huwe

 • Baghair haml ke paida huwe

 • Dono jawab durust hai

Question 8 of 14

Medal-premium 1

Q8. Kis nabi ka naam Allah (s.w.t) ne kud bataya ?

Select one of the following:

 • Isa (a.s)

 • Zakariya (a.s)

 • Yahya (a.s)

Question 9 of 14

Medal-premium 1

Q9. Maryam (a.s) ki sakht azmaish ke baad kya ghair mamuli (unique) ni’amat aata ki ?

Select one of the following:

 • Aulaad ki ni’amat

 • Aurton par fazeelat

 • Sabar aur shukr ki daulat

Question 10 of 14

Medal-premium 1

Q10. Surah Ta-Ha ki tilaawat sun kar koun se sahabi imaan lae ?

Select one of the following:

 • Ali (r.a)

 • Umar (r.a)

 • Bilaal (r.a)

Question 11 of 14

Medal-premium 1

Q11. Isa (a.s) ko ghiar ma’muli (extra ordinary) mu’ajzaat diye gae. Isayion ne is ko kis tarah liya ?

Select one of the following:

 • Wo momin aur mutaqi bangae

 • Isa (a.s) ko afzal anbiya qarar diya

 • Allah ka beta keh kar inki ibaddat shuru kardi

Question 12 of 14

Medal-premium 1

Q12. Mu’ajza dekh kar jadugar imaan lae magar Fir’aun na laya. Ye kis baat ki taraf ishara hai ?

Select one of the following:

 • Fir’aun manna hi na chahta tha

 • Fir’aun bada zalim tha

 • Jadugar pehle se imaan wale the

Question 13 of 14

Medal-premium 1

Q13. Iblees ka sajda na karna kis wajah se the ?

Select one of the following:

 • Allah par yaqeen na tha

 • Aakhirat par yaqeen na tha

 • Apne aapko Adam (a.s) se behtar samjhne ki wajah se

Question 14 of 14

Medal-premium 1

Q14. Khashti mein surakh (hole) karne ka kya maqsad tha ?

Select one of the following:

 • Khashti ko zalim badshah se bachane ke liye

 • Khashti ke malikon ko saza dena

 • Ahle-e-khashti ko gunaho ke sabab duba diya jae

Icon_fullscreen

DAUR-E-QURAN juz 16

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created about 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 55
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 2 years ago
Close