< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 18

Question 1 of 14

Medal-premium 1

Q1. Khushu ka m’ana kya hai ?

Select one of the following:

 • Jhuk jana - dab jana - ajizi

 • Yaksu (concentration)

 • Dono jawabat durust hai

Question 2 of 14

Medal-premium 1

Q2. Laghw se kya murad hai ?

Select one of the following:

 • Aisi baat ya kaam jiska koi deeni faida na ho

 • Aisi baat ya kaam jiska koi dunyawi faida na ho

 • Aisi baat ya kaam jiska koi deeni aur dunyawi faida na ho

Question 3 of 14

Medal-premium 1

Q3. Surah Al-Muminoon ki ibteda mein falah pane wale muminoon ke :-

Select one of the following:

 • Kuch naam bataye gae hai

 • Sifat batai gyi hai

 • In’amaat bataye gae hai

Question 4 of 14

Medal-premium 1

Q4. Kis ka tail saaln ke taur par istemal kiya jata hai ?

Select one of the following:

 • Zaitoon

 • Sarson

 • Suraj mukhi

Question 5 of 14

Medal-premium 1

Q5. Allah pani ko kis tarah asmaan se barsata hai ?

Select one of the following:

 • Be hisaab

 • Sahih andaze se

 • Zameen mein pani ke tehrne ki gunjaish ke mutabiq

Question 6 of 14

Medal-premium 1

Q6. Muashre ko berah aur fahashi se bachane ke liye ahkamaat kis surah mein nazil huwe hai ?

Select one of the following:

 • Surah Al-Muminoon

 • Surah Al-Furqaan

 • Surah Al-Noor

Question 7 of 14

Medal-premium 1

Q7. Jo log paak daman aurton par zina ki tuhmat lagae aur char gawah na pesh kar sake toh unki saza kya hai ?

Select one of the following:

 • Kisi kode se mara jae

 • Aainda inki gawahi qubool na ki jaegi

 • Dono sazaen mile gi

Question 8 of 14

Medal-premium 1

Q8. “Ifkh” ke mauzo (suitable) m’ane kya hai ?

Select one of the following:

 • Jhoot

 • Bhutaan

 • Haqeeqat se ulat (opposite) baat kehna

Question 9 of 14

Medal-premium 1

Q9. Allah ne waqie ifkh mein Aysha (r.a) ki baraat kis tarah ki ?

Select one of the following:

 • Khufiya wahi ke zariye

 • Nabi (s.a.w.s) ka dil mutmain karke

 • Quran mein aayat nazil farmai

Question 10 of 14

Medal-premium 1

Q10. Dusron ke ghar mein jane ke liye ijazat zaruri hai. Apne ghar mein ane ka kya hukum hai ?

Select one of the following:

 • Ijazat leni zaruri hai

 • Ijazat ki koi zarurat nahi

 • Ghar walon ke aaram ke awqaat mein unke gharon mein ane ki ijazat leni hogi

Question 11 of 14

Medal-premium 1

Q11. Khimaar (odhni) ka maqsad kya hai ?

Select one of the following:

 • Zeenat badhana

 • Zeenat chipana

 • Aurton ke libaas ka hissa hai

Question 12 of 14

Medal-premium 1

Q12. Aaj kal ke design wale burqon ko khimaar :-

Select one of the following:

 • Kaha jasakta hai

 • Nahi kaha jasakta hai

 • Burqe ka kala hona zaruri hai

Question 13 of 14

Medal-premium 1

Q13. Jahiliyat ki odhni (khimaar) ke bare mein aap kya samjhte hai ?

Select one of the following:

 • Zeenat ko badhate the

 • Seeno ko nahi dhaka jata tha

 • Dono jawabat durust hai

Question 14 of 14

Medal-premium 1

Q14. Kufr ki misaal samandar ki kis cheez se di gai hai ?

Select one of the following:

 • Andheron

 • Gehraion

 • Khamoshion

Icon_fullscreen

DAUR-E-QURAN juz 18

Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created about 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 60
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof about 2 years ago
Close