< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

DAUR-E-QURAN juz 19

Question 1 of 15

Medal-premium 1

Q1. Surah Al-Furqaan mein mushrikeen ke bahut se ayterazaat ka jawab diya gaya hai. In ayterazaat ka kya maqsad hai ?

Select one of the following:

 • Wo manna nahi chahte the

 • Unhe haqq ki talash thi

 • Apni uljhan (confusion) dur karna chahte the

Question 2 of 15

Medal-premium 1

Q2. Qaum-e-Nuh ne “rasoloon ko jhutlaya” jama ka sigha kyun istemal kiya gaya hai ?

Select one of the following:

 • Qaum ke pass Nuh (a.s) ke alawa aur bhi nabi aye the

 • Ek nabi ko jhutlana tamaam anbiya ko jhutlana hai

 • Nuh (a.s) unko bar bar samjhate rahe

Question 3 of 15

Medal-premium 1

Q3. Khawish-e-nafs ko m’abud banane se kya murad hai ?

Select one of the following:

 • Apne dil ki manna

 • Allah aur rasool ki aytaat ko pas-e-pushat (keeping aside) dalna

 • Dono jawabat durust hai

Question 4 of 15

Medal-premium 1

Q4. Allah ne asmaano, zameen aur unke darmiyan ki sub cheezon ko bade ahtemam se paida kiya. Ismein kitne din lage ?

Select one of the following:

 • 9 din

 • 7 din

 • 6 din

Question 5 of 15

Medal-premium 1

Q5. Do samandar apas mein milte hai. Ek ka pani kadhwa aur dusre ka pani metha hai. Ye Allah ki qudrat ki badi nishani hai. Kaise ?

Select one of the following:

 • Dono milkar pine ke qabil pani banate hai

 • Dono ke beech mein mazbut parda hai

 • Dono mein aabi (ابي) makluq maujood hai

Question 6 of 15

Medal-premium 1

Q6. Insaan ki kounsi rishtedarion ka zikr kiya gaya hai ?

Select one of the following:

 • Nasbi – maa baab ki taraf se rishtedarion

 • Susrali rishtedariya

 • Nasbi aur susrali dono ka zikr kiya gaya hai

Question 7 of 15

Medal-premium 1

Q7. Allah apni nishaniya bata kar bande se kya chahta hai ?

Select one of the following:

 • Nasihat hasil kare

 • Shukrguzari kare

 • Nasihat hasil karne ke sath sath shukrguzari bhi kare

Question 8 of 15

Medal-premium 1

Q8. Sachi tauba ke baad imaan lane aur naik kaam karne se kya hoga ?

Select one of the following:

 • Saghira gunah maaf hojate hai

 • Tamaam gunah maaf hojate hai

 • Gunaho ko nakiyon mein badl diya jata hai

Question 9 of 15

Medal-premium 1

Q9. Naik log dua karte hai ke unhe parhezgaron ka peshwa bana. Is se kya murad hai ?

Select one of the following:

 • Muttaqi log unki perwi kare

 • Wo muttaqi logon ki perwi kare

 • Muttaqi log unki tareef kare

Question 10 of 15

Medal-premium 1

Q10. Sh’are Islam kis sahabi ko kaha jata hai ?

Select one of the following:

 • Uthmaan bin Affaan (r.a)

 • Hasaan bin Sabit (r.a)

 • Zaid bin Haritha (r.a)

Question 11 of 15

Medal-premium 1

Q11. Firaun gark hone laga toh kehne laga mein Musa (a.s) ke rabb par imaan laya. Ye kaisa imaan tha ?

Select one of the following:

 • Dar ki wajah se imaan lana faida nahi deta

 • Maut ko dekh lene ke baad ka imaan qabile qubool nahi

 • Jhoot bol raha tha

Question 12 of 15

Medal-premium 1

Q12. Islam mein ghulu aur jhoot se paak sh’ari pasandida hai. Aam taur par sh’ar hazraat kis qism ki sh’ari ko behtarin qarar dete hai ?

Select one of the following:

 • Jismein hadd se zyada mubalgha arai ho (exaggeration)

 • Qissa bayan kiya gaya ho

 • Kisi ki tareef bayan ki gai hogi

Question 13 of 15

Medal-premium 1

Q13. Kis nabi ne Allah ka ta’aruf is tarah karwaya ke “mere rabb ne mujhe paida kiya aur jab mein bemaar hojata hoon toh mujhe shifa deta hai”

Select one of the following:

 • Nuh (a.s)

 • Musa (a.s)

 • Ibrahim (a.s)

Question 14 of 15

Medal-premium 1

Q14. Sulaiman (a.s) na sirf khud ko aata ki gai ni’amaton ka shukr ada karte hai, balke ___________________ ko aata karda ni’amaton par bhi shukr guzaar hai.

Select one of the following:

 • Apne maa baab

 • Apni aulaad

 • Apni qaum

Question 15 of 15

Medal-premium 1

Q15. Malika-e-Saba ka kirdar kaisa dikhai deta hai ?

Select one of the following:

 • Sulaiman (a.s) se maroob (impress) hokar imaan lai

 • Use apni saltanat par naaz tha

 • Uske andar ajizi aur khair thi aur wo haqq shinas (recognizer) thi

Icon_fullscreen
Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created over 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 58
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 2 years ago
Close