< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Studiju kursā “Finanšu analīze”

Question 1 of 10

Medal-premium 1

1. Finanšu koeficients:

Select one or more of the following:

 • a) finanšu uzskaites skaitlisku raksturotāju kopsumma;

 • b) finanšu uzskaites skaitliska raksturotāja absolūtā izmaiņa pārskata periodā;

 • c) finansu uzskaites skaitlisku raksturotāju attiecība.

Question 2 of 10

Medal-premium 1

2. Ārējās finanšu analīzes lietotāju galvenie avoti:

Select one or more of the following:

 • a) grāmatvedības balance un peļņas vai zaudējumu pārskats;

 • b) uzņēmuma virsgrāmata;

 • c) zvērināta revidenta slēdziens.

Question 3 of 10

Medal-premium 1

3. Vertikālās analīzes mērķis:

Select one or more of the following:

 • a) noteikt dažādu bilances posteņu lielumu izmaiņas pārskata periodā;

 • b) aprēķināt atsevišķu posteņu īpatsvaru bilances kopsummā;

 • c) noteikt dažādu posteņu dinamikas tendences.

Question 4 of 10

Medal-premium 1

4 Jēdziens "likviditāte" nozīmē:

Select one or more of the following:

 • a) laika periodu, kurā uzņēmuma īpašums pilnīgi nolietojas un uzņēmums ir jālikvidē;

 • b) aktīvu spēju pārvērsties naudas formā;

 • c) uzņēmuma īpašuma likvidācijas periodu bankrotēšanas gadījumā.

Question 5 of 10

Medal-premium 1

5 Rentabilitātes analīze ir:

Select one or more of the following:

 • a) uzņēmuma spējas veikt rentes maksājumus valstij novērtējums;

 • b) nodokļu un atskatījumu apjoma attiecības pret peļņu novērtējums;

 • c) peļņas rādītāja attiecības pret citiem rādītājiem novērtējums.

Question 6 of 10

Medal-premium 1

6 Uzņēmuma aktīvu apriti raksturo:

Select one or more of the following:

 • a) neto apgrozījums, nosakot realizācijas apjomu pārskata periodā un apgrozāmie līdzekļi;

 • b) līdzekļi, kuri pilnībā pārnes savu vērtību uz izmaksām kapitālam apritot vienu reizi;

 • c) apgrozījuma ātrums, nosakot uzņēmuma līdzekļu apritu skaitu pārskata periodā.

Question 7 of 10

Medal-premium 1

7.Veicot finanšu analīzi bilanci saīsina:

Select one or more of the following:

 • a) atskaitot vidējās aritmētiskās summas;

 • b) apvienojot vienviedīgus posteņus grupās;

 • c) izslēdzot regulējošos posteņus.

Question 8 of 10

Medal-premium 1

8. Uzņēmuma finansiālā stabilitāte tiek rasksturota ar:

Select one or more of the following:

 • a) komerciālo un ekonomisko rentabilitāti;

 • b) līdzekļu aprites koeficientiem;

 • c) bilances posteņu stāvokli, kas garantē uzņēmuma pastāvīgu maksātspēju.

Question 9 of 10

Medal-premium 1

9.Finanšu analīzes populārākā sadaļa ir:

Select one or more of the following:

 • a) uzņēmuma finansiālo ieguldījumu analīze;

 • b) uzņēmuma attiecību ar finansiālām iestādēm analīze;

 • c) finanšu koeficientu analīze.

Question 10 of 10

Medal-premium 1

10.Dividenžu izmaksas koeficients rāda:

Select one or more of the following:

 • a) cik naudas potenciālie akcionāri gatavi maksāt par akciju;

 • b) cik liela peļņa ir no vienas akcijas;

 • c) kāda tīrās peļņas daļa tika izlietota dividenžu izmaksai.

Icon_fullscreen

Studiju kursā “Finanšu analīze”

Jānis Brakovskis
Quiz by , created about 2 years ago

Sagatavošanās

Eye 72
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Jānis Brakovskis
Created by Jānis Brakovskis about 2 years ago
Close