< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Cervikal dissektion - CADISS-studien

Question 1 of 13

Medal-premium 1

Vilket vetenskapligt underlag finns det för att behandla cervikal dissektion

Select one of the following:

 • Flera randomiserade kontrollerade studier har visat att det lönar sig att behandla under 3-6 månader med antikoagulantia.

 • Fram till nyligen fanns det inga studier som visade hur man skulle behandla det hela.

 • Det finns observations-studier som visar att det lönar sig att behandla under 3-6 månader med antikoagulantia.

Question 2 of 13

Medal-premium 1

En systematisk översikt av 36 observations-studier visar att det inte är någon skillnad mellan att behandla cervikal disskektion med ASA eller antikoagulantia.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 13

Medal-premium 1

Vilka rekommendationer ger American Heart Association/ American Stroke Association beträffande behandlingen av cervikal dissektion?

Select one of the following:

 • Behandla med ASA under 3-6 månader.

 • Behandla med antikoagulantia under 3-6 månader.

 • Man kan välja mellan att behandla med ASA eller antikoagulantia.

Question 4 of 13

Medal-premium 1

Studien "The Cervical Artery Dissection in Stroke Study" (CADISS) är den första randomiserade studien som jämför ASA med antikoagulantia vid cervikal dissektion.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 13

Medal-premium 1

Vilket var syftet med "The Cervical Artery Dissection in Stroke Study "(CADISS) studien?

Select one of the following:

 • Det var en pilotstudie vars syfte var att bedöma risken för återfall i stroke samt att undersöka om det var möjligt att göra en studie och undersöka om det lönar sig att behandla med ASA eller antikoagulantia.

 • Man ville undersöka om det lönar sig att behandla med ASA efter cervikal dissektion.

 • Man ville undersöka kombinationen mellan ASA och antikoagulantia vid cervikal dissektion.

Question 6 of 13

Medal-premium 1

Vilket resultat uppnår man (enligt CADISS) genom att behandla cervikal dissektion med ASA?

Select one of the following:

 • Man minskar risken för ischemisk stroke men ökar risken för blödningar i hjärnan.

 • Risken för ischemisk stroke minskar signifikant (NNT = 21)

 • Risken för intracerebrala blödningar ökar

Question 7 of 13

Medal-premium 1

Hur många patienter var inkluderade i CADISS?

Select one of the following:

 • 500 patienter (290 karotis, 210 vertebralis)

 • 250 patienter (118 karotis, 132 vertebralis).

 • 250 patienter (132 karotis, 118 vertebralis).

 • 1 000 patienter (448 korotis, 552 vertebralis)

Question 8 of 13

Medal-premium 1

CADISS inkluderade 250 patienter med cervikal dissektion. Hur många händelser inträffade under studiens observationstid på tre månader?

Select one of the following:

 • Fyra patienter (2 %) fick en ytterligare stroke, alla på ipsilateral sida

 • Åtta patienter (4 %) fick en ytterligare stroke, alla på ipsilateral sida

 • 12 patienter (6 %) fick en ytterligare stroke, alla på ipsilateral sida

Question 9 of 13

Medal-premium 1

About 20% of dissections in CADISS trial could not be confirmed by central review of vascular imaging.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 13

Medal-premium 1

The risk of stroke was zero for patients who presented with anything other than an initial stroke (CADISS-studien).

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 13

Medal-premium 1

Alll stroke events occurred in the first 30 days after randomisation in the CADISS study.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 13

Medal-premium 1

Vilket av nedanstående påstående är korrekt?

Select one of the following:

 • The CADISS investigators estimated that a future trial with a similar design would need to enroll 10 000 participants to detect a 1% difference in occurrence of ipsilateral stroke or death or major bleeding between anticoagulation and antiplatelet.

 • The CADISS investigators estimated that a future trial with a similar design would need to enroll 1 000 participants to detect a 1% difference in occurrence of ipsilateral stroke or death or major bleeding between anticoagulation and antiplatelet.

 • The CADISS investigators estimated that a future trial with a similar design would need to enroll 1 500 participants to detect a 1% difference in occurrence of ipsilateral stroke or death or major bleeding between anticoagulation and antiplatelet.

Question 13 of 13

Medal-premium 1

Vilket av nedanstående påståenden är korrekta avseende CADISS

Select one of the following:

 • Det var lätt att inkludera i CADISS. Varje center inkluderade mer än 10 patienter per år.

 • Det var medelsvårt att inkludera i CADISS. Varje center inkluderade cirka 5 patienter per år.

 • Det var svårt att inkludera i CADISS. Varje center inkluderade endast 1 patient per år.

Icon_fullscreen
Erik Lundström
Quiz by , created about 2 years ago

Frågor om cervikal dissektion relaterad till CADISS-studien

Eye 1
Pin 0
Balloon-left 0
Erik Lundström
Created by Erik Lundström about 2 years ago
Close