< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Economia Integrarii Europene

Question 1 of 100

Medal-premium 1

Este adevarat urmatoare afirmatie?

Select one of the following:

 • Piata unica ofera oportunitati mai mari si mai diversificate doar pentru oferta

 • piata unica se caracterizeaza prin tendinte de reevaloare a unor mecanisme ale concurentei

 • piata unica nu determina la nivel de intreprindere o atitudine de protectie fata de imposibilitatea de a se pozitiona intr-o situatie de monopol

 • piata unica nu favorizeaza procesul de omogenizare a conditiilor de manifestare a ofertei pe piata

Question 2 of 100

Medal-premium 1

Teoria avantajului absolut presupune:

Select one of the following:

 • o economie este interesata intr-o politica de liber schimb desi nu dispune de nici un avantaj absolut pt. ca se poate specializa in producerea si exportul acelor marfuri unde dezavantajul este cel mai mic

 • o economie se specializeaza si exporta acele marfuri pentru care are un avanataj absolut in raport u concurentii sai si importa bunurile pentru a caror producere se afla in dezavantaj

 • o economie ar trebui sa se specializeze in producerea si comercializarea acelor marfuri care necesita o combinare a factorilor de productie ce asigura cea mai buna utilizare a lor

 • o economie ar trebui sa isi delocalizeze productia intr-o alta tara unde costurile utilizarii factorilor de productie sunt mai mici

Question 3 of 100

Medal-premium 1

Teoria avantajului comparativ a fost dezvoltata de catre:

Select one of the following:

 • Adam Smith

 • Samuel Son

 • Veron

 • Ricardo

Question 4 of 100

Medal-premium 1

Spatiul industrial integrat nu reprezinta urmatorul avantaj:

Select one of the following:

 • unificarea normativelor tehnice

 • unificarea normativelor si procedurilor contractuale in raport de beneficiar si protectia consumatorului

 • acordarea dreptului la normalizare tehnica

 • existenta decalajelor dintre diferitele zone industriale ale pietei unice

Question 5 of 100

Medal-premium 1

Care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata?

Select one of the following:

 • se poate vorbi de piata libera atunci cand preturile nu sunt dependente de cantitati

 • nu se poate vorbi de piata libera daca deciziile nu sunt luate de catre agentii economici

 • nu se poate vorbi de piata libera atunci cand preturile nu mai sunt dependente de cantitati

 • nu se poate vorbi de piata libera cand agentii economici de talie mare sunt obligati sa accepte deciziile celor de talie mica

Question 6 of 100

Medal-premium 1

Cunoscutul economist care distinge 5 trepte pe scara evolutiei procesului de integrare este:

Select one of the following:

 • A. Smith

 • Vernon

 • B. Balassa

 • Ohlin

Question 7 of 100

Medal-premium 1

Care din urmatoarele variante reprezinta forma a integrarii comerciale?

Select one of the following:

 • piata comuna

 • uniunea vamala

 • uniunea economica si monetara

 • piata unica

Question 8 of 100

Medal-premium 1

Zona de liber schimb se caracterizeaza prin:

Select one of the following:

 • eliminarea taxelor vamale si adoptarea unei politici vamale comune fata de terti

 • armonizarea regulilor si principiilor care guverneaza schimburile comerciale intre tarile participante

 • eliminarea tuturor restrictiilor privind libera circulatie a factorilor de productie

 • eliminarea restrictiilor in calea comertului si crearea conditiilor necesare trecerii la o moneda unica

Question 9 of 100

Medal-premium 1

Uniunea vamala se diferentiaza de zona de liber schimb prin:

Select one of the following:

 • eliminarea restrictiilor cantitative

 • armonizarea politicilor economice

 • adoptarea unei politici comerciale comune si a unui tarif vamal comun

 • libera circulatie a factorilor de productie

Question 10 of 100

Medal-premium 1

Printre avantajele Uniunii Vamale se numara:

Select one of the following:

 • libera circulatie a capitalurilor

 • cresterea ponderii tarilor membre pe piata mondiala

 • costul reconversiei curente

 • politica de protejare a industriilor emergente

Question 11 of 100

Medal-premium 1

Alegeti varianta adevarata:

Select one of the following:

 • in practica, taxele vamale pot fi marite fara nici o limita

 • o crestere prea importanta a taxelor vamale duce la o crestere a importurilor

 • taxa vamala optimala este acel nivel capabil este acel nivel capabil sa aduca cel mai mare venit bugetar la un nivel dat al importurilor

 • prin ridicarea taxelor vamale restul lumii este in avantaj deoarece ii creste exportul

Question 12 of 100

Medal-premium 1

Integrarea prin piata se refera la:

Select one of the following:

 • doar la uniunea vamala

 • la uniunea vamala si la piata unica

 • la piata comuna si uniunea monetara

 • la piata comuna si piata unica

Question 13 of 100

Medal-premium 1

Piata comuna presupune:

Select one of the following:

 • liberalizarea schimburilor de factori de productie

 • libertatea circulatiei marfurilor

 • libertatea circulatiei serviciilor financiare

 • o politica externa comuna

Question 14 of 100

Medal-premium 1

Alegeti varianta corecta:

Select one of the following:

 • piata comuna nu are ca efect modificarea repartitiei veniturilor intre tarile membre

 • migrarea fortei de munca determina o scadere a avutiei tarii gazda a fortei de munca emigrante

 • migrarea fortei de munca duce la o descrestere a avutiei tarii de origine a fortei de munca

 • piata comuna nu influenteaza circulatia capitalurilor

Question 15 of 100

Medal-premium 1

In economiile tarilor membre pietei comune:

Select one of the following:

 • nu exista somaj

 • manifestarea somajului este diferita de la o tara la alta

 • forta de munca emigreaza dintr-o tara cu somaj mic intr-o tara cu somaj mare

 • migratia fortei de munca catre o tara poate determina o crestere pe ansamblu a productiei intregii piete comune

Question 16 of 100

Medal-premium 1

Libera circulatie a capitalurilor pe piata unica:

Select one of the following:

 • este un factor de adancire a inegalitatilor regionale

 • reprezinta o frana deoarece investitiile sunt orientate catre zone mai putin dezvoltate

 • reprezinta o oportunitate de investitie in zona dezvoltata

 • contribuie la diminuarea inegalitatilor regionale

Question 17 of 100

Medal-premium 1

Libera circulatie a fortei de munca:

Select one of the following:

 • nu poate fi un factor de adancire a inegalitatilor regionale

 • determina emigrarea catre tari mai putin dezvoltate

 • contribuie la diminuarea inegalitatilor regionale

 • favorizeaza cu predilectie migrarea fortei de munca foarte calificata

Question 18 of 100

Medal-premium 1

Care este etapa de integrare in care se asigura cele patru libertati economice?

Select one of the following:

 • uniunea vamala

 • piata comuna

 • zona de liber schimb

 • piata nationala

Question 19 of 100

Medal-premium 1

Piata unica se caracterizeaza prin:

Select one of the following:

 • adoptarea unei politici comerciale comune

 • eliminarea restrictiilor din calea liberei circulatii a factorilor

 • eliminarea restrictiilor din calea liberei circulatii a factorilor si armonizarea politicilor economice

 • crearea conditiilor necesare trecerii la moneda unica

Question 20 of 100

Medal-premium 1

Procesul de unificare al sistemului fiscal nu vizeaza urmatorul aspect:

Select one of the following:

 • taxa pe valoare adaugata

 • fixarea preturilor la produsele agricole

 • nivelul fiscalitatii pe capital si economii

 • nivelul fiscalitatii pe persoana fizica

Question 21 of 100

Medal-premium 1

Crearea pietei unice nu are ca obiectiv:

Select one of the following:

 • eliminarea barierelor fizice din calea circulatiei marfurilor

 • eliminarea barierelor tehnice din calea circulatiei marfurilor

 • armonizarea politicilor economice ale tarilor membre

 • eliminarea migratiei fortei de munca catre tari dezvoltate

Question 22 of 100

Medal-premium 1

Introducerea sistemului pietei unice nu are ca rezultat:

Select one of the following:

 • deschiderea pietelor si cresterea marimii intreprinderilor

 • convergenta preturilor

 • stimularea procesului de inovatie si modernizare

 • cresterea preturilor de vanzare ale produselor

Question 23 of 100

Medal-premium 1

Adancirea diviziunii muncii intre tarile membtre pietei unice nu presupune:

Select one of the following:

 • cooperarea intre intreprinderile specializate in producerea anumitor produse

 • specializarea fiecarei tari in ramuri de activitate unde detine cele ai bune conditii de valorificare a factorilor de productie

 • scaderea competitivitatii internationale a produselor realizate in cooperare

 • cresterea eficientei produselor create in cooperae

Question 24 of 100

Medal-premium 1

Fenomenu "contaminarii" este specific:

Select one of the following:

 • pietei comune

 • uniunii vamale

 • pietei unice

 • nici unei forme de integrare

Question 25 of 100

Medal-premium 1

Costul de ajustare reprezinta:

Select one of the following:

 • cheltuieli necesitate de redimensionarea decalajelor economice

 • cheltuielile necesitate de reorganizarea sau reconversia activitatilor

 • cheltuielile necesitate de introdcerea monedei euro

 • cheltuielile necesitate de fixarea preturilor

Question 26 of 100

Medal-premium 1

Pericolul "concurentei fiscale" se regaseste la:

Select one of the following:

 • zona de liber schimb

 • piata comuna

 • piata unica

 • uniunea vamala

Question 27 of 100

Medal-premium 1

Piata unica nu reprezinta urmatoarele riscuri:

Select one of the following:

 • riscul costului de restructurare

 • riscul polarizarii regionale

 • riscul coordonarii politicii monetare

 • nici una din variantele de mai sus

Question 28 of 100

Medal-premium 1

Integrarea monetara reprezinta:

Select one of the following:

 • introducerea unui sistem economic unde schimbul de marfuri si servicii este liberalizat

 • introducerea unui sistem economic bazat pe libera circulatie a factorilor de productie

 • introducerea unui sistem monetar bazat pe o moneda unica intr-o economie unde pietele bunurilor, serviciilor si ale facturilor de productie sunt integrate

 • introducerea unui sistem monetar unic la nivel mondial

Question 29 of 100

Medal-premium 1

Teoria zonelor monetare optimale a fost definita de:

Select one of the following:

 • A. Smith

 • Vernon

 • Mundell

 • Ohlin

Question 30 of 100

Medal-premium 1

;Teoria zonelor monetare optimale presupune o analiza:

Select one of the following:

 • a functiei cererii si ofertei agregat

 • a deciziilor de politica economica

 • a pietelor nationale

 • a criteriilor de stabilire a preturilor

Question 31 of 100

Medal-premium 1

Alegeti afirmatia corecta:

Select one of the following:

 • cu cat gradul de deschidere spre exterior al unei economii este mai mare cu atat efectele devalorizarii monedei vor fi mai mari

 • cu cat economia este mai deschisa spre exterior cu atat scaderea niveluluiratei de schimb se va repercuta asupra cresterii nivelului preturilor pe piata interna

 • cu cat economia este mai deschisa spre exterior cu atat scaderea nivelului ratei de schimb se va repercuta asupra scaderii nivelului preturilor pe piata interna

 • cu cat economia este mai deschisa spre exterior cu atat efectele pozitive ale devalorizarii sunt mai accentuate

Question 32 of 100

Medal-premium 1

Afirmatia: "Mobilitatea fortei de munca si/sau flexibilitatea politicii salariale, in interiorul tarilor membre, constituie conditiile principale ale crearii si functionarii uniunii monetare" apartine:

Select one of the following:

 • Ohlin

 • Vernon

 • Mundell

 • A. Smith

Question 33 of 100

Medal-premium 1

Printre avantajele crearii uniunii monetare se afla:

Select one of the following:

 • eliminarea costurilor de tranzactie ca urmare a disparitiei operatiunilor de schimb valutar

 • cresterea ratei dobanzii pe piata de capital

 • eradicarea somajului

 • imposibilitatea utilizarii instrumentului ratei de schimb in politica economica

Question 34 of 100

Medal-premium 1

Efectul unor politici salariale si a unei politici monetare rigide este:

Select one of the following:

 • somaj usor de stapanit

 • inflatie mai bine stapanita

 • nivel ridicat al inflatiei

 • nivel scazut al somajului

Question 35 of 100

Medal-premium 1

Care afirmatie nu este adevarata:

Select one of the following:

 • federalismul fiscal este un criteriu favorabil constituirii uniunii monetare

 • in interiorul unei zone de integrare raporturile dintre tarile membre sunt de tip complementar

 • complementaritatea diminueaza posibilitatea aparitiei socurilor asimetrice ale ofertei

 • reducerea incertitudinii in afaceri este un avantaj al uniunii monetare

Question 36 of 100

Medal-premium 1

Daca uniunea vamala se decide sa mareasca nivelul taxelor vamale la anumite produse importate din restul lumii, atunci:

Select one of the following:

 • cererea interna la nivelul uniunii va creste

 • vor scadea preturile produselor importate

 • se reduce cererea la nivelul uniunii

 • creste cererea la nivel mondial

Question 37 of 100

Medal-premium 1

O crestere importanta a taxelor vamale are influenta pozitiva asupra:

Select one of the following:

 • importurilor

 • veniturilor bugetare ale tarilor membre

 • puterii de cumparare

 • restului lumii

Question 38 of 100

Medal-premium 1

Teoria clasica a avantajelor liberului schimb a fost contrazisa de catre economistii:

Select one of the following:

 • A. Smith si Ricardo

 • J. Viner si B. Balassa

 • J. Baumol si H. Markowitz

 • Ohlin si Vernon

Question 39 of 100

Medal-premium 1

Teoria ciclului de viata a produsului a fost dezvoltata de:

Select one of the following:

 • Samuelson

 • Ohlin

 • Vernon

 • Ricardo

Question 40 of 100

Medal-premium 1

Alegeti varianta care nu reprezinta o etapa de dezvoltare a teoriei specializarii prin diviziunea internationala a muncii:

Select one of the following:

 • teoria avantajului absolut

 • teoria avantajului relativ

 • teoria avantajului comparativ

 • teoria dotarii factoriale

Question 41 of 100

Medal-premium 1

Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

Select one of the following:

 • in conceperea politicii in domeniul concurentei se distinge o orientare care priveste concurenta ca pe un scop in sine

 • in conceperea politicii in domeniul concurentei se distinge o orientare care priveste concurenta doar ca pe un instrument al atingerii unor obiective

 • in planul pietei unice politica in domeniul concurentei are ca obiectiv eliminarea barierelor tarifare

 • politica in domeniul concurentei are ca obiectiv limitarea, controlul si interzicerea actiunilor intreprinderilor care pot afecta climatul de concurenta pura si perfecta

Question 42 of 100

Medal-premium 1

Politica in domeniul concurentei conceputa de UE:

Select one of the following:

 • promoveaza principiul pietei unice

 • interzice intreprinderilor de talie mica orice actiune pe piata unica

 • promoveaza principiul pietei cu concurenta pura si perfecta pentru cresterea bunastarii populatiei

 • impiedica interventia puterii publice pentru reglementarea concurentei

Question 43 of 100

Medal-premium 1

Principiul interventiei la nivelul Uniunii in domeniul concurentei se regaseste in lucrarea lui:

Select one of the following:

 • Hansen, Heinrich, Nielsen

 • Ohlin, Hansen, Vernon

 • Ohlin, Vernon

 • Baumol, Markowitz, Smith

Question 44 of 100

Medal-premium 1

Teoria inovatiei a fost emisa de:

Select one of the following:

 • Smith

 • Schumpeter

 • Vernon

 • Ricardo

Question 45 of 100

Medal-premium 1

Teoria conform carei amecanismele pietei determina intreprinderile sa ocupe pozitii dominante, in functie de gradul in care achizitioneaza si folosesc inovatiile tehnice reprezinta:

Select one of the following:

 • teoria dotarii factoriale

 • teoria pozitiei dominante

 • teoria inovatiei

 • teoria randamentelor de scara

Question 46 of 100

Medal-premium 1

Politicile in domeniul concurentei releva:

Select one of the following:

 • concentrarea productiei si a capitalurilor ceea ce determina micsorarea dimensiunii intreprinderilor

 • concentrarea productiei si a capitalurilor ceea ce determina deteriorarea climatului concurential

 • concentrarea productiei si a capitalurilor ceea ce determina scaderea nivelului de rationalitate

 • concentrarea productiei si a capitalurilor ceea ce determina ameliorarea climatului concurential

Question 47 of 100

Medal-premium 1

Se considera a fi actiuni, comportamente si masuri bazate pe pozitie dominanta:

Select one of the following:

 • impunerea unor preturi de vanzare sau cumparare care rezulta din comportamentul concurential

 • existenta unor contracte comerciale intre intreprinderi din UE si terti

 • refuzul de a vinde

 • ajutorul guvernamental acordat intreprinderilor

Question 48 of 100

Medal-premium 1

Ajutorul guvernamental acordat intreprinderilor:

Select one of the following:

 • nu include reducerea de impozit

 • poate i doar sub forma de comenzi guvernamentale

 • include subventiile in functie de marimea lor

 • a fost interzis cu unele exceptii

Question 49 of 100

Medal-premium 1

Exceptia in ceea ce priveste ajutorul guvernamental:

Select one of the following:

 • se refera la rezolvarea unor probleme cu caracter social

 • stimularea dezvoltarii economice a intreprinderilor publice

 • stimularea dezvoltarii economice a zonelor cu somaj mic

 • nici o varianta de mai sus

Question 50 of 100

Medal-premium 1

Termenul de fuziune la nivel european defineste:

Select one of the following:

 • procesul de fuziune prin care o intreprindere atinge cifra de afaceri de 1 miiliard de ECU pe piata unica

 • procesul de fuziune prin care o intreprindere atinge cifra de afaceri de 5 miiliarde de ECU pe piata unica

 • procesul de fuziune prin care o intreprindere atinge cifra de afaceri de 0,5 miiliarde de ECU pe piata unica

 • procesul de fuziune prin care o intreprindere atinge cifra de afaceri de 2 miiliarde de ECU pe piata unica

Question 51 of 100

Medal-premium 1

Dispozitiile privind politicile comunitare in domeniul concurentei sunt cuprinse in:

Select one of the following:

 • Tratatul de la Roma

 • Tratatul de la Maastricht

 • Tratatul de la Amsterdam

 • Tratatul CEE

Question 52 of 100

Medal-premium 1

Ajutorul guvernamental poate fi acordat:

Select one of the following:

 • de maxim doua ori

 • o singura data

 • o singura data si reinnoit in cazuri speciale

 • de maxim trei ori

Question 53 of 100

Medal-premium 1

Care din urmatoarele elemente nu caracterizeaza politica industriala:

Select one of the following:

 • masuri de stimularee si sprijin al intreprinderilor mici si mijlocii

 • masuri de stimulare si sprijin al activitatilor de cercetare stiintifica si dezvoltare

 • masuri de stimulare si sprijin al domeniilor industriale dezvoltate

 • masuri de protejare a domeniilor de activitate victime ale concurentei neloiale

Question 54 of 100

Medal-premium 1

Principiul colaborarii-cooperarii reprezinta fundamentul:

Select one of the following:

 • politicii regionale

 • politicii industriale

 • politicii de cercetare-dezvoltare

 • politicii in domeniul concurentei

Question 55 of 100

Medal-premium 1

Care din urmatoarele nu reprezinta obiective ale PAC?

Select one of the following:

 • cresterea productivitatii agriculturii europene

 • stabilizarea pietelor agricole

 • asigurarea unui venit fix agricultorilor

 • garantarea aprovizionarii sigura a Europei

Question 56 of 100

Medal-premium 1

Bazele PAC au fost puse prin:

Select one of the following:

 • Tratatul de la Maastricht

 • Tratatul CEE

 • Tratatul UE

 • Tratatul de la Paris

Question 57 of 100

Medal-premium 1

Principalul mecanism de interventie al PAC este:

Select one of the following:

 • sistemul de preturi garantate

 • barierele puse importatorilor

 • ajutorul la exporturi

 • preferinta comunitara

Question 58 of 100

Medal-premium 1

Pretul de sustinere

Select one of the following:

 • are efectul de a mentine in UE un pret superior pretului mondial

 • se aplica doar la anumite produse

 • ar scopul de a feri piata mondiala de productia excendentara a UE

 • are scopul de a crea rezerve agricole

Question 59 of 100

Medal-premium 1

Acordul "Blair House":

Select one of the following:

 • a fost incheiat fara participarea Frantei

 • a facilitat accesul pe piata europeana a tarilor terte

 • tarile terte au obtinut o clauza de acces minim de 5%

 • a determinat anularea drepturilor vamale

Question 60 of 100

Medal-premium 1

Politica Agricolu Comuna este finantata de la bugetul UE prin:

Select one of the following:

 • FEDER

 • IFOP

 • FEOGA

 • FSE

Question 61 of 100

Medal-premium 1

Fondul social european are scopul:

Select one of the following:

 • de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate

 • de a adapta structurile agricole

 • de a sprijini locuitorii din regiunile putin populate

 • de a lupta impotriva somajului

Question 62 of 100

Medal-premium 1

Ponderea cea mai mare in absorbtia fondurilor comunitare o are:

Select one of the following:

 • Politica de mediu

 • Politica industriala

 • Politica Agricola Comuna

 • Politica structurala

Question 63 of 100

Medal-premium 1

Executarea bugetara este in responsabilitatea:

Select one of the following:

 • Parlamentului European

 • Consiliului de Ministri

 • Bancii Centrale Europene

 • Comisiei Europene

Question 64 of 100

Medal-premium 1

Repartizarea competentelor bugetare se face intre:

Select one of the following:

 • Comisie si Parlament

 • Parlament s Consiliul de Ministri

 • Consiliu si Comisie

 • Parlament si BCE

Question 65 of 100

Medal-premium 1

Repartizarea competentelor bugetare se face in baza distinctiei intre:

Select one of the following:

 • cheltuieli directe si indirecte

 • cheltuieli fixe si variabile

 • cheltuieli obligatorii si nonobligatorii

 • cheltuieli administrative si structurale

Question 66 of 100

Medal-premium 1

Ultimele doua reforme bugetare au fost pregatite de:

Select one of the following:

 • Ohlin

 • Vernon

 • Werner

 • Delors

Question 67 of 100

Medal-premium 1

Sistemul Monetar European a intrat in vigoare in:

Select one of the following:

 • 1960

 • 1979

 • 1987

 • 1989

Question 68 of 100

Medal-premium 1

Sarpele monetar european presupune o fluctuatie a monedelor europene intr-o marja de:

Select one of the following:

 • 4,5%

 • 2,5%

 • 2,25%

 • 1,5%

Question 69 of 100

Medal-premium 1

In definirea ratelor de schimb a ECU nu puteau interveni:

Select one of the following:

 • devaluarile monedelor nationale

 • reviziile ponderilor monedelor in cosul valutar

 • reevaluarile monedelor nationale

 • schimbarea indicatorilor de divergenta

Question 70 of 100

Medal-premium 1

Nu a participat la mecanismul de schimb in perioada 1979-1989 datorita instabilitatii sale economice:

Select one of the following:

 • Spania

 • Portugalia

 • Grecia

 • Italia

Question 71 of 100

Medal-premium 1

Tratatul Uniunii Europene a fost pus in aplicare in anul:

Select one of the following:

 • 1991

 • 1993

 • 1992

 • 1999

Question 72 of 100

Medal-premium 1

Integrarea monetara a fost prevazuta in:

Select one of the following:

 • Tratatul CEE

 • Summitul de la Bruxelles

 • Tratatul UE

 • Tratatul de la Paris

Question 73 of 100

Medal-premium 1

Unificarea monetara era preconizata a se desfasura in:

Select one of the following:

 • doua etape

 • o etapa

 • cinci etape

 • trei etape

Question 74 of 100

Medal-premium 1

In ce etapaca unificarii monetare a luat fiinta Institutul Monetar European:

Select one of the following:

 • in prima etapa

 • in a doua etapa

 • in a treia etapa

 • in ultima etapa

Question 75 of 100

Medal-premium 1

Alegeti varianta corecta:

Select one of the following:

 • in cadrul Uniunii Monetare, politica monetara este realizata de fiecare tara in parte

 • in UE, politica bugetara este realizata de BCE

 • politica monetara este comuna, in timp ce politicile bugetare sunt diferite de la o tara la alta in interiorul UE

 • in UE, politica monetara este impusa de Parlament

Question 76 of 100

Medal-premium 1

Sistemul Monetar European a continuat sa functioneze pana in anul:

Select one of the following:

 • 1996

 • 1990

 • 2002

 • 1998

Question 77 of 100

Medal-premium 1

Principalele prerogative ale bacnilor centrale nationale au fost transferate catre:

Select one of the following:

 • Parlament

 • BCE

 • Consiliu

 • Comisie

Question 78 of 100

Medal-premium 1

In ce an a inceput sa circule efectiv euro?

Select one of the following:

 • 2002

 • 1999

 • 2004

 • 1992

Question 79 of 100

Medal-premium 1

Care afirmatie este adevarata:

Select one of the following:

 • BCE are dreptul sa acorde credite institutiilor europene

 • BCE a luat locul bancilor centrale nationale iar acestea au fost desfiintate

 • BCE are ca misiune sa defineasca si sa aplice politica monetara a UE

 • BCE poate acorda imprumuturi guvernelor statelor membre

Question 80 of 100

Medal-premium 1

Sistemul European de Banci Centrale este format din:

Select one of the following:

 • ansamblul bancilor comerciale din statele membre

 • ansamblul bancilor nationale

 • BCE si banci internationale

 • BCE si bancile centrale nationale

Question 81 of 100

Medal-premium 1

Membrii Directoratului BCE sunt:

Select one of the following:

 • numiti de Consiliul European

 • numiti pe o perioada de 5 ani

 • pot fi renumiti in functie pentru al doilea mandat

 • numiti de Consiliul Guvernatorilor BCE

Question 82 of 100

Medal-premium 1

Pentru ca o tara sa fie admisa in Uniunea Monetara trebuie:

Select one of the following:

 • sa participe la conducerea BCE

 • sa desfiinteze banca centrala nationala

 • sa indeplineasca criteriile de convergenta specificate in tratat

 • sa constituie rezerve la BCE

Question 83 of 100

Medal-premium 1

Cate tari au fost selectionate la Bruxelles pentru a trece la euro:

Select one of the following:

 • 12 tari

 • 11 tari

 • 15 tari

 • 9 tari

Question 84 of 100

Medal-premium 1

Care tara nu a indeplinit conditiile de convergenta la Bruxelles:

Select one of the following:

 • Austria

 • Suedia

 • Spania

 • Grecia

Question 85 of 100

Medal-premium 1

Consiliul Guvernatorilor BCE este alcatuit din:

Select one of the following:

 • guvernatorii bancilor centrale ale tarilor participante la UM

 • membrii Directoratului BCE

 • prim-ministrii statelor membre

 • guvernatorii bancilor centrale ale tarilor participante la UM si membrii Directoratului BCE

Question 86 of 100

Medal-premium 1

Uniunea vamala se caracterizeaza prin:

Select one of the following:

 • eliminarea taxelor vamale si adoptarea unei politici vamale comune fata de terti

 • armonizarea regulilor si principiilor care guverneaza schimburile comerciale intre tarile participante

 • eliminarea tuturor restrictiilor privind libera circulatie a factorilor de productie

 • eliminarea restrictiilor in calea comertului si crearea conditiilor necesare trecerii la o moneda unica

Question 87 of 100

Medal-premium 1

Tratatul Uniunii Europene a fost semnat la:

Select one of the following:

 • Amsterdam

 • Paris

 • Roma

 • Maastricht

Question 88 of 100

Medal-premium 1

Summitul de la Bruxelles (1998) a avut ca scop:

Select one of the following:

 • semnarea tratatului CECO

 • lansarea uniunii monetare

 • largirea UE cu noi membrii

 • semnarea tratatului UE

Question 89 of 100

Medal-premium 1

Organul conducator al BCE este:

Select one of the following:

 • Directoratul BCE

 • Parlamentul

 • Consiliul Guvernatorilor

 • Comisia

Question 90 of 100

Medal-premium 1

Moneda Euro a inlocuit ECU incepand cu:

Select one of the following:

 • 1 ianuarie 2000

 • 1 ianuarie 1999

 • 1 ianuarie 2002

 • 1 ianuarie 1992

Question 91 of 100

Medal-premium 1

Politica in domeniul concurentei are ca obiectiv:

Select one of the following:

 • stimularea actiunilor intreprinderilor care pot afecta climatul de concurenta pura si perfecta

 • limitarea, controlul si interzicerea actiunilor intreprinderilor care pot afecta climatul de concuranta pura si perfecta

 • interzicerea actiunilor intreprinderilor care pot afecta climatul de concurenta imperfecta

 • limitarea si controlul actiunilor intreprinderilor care pot afecta climatul de concurenta pe piata unica

Question 92 of 100

Medal-premium 1

Conceptul de "climat de concurenta pura si perfecta" pesupune:

Select one of the following:

 • inexistenta esecurilor pietei

 • limitatea interventiei statului in economie

 • interventia statului in economie atunci cand nu sunt respectate regulile liberei concurente

 • limitarea interventiei statului asupra intreprinderilor sale

Question 93 of 100

Medal-premium 1

Esecurile pietei pot aparea:

Select one of the following:

 • numai sub forma efectelor de externalitate

 • numai la concurenta de oligopol

 • numai in starea de atomicitate

 • sub forma randametelor crescatoare de scara si a efectelor de externalitate

Question 94 of 100

Medal-premium 1

In politica din domeniul concurentei primele vizate sunt:

Select one of the following:

 • intreprinderile mici si mijlocii

 • intreprinderile de talie mare

 • intreprinderile mici

 • intreprinderile mijlocii

Question 95 of 100

Medal-premium 1

Pentru a putea limita tendinta intreprinderilor de a incalca regulile concurentei perfecte, trebuie actionat:

Select one of the following:

 • doar la nivel national

 • atat la nivel national cat si la nivelul UE

 • la nivelul UE si mondial

 • numai la nivelul UE

Question 96 of 100

Medal-premium 1

Politica comunitara in domniul concurentei presupune:

Select one of the following:

 • eliminarea tuturor barierelor din calea liberei circulatii a factorilor de productie

 • ingradirea liberei circulatii a factorilor de productie

 • introducerea barierelor de natura economica, politica si administrativa

 • eliminarea barierelor din calea liberei circulatii a marfurilor

Question 97 of 100

Medal-premium 1

Dispozitiile privind politica comunitara din domeniul concurentei vizeaza:

Select one of the following:

 • ingradirea liberei circulatii a factorilor de productie

 • posibilitatea intreprinderilor de a actiona independent de principiile concurentei

 • posibilitatea intreprinderilor de a impune anumite sortimente pe piata unica

 • controlul si eliminarea pozitiilor dominante

Question 98 of 100

Medal-premium 1

Potrivit Comisiei Europene, o intreprindere detine o pozitie dominanta daca:

Select one of the following:

 • detine 30% sau mai mult de 30% dintr-o piata specifica

 • detine 50% su mai mult de 50% dintr-o piata specifica

 • detine 70% sau mai mult de 70% dintr-o piata specifica

 • detine pana la 30% din piata unica

Question 99 of 100

Medal-premium 1

Fuziunile la nivel european:

Select one of the following:

 • beneficiaza de un acord prealabil al Comisiei Europene

 • beneficiaza de un acord prealabil al Consiliului European

 • beneficiaza de un acord prealabil al Paramentului European

 • nu au nevoie de un acord prealabil

Question 100 of 100

Medal-premium 1

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:

Select one of the following:

 • costul reconversiei curente reprezinta un element de concurenta imperfecta

 • zona de liber schimb nu prezinta limite

 • politica de protejare a industriilor emergente este un element de concurenta perfecta

 • protejarea temporara a industriilor emergente este interzisa in UE

Icon_fullscreen

Economia Integrarii Europene

Șerban Dinu
Quiz by , created about 2 years ago

,knbljvkgkcvl lk l lk k ;nk''l klnbvcfy

Eye 17
Pin 0
Balloon-left 0
Șerban Dinu
Created by Șerban Dinu about 2 years ago
Close