DAUR-E-QURAN juz 29

Question 1 of 15

Medal-premium 1

Q1. Kis surah ki fazeelat hume ahadith se milti hai ?

Select one of the following:

 • Surah Al Mulk

 • Surah Al Qalam

 • Surah Al Haqqah

Question 2 of 15

Medal-premium 1

Q2. Sub se pehle kis cheez ko paida kiya gaya ?

Select one of the following:

 • Qalam

 • Asmaan wa zameen

 • Farishte

Question 3 of 15

Medal-premium 1

Q3. “Quran Nabi (s.a.w.s) ka akhlaaq tha” ye kisne farmaya ?

Select one of the following:

 • Ayesha (r.a)

 • Khadeeja (r.a)

 • Abu Bakr (r.a)

Question 4 of 15

Medal-premium 1

Q4. Bagh walon ke qisse mein humare liye sabq hai ke hum maal Allah ki rah mein dete rahe. Ye qissa kis surah mein bayan huwa hai ?

Select one of the following:

 • Surah Al Mulk

 • Surah Al Haqqah

 • Surah Al Qalam

Question 5 of 15

Medal-premium 1

Q5. طاغيه kya hai ?

Select one of the following:

 • Qayamat ka aik naam

 • Samud par aane wali kaufnak awaaz

 • Aad par ane wali beqabu hawa

Question 6 of 15

Medal-premium 1

Q6. Allah ki ibaadat is tarah karna ke goya ke hum use dekh rahe ho. Ye kya hai ?

Select one of the following:

 • Islam

 • Imaan

 • Ehsaan

Question 7 of 15

Medal-premium 1

Q7. Kounse nabi ne Allah ke hukum ke baghair apni basti se hijrat ki thi ?

Select one of the following:

 • Yunus (a.s)

 • Yusuf (a.s)

 • Hood (a.s)

Question 8 of 15

Medal-premium 1

Q8. Jannat mein le jane wala kaam kya hai ?

Select one of the following:

 • Sakht sardi mein wudhu karna

 • Waqt par namaz padhna, miskeen ko khana khilana

 • Dono jawabat durust hai

Question 9 of 15

Medal-premium 1

Q9. Surah Al Ma’arij mein momin ki kitni sifaat bayan hui hai ?

Select one of the following:

 • 9

 • 8

 • 10

Question 10 of 15

Medal-premium 1

Q10. Kis nabi ne sub se taweel arse tak apni qaum ko tableegh ki ?

Select one of the following:

 • Yunus (a.s)

 • Musa (a.s)

 • Nuh (a.s)

Question 11 of 15

Medal-premium 1

Q11. Jahannam par kitne darbaan farishte muqarar hai ?

Select one of the following:

 • 17

 • 18

 • 19

Question 12 of 15

Medal-premium 1

Q12. Kis surah ka aik ruku sirf aik hi aayat par mushtamil hai ?

Select one of the following:

 • Surah Al Muddathir

 • Surah Al Muzzamil

 • Surah Al Qiyamah

Question 13 of 15

Medal-premium 1

Q13. Kis surah mein Nabi (s.a.w.s) ko tableeghe aam ka hukum diya gaya ?

Select one of the following:

 • Surah Al Muddathir

 • Surah Al Muzzamil

 • Surah Al Qalam

Question 14 of 15

Medal-premium 1

Q14. Surah Al Muzzamil mein kounsi namaz ki taraf targheeb dilai gyi hai ?

Select one of the following:

 • Chasht

 • Tahajjud

 • Ishraq

Question 15 of 15

Medal-premium 1

Q15. Jannat ke mauzu par khubsoorat surat kounsi hai ?

Select one of the following:

 • Surah Al Muddathir

 • Surah Ad Dhar

 • Surah Al Muzzamil

Icon_fullscreen
Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created over 2 years ago

Brief interpretation of the QURAN

Eye 46
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof over 2 years ago
Close