< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Trombektomi vid ischemisk stroke - Ett paradigmskifte inom akut strokebehandling

Question 1 of 14

Medal-premium 1

Vilken var den första positiva trombektomistudien. Akronymen samt (hela studienamnet inom parantes).

Select one of the following:

 • MR CLEAN (Multicenter Randomized Clinical Trial of Endovascular Treatment for Acute Ischemic Stroke in the Netherlands)

 • ESCAPE (Randomized assessment of rapid endovascular treatment of ischemic stroke)

 • EXTEND IA (Endovascular therapy for ischemic stroke with perfusion-imaging selection)

 • SWIFT PRIME (Stent retriever thrombectomie after intravenous rtPA vs rtPA alone)

 • REVASCAT (Thrombectomy within 8 Hours after Symptom Onset in Ischemic Stroke)

 • THERAPY (The Randomized, Concurrent Controlled Trial to Assess the Penumbra System’s Safety and Effectiveness in the Treatment of Acute Stroke)

 • THRACE (Trial and Cost Effectiveness Evaluation of Intra-Arterial Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke)

Question 2 of 14

Medal-premium 1

Vilka var de viktigaste anledningarna till att de tidigare trombektomistudierna hade misslyckats?

Select one or more of the following:

 • De var underfinansierade.

 • Fel metod för att välja ut patienter som skulle genomgå trombektomi.

 • Äldre typer av devices för att åtgärda proppen.

 • Sponsorerna var icke-kommersiella?

Question 3 of 14

Medal-premium 1

Hur många postiva trombektomi-studier har presenteras sedan oktober 2014

Select one of the following:

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

Question 4 of 14

Medal-premium 1

De positiva studierna inkluderade patienter med en proximal ocklusion i den främre eller bakre cirkulationen till hjärnan.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 14

Medal-premium 1

Alla studier använde någon form av perfusions-teknik (DT eller MRT) för att avgöra om patienterna skulle inkluderas?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 14

Medal-premium 1

Så kallade stent-retrivers verkar vara överlägna andra metoder vid trombektomi.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 14

Medal-premium 1

Vilket eller vilka påståenden nedan stämmer avseende IV trombolys och trombektomi?

Select one or more of the following:

 • Det bör inte kombinera IV trombolys och trombektomi

 • IV trombolys och trombektomi kompletterar varandra och ska, om möjligt, användas tillsammans

 • Det är bättre att avstå från IV trombolys nu när vi har trombektomi.

Question 8 of 14

Medal-premium 1

Tiden mellan symtomdebut och start av trombolys är inte så viktig, dvs det spelar ingen roll om man påbörjar trombektomi inom 6 eller 12 timmar.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 9 of 14

Medal-premium 1

Behandlingseffekten av trombektomi är stor och entydig

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 14

Medal-premium 1

Ungefär hur många poäng på NIHSS hade patienterna som inkluderades i studierna?

Select one of the following:

 • 10

 • 12

 • 14

 • 17

 • 19

Question 11 of 14

Medal-premium 1

Trombektomi är bara testat upp till 80 år?

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 14

Medal-premium 1

Vilka av studierna var helt akademikerdrivna, dvs ej beroende av industrin?

Select one of the following:

 • MR CLEAN och EXTEND IA

 • MR CLEAN, EXTEND IA och THRACE

 • MR CLEAN, EXTEND IA, THRACE, ESCAPE och REVASCAT

Question 13 of 14

Medal-premium 1

Vilka utmaningar står vi nu inför i Sverige avseende trombektomi?

Select one or more of the following:

 • Att sprida tekniken över landet

 • Att triagera patienterna till rätt vårdnivå

 • Att övertyga strokeläkare att trombektomi fungerar

Question 14 of 14

Medal-premium 1

Hur många trombektomier genomfördes i Sverige under 2014?

Select one of the following:

 • 152

 • 202

 • 261

Icon_fullscreen

Trombektomi vid ischemisk stroke - Ett paradigmskifte inom akut strokebehandling

Erik Lundström
Quiz by , created almost 2 years ago

Frågor på artikeln "Trombektomi vid ischemisk stroke -Ett paradigmskifte inom akut strokebehandling". Frågorna handlar om trombektomibehandling vid stroke.

Eye 6
Pin 0
Balloon-left 0
Erik Lundström
Created by Erik Lundström almost 2 years ago
Close