< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

PM MCQ 1

Question 1 of 25

Medal-premium 1

Berikut merupakan konsep pembangunan di Malaysia kecuali:

Select one of the following:

 • Pembangunan politik

 • Pembanguan sikap

 • Pembangunan sosial

 • Pembangunan ekonomi

Question 2 of 25

Medal-premium 1

Matlamt Pembangunan Di Malaysia ialah:

Select one of the following:

 • Membasmi kemiskinan

 • Meningkatkan kualiti hidup rakyat

 • Memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat

 • Menyatupadukan semua kaum

Question 3 of 25

Medal-premium 1

Kepercayaan yang telah bertapak di Alam Melayu sebelum kedatangan agama-agama lain ialah:

Select one of the following:

 • agama Hindu

 • agama Buddha

 • kepercayaan Animisme

 • agama Islam

Question 4 of 25

Medal-premium 1

Agama Kristian dibawa oleh penjajahan apa?

Select one of the following:

 • Belanda dan Sepanyol

 • Arab

 • Amerika Syarikat

 • Portugis dan British

Question 5 of 25

Medal-premium 1

Apakah bukti yang telah membuktikan kedatangan Islam sejak 600 tahun dahulu?

Select one of the following:

 • Batu Bersurat Sungai Bujang di Kedah

 • Batu Bersurat Islam di Terengganu

 • Istana Kesultanan Melaka

Question 6 of 25

Medal-premium 1

Bagaimanakah sikap toleransi mampu menyatupadukan rakyat Malaysia dan mengelakkan persengketaan?

Select one of the following:

 • Mencari satu titik persamaan dan perkongsian nilai murni

 • Pinjam-meminjam budaya kaum lain

 • Melibatkan diri dalam upacara ritual kepercayaan

 • Mengamalkan rumah terbuka

Question 7 of 25

Medal-premium 1

Yang berikut merupakan peranan agama kecuali

Select one of the following:

 • Asas dan pelengkap bermasyarakat

 • Peraturan dalam perhubungan sesama manusia

 • Agama turut mempengaruhi asas pembentukan tamadun seperti Tamadun Mesopotamia, Mesir dan Indus.

 • Agama merupakan kewajipan setiap individu

Question 8 of 25

Medal-premium 1

________ berindak sebagai institusi kepercayaan, menjaga kebajikan dan kesejahteraan masyarakat.

Select one of the following:

 • Ilmu

 • Raja / Sultan

 • Agama

 • Kerajaan

Question 9 of 25

Medal-premium 1

Perkataan Islam berasal dari perkataan 'salama' yang bermaksud

Select one of the following:

 • kemakmuran, kejayaan, kemajuan

 • aman, sejahtera, tunduk

 • kebijaksanaan, ketabahan, ketekunan

 • ikhlas, jujur, mesra

Question 10 of 25

Medal-premium 1

Al-Quran merupakan _________ kecuali

Select one of the following:

 • sumber rujukan yang paling utama untuk umat Islam

 • Ajaran tentang Islam telah dikumpul dan dibukukan dalam al-Quran

 • Isi kandungan dalam al-Quran merupakan seratus peratus kata-kata Allah

 • Rekod segala aktiviti dan kata-kata Nabi Muhammad S.A.W.

Question 11 of 25

Medal-premium 1

Orang-orang Islam wajib percaya kepada Rukun Islam dan ____

Select one of the following:

 • Rukun Negara

 • Rukun Iman

 • Rukun Quran

 • Rukun Hadis

Question 12 of 25

Medal-premium 1

_____ bermaksud ketenangan roh atau kebahagian yang abadi

Select one of the following:

 • Nirwana

 • Karma

 • Moksha

 • Dharma

Question 13 of 25

Medal-premium 1

Trimuthi merupakan tiga dewa utama Hindu iaitu ______ kecuali

Select one of the following:

 • Sama

 • Dharma

 • Vishnu

 • Siva

Question 14 of 25

Medal-premium 1

Samsara merupakan ______

Select one of the following:

 • tugas dan tanggungjawab setiap insan

 • putaran berulang kelahiran, kehidupan, kematian dan kelahiran semula

 • perbuatan atau kelakuan seseorang semasa hidup akan menentukan kehidupannya di akhirat

 • kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian

Question 15 of 25

Medal-premium 1

Bible merupakan kitab suci penganut agama Kristian yang terbahagi kepada dua bahagian iaitu _____

Select one of the following:

 • Perjanjian Pertama dan Perjanjian Kedua

 • Perjanjian Dahulu dan Perjanjian Sekarang

 • Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

 • Perjanjian Sebelum dan Perjanjian Setelah

Question 16 of 25

Medal-premium 1

Ajaran Kristian berpegang kepada empat prinsip utama, antaranya adalah berpegang kepada konsep trinity iaitu ____ , kecuali

Select one of the following:

 • Tuhan Bapa

 • Tuhan Ibu

 • Tuhan Anak

 • Tuhan Roh Kudus

Question 17 of 25

Medal-premium 1

Perkara yang manakah membincangkan bahawa Islam sebagai agama rasmi Persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan?

Select one of the following:

 • Perkara 3 (1)

 • Perkara 3 (3)

 • Perkara 3 (4)

 • Perkara 3 (2)

Question 18 of 25

Medal-premium 1

YDPA bertanggungjawab sebagai ketua agama Islam bagi negeri-negeri _____ , kecuali

Select one of the following:

 • Melaka

 • Sabah

 • Perlis

 • Pulau Pinang

Question 19 of 25

Medal-premium 1

"Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang"
Pernyataan tersebut merupakan isu yang dibincangkan dalam :

Select one of the following:

 • Perkara 8

 • Perkara 12

 • Perkara 3

 • Perkara 11

Question 20 of 25

Medal-premium 1

"______ dan ______ bokeh menyekat penyebaran apa-apa kepercayaan agama kepada orang Islam"
Pernyataan tersebut merupakan isu yang dibincangkan dalam Perkara 11 (4) , apakah yang patut diisikan dalam tempat kosong tersebut?

Select one of the following:

 • Ulama dan Sultan

 • Rakyat dan YDPA

 • Undang-undang Negeri dan Undang-Undang persekutuan

 • Undang-undang sivil dan Undang-undang syariah

Question 21 of 25

Medal-premium 1

Dalam Perkara 12, telah membincangkan bahawa agama individu yang berumur kurang daripada 18 tahun ditentukan oleh ______

Select one of the following:

 • Abang dan kakak

 • Ibu dan bapa

 • Kawan dan saudara

 • diri sendiri

Question 22 of 25

Medal-premium 1

Mahkamah Tinggi Sivil tidak boleh mempunyai bidang kuasa berkenaan dengan apa-apa perkara dalam bidang kuasa ________

Select one of the following:

 • Mahkamah Rendah

 • Mahkamah Syariah

 • Mahkamah Komuniti

 • Mahkamah Kampung

Question 23 of 25

Medal-premium 1

Perkara manakah menyatakan bahawa Islam diberi status yang tinggi dalam perlembagaan?

Select one of the following:

 • Perkara 121 (1A)

 • Perkara 3

 • Perkara 8

 • Perkara 150 (6A)

Question 24 of 25

Medal-premium 1

_____ merupakan satu kanun atau peraturan tindakan amalan yang mesti dilakukan dan hak-hak yang perlu dipatuhi bagi menjamin perpaduan masyarakat Islam dan bukan Islam.

Select one of the following:

 • Piagam PBB

 • Piagam Madinah

 • Kanun Laut Melaka

 • Perlembagaan Malaysia

Question 25 of 25

Medal-premium 1

Berikut merupakan saluran toleransi agama, kecuali:

Select one of the following:

 • Dialog, perbincangan dan interaksi agama

 • Pendidikan

 • Penerangan

 • IKIM dan JAKIM

Icon_fullscreen
Wee May Loo
Quiz by , created almost 2 years ago

Mostly covered Bab 6

Eye 22
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Wee May Loo
Created by Wee May Loo almost 2 years ago
Close