< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

PM Bab 4 Quiz

Question 1 of 23

Medal-premium 1

Antara cara memberi kesejahteraan hidup kepada rakyat ialah _____ , kecuali:

Select one of the following:

 • Menyediakan perkhidmatan pendidikan

 • Menyediakan perkhidmatan kesihatan

 • Menyediakan kemudahan perhubungan dan pengangkutan

 • Menyediakan tempat kediaman

Question 2 of 23

Medal-premium 1

Apakah faktor penggubalan DEB?

Select one of the following:

 • Pembangunan yang tidak seimbang antara wilayah dan mewujudkan jurang perbezaan ekonomi antara etnik

 • Sebagai tonggak Wawasan 2020

 • Meperkasakan semangat perpaduan

 • Membangunkan modal insan

Question 3 of 23

Medal-premium 1

Apakah tujuan DEB?

Select one of the following:

 • Menyatupadukan rakyat

 • Membasmi kemiskinan

 • Meningkatkan daya saing negara

 • Meningkatkan keutuhan

Question 4 of 23

Medal-premium 1

Berikut merupakan cara yang telah dilaksanakan selari dengan strategi DEB, kecuali:

Select one of the following:

 • Pembukaan 1 juta tanah seperti FELDA dan FELCRA

 • Menyusun semula corak guna tenaga

 • Membangunkan masyarakat berasaskan pengetahuan K-ekonomi

 • Membangunkan kawasan zon perindustrian di bandar dan menggalakkan migrasi dari luar bandar ke bandar

Question 5 of 23

Medal-premium 1

Yang berikut, manakah bukan tujuan penggubalan DPN?

Select one of the following:

 • Membina sebuah negara yang bersatu padu bagi mencapai pembangunan ekonomi yang mapan hasil kestabilan politik dan sosial

 • Langkah permulaan mencapai Wawasan 2020 bertaraf negara maju dengan pembangunan seimbang

 • Memangkin perwujudan negara bangsa yang dapat melahirkan rakyat yang bersikap kesamaan dan kekitaan antara satu sama lain.

 • Mewujudkan sebuah masyarakat Malaysia yang adil dan bersatu padu

Question 6 of 23

Medal-premium 1

Apakah tema DWN?

Select one of the following:

 • Meningkatkan keutuhan dan daya saing negara

 • Rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan

 • Insan yang cemerlang, melahirkan negara yang maju

 • Pemimpin yang jujur, melahirkan politik yang stabil

Question 7 of 23

Medal-premium 1

"Menghapuskan kemiskinan tegar dan mengurangkan kemiskinan relatif melalui pengenalan Program Pembasmian Rakyat Termiskin (PPRT)"
Pernyataan tersebut merujuk kepada

Select one of the following:

 • Tujuan DPN

 • Teras Utama DWN

 • Strategi DPN

 • Objektif Wawasan 2020

Question 8 of 23

Medal-premium 1

Yang manakah bukan teras utama DWN?

Select one of the following:

 • Membina bangsa yang berdaya tahan

 • Masyarakat saksama

 • Pertumbuhan ekonomi yang tinggi

 • Melahirkan masyarakat yang bermaruah tinggi

Question 9 of 23

Medal-premium 1

"Moto perjuangan yang diketengahkan oleh kerajaan Malaysia untuk menyatupadukan rakyat ke arah menjadikan Malaysia sebuah negara maju."
Pernyataan tersebut merujuk kepada

Select one of the following:

 • Dasar Wawasan Negara

 • Gagasan 1 Malaysia

 • Model Ekonomi Baru

 • Wawasan 2020

Question 10 of 23

Medal-premium 1

Yang manakah bukan cabaran Wawasan 2020?

Select one of the following:

 • Mewujudkan dan membangunkan masyarakat demokratik yang matang dan mengamalkan satu bentuk persefahaman

 • Mewujudkan sebuah negara Islam yang makmur dan damai

 • Mewujudkan masyarakat yang adil dengan pengagihan kekayaan negara tanpa mengira kaum

 • Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu dan mempunyai matlamat yang dikongsi bersama

Question 11 of 23

Medal-premium 1

"Pertumbuhan ekonomi dicapai dengan menanggung kos alam sekitar yang besar dan tidak memanfaatkan masyarakat."
Pernyataan tersebut mengakibatkan penggubalan

Select one of the following:

 • Model Ekonomi Baru

 • Dasar Wawasan Negara

 • Dasar Pembangunan Nasional

 • Gagasan 1 Malaysia

Question 12 of 23

Medal-premium 1

Yang manakah bukan elemen utama MEB?

Select one of the following:

 • Melonjak ekonomi negara untuk mencapai tahap negara maju menjelang 2020

 • Meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah

 • Melahirkan pemimpin yang berintegriti tinggi, berkebolehan, berdedikasi dan ikhlas dalam melaksanakan tanggungjawab

 • Pertumbuhan ekonomi mapan yang mengambil kira kesan ke atas alam sekitar dan sumber alam

Question 13 of 23

Medal-premium 1

MEB diperkenalkan selari dengan pengenalan empat tonggak utama yang akan mendorong perubahan bagi mencapai Wawasan2020. Tonggak-tonggak tersebut ialah ____, kecuali:

Select one of the following:

 • Konsep 1 Malaysia

 • Rancangan Malaysia Kesepuluh

 • Program Transformasi Ekonomi

 • Tahun Melawati Malaysia

Question 14 of 23

Medal-premium 1

Berikut merupakan antara 8 inisiatif pembaharuan strategik (IPS) yang menjayakan MEB, kecuali:

Select one of the following:

 • Membina infrastruktur yang berasaskan pengetahuan

 • Mewujudkan ekonomi demestik yang berdaya saing

 • Memperkukuhkan sektor awam

 • Membangunkan tenaga kerja berkualiti

 • Meningkatkan kebergantungan kepada pekerja asing

Question 15 of 23

Medal-premium 1

_____ mengertikan setiap rakyat perlu berdiri, berfikir dan bertindak sebagai bangsa Malaysia.
Apakah yang perlu dilengkapkan?

Select one of the following:

 • Gagasan 1 Malaysia

 • Wawasan 2020

 • Dasar Wawasan Negara

 • Model Ekonomi Baru

Question 16 of 23

Medal-premium 1

Aspek-aspek utama 1 Malaysia merangkumi aspek penerapan teras-teras perpaduan dan aspek penerapan 8 nilai aspirasi. Yang berikut merupakan aspek penerapan teras-teras perpaduan, kecuali

Select one of the following:

 • Prinsip kenegaraan

 • Prinsip toleransi

 • Prinsip Penerimaan

 • Prinsip keadilan sosial

Question 17 of 23

Medal-premium 1

Yang manakah bukan aspek penerapan 8 Nilai Aspirasi?

Select one of the following:

 • Ketekunan

 • Ketabahan

 • Budaya Ketepatan

 • Budaya inovasi

Question 18 of 23

Medal-premium 1

Antaranya yang manakah ialah program 1 Malaysia

Select one of the following:

 • Hospital 1 Malaysia

 • Restoran 1 Malaysia

 • Sekolah 1 Malaysia

 • Menu 1 Malaysia

Question 19 of 23

Medal-premium 1

Apakah fungsi Bank Pembangunan dan Bank Pertanian?

Select one of the following:

 • Menggalakkan sikap menabung

 • Membantu bumiputera mendapatkan modal

 • Menggalakkan pelaburan

 • Memberikan pinjam kepada rakyat Malaysia

Question 20 of 23

Medal-premium 1

Penubuhan institusi pengajian tinggi seperti Universiti Pertanian Malaysia (UPM kini Universiti Putra Malaysia), Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Institut Teknologi Mara (ITM kini UiTM) adalah merupakan

Select one of the following:

 • Strategi mengurangkan dan membasmi kemiskinan

 • Strategi menyusun semula masyarakat

 • Strategi menyatupadukan masyarakat

 • Strategi meningkatkan tahap pembelajaran rakyat

Question 21 of 23

Medal-premium 1

"Memupuk perpaduan, semangat patriotik, kematangan politik, bertolak ansur, penyayang serta meningkatkan kualiti hidup dan keutuhan ekonomi."
Pernyataan tersebut merupakan salah satu teras utama MEB. Pernyataan tersebut merujuk kepada

Select one of the following:

 • Membina bangsa berdaya tahan

 • Masyarakat yang saksama

 • Pembangunan sumber manusia

 • mempertingkatkan data saing

Question 22 of 23

Medal-premium 1

Apakah fungsi Pembangunan Masayarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)?

Select one of the following:

 • meningkatkan dan mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi

 • meningkatkan dan mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan politik

 • memberi bantuan kepada Bumiputera dalam memulakan perniagaan

 • memberi bantuan khidmat nasihat kepada Bumiputera yang menghadapi masalah dalam perniagaan

Question 23 of 23

Medal-premium 1

Berikut merupakan ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020, kecuali:

Select one of the following:

 • Berpandukan Pasaran

 • Tadbir Urus yang Rapi

 • Berintegrasi Serantau

 • Ekonomi yang Mapan

 • Keusahawan

 • Inovatif

Icon_fullscreen

PM Bab 4 Quiz

Wee May Loo
Quiz by , created almost 2 years ago

PM bab4 Quiz

Eye 35
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Wee May Loo
Created by Wee May Loo almost 2 years ago
Close