< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Quran Quiz 1

Question 1 of 30

Medal-premium 2

Hur många ayat består (sista) suran 114 av?

Select one of the following:

 • a) 15

 • b) 16

 • c) 12

 • d) 6

Question 2 of 30

Medal-premium 4

Omskärelse av män och pojkar är Islamisk.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 30

Medal-premium 4

Under menstruation är det tillåtet för kvinnor att gå till moskén.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 30

Medal-premium 4

Innan man rör Koranen måste man tvätta händerna.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 5 of 30

Medal-premium 2

Musik är haram för muslimer därför är det inte tillåtet.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 6 of 30

Medal-premium 4

Det är tillåtet för muslimer att ha hund som husdjur.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 7 of 30

Medal-premium 4

Islams ikoniska symbol är

Select one of the following:

 • a) en moské och koran

 • b) månen och en stjärna

 • c) öppen Koran

 • d) ingen av de ovan

Question 8 of 30

Medal-premium 5

De så kallade Hadith utsagor är...

Select one of the following:

 • a) Guds ord

 • b) människans ord

 • c) Gabriels ord

 • d) ingen av de

Question 9 of 30

Medal-premium 4

Polyteist är en person som...

Select one of the following:

 • a) inte tror på Gud

 • b) är religion vetare

 • c) tror på att det finns flera gudar

 • d) tro på att det finns endast en Gud

Question 10 of 30

Medal-premium 2

Jesus är inte en ...

Select one of the following:

 • a) Profet

 • b) Messias

 • c) Gud

 • d) Budbärare

Question 11 of 30

Medal-premium 4

Orden i Koranen är...

Select one of the following:

 • a) Profeten Muhammeds ord

 • b) Guds ord

 • c) Änglarnas ord

 • d) Människors ord

Question 12 of 30

Medal-premium 5

Gud förlåter allt förutom...

Select one of the following:

 • a) idoldyrkan

 • b) äktenskapsbrytare

 • c) mördare

 • d) lögnare

Question 13 of 30

Medal-premium 4

Koranen kan förstås utan Hadith.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 30

Medal-premium 5

Om man nämner profeten Muhammeds namn är det obligatoriskt för muslimer att prisa honom.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 30

Medal-premium 2

Konvertiter behöver inte byta till ett "islamiskt namn".

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 30

Medal-premium 4

Omskärelse av kvinnor och flickor är Islamisk.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 30

Medal-premium 2

Vad är en Sura?

Select one of the following:

 • a) en sida i Koranen

 • b) en bok, Koranen

 • c) ett kapitel i Koranen

 • d) en vers i Koranen

Question 18 of 30

Medal-premium 2

Hur många suror består Koranen av?

Select one of the following:

 • a) 112

 • b) 114

 • c) 118

 • d) 214

Question 19 of 30

Medal-premium 2

Vad är en ayat?

Select one of the following:

 • a) en vers/tecken

 • b) ett kapitel

 • c) en bok

 • d) ingen av de

Question 20 of 30

Medal-premium 2

Hur många ayat består sura 1 av?

Select one of the following:

 • a) 13

 • b) 5

 • c) 7

 • d) 6

Question 21 of 30

Medal-premium 2

Vad betyder ordet Islam?

Select one of the following:

 • a) islamisk kultur

 • b) fredlig underkastelse

 • c) religion

 • d) tradition

Question 22 of 30

Medal-premium 2

Vad betyder ordet salaam?

Select one of the following:

 • a) hej

 • b) må Gud vara med dig

 • c) frid

 • d) hejdå

Question 23 of 30

Medal-premium 2

Vad betyder ordet muslim?

Select one of the following:

 • a) sannings sökare

 • b) rätt trogen kämpe

 • c) troende

 • d) underkastad

Question 24 of 30

Medal-premium 4

Monoteist är en person som.....

Select one of the following:

 • a) tror på att det finns flera gudar

 • b) är religion vetare

 • c) tror på att det finns endast en Gud

 • d) tror på Treenighetsläran

Question 25 of 30

Medal-premium 5

Vilken profet namngav muslimer namnet "muslim"?

Select one of the following:

 • a) Abraham

 • b) Muhammed

 • c) Moses

 • d) Adam

Question 26 of 30

Medal-premium 4

Vilken profets namn nämns mest i Koranen?

Select one of the following:

 • a) Jesus

 • b) Abraham

 • c) Moses

 • d) Muhammed

Question 27 of 30

Medal-premium 2

Vilken Sura har flest antal verser (ayat)?

Select one of the following:

 • a) sura 27

 • b) sura 12

 • c) sura 2

 • c) sura 9

Question 28 of 30

Medal-premium 4

Vilken är den kortaste kapitel i Koranen?

Select one of the following:

 • a) sura 113

 • b) sura 108

 • c) sura 114

 • d) sura 116

Question 29 of 30

Medal-premium 5

Profeten Muhammed var...

Select one of the following:

 • a) sunni

 • b) shia

 • c) salafi

 • d) muslim

Question 30 of 30

Medal-premium 4

I Koranen likställs skapelsen av Jesus med...

Select one of the following:

 • a) Gud

 • b) Adam

 • c) Maria

 • d) Gabriel

Icon_fullscreen

Quran Quiz 1

Behailu
Quiz by , created almost 2 years ago

Quran Quiz 1

Eye 230
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Behailu
Created by Behailu almost 2 years ago
Close