Fiziologija

Question 1 of 200

Medal-premium 1

dio telencephalona je sve osim

Select one of the following:

 • gyrus cinguli

 • insula

 • aqueductus cerebri

 • hippocampus

 • lobus temporalis

Question 2 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih hormona luči neurohipofiza?

Select one of the following:

 • hormon rasta

 • ADH

 • ACTH

 • LH

 • TSH

Question 3 of 200

Medal-premium 1

Valvula ileocaecalis se nalazi između

Select one of the following:

 • tankog i debelog crijeva

 • slijepog crijeva i uzlaznog kolona

 • slijepog crijeva i apendiksa

 • slijepog i vitog crijeva

 • A+D

Question 4 of 200

Medal-premium 1

Za posteljicu je točno

Select one of the following:

 • kapilare resice nose majčinu krv

 • marginalni sinusi nose fetalnu krv

 • kisik difundira iz resica u sinuse

 • sve navedeno

 • ništa navedeno

Question 5 of 200

Medal-premium 1

Mišići stražnje skupine mišića potkoljenice

Select one of the following:

 • ekstendiraju stopalo

 • flektiraju stopalo

 • ekstendiraju prste

 • B+C

 • ništa navedeno

Question 6 of 200

Medal-premium 1

zdjelični mišići su

Select one or more of the following:

 • m. psoas major

 • m. gluteus maximus

 • m. sartorius

 • A+B

 • sve navedeno je točno

Question 7 of 200

Medal-premium 1

m. flexor carpi radialis ubrajamo u

Select one or more of the following:

 • prednju skupinu mišića podlaktice

 • stražnju skupinu mišića podlatkice

 • prednju skupinu mišića nadlaktice

 • stražnju skupinu mišića nadlaktice

 • ništa od navedenog

Question 8 of 200

Medal-premium 1

u stražnju skupinu mišića podlaktice ubrajamo sve osim

Select one or more of the following:

 • m. extensor digitorum

 • m. extensor pollicis longus

 • m. extensor carpi radialis longus

 • m. extensor indicis

 • m. extensor digiti minimi

Question 9 of 200

Medal-premium 1

točno je

Select one or more of the following:

 • m. triceps brachii je glavni ekstenzor nadlaktice

 • m. biceps brachii je glavni fleksor nadlaktice

 • m. biceps brachii se veže za palčanu kost

 • sve

 • ništa

Question 10 of 200

Medal-premium 1

mišići prsnog koša su:

Select one or more of the following:

 • m. subclavus

 • m. rhomboideus major

 • m. pectoralis minor

 • A+C

 • sve navedeno je točno

Question 11 of 200

Medal-premium 1

m. stylohyoideus spaja koje dvije kosti?

Select one or more of the following:

 • madibulnu i podjezičnu

 • prsnu i donju čeljust

 • sljepoočnu i podjezičnu

 • sljepoočnu i prsnu

 • ništa od navedenog

Question 12 of 200

Medal-premium 1

m. mmasticatorii su

Select one or more of the following:

 • m. masseter

 • m. auricularis anterior

 • m. temporalis

 • A+C

 • A+B+C

Question 13 of 200

Medal-premium 1

kosti ruke su

Select one or more of the following:

 • os scaphoideum

 • os naviculare

 • calcaneus

 • fibula

 • talus

Question 14 of 200

Medal-premium 1

parne kosti su

Select one or more of the following:

 • os capitatum

 • ossa costales

 • os pubis

 • A+C

 • A+B+C

Question 15 of 200

Medal-premium 1

dio mandibule je sve osim

Select one or more of the following:

 • corpus

 • angulus

 • ramus

 • caput

 • cornu

Question 16 of 200

Medal-premium 1

parne kosti viscerokranijuma su sve osim

Select one or more of the following:

 • maxilla

 • mandibula

 • os nasale

 • os lacrimale

 • os palatinum

Question 17 of 200

Medal-premium 1

os sphenoidale spaja se sa svim kostima osim sa

Select one or more of the following:

 • vomerom

 • os occipitale

 • os ethmoidale

 • os frontale

 • os parietale

Question 18 of 200

Medal-premium 1

scala vestibuli i scala media odvojeni su

Select one or more of the following:

 • bazilarnom membranom

 • vestibularnom membranom

 • pokrovnom membranom

 • srijom vascularis

 • ništa od navedenog

Question 19 of 200

Medal-premium 1

wenickeovo područje nalazi se u

Select one or more of the following:

 • lobus parietalis

 • lobus temporalis

 • lobus occipitalis

 • limbičkom području

 • insuli

Question 20 of 200

Medal-premium 1

mononeuroni se u kralježničkoj moždini nalaze u

Select one or more of the following:

 • prednjim rogovima

 • stražnjim rogovima

 • lateralnim rogovima

 • medijalnim rogovima

 • ništa od navedenog

Question 21 of 200

Medal-premium 1

čunjići su

Select one or more of the following:

 • mehanoreceptori

 • termoreceptori

 • nocireceptori

 • elektromagnetski receptori

 • kemoreceptori

Question 22 of 200

Medal-premium 1

uglavnom inhibicijski inhibitori su svi osim

Select one or more of the following:

 • GABA

 • glicin

 • dopamin

 • serotonin

 • acetil-kolin

Question 23 of 200

Medal-premium 1

u sinapsama kralježničke moždine luči se uglavnom

Select one or more of the following:

 • glicin

 • GABA

 • dopamin

 • acetil-kolin

 • noradrenalin

Question 24 of 200

Medal-premium 1

sporodjelujući neurotransmiteri su

Select one or more of the following:

 • ACTH

 • prolaktin

 • glicin

 • A+B

 • A+B+C

Question 25 of 200

Medal-premium 1

neurotransmiter u postsinaptičkim neuronima izaziva

Select one or more of the following:

 • aktivaciju G-proteina

 • aktivaciju sustava drugog glasnika

 • zatvaranje ionskih kanala

 • A+B

 • A+B+C

Question 26 of 200

Medal-premium 1

srednji omotač očne jabučice čine

Select one or more of the following:

 • choroidea

 • corpus ciliare

 • sclera

 • A+B+C

 • A+B

Question 27 of 200

Medal-premium 1

ogranci plexus brachialisa su

Select one or more of the following:

 • n. radialis

 • n. ulnaris

 • n. phrenicus

 • A+B+C

 • A+B

Question 28 of 200

Medal-premium 1

dio vidnog puta je sve osim

Select one or more of the following:

 • chiasma opticum

 • corpus geniculatum laterale

 • n. opticus

 • colliculus inferior

 • radiatio optica

Question 29 of 200

Medal-premium 1

flax cerebri dio je

Select one or more of the following:

 • mesencephalona

 • durae mater

 • velikog mozga

 • malog mozga

 • ništa od navedenog

Question 30 of 200

Medal-premium 1

osnovične jezgre velikog mozga su sve osim

Select one or more of the following:

 • globus pallidus

 • nucleus lentiformis

 • putamen

 • corpus striatum

 • substantia nigra

Question 31 of 200

Medal-premium 1

dio diencephalona je

Select one or more of the following:

 • subthalamus

 • colliculi superiores

 • aqueductus

 • sve navedeno

 • ništa navedeno

Question 32 of 200

Medal-premium 1

za žuto tijelo je točno sve osim

Select one or more of the following:

 • luteinske stanice nastaju od granuloznih stanica i stanica thecae externe

 • granulozne stanice izlučuju progesterone i estrogene

 • tekalne stanice izlučuju androgene

 • žuto tijelo nastaje od Graafova folikula

 • prestankom funkcije pretvara se u corpus albicans

Question 33 of 200

Medal-premium 1

za menstruacijski ciklus je točno

Select one or more of the following:

 • izlučivanje estrogena je najveće u prvoj polovici ciklusa

 • ovulacija nastaje 14. dan nakon početka menstruacije

 • koncentracija LH raste u drugoj polovici ciklusa

 • A+B

 • A+B+C

Question 34 of 200

Medal-premium 1

inhibin

Select one or more of the following:

 • izlučuju leydingove stanice

 • smanjuje lučenje FSH iz adenohipofize

 • steroidni je hormon

 • a+b

 • a+b+c

Question 35 of 200

Medal-premium 1

testosteron uzrokuje

Select one or more of the following:

 • povećanje koštanog matriksa

 • smanjenje bazalnog metabolizma

 • porast broja eritrocita

 • a+c

 • a+b+c

Question 36 of 200

Medal-premium 1

spermatogenezu stimuliraju

Select one or more of the following:

 • testosteron

 • FSH

 • estrogeni

 • a+b

 • a+b+c

Question 37 of 200

Medal-premium 1

portio vaginalis uterusa dio je

Select one or more of the following:

 • cornua uterusa

 • corpus uterusa

 • cervixa uterusa

 • fundus uterusa

 • ništa od navedenog

Question 38 of 200

Medal-premium 1

dio stijenke tubula seminifera je sve osim

Select one or more of the following:

 • spermatociti

 • leydingove stanice

 • sertolijeve stanice

 • spermatogonije

 • spermatide

Question 39 of 200

Medal-premium 1

1,5-dihidroksikalciferol

Select one or more of the following:

 • nastaje u bubrezima

 • potiče apsorpciju kalcija u crijevima

 • potiče kalcifikaciju kosti

 • a+b+c

 • b+c

Question 40 of 200

Medal-premium 1

učinci inzulina su

Select one or more of the following:

 • glikogenoliza

 • glikoliza

 • glukogeneza

 • a+b+c

 • a+c

Question 41 of 200

Medal-premium 1

učinci tiroksina su

Select one or more of the following:

 • osjećaj gladi

 • poticanje glikolize

 • inhibicija glukogeneze

 • a+b

 • a+b+c

Question 42 of 200

Medal-premium 1

učinci hormona rasta su

Select one of the following:

 • razgradnja masti

 • povećano stvaranje glikogena u jetri

 • smanjeno izlučivanje inzulina

 • a+b+c

 • b+c

Question 43 of 200

Medal-premium 1

receptori kojih hormona su G-protein vezani receptori?

Select one or more of the following:

 • kalcitonina

 • tireotropina

 • LH

 • a+b

 • a+b+c

Question 44 of 200

Medal-premium 1

točno je

Select one or more of the following:

 • receptor za FSH nalazi se u staničnoj membrani

 • receptor za kortizol nalazi se u citoplazmi

 • receptor za testosteron nalazi se u jezgri

 • a+b

 • a+b+c

Question 45 of 200

Medal-premium 1

hormoni štitne žlijezde potiču iz

Select one or more of the following:

 • glicina

 • valina

 • tirozina

 • fenilalanina

 • glutaminske kiseline

Question 46 of 200

Medal-premium 1

steroidne hormone luči

Select one or more of the following:

 • kora nadbubrežne žlijezde

 • srž nadbubrežne žlijezde

 • glanduale parathyreoideae

 • a+b

 • a+b+c

Question 47 of 200

Medal-premium 1

točno je sve osim

Select one or more of the following:

 • iznad hipofize se nalazi hipotalamus

 • acinusi čine endokrini dio gušterače

 • glandula thyroidea ima oblik slova h

 • oksifilne stanice nalaze se u paratireoidnim žlijezdama

 • u adenohipofizi možemo naći kromofobne stanice

Question 48 of 200

Medal-premium 1

točno je

Select one or more of the following:

 • zona glomerulosa dio je nadbubrežne žlijezde

 • corpus pineale nastavak je hipotalamusa

 • glandula thyroidea ima 2 režnja

 • a+b+c

 • a+c

Question 49 of 200

Medal-premium 1

adenohipofiza nadzire sve osim

Select one or more of the following:

 • medulu nadbubrežne žlijezde

 • korteks nadbubrežne žlijezde

 • štitnjaču

 • ovarije

 • testise

Question 50 of 200

Medal-premium 1

infundibulum hipofize spaja

Select one or more of the following:

 • adenohipofizu i hipotalamus

 • neurohipofizu i hipotalamus

 • pars intermedia hipofize i hipotalamus

 • a+b+c

 • ništa od navedenog

Question 51 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih proteina plazme se ne sintetiziraju u jetri?

Select one or more of the following:

 • albumini

 • imunoglobulini

 • fibrinogen

 • transportni globulini

 • a+c

Question 52 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih enzima ne luči gušterača?

Select one or more of the following:

 • tripsin

 • kimotripsin

 • sekretin

 • amilazu

 • lipazu

Question 53 of 200

Medal-premium 1

konačna razgradnja bjelančevina na aminokiseline se događa u

Select one or more of the following:

 • želucu

 • dvanaesniku

 • tankom crijevu

 • debelom crijevu

 • sve navedeno

Question 54 of 200

Medal-premium 1

žlijezda slinovnica koja luči samo serozni sekret je

Select one or more of the following:

 • podjezična

 • podčeljušna

 • zaušna

 • sve navedeno

 • niti jedna

Question 55 of 200

Medal-premium 1

uloga jetre je sve osim

Select one or more of the following:

 • pomaže u metabolizmu masti

 • proizvodi bjelančevine plazme

 • prozivodi vitamine B kompleksa

 • detoksikacija produkata metabolizma

 • omogućuje glukoneogenezu

Question 56 of 200

Medal-premium 1

za inzulin vrijedi slijedeće

Select one or more of the following:

 • luče ga alfa stanice Lagerhansovih otočića gušterače

 • omogućuje ulazak glukoze u stanicu

 • ne djeluje na ragradnju masti

 • luče ga gama stanice Lagerhansovih otočića gušterače

 • ništa nije točno

Question 57 of 200

Medal-premium 1

uloga solne kiseline u želucu je slijedeća

Select one or more of the following:

 • omogućuje aktiviranje pepsinogena u pepsin

 • denaturira bjelančevine

 • djeluje baktericidno

 • djeluje protuupalno

 • a+b+c

Question 58 of 200

Medal-premium 1

dijelovi gušterače su sve osim

Select one or more of the following:

 • caput

 • corpus

 • cauda

 • insulae

 • papilla

Question 59 of 200

Medal-premium 1

u sredini jetrenog režnjića nalazi se

Select one or more of the following:

 • v. hepatica

 • v. centralis

 • ogranak a. hepatice

 • ogranak v. porte

 • ništa od navedenog

Question 60 of 200

Medal-premium 1

dijelovi želuca su svi osim

Select one or more of the following:

 • curvatura minor

 • hiatus

 • fundus

 • cardia

 • corpus

Question 61 of 200

Medal-premium 1

u kojim dijelovima SŽS se nalaze jezgre parasimpatikusa?

Select one or more of the following:

 • velikom mozgu

 • moždanom deblu

 • malom mozgu

 • sakralnom dijelu leđne moždine

 • b+d

Question 62 of 200

Medal-premium 1

što od navedenog nije dio makule sakulusa i utrikulusa?

Select one or more of the following:

 • osjetne stanice

 • potporne stanice

 • stanice s dlačicama

 • gelatinozna kupula

 • statokonije

Question 63 of 200

Medal-premium 1

dio međumozga (diencefalona) nije

Select one or more of the following:

 • crna jezgra

 • brežuljak

 • pribrežje

 • podbrežje

 • medijalno goljenasto tijelo

Question 64 of 200

Medal-premium 1

deveti moždani živac n. glossopharyngeus

Select one or more of the following:

 • sudjeluje u refleksu gutanja hrane

 • inervira mimične mišiće lica

 • inervira gornji kosi očni mišić

 • b+c

 • ništa navedeno nije točno

Question 65 of 200

Medal-premium 1

n. ischiadicus

Select one or more of the following:

 • grana je cervikalnog plexusa

 • grana je lumbalnog plexusa

 • inervira mišiće stražnje skupine natkoljenice

 • a+c

 • b+c

Question 66 of 200

Medal-premium 1

osjet okusa prenose

Select one or more of the following:

 • III, IV i V kranijalni živac

 • VII, IX i X kranijalni živac

 • n. facialis, n. glosopjaringeus i n. vagus

 • VI, VII i VIII kranijalni živac

 • b+c

Question 67 of 200

Medal-premium 1

četvrtu mozgovnu klijetku ne okružuje

Select one or more of the following:

 • most

 • produžena moždina

 • mali mozak

 • fastigium

 • srednji mozak

Question 68 of 200

Medal-premium 1

što je akomodacija oka?

Select one or more of the following:

 • prilagođavanje oka gledanju predmeta u daljini

 • prilagođavanje oka gledanju predmeta u blizini

 • stapanje slike iz dva oka u jedinstvenu cjelinu

 • sužavanje zjenice na svjetlu

 • određivanje pomaka vidne točke

Question 69 of 200

Medal-premium 1

centar za regulaciju temperature nalazi se u:

Select one or more of the following:

 • produženoj moždini

 • mezencephalonu

 • hipotalamusu

 • ponsu

 • talamusu

Question 70 of 200

Medal-premium 1

u elektromagnetske receptore ubrajamo

Select one of the following:

 • okusne pupoljke

 • slobodne živčane završetke u koži

 • štapiće i čunjiće u mrežnici oka

 • Pacinijeva tjelešca

 • b+d

Question 71 of 200

Medal-premium 1

za cilijarno tijelo je točno:

Select one or more of the following:

 • dio je srednje očne ovojnice

 • dio je unutarnje očne ovojnice

 • stvara očnu vodicu

 • sudjeluje u akomodaciji oka

 • a+c+d

 • b+c+d

Question 72 of 200

Medal-premium 1

u funkcije hipotalamusa ubrajamo sve osim

Select one or more of the following:

 • regulacija tjelesne temperature

 • nadzor voljnih motoričkih pokreta

 • stvaranje ADH

 • regulacija probavnog sustava hranjenja

 • stvaranje oksitocina

Question 73 of 200

Medal-premium 1

koja od navedenih tvrdnji nije točna za simpatički živčani sustav

Select one or more of the following:

 • ubrzava rad crijeva (peristaltiku)

 • smanjuje rad crijeva

 • ubrzava srčanu frekvenciju

 • povisuje krvni tlak

 • širi zjenice

Question 74 of 200

Medal-premium 1

koja od navedenih kostiju ne omeđuje nosnu šupljinu?

Select one or more of the following:

 • raonik (vomer)

 • gornja vilica (maxilla)

 • rešetnica (os ethmoidale)

 • sponična kost (os zygmomaticum)

 • nepčana kost (os palatinum)

Question 75 of 200

Medal-premium 1

kosti zapešća su sve osim

Select one or more of the following:

 • čunjasta

 • mjesečasta

 • trokutasta

 • klinasta

 • graškasta

Question 76 of 200

Medal-premium 1

maxilla (gornja čeljust)

Select one or more of the following:

 • ubraja se u kosti neurokranija

 • sudjeluje u izgradnji suznog kanala

 • čini zglob s donjom vilicom

 • ima u unutrašnjosti šupljinu tzv. sinus

 • b+d

Question 77 of 200

Medal-premium 1

prsna kost (sternum)

Select one or more of the following:

 • je plosnata kost

 • čini zglob s lopaticom

 • ubraja se u cjevaste kosti

 • u njoj se odvija hematopoeza (stvaranje krvnih stanica)

 • a+d

Question 78 of 200

Medal-premium 1

ulna kost

Select one or more of the following:

 • je plosnata kost

 • ima glavicu

 • ima olecranon koji sudjeluje u formiranju lakatnog zgloba

 • b+c

 • ništa od navedenog

Question 79 of 200

Medal-premium 1

patella (iver) je

Select one or more of the following:

 • mala kost zapešća

 • kost koja sudjeluje u izgradnji ramenog obruča

 • jedna od kosti zdjelice

 • kost noge

 • ništa od navedenog

Question 80 of 200

Medal-premium 1

os occipitale (zatiljna kost)

Select one or more of the following:

 • je parna kost neurokranija

 • sadrži veliki zatiljni otvor

 • sudjeluje u izgradnji nepca

 • čini spoj sa gornjom vilicom

 • ništa od navedenog nije točno

Question 81 of 200

Medal-premium 1

os coxae (zdjelična kost)

Select one or more of the following:

 • građena je od bočne, sjedne i preponske kosti

 • neparna je kost zdjeličnog obruča

 • građena je od bočne, preponske i krstačine kosti

 • je parna kost

 • a+d

Question 82 of 200

Medal-premium 1

od navedenih mišića koji nije trbušni?

Select one or more of the following:

 • m. rectus abdominis

 • m. trapesius

 • m. obliquus externus abdominis

 • m. transversus abdominis

 • m. obliqus internus abdominis

Question 83 of 200

Medal-premium 1

m. deltoideus

Select one or more of the following:

 • je površinski mišić leđa

 • sudjeluje u pokretima ruke

 • ekstendira glavu

 • a+b+c

 • ništa od navedenog

Question 84 of 200

Medal-premium 1

glavni ekstenzor podlaktice je

Select one or more of the following:

 • m. brachialis

 • m. coracobrachialis

 • m. triceps brachii

 • a+c

 • ništa od navedenog

Question 85 of 200

Medal-premium 1

u medijalnu skupinu mišića natkoljenice ubrajamo sve mišiće osim

Select one or more of the following:

 • m. adductor longus

 • m. adductor brevis

 • m. adductor magnus

 • m. sartorius

 • m. gracillis

Question 86 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih mišića ne spada u površinsku skupinu prsnih mišića

Select one or more of the following:

 • m. pectoralis major

 • diaphragma

 • m. pectoralis minor

 • m. subclavius

 • m. serratus anterior

Question 87 of 200

Medal-premium 1

mišići podlaktice

Select one or more of the following:

 • su neparni

 • većina sudjeluje u pokretima prstiju i šake

 • većina sudjeluje u pokretima podlaktice

 • a+b

 • ništa od navedenog

Question 88 of 200

Medal-premium 1

m. triceps surae je

Select one or more of the following:

 • mišić nadlaktice

 • mišić nadkoljenice

 • mišić prednje skupine mišića potkoljenice

 • mišić lateralne skupine mišića potkoljenice

 • mišić stražnje skupine mišića potkoljenice

Question 89 of 200

Medal-premium 1

najveća žlijezda slinovnica je

Select one or more of the following:

 • glandula parotis

 • glandula submandibularis

 • glandula sublingualis

 • glandula lingualis anterior

 • ništa od navedenog

Question 90 of 200

Medal-premium 1

završni dio želuca je

Select one or more of the following:

 • cardia

 • corpus

 • fundus

 • pilorus

 • antrum

Question 91 of 200

Medal-premium 1

dio jetrenog režnjića je sve osim

Select one or more of the following:

 • vena centralis

 • hepatociti

 • žučne kapilare

 • sinusoidalne kapilare

 • jetrena vena

Question 92 of 200

Medal-premium 1

na završecima crijevnog živčanog sustava luče se svi neurotransmiteri osim

Select one or more of the following:

 • acetilkolin

 • adrenalin

 • noradrenalin

 • serotonin

 • dopamin

Question 93 of 200

Medal-premium 1

dio intestinum crassum nije

Select one or more of the following:

 • caecum

 • colon ascendes

 • ileum

 • colon transversus

 • colon sigmoideum

Question 94 of 200

Medal-premium 1

HCL luče

Select one or more of the following:

 • mukozne stanice

 • glavne stanice

 • obložene stanice

 • vrčaste stanice

 • ništa od navedenog

Question 95 of 200

Medal-premium 1

lučenje HCl potiče sve osim

Select one or more of the following:

 • acetilkolin

 • gastrin

 • histamin

 • noradrenalin

 • b+d

Question 96 of 200

Medal-premium 1

amilaza sudjeluje u probavi

Select one or more of the following:

 • ugljikohidrata

 • bjelančevina (proteina)

 • masti

 • a+b

 • a+b+c

Question 97 of 200

Medal-premium 1

u sastavu žuči nalazi se

Select one or more of the following:

 • bilirubin

 • žučne soli

 • kolesterol

 • lecitin

 • sve navedeno

Question 98 of 200

Medal-premium 1

u soku crijevnog epitela nalazi se sve osim

Select one or more of the following:

 • peptidaza

 • tripsin

 • saharaza

 • lipaza

 • maltaza

Question 99 of 200

Medal-premium 1

glikolizom iz 2 molekule glukoze nastaje koliko ATP?

Select one or more of the following:

 • 2

 • 4

 • 8

 • 10

 • 12

Question 100 of 200

Medal-premium 1

kolesterol služi za izgradnju

Select one or more of the following:

 • aldosterona

 • kortizola

 • testosterona

 • svega navedenog

 • ničeg navedenog

Question 101 of 200

Medal-premium 1

u jetri se pohranjuje sve osim

Select one or more of the following:

 • vitamin B12

 • vitamin A

 • vitamin D

 • vitamin C

 • željezo

Question 102 of 200

Medal-premium 1

hranjenje koči

Select one or more of the following:

 • leptin

 • inzulin

 • kortizol

 • a+b

 • a+b+c

Question 103 of 200

Medal-premium 1

vitamin B2

Select one or more of the following:

 • je topljiv u vodi

 • je topljiv u mastima

 • zove se i niacin

 • a+c

 • b+c

Question 104 of 200

Medal-premium 1

cink je sastavni dio

Select one or more of the following:

 • karboanhidraze

 • laktat dehidrogenaze

 • peptidaze

 • a+b

 • a+b+c

Question 105 of 200

Medal-premium 1

epifiza

Select one or more of the following:

 • je dio velikog mozga

 • se nalazi na svodu 3. moždane komore

 • je dio međumozga

 • se nalazi ispod malog mozga

 • ništa navedeno

Question 106 of 200

Medal-premium 1

srž nadbubrežne žlijezde funkcionalni je dio

Select one or more of the following:

 • parasimpatikusa

 • bubrega

 • probavnog sustava

 • simpatikusa

 • ništa navedeno

Question 107 of 200

Medal-premium 1

štitnjača se nalazi

Select one or more of the following:

 • najvećim dijelom ispred grkljana

 • najvećim dijelom iza grkljana

 • iza jednjaka

 • iza prsne kosti

 • a+d

Question 108 of 200

Medal-premium 1

receptori za ACTH nalaze se

Select one or more of the following:

 • u staničnoj membrani

 • u jezgri

 • u citoplazmi

 • u jezgrici

 • na zrnatoj endoplazmatskoj mrežici

Question 109 of 200

Medal-premium 1

receptori za tiroksin nalaze se

Select one or more of the following:

 • u staničnoj membrani

 • u jezgri

 • u citoplazmi

 • u jezgrici

 • na zrnatoj endoplazmatskoj mrežici

Question 110 of 200

Medal-premium 1

miometrij je

Select one or more of the following:

 • dio srca

 • dio maternice

 • dio prostate

 • glatki mišić

 • b+d

Question 111 of 200

Medal-premium 1

za prostatu je točno slijedeće

Select one or more of the following:

 • smještena je u maloj zdjelici

 • egzokrina je žlijezda

 • luči kiseli sekret

 • nalazi se iza mokraćnog mjehura

 • a+b

Question 112 of 200

Medal-premium 1

dio maternice nije

Select one or more of the following:

 • corpus

 • cervix

 • fundus

 • infidibulum

 • miomerij

Question 113 of 200

Medal-premium 1

spermiji nastaju u

Select one or more of the following:

 • retama testisa

 • epididimisu

 • sjemenim kanalićima

 • sjemenovodu

 • prostati

Question 114 of 200

Medal-premium 1

sekundarni spermatocit čovjeka ima

Select one or more of the following:

 • 44 kromosoma

 • 22 kromosoma

 • 23 kromosoma

 • 46 kromosoma

 • ništa od navedenog

Question 115 of 200

Medal-premium 1

LH u muškaraca djeluje na

Select one or more of the following:

 • spermatogonije

 • spermatide

 • Serolijeve stanice

 • Leydigove stanice

 • ništa navedeno

Question 116 of 200

Medal-premium 1

hormon koji se normalno luči u trudnoći je

Select one or more of the following:

 • LH

 • FSH

 • ljudski korionski gonadotropin

 • estrogen

 • progesteron

Question 117 of 200

Medal-premium 1

najviša razina progesterona je u žena oko kojeg dana menstruacijskog ciklusa?

Select one or more of the following:

 • 20

 • 15

 • 5

 • 1

 • 26

Question 118 of 200

Medal-premium 1

učinci progesterona su svi osim

Select one or more of the following:

 • proliferacija endometrija

 • sekrecija endometrija

 • smanjenje kontrakcije maternice

 • nabreknuće dojki

 • pospješuje sekreciju sluznice jajovoda

Question 119 of 200

Medal-premium 1

sekrecijska faza menstrualnog ciklusa događa se

Select one or more of the following:

 • u prvoj polovici menstruacijskog ciklusa

 • u drugoj polovici menstruacijskog ciklusa

 • prije ovulacije

 • poslije menstruacije

 • oko 1 dana menstruacijskog ciklusa

Question 120 of 200

Medal-premium 1

za posteljicu je točno

Select one or more of the following:

 • kapilare resica nose fetalnu krv

 • marginalni sinusi nose fetalnu krv

 • C02 difundira iz sinusa u resice

 • sve navedeno je točno

 • ništa navedeno nije točno

Question 121 of 200

Medal-premium 1

crna jezgra, substantia nigra je

Select one or more of the following:

 • jedna od jezgara u moždanom deblu

 • duboka jezgra malog mozga

 • jezgra hipotalamusa

 • jezgra velikog mozga

 • ništa od navedenog

Question 122 of 200

Medal-premium 1

u voljnim motoričkim funkcijama uglavnom ne sudjeluje

Select one or more of the following:

 • cerebellum

 • thalamus

 • nucleus ruber

 • bazalni gangliji

 • hypothalamus

Question 123 of 200

Medal-premium 1

za simpatikus je funkcionalno vezana

Select one or more of the following:

 • kora nadbubrežne žlijezde

 • srž nadbubrežne žlijezde

 • gušterača

 • štitnjača

 • hipofiza

Question 124 of 200

Medal-premium 1

centar za gutanje se nalazi

Select one or more of the following:

 • u primarnoj motoričkoj kori

 • u hipotalamusu

 • u malom mozgu

 • u produljenoj moždini

 • u mezencephalonu

Question 125 of 200

Medal-premium 1

centar za regulaciju temperature se nalazi u

Select one or more of the following:

 • produljenoj moždini

 • hipotalamusu

 • ponsu

 • a+b

 • b+c

Question 126 of 200

Medal-premium 1

piramidalni trakt počinje u

Select one or more of the following:

 • medulli oblongati

 • lobus temporalis

 • lobus frontalis

 • lobus occipitalis

 • medulli spinalis

Question 127 of 200

Medal-premium 1

u kojem dijelu živčanog sustava se nalaze jezgre parasimpatikusa?

Select one or more of the following:

 • velikom mozgu

 • moždanom deblu

 • malom mozgu

 • sakralnom dijelu leđne moždine

 • b+d

Question 128 of 200

Medal-premium 1

locus ceruleus je izvor kojeg neurotransmitera?

Select one or more of the following:

 • serotonin

 • noradrenalin

 • acetilkolin

 • GABA

 • dopamin

Question 129 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih živaca nije ogranak brahijalnog pleksusa (plexus brachialis)?

Select one or more of the following:

 • n. axilliaris

 • n. radialis

 • n. phernicus

 • n. musculocutaneus

 • n. medianus

Question 130 of 200

Medal-premium 1

saculus se nalazi u

Select one or more of the following:

 • nosu

 • uhu

 • ruci

 • nozi

 • oku

Question 131 of 200

Medal-premium 1

Cortijev organ važan je osjet

Select one or more of the following:

 • vida

 • sluha

 • okusa

 • opipa

 • topline

Question 132 of 200

Medal-premium 1

dio srednjeg uha je sve osim

Select one or more of the following:

 • malleus

 • incus

 • stapes

 • cohlea

 • Eustahijeva tuba

Question 133 of 200

Medal-premium 1

Bazilarna membrana je dio

Select one or more of the following:

 • pokrovnog epitela

 • bubnjića

 • srednjeg uha

 • slušne tube

 • pužnice

Question 134 of 200

Medal-premium 1

koji od navedenih mišića spada u skupinu mišića za žvakanje?

Select one or more of the following:

 • m. orbicularis oculi

 • m. orbicularis oris

 • m. maseter

 • m. occipitofrontalis

 • m. levatior labii superioris

Question 135 of 200

Medal-premium 1

unutrašnju skupinu mišića zdjelice čine

Select one or more of the following:

 • m. iliopsoas i m. psoas minor

 • m. gluteus maximus i m. iliopsoas

 • m. gluteus maximus i m. psoas minor

 • m. gluteus minimus i m. iliopsoas

 • m. gluteus minimus i m. psoas minor

Question 136 of 200

Medal-premium 1

u sastav zgloba ulazi sve osim

Select one or more of the following:

 • zglobna tijela

 • hijalna hrskavica

 • zglobna pukotina

 • tetiva

 • sinovija

Question 137 of 200

Medal-premium 1

m. triceps surae

Select one or more of the following:

 • mišić je nadlaktice

 • mišić je natkoljenice

 • mišić je prednje skupine mišića potkoljenice

 • mišić je lateralne skupine mišića potkoljenice

 • mišić je stražnje skupine mišića potkoljenice

Question 138 of 200

Medal-premium 1

dio potpornog tkiva je sve osim

Select one or more of the following:

 • hijalna hrskavica

 • kost

 • elastična hrskavica

 • retikularna vlakna

 • bazalna membrana

Question 139 of 200

Medal-premium 1

slina sadrži

Select one or more of the following:

 • hidrogenkarbonatne ione

 • tiocijanitne ione

 • ptijalin

 • lizozim

 • sve navedeno

Question 140 of 200

Medal-premium 1

želučanu sluznicu čini

Select one or more of the following:

 • mnogoslojni pločasti epitel

 • cilindrični epitel

 • prijelazni epitel

 • žljezdani epitel

 • mnogoslojni kubični epitel

Question 141 of 200

Medal-premium 1

početni dio želuca je

Select one or more of the following:

 • cardia

 • bulbus

 • corpus

 • pilorus

 • antrum

Question 142 of 200

Medal-premium 1

okscintične žlijezde luče sve osim

Select one or more of the following:

 • sluz

 • unutarnji faktor

 • pepsinogen

 • gastrin

 • solnu kiselinu

Question 143 of 200

Medal-premium 1

Brunnerove žlijezde se nalaze u

Select one or more of the following:

 • jednjaku

 • želucu

 • terminalnom ileumu

 • dvanaesniku

 • gušterači

Question 144 of 200

Medal-premium 1

papila vateri se nalazi u području

Select one or more of the following:

 • oesphagusa

 • želuca

 • duodenuma

 • cecuma

 • colona

Question 145 of 200

Medal-premium 1

himus nastaje u

Select one or more of the following:

 • jednjaku

 • želucu

 • dvanaesniku

 • jejunumu

 • colonu

Question 146 of 200

Medal-premium 1

dio intestinuma nije

Select one or more of the following:

 • duodenum

 • caecum

 • ileum

 • jejunum

 • bulbus duodeni

Question 147 of 200

Medal-premium 1

najvažniji čimbenik koji potiče pražnjenje žučnog mjehura je

Select one or more of the following:

 • gastrin

 • kolecistokinin

 • sekretin

 • acetilkolin

 • VIP

Question 148 of 200

Medal-premium 1

gdje se luči unutarnji faktor?

Select one or more of the following:

 • u okscintičnim stanicama gastričnih žlijezda

 • u glavnim stanicama gastričnih žlijezda

 • u S-stanicama gastričnih žlijezda

 • u gušterači

 • u ileumu

Question 149 of 200

Medal-premium 1

Meissnerov živčani splet nalazi se u

Select one or more of the following:

 • sluznici

 • podsluznici

 • mišićnom sloju

 • serozi

 • peritoneumu

Question 150 of 200

Medal-premium 1

Oddiijev sfinkter se nalazi u području

Select one or more of the following:

 • pilorusa

 • ileuma

 • cekuma

 • duodenuma

 • jejunuma

Question 151 of 200

Medal-premium 1

Lieberkuhnove kripte nalaze se u

Select one or more of the following:

 • duodenumu

 • jejunumu

 • ileumu

 • b+c

 • a+b+c

Question 152 of 200

Medal-premium 1

enterogastrični refleks

Select one or more of the following:

 • koči peristaltiku crijeva nakon punjenja želuca

 • stimulira peristaltiku dvanaesnika nakon pražnjenja želuca

 • koči želučanu pokretljivost i lučenje nakon punjenja crijeva

 • sve navedeno je točno

 • ništa od navedenog nije točno

Question 153 of 200

Medal-premium 1

za apsorpciju ugljikohidrata je točno

Select one or more of the following:

 • najviše se resorbira glukoze

 • fruktoza se resorbira brže od glukoze

 • glukoza se prenosi mehanizmom kotransporta s natrijem

 • a+c

 • a+b+c

Question 154 of 200

Medal-premium 1

produkti probave masti apsorbiraju se

Select one or more of the following:

 • primarnim aktivnim prijenosom

 • kotransportom s natrijem

 • kontratransportom s natrijem

 • olakšanom difuzijom

 • jednostavnom difuzijom

Question 155 of 200

Medal-premium 1

lipidi se iz crijeva prenose u obliku

Select one or more of the following:

 • masnih kiselina

 • glicerola

 • LDL čestica

 • HDL čestica

 • hilomikrona

Question 156 of 200

Medal-premium 1

ptijalin je

Select one or more of the following:

 • lipaza

 • saharaza

 • maltaza

 • amilaza

 • ništa od navedenog

Question 157 of 200

Medal-premium 1

koje od navedenih bjelančevina se ne sintetiziraju u jetri?

Select one or more of the following:

 • albumini

 • gama globulini

 • fibrinogen

 • faktor VII

 • faktor X

Question 158 of 200

Medal-premium 1

za gušteraču je točno sve osim

Select one or more of the following:

 • svoje enzime luči u ileum

 • sastoji se od glave, trupa i repa

 • rep se nalazi u području hilusa i slezene i prekriva dio lijevog bubrega

 • izgrađuju je žljezdani acinusi

 • smještena je retroperitonealno

Question 159 of 200

Medal-premium 1

glikogen se najvećim dijelom pohranjuje u

Select one or more of the following:

 • gušterači

 • masnom tkivu

 • kostima

 • bubrezima

 • mišićima

Question 160 of 200

Medal-premium 1

ureja uglavnom nastaje u

Select one or more of the following:

 • glomerularnim stanicama

 • tubularnim stanicama

 • hepatocitima

 • endotelu kapilara

 • u svim navedenim stanicama

Question 161 of 200

Medal-premium 1

paratiereoidnih žlijezda ima

Select one or more of the following:

 • 2

 • 4

 • 6

 • 8

 • 1

Question 162 of 200

Medal-premium 1

koje od ovih simptoma će imat iosoba koja ima smanjeno lučenje hormona štitnjače?

Select one or more of the following:

 • ubrzani rad srca

 • znojenje

 • psihička uznemirenost

 • porast tjelesne težine

 • ničeg navedenog

Question 163 of 200

Medal-premium 1

kolesterol služi za izgradnju

Select one or more of the following:

 • aldosterona

 • kortizola

 • testosterona

 • svega navedenog

 • ničeg navedenog

Question 164 of 200

Medal-premium 1

najčešći učinak vezanja hormona na receptor membrane je aktivacija

Select one or more of the following:

 • G - bjelančevine

 • D- bjelančevine

 • C - bjelančevine

 • M - bjelančevine

 • P - bjelančevine

Question 165 of 200

Medal-premium 1

glavni sastojak štitnjače je

Select one or more of the following:

 • TSH

 • jod

 • voda

 • mucin

 • tireoglobulin

Question 166 of 200

Medal-premium 1

hormon rasta svoje učinke ostvaruje putem

Select one or more of the following:

 • kalmodulina

 • inzulina

 • somatomedina

 • tiroksina

 • prolaktina

Question 167 of 200

Medal-premium 1

cAMP sudjeluje u prijenosu svih signala hormona osim

Select one or more of the following:

 • PTH

 • TSH

 • LH

 • FSH

 • oksitocin

Question 168 of 200

Medal-premium 1

u steroidne hormone ubrajamo sve osim

Select one or more of the following:

 • kortikotropni hormon

 • aldosteron

 • kortizol

 • progesteron

 • estrogen

Question 169 of 200

Medal-premium 1

hormon rasta izlučuje

Select one or more of the following:

 • jetra

 • gušterača

 • adenohipofiza

 • neurohipofiza

 • hipotalamus

Question 170 of 200

Medal-premium 1

žlijezda koja može pohraniti najveće količine vlastitih hormona je

Select one or more of the following:

 • hipofiza

 • gušterača

 • štitnjača

 • nadbubrežna žlijezda

 • jajnik

Question 171 of 200

Medal-premium 1

najznačajniji PIF (prolaktin inhibitor faktor) je

Select one or more of the following:

 • hormon koji oslobađa kortikotropni hormon

 • hormon koji inhibira hormon rasta

 • dopamin

 • hormon koji oslobađa tireotropni hormon

 • somatostatin

Question 172 of 200

Medal-premium 1

koje stanice luče inzulin?

Select one or more of the following:

 • alfa stanice Lagerhansovih otočića

 • beta stanice lagerhansovih otočića

Question 173 of 200

Medal-premium 1

glavni hormon koji nadzire izvanstaničnu koncentraciju kalcija je:

Select one or more of the following:

 • kortizol

 • aldosteron

 • paratireoidni hormon

 • tiroksin

 • glukagon

Question 174 of 200

Medal-premium 1

parafolikularne stanice (C-stanice)

Select one or more of the following:

 • nalaze se u ovarijima

 • dio su paratireoidnih žlijezda

 • stimulira ih FSH

 • luče inhibin

 • luče kalcitonin

Question 175 of 200

Medal-premium 1

hormon koji se normalno luči samo u trudnoći je

Select one or more of the following:

 • progesteron

 • estrogen

 • testosteron

 • humani korionaski gonadotropin

 • FSH

Question 176 of 200

Medal-premium 1

dio maternice (uterusa) je sve osim

Select one or more of the following:

 • fundus

 • cervix

 • vestibulum

 • cornua

 • corpus

Question 177 of 200

Medal-premium 1

menstruacijom se odljušti

Select one or more of the following:

 • sav endometrij

 • dio endrometrija

 • endometrij i dio endrometrija

 • endometrijska stroma

 • b+d

Question 178 of 200

Medal-premium 1

unutarnji spolni organi žene su svi osim

Select one or more of the following:

 • tuba uterina

 • uterus

 • glandule Bartholini

 • ovaria

 • vagina

Question 179 of 200

Medal-premium 1

za sekrecijsku fazu menstruacijskog ciklusa najvažniji je

Select one or more of the following:

 • progesteron

 • estrogen

 • FSH

 • a+b

 • a+b+c

Question 180 of 200

Medal-premium 1

najviše FSH u žena je oko kojeg dana menstruacijskog ciklusa?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 5

 • 10

 • 13

 • 15

Question 181 of 200

Medal-premium 1

rani rast primordijalnog folikula do tercijarnog folikula stimulira uglavnom

Select one or more of the following:

 • LH

 • estrogen

 • progesteron

 • FSH

 • ništa od navedenog

Question 182 of 200

Medal-premium 1

decudia stanice potječu od

Select one or more of the following:

 • miometrija

 • trofoblasta

 • endometrija

 • zametka

 • ništa od navedenog

Question 183 of 200

Medal-premium 1

posteljica stvara sve osim

Select one or more of the following:

 • humani korionski gonadotropin

 • humani korinski somatotropin

 • FSH

 • progesteron

 • estrogen

Question 184 of 200

Medal-premium 1

testosteron se stvara u

Select one or more of the following:

 • hipofizi

 • Sertolijevim stanicama

 • srži nadbubrežne žlijezde

 • zametnom epitelu

 • Leydigovim stanicama

Question 185 of 200

Medal-premium 1

početna stanica u nastanku spermija je

Select one or more of the following:

 • Sertolijeva stanica

 • primarni spermatocit

 • spermatida

 • sekundarni spermatocit

 • spermatogonij

Question 186 of 200

Medal-premium 1

sjemeni mjehurići (vesiculae seminales)

Select one or more of the following:

 • nalaze se u preponskom kanalu

 • luče velike količine testosterona

 • smješteni su na stražnjoj strani predstojne žlijezde

 • su završni dio pasjemenika

 • su dio sjemenika

Question 187 of 200

Medal-premium 1

dio testisa nije

Select one or more of the following:

 • rete testis

 • tubuli semniferi

 • ductus deferens

 • ductus efferens

 • lobuli testisa

Question 188 of 200

Medal-premium 1

muška uretra prolazi kroz

Select one or more of the following:

 • corpus spongiosum penis

 • corpus cavernosum penis

 • mokraćni mjehur

 • skrotum

 • invaginalni kanal

Question 189 of 200

Medal-premium 1

FSH u muškaraca djeluje na

Select one or more of the following:

 • spermatide

 • Sertolijeve stanice

 • Leydigove stanice

 • spermatocite

 • ništa od navedenog

Question 190 of 200

Medal-premium 1

na mjestu upale nastaje

Select one or more of the following:

 • oštećenje funkcije tog dijela tijela

 • povećana propusnost krvnih žila

 • bolnost zahvaćenog područja

 • vazokonstrikcija krvnih žila

 • bljedoća

Question 191 of 200

Medal-premium 1

u stvaranju trombocitnog čepa sudjeluju

Select one or more of the following:

 • tromboksan A2

 • ADP

 • von Willebrandov faktor

 • eritrociti

 • imunoglobulini

Question 192 of 200

Medal-premium 1

surfaktant

Select one or more of the following:

 • luče alveolarne epitelne stanice tipa 1

 • građen je uglavnom od glikoproteina

 • povećava površinsku napetost pluća

 • kod manjka surfaktanta rad ošita je smanjen

 • počinje se stvarati neposredno nakon rođenja

Question 193 of 200

Medal-premium 1

prilikom forsiranog inspirija kontrahiraju se

Select one or more of the following:

 • mm. scaleni

 • mm. sternocleidomastoidei

 • mm. recti abdominis

 • mm. intercostales interni

 • mm. intercostales externi

Question 194 of 200

Medal-premium 1

u krvi se CO2 najvećim dijelom prenosi kao

Select one or more of the following:

 • H2CO3

 • karbamino-hemoglobin

 • otopljen u vodi

 • karboksi-hemoglobin

 • HCO3-

Question 195 of 200

Medal-premium 1

pO2 će u stanicama porasti

Select one or more of the following:

 • kad je količina ATP u stanicama veća

 • ako hematokrit poraste iznad normalnih vrijednosti

 • ako se hematokrit smanji ispod normalnih vrijednosti

 • ako je udaljenost stanice od kapilare veća

 • pri porastu metabolizma

Question 196 of 200

Medal-premium 1

pri udisanju normalnog atmosferskog zraka alveolarni pO2 najviše iznosi

Select one or more of the following:

 • 21,2 kPa

 • 16,0 kPa

 • 15,5 kPa

 • 19,9 kPa

 • 13,8 kPa

Question 197 of 200

Medal-premium 1

za udisaj je točno

Select one or more of the following:

 • relaksiraju se vanjski međurebreni mišići

 • kontrahira se ošit

 • pleuralni tlak je pozitivan

 • relaksiraju se mm. scaleni

 • alveolarni tlak je pozitivan

Question 198 of 200

Medal-premium 1

difuzijski kapacitet pluća za kisik povećava

Select one or more of the following:

 • upala u pliućnom intersticiju

 • mišićna aktivnost

 • zadebljanje respiracijske membrane

 • nakupljanje tekućine u alveolama

 • sve navedeno

Question 199 of 200

Medal-premium 1

za ekspirirani zrak je točno:

Select one or more of the following:

 • na početku ekspirija sastavom odgovara atmosferskom zraku

 • na kraju ekspirija sastavom odgovara ovlaženom zraku

 • smjesa je ovlaženog i alveolarnog zraka

 • ne razlikuje se od ovlaženog zraka

 • ne razlikuje se od alveolarnog zraka

Question 200 of 200

Medal-premium 1

nakon forsiranog ekspirija čovjek može maksimalno inspirirati

Select one or more of the following:

 • respiracijski volumen

 • inspiracijski kapacitet - respiracijski volumen

 • totalni kapacitet - funkcionalni rezidualni kapacitet

 • inspiracijski kapacitet

 • vitalni kapacitet

Icon_fullscreen
Juraj Parag
Quiz by , created over 2 years ago

fiziologija

Eye 237
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Juraj Parag
Created by Juraj Parag over 2 years ago
Close