< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

fiziologija 2

Question 1 of 102

Medal-premium 1

za srčani mišić je točno

Select one or more of the following:

 • sličan je po građi glatkim mišićima

 • atrijski i ventrikularni miokard su spojeni projelaznim pločama

 • akcijski potencijal traje kraće od onog u skeletnim mišićima

 • čini ga velik broj spojenih stanica - sincicij

 • ništa navedeno nije točno

Question 2 of 102

Medal-premium 1

volumen krvi koji srce izbaci u jednoj sistoli zove se

Select one or more of the following:

 • završni sistolički volumen

 • udarni volumen

 • minutni volumen

 • završni dijastolički volumen

 • početni dijastolički volumen

Question 3 of 102

Medal-premium 1

parasimpatikus djeluje na srce tako da

Select one or more of the following:

 • povećava venski priljev

 • ubrzava srčane kontrakcije

 • smanjuje minutni volumen

 • povećava kontraktilnost miokarda

 • ništa nije točno

Question 4 of 102

Medal-premium 1

AV-zalisci se zatvaraju

Select one or more of the following:

 • na početku sistole

 • na početku dijastole

 • u sredini sistole

 • u sredini dijastole

 • na kraju sistole

Question 5 of 102

Medal-premium 1

za AV-čvor nije točno

Select one or more of the following:

 • provodi impulse sporije od ostalih dijelova provodnog sustava srca

 • njegova provodna vlakna su tanja od onih u ostalim dijelovima

 • ima manje pukotinastih spojišta

 • njegova provodna vlakna su deblja od onih u ostalim dijelovima

 • membranski potencijal mu je manje negativan

Question 6 of 102

Medal-premium 1

simpatikus

Select one or more of the following:

 • povećava frekvenciju odašiljanja iz SA-čvora

 • smanjuje podražljivost provodnog sustava srca

 • povećava propusnost membrane za kalij

 • djeluje putem acetil-kolina

 • usporava provođenje u AV-čvoru

Question 7 of 102

Medal-premium 1

kao procjena bubrežne funkcije u praksi najčešće se koristi klirens

Select one or more of the following:

 • inulina

 • kreatinina

 • para-aminohipurne kiseline

 • jod-talamata

 • glukoze

Question 8 of 102

Medal-premium 1

u odnosu na izvanstaničnu, u unutarstaničnoj tekućini ima više

Select one or more of the following:

 • fosfata

 • natrija

 • klora

 • bikarbonata

 • kalcija

Question 9 of 102

Medal-premium 1

aminokiseline se u proksimalnim bubrežnim kanalićima

Select one or more of the following:

 • reapsorbiraju pasivno

 • reapsorbiraju primarnim aktivnim prijenosom

 • reapsorbiraju sekundarnim aktivnim prijenosom

 • secerniraju primarnim aktivnim prijenosom

 • secerniraju sekundarnim aktivnim prijenosom

Question 10 of 102

Medal-premium 1

H+ se u sabirnim cijevima

Select one or more of the following:

 • reapsorbira primarnim aktivnim prijenosom u umetnutim stanicama

 • reapsorbira sekundarnim aktivnim prijenosom u glavnim stanicama

 • izlučuje sekundarnim aktivnim prijenosom u glavnim stanicama

 • izlučuje primarnim aktivnim prijenosom u umetnutim stanicama

 • reapsorbira pasivno

Question 11 of 102

Medal-premium 1

tubularna tekućina je

Select one or more of the following:

 • u proksimalnim kanalićima hipoosmotska

 • u silaznom kraku Henleove petlje izoosmotska

 • u distalnim kanalićima hipoosmotska

 • u debelom uzlaznom kraku Henleove petlje hiperosmotska

 • u proksimalnim kanalićima hiperosmotska

Question 12 of 102

Medal-premium 1

ADH utječe na osmolarnost tubularne tekućine u

Select one or more of the following:

 • proksimalnim kanalićima

 • početnom dijelu distalnih kanalića

 • silaznom kraku Henleove petlje

 • sabirnim cijevima

 • uzlaznom kraku Henleove petlje

Question 13 of 102

Medal-premium 1

u suvišku vode u organizmu

Select one or more of the following:

 • tekućina u proksimalnim kanalićima je hipoosmotska

 • izlučuje se više ADH

 • tekućina u silaznom kraku Henleove petlje je hiperosmotska

 • tekućina u debelom uzlaznom kraku Henleove petlje je hiperosmotska

 • tekućina prije završnih distalnih kanalića je hipoosmotska

Question 14 of 102

Medal-premium 1

ADH se otpušta u cirkulaciju

Select one or more of the following:

 • u hipotalamusu

 • u adenohipofizi

 • u epifizi

 • u neurohipofizi

 • u produženoj moždini

Question 15 of 102

Medal-premium 1

osjet žeđi pojačava

Select one or more of the following:

 • porast krvnog tlaka

 • rastezanje želuca

 • porast koncentracije natrija u izvanstaničnoj tekućini

 • porast volumena krvi

 • aktivacija baroreceptora

Question 16 of 102

Medal-premium 1

najvažniji hormon za regulaciju izlučivanja kalija je

Select one or more of the following:

 • inzulin

 • noradrenalin

 • angiotenzin I

 • angiotenzin II

 • aldosteron

Question 17 of 102

Medal-premium 1

najvažniji unutarstanični puferski sustav u organizmu je

Select one or more of the following:

 • fosfatni

 • hidrogenkarbonatni

 • bjelančevinski

 • amonijski

 • albuminski

Question 18 of 102

Medal-premium 1

najvažniji izvanstanični puferski sustav u organizmu je

Select one or more of the following:

 • fosfatni

 • hidrogenkarbonatni

 • bjelančevinski

 • amonijski

 • albuminski

Question 19 of 102

Medal-premium 1

ako u hidrogenkarbonatni pufer dodamo jaku bazu u konačnici nastaje

Select one or more of the following:

 • HCO3-

 • H2CO3

 • CO2

 • OH-

 • H+

Question 20 of 102

Medal-premium 1

H+ izlučen u lumen bubrežnih kanalića veže se na

Select one or more of the following:

 • HCO3-

 • HPO4-

 • H2O

 • NH4+

 • ništa navedeno nije točno

Question 21 of 102

Medal-premium 1

prva morfološki prepoznatljiva stanica u razvoju neutrofila zove se

Select one or more of the following:

 • mijeloblast

 • PHSC

 • CFU-S

 • CFU-GM

 • CFU-M

Question 22 of 102

Medal-premium 1

4 molekule hemoglobina imaju

Select one or more of the following:

 • 16 polipeptidnih lanaca

 • 8 molekula hema

 • 4 atoma željeza

 • 8 polipeptidnih lanaca

 • 8 atoma željeza

Question 23 of 102

Medal-premium 1

8 molekula hemoglobina može vezati koliko molekula kisika?

Select one or more of the following:

 • 8

 • 16

 • 32

 • 64

 • 4

Question 24 of 102

Medal-premium 1

u fagocitozi sudjeluju

Select one or more of the following:

 • monociti

 • T-limfociti

 • neutrofili

 • B-limfociti

 • trombociti

Question 25 of 102

Medal-premium 1

na mjestu upale ne nastaje

Select one or more of the following:

 • oštećenje funkcije tog dijela tijela

 • povećana propusnost krvnih žila

 • bolnost zahvaćenog područja

 • vazokonstrikcija krvnih žila

 • otok

Question 26 of 102

Medal-premium 1

glavnu bazičnu bjelančevinu izlučuju

Select one or more of the following:

 • neutrofili

 • eozinofili

 • bazofili

 • T-limfociti

 • B-limfociti

Question 27 of 102

Medal-premium 1

u prirođenoj imunosti ne sudjeluju

Select one or more of the following:

 • NK-stanice

 • trombociti

 • probavni enzimi

 • lizozim

 • sustav komplementa

Question 28 of 102

Medal-premium 1

najranije se u upalnoj reakciji događa

Select one or more of the following:

 • aktivacija tkivnih makrofaga

 • marginacija neutrofila

 • dijapedeza neutrofila

 • ulaz neutrofila iz koštane srži u krv

 • povećano stvaranje granulocita u koštanoj srži

Question 29 of 102

Medal-premium 1

plazma stanice su osnovna komponenta

Select one or more of the following:

 • stanične imunosti

 • humoralne imunosti

 • nespecifične imunosti

 • urođene imunosti

 • sve navedeno je točno

Question 30 of 102

Medal-premium 1

koliko veznih mjesta za antigen ima IgM?

Select one or more of the following:

 • 2

 • 4

 • 6

 • 8

 • 10

Question 31 of 102

Medal-premium 1

produkti aktivacije komplementarnog sustava ne uzrokuju

Select one or more of the following:

 • opsonizaciju

 • aglutinaciju

 • precipitaciju

 • kemotaksiju

 • lizu

Question 32 of 102

Medal-premium 1

vrsta T-limfocita nisu

Select one or more of the following:

 • plazma stanice

 • pomagački

 • citotoksični

 • supresijski

 • regulacijski

Question 33 of 102

Medal-premium 1

citotoksični T-limfociti ubijaju ciljne stanice

Select one or more of the following:

 • pomoću imunoglobulina

 • pomoću lizozima

 • fagocitozom

 • litičkim kompleksom

 • perforinom

Question 34 of 102

Medal-premium 1

direktni učinak protutijela nije

Select one or more of the following:

 • kemotaksija

 • aglutinacija

 • precipitacija

 • liza

 • neutralizacija

Question 35 of 102

Medal-premium 1

osoba krvne grupe A nema

Select one or more of the following:

 • antigen A

 • aglutinin anti-B

 • aglutinin anti-A

 • genotip AO

 • ništa od navedenog nije točno

Question 36 of 102

Medal-premium 1

za osobu koja u krvi ima aglutinin anti-B točno je

Select one or more of the following:

 • može imati genotip AB

 • može imati genotip OO

 • može biti krvne grupe AB ili A

 • može biti samo krvne grupe A

 • može biti krvne grupe O ili B

Question 37 of 102

Medal-premium 1

u stvaranju trombocitnog čepa ne sudjeluje

Select one or more of the following:

 • Ig

 • kolagen

 • von Willebrandov faktor

 • ADP

 • tromboksan A2

Question 38 of 102

Medal-premium 1

unutrašnji put zgrušavanja krvi počinje aktivacijom

Select one or more of the following:

 • F VII

 • F VIII

 • F XIII

 • F XII

 • F X

Question 39 of 102

Medal-premium 1

u sustav antikoagulacije ne ubrajamo

Select one or more of the following:

 • protein C

 • protein S

 • heparin

 • antitrombin II

 • tkivni tromboplastin

Question 40 of 102

Medal-premium 1

za udisaj je točno

Select one or more of the following:

 • relaksiraju se vanjski međurebreni mišići

 • kontrahira se ošit

 • pleuralni tlak je pozitivan

 • alveolarni tlak je pozitivan

 • relaksiraju se mm. scaleni

Question 41 of 102

Medal-premium 1

pluća neposredno oblaže

Select one or more of the following:

 • pleura parietalis

 • pleura mediastinalis

 • pleura costalis

 • pleura visceralis

 • ništa od navednog nije točno

Question 42 of 102

Medal-premium 1

izravno djelujući na respiracijski centar, alveolarnu ventilaciju povećava

Select one or more of the following:

 • O2

 • alkaloza

 • moždana kora

 • CO2

 • aktivacija receptora za istezanje u stijenci bronha

Question 43 of 102

Medal-premium 1

jednostavna difuzija ovisi o svemu osim o

Select one or more of the following:

 • količini tvari

 • brzini kemijskog gibanja

 • broju proteinskih kanala u staničnoj membrani

 • temperaturi

 • brzini promjene konformacije proetinskog kanala

Question 44 of 102

Medal-premium 1

voda prolazi staničnu membranu prijenosnim procesom

Select one or more of the following:

 • jednostavnom difuzijom kroz bjelančevinske kanale

 • jednostavnom difuzijom kroz lipidni dvosloj

 • olakšanom difuzijom

 • primarnim aktivnim transportom

 • sekundarnim aktivnim transportom

Question 45 of 102

Medal-premium 1

edemi mogu biti uzrokovani

Select one or more of the following:

 • visokim krvnim tlakom

 • smanjenom koncentracijom bjelančevina u krvi

 • opstrukcijom limfnih žila

 • upalom

 • svime navedenim

Question 46 of 102

Medal-premium 1

u sastavu rodopsina nalazimo

Select one or more of the following:

 • skotopsin

 • protein

 • retinal

 • melanin

 • vitamin E

Question 47 of 102

Medal-premium 1

što se ne otvara u nosu?

Select one or more of the following:

 • suzni kanal

 • čeoni kanal

 • Eustahijeva tuba

 • maksilarni sinus

 • sfenoidalni sinus

Question 48 of 102

Medal-premium 1

koji čunjići postoje?

Select one or more of the following:

 • plavi

 • crveni

 • zeleni

 • žuti

 • bijeli

Question 49 of 102

Medal-premium 1

parasimpatikus u oku

Select one or more of the following:

 • izaziva miozu

 • izaziva midrijazu

 • inervira sfinkter šarenice

 • inervira radijalna mišićna vlakna

 • u oko dolazi putem vlakna trochlearisa

Question 50 of 102

Medal-premium 1

u zglobu ramena mogući su sljedeći pokreti:

Select one or more of the following:

 • fleksija

 • abdukcija

 • ekstenzija

 • adukacija

 • rotacija

Question 51 of 102

Medal-premium 1

kosti ruke su:

Select one or more of the following:

 • humerus

 • os scaphoideum

 • radius

 • os naviculare

 • tauus

Question 52 of 102

Medal-premium 1

eritropoetin se najvećim dijelom stvara u

Select one or more of the following:

 • jetri

 • bubrezima

 • slezeni

 • koštanoj srži

 • hipofizi

Question 53 of 102

Medal-premium 1

najvažnija bjelančevina u krvi koja prenosi željezo je:

Select one or more of the following:

 • feritin

 • hemosiderin

 • albumin

 • mioglobin

 • transferin

Question 54 of 102

Medal-premium 1

bilirubin

Select one or more of the following:

 • je razgradni produkt eritrocita

 • se krvlju prenosi vezan za bjelančevine

 • sudjeluje u izgradnji žučnih soli

 • je važan za apsorpciju masti u crijevima

 • a+b

Question 55 of 102

Medal-premium 1

normalni broj eritrocita u perifernoj krvi je:

Select one or more of the following:

 • 1-3 x10na9/L

 • 4-6 x10na9/L

 • 7-9 x10na9/L

 • 1-3x10na12/L

 • 4-6x10na12/L

Question 56 of 102

Medal-premium 1

makrofagi nastaju iz:

Select one or more of the following:

 • eozinofila

 • limfocita

 • neutrofila

 • monocita

 • bazofila

Question 57 of 102

Medal-premium 1

u nastanku imunološke tolerancije ulogu nema:

Select one or more of the following:

 • timus

 • citotoksični T-limfociti

 • koštana srž

 • pomagački T-limfociti

 • supresijski T-limfociti

Question 58 of 102

Medal-premium 1

tvar koju otpuštaju trombociti, a ima konstrikcijsko i ljepljivo djelovanje naziva se:

Select one or more of the following:

 • tromboplastin

 • trombokinaza

 • tromboksan A2

 • trombocitni fosfolipid

 • trombin

Question 59 of 102

Medal-premium 1

CO2 prolazi staničnu membranu:

Select one or more of the following:

 • jednostavnom difuzijom kroz vodene kanale

 • jednostavnom difuzojom kroz lipidni dvosloj

 • olakšanom difuzijom

 • primarnim aktivnim prijenosom

 • sekundarnim aktivnim prijenosom

Question 60 of 102

Medal-premium 1

koja od navedenih žila ne izlazi iz uzlaznog dijela i luka aorte?

Select one or more of the following:

 • lijeva zajednička vratna arterija

 • lijeva potključna arterija

 • desna koronarna arterija

 • gornja mezenterična arterija

 • brahiocefalično deblo

Question 61 of 102

Medal-premium 1

bedrena arterija nastavlja se na

Select one or more of the following:

 • unutrašnju bočnu arteriju

 • zajdeničku bočnu arteriju

 • vanjsku bočnu arteriju

 • aortu

 • donju mezenteričnu arteriju

Question 62 of 102

Medal-premium 1

u opskrbi krvlju lijeve ruke ne sudjeluje

Select one or more of the following:

 • aorta

 • lijeva potključna arterija

 • brahiocefalično deblo

 • pazušna arterija

 • lakatna arterija

Question 63 of 102

Medal-premium 1

najveću površinu poprečnog presjeka imaju

Select one or more of the following:

 • kapilare

 • arterije

 • vene

 • arteriole

 • venule

Question 64 of 102

Medal-premium 1

normalan dijastolički tlak iznosi

Select one or more of the following:

 • 20 kPa

 • 10,5 kPa

 • 5 kPa

 • 16,5 kPa

 • 8,5 kPa

Question 65 of 102

Medal-premium 1

neurotransmiter koji se oslobađa u sinaptičku pukotinu neuromuskularne spojnice je

Select one or more of the following:

 • acetil-kolin

 • dopamin

 • serotonin

 • adrenalin

 • bombezin

Question 66 of 102

Medal-premium 1

sarkomera je

Select one or more of the following:

 • neuromuskularni spoj

 • tvorba organiziranih miofibrila

 • sinapsa

 • kontrakcijska jedinica mišićnih stanica

 • membrana mišićog vlakna

Question 67 of 102

Medal-premium 1

za mitohondrije je točno sve osim

Select one or more of the following:

 • imaju jednostruku membranu

 • u njima se odvija oksidativna fosforilacija

 • imaju vlastitu DNA

 • DNA mitohondrija nasljeđujemo od majke

 • glavni su proizvođači ATP

Question 68 of 102

Medal-premium 1

za stvaranje membranskog potencijala u mirovanju najodgovorniji su

Select one or more of the following:

 • kalijevi ioni

 • natrijevi ioni

 • Na/K pumpa

 • kalcijevi ioni

 • kloridni ioni

Question 69 of 102

Medal-premium 1

za opskrbu mozga krvlju važne su sve žile osim

Select one or more of the following:

 • brahiocefalično deblo

 • lijeva zajednička vratna arterija

 • desna zajednička vratna arterija

 • lijeva potključna arterija

 • desna vanjska vratna arterija

Question 70 of 102

Medal-premium 1

bedrena arterija nastavlja se na

Select one or more of the following:

 • unutrašnju bočnu arteriju

 • zajdeničku bočnu arteriju

 • vanjsku bočnu arteriju

 • aortu

 • donju mezenteričnu arteriju

Question 71 of 102

Medal-premium 1

venska krv iz probavnog sustava ne odlazi

Select one or more of the following:

 • jetrenim venama

 • venom vrataricom

 • gornjom mezenteričnom venom

 • donjom mezenteričnom venom

 • gornjom šupljom venom

Question 72 of 102

Medal-premium 1

trikuspidalni zalistak nalazi se između

Select one or more of the following:

 • lijeve pretklijetke i klijetke

 • lijeve klijetke i aorte

 • desne klijetke i aorte

 • desne pretklijetke i desne klijetke

 • desne klijetke i plućne arterije

Question 73 of 102

Medal-premium 1

koliko papilarnih mišića ima u lijevoj klijetci?

Select one or more of the following:

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • nijedan

Question 74 of 102

Medal-premium 1

iznad srca u prsištu se ne nalazi

Select one or more of the following:

 • ošit

 • prsna žlijezda

 • luk aorte

 • dušnik

 • gornja šuplja vena

Question 75 of 102

Medal-premium 1

gornja i donja šuplja vena

Select one or more of the following:

 • dovode krv u desni atrij

 • dovode krv u lijevi atrij

 • imaju venske zaliske

 • nemaju venske zaliske

 • A+D

Question 76 of 102

Medal-premium 1

tlakom pulsa nazivamo

Select one or more of the following:

 • sistolički krvni tlak

 • tlak u lijevoj klijetki na početku sistole

 • razliku sistoličkog i dijastoličkog tlaka

 • tlak u aorti

 • razliku tlaka između lijeve klijetke i aorte

Question 77 of 102

Medal-premium 1

normalni sistolički tlak iznosi

Select one or more of the following:

 • 20 kPa

 • 10 kPa

 • 5 kPa

 • 16 kPa

 • 8 kPa

Question 78 of 102

Medal-premium 1

prožiljenost tkiva povećava

Select one or more of the following:

 • angiotenzin

 • endotelin

 • manjak kisika

 • višak kisika

 • adenozin

Question 79 of 102

Medal-premium 1

nastanak edema potiče

Select one or more of the following:

 • povišenje tlaka izvanstanične tekućine

 • sniženje koloidono-osmotskog tlaka međustanične tekućine

 • sniženje kapilarnog tlaka

 • sniženje koloidno-osmotskog tlaka plazme

 • povišenje koloidno-osmotskog tlaka plazme

Question 80 of 102

Medal-premium 1

baroreceptori se aktiviraju

Select one or more of the following:

 • porastom krvnog tlaka

 • relaksacijom stijenke krvne žile

 • padom tlaka u krvnoj žili

 • padom konc. kisika u arterijskoj krvi

 • porastom konc. kisika u arterijskoj krvi

Question 81 of 102

Medal-premium 1

angiotenzin II ima sve učinke osim

Select one or more of the following:

 • potiče lučenje aldosterona

 • povećava reapsorpciju soli i vode

 • uzrokuje vazokonstrikciju

 • nastaje iz angiotenzina I djelovanjem renina

 • sve navedeno je točno

Question 82 of 102

Medal-premium 1

srčani minutni volumen je povećan kod

Select one or more of the following:

 • većeg metabolizma

 • većeg venskog priljeva

 • aktivacije simpatikusa

 • mišićne aktivnosti

 • sve navedeno je točno

Question 83 of 102

Medal-premium 1

za srčani ciklus je točno slijedeće

Select one or more of the following:

 • u dijastoli se događa izovolumna kontrakcija klijetki

 • u sistoli su otvoreni trikuspidalni i mitralni zalistak

 • u dijastoli se puni plućna arterija

 • u sistoli su otvoreni polumjesečasti zalisci

 • ništa od navedenog

Question 84 of 102

Medal-premium 1

u bubrežnom hilusu ne nalazimo

Select one or more of the following:

 • bubrežnu arteriju

 • bubrežnu venu

 • bubrežnu piramidu

 • bubrežnu nakapnicu

 • limfne žile

Question 85 of 102

Medal-premium 1

peritubularne kapilare nastavak su

Select one or more of the following:

 • aferentne arteriole

 • eferentne arteriole

 • interlobularne arterije

 • arkuatne arterije

 • arkuatne vene

Question 86 of 102

Medal-premium 1

što od navedenih struktura nije sastavni dio nefrona?

Select one or more of the following:

 • glomerul

 • Henleova petlja

 • distalni tubul

 • peritubulski kapilarni splet

 • proksimalni tubul

Question 87 of 102

Medal-premium 1

u odnosu na izvanstaničnu, u unutarstaničnoj tekućini ima više

Select one or more of the following:

 • fosfata

 • natrija

 • klora

 • bikarbonata

 • kalcija

Question 88 of 102

Medal-premium 1

konstrikcijom aferentne arteriole

Select one or more of the following:

 • poveća se koloidno-osmotski tlak glomerularnih kapilara

 • poceća se glomerularna filtracija

 • smanjuje se glomerularni kapilarni tlak

 • nema promjene glomerularne filtracije

 • ništa od navedenog nije točno

Question 89 of 102

Medal-premium 1

glukoza se u proksimalnim bubrežnim kanalićima

Select one or more of the following:

 • reapsorbira pasivno

 • reapsorbira primarnim aktivnim transportom

 • reapsorbira sekundarnim aktivnim transportom

 • secernira primarnim aktivnim transportom

 • secernira sekundarnim aktivnim transportom

Question 90 of 102

Medal-premium 1

ADH utječe na osmolarnost tubularne tekućine u

Select one or more of the following:

 • proksimalnim kanalićima

 • većem dijelu distalnih kanalića

 • silaznom kraku Henleove petlje

 • sabirnim cijevima

 • uzlaznom kraku Henleove petlje

Question 91 of 102

Medal-premium 1

osjet žeđi pojačava

Select one or more of the following:

 • porast krvnog tlaka

 • rastezanje želuca

 • porast konc. natrija u izvanstaničnoj tekućini

 • porast volumena krvi

 • aktivacija baroreceptora

Question 92 of 102

Medal-premium 1

za regulaciju izlučivanja kalija bubrezima najvažniji su

Select one or more of the following:

 • proksimalni kanalići

 • silazni krak Henleove petlje

 • debeli uzlazni krak Henleove petlje

 • sabirne cijevi

 • početni distalni kanalići

Question 93 of 102

Medal-premium 1

ako u hidrogenkarbonatni pufer dodamo jaku kiselinu u konačnici nastaje

Select one or more of the following:

 • HCO3-

 • H2CO3-

 • H+

 • CO2

 • NaHCO3

Question 94 of 102

Medal-premium 1

za pluća je točno

Select one or more of the following:

 • lijevo pluće ima 3 režnja

 • desno pluće ima 6 režanjskih dušnica

 • lijevo pluće ima srednji režanj

 • desno pluće ima 2 režanjske dušnice

 • lijevo pluće ima 2 režanjske dušnice

Question 95 of 102

Medal-premium 1

stijenka prsnog koša je s unutarnje strane prekrivena

Select one or more of the following:

 • visceralnom pleurom (poplućnicom)

 • parijetalnom pleurom (porebricom)

 • mnogoslojnim pločastim epitelom

 • višerednim cilindričnim epitelom

 • ništa od navedenog

Question 96 of 102

Medal-premium 1

koje od navedenih tvrdnji su točne za pleuru

Select one or more of the following:

 • to je serozna opna koja oblaže vanjsku površinu pluća i unutrašnju stranu prsnog koša

 • ima parijetalni i visceralni list

 • parijetalni i visceralni list su normalno međusobno srasli

 • A+B

 • B+C

Question 97 of 102

Medal-premium 1

u inspiracijske mišiće ne ubrajamo

Select one or more of the following:

 • vanjske međurebrene mišiće

 • unutrašnje međurebrene mišiće

 • prednje mm. serrati

 • mm. scaleni

 • sternokleidomastoideusi

Question 98 of 102

Medal-premium 1

najveći difuzijski koeficijent ima

Select one or more of the following:

 • CO

 • O2

 • CO2

 • N2

 • svi su približno jednaki i iznose oko 1

Question 99 of 102

Medal-premium 1

u krvi se CO2 najvećim dijelom prenosi kao

Select one or more of the following:

 • H2CO3

 • karbamino-hemoglobin

 • otopljen u vodi

 • karboksi-hemoglobin

 • HCO3-

Question 100 of 102

Medal-premium 1

ventralna respiracijska skupina neurona respiracijskog centra

Select one or more of the following:

 • dio je nucleus tractus solitarii

 • aktivna je u normalnom i pojačanom disanju

 • svojim akcijskim potencijalima izaziva udisaj i izdisaj

 • pod kontrolom je moždane kore

 • sve navedeno je točno

Question 101 of 102

Medal-premium 1

izravno djelujući na respiracijski centar, alveolarnu ventilaciju smanjuje

Select one or more of the following:

 • povišeni H+

 • sniženi CO2

 • moždana kora

 • povišeni HCO3-

 • ništa od navedenog nije točno

Question 102 of 102

Medal-premium 1

normalna frekvencija disanja (broj udisaja u minuti) je

Select one or more of the following:

 • 5

 • 12

 • 18

 • 25

 • 14

Icon_fullscreen

fiziologija 2

Juraj Parag
Quiz by , created almost 2 years ago

ashjda

Eye 14
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Juraj Parag
Created by Juraj Parag almost 2 years ago
Close