< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Quran Quiz 4

Question 1 of 30

Medal-premium 2

Vad är antalet på de mirakel/tecken Moses visade till Faraon och hans folk?

Select one of the following:

 • a) 7

 • b) 70

 • c) 9

 • d) 12

Question 2 of 30

Medal-premium 4

"Jag upptäckte hon och hennes folk prostrerade inför solen i stället för GUD. Djävulen har smyckat deras gärningar i deras ögon, och har avlett dem från vägen; följaktligen, är de inte vägledda." Vems folk var detta?

Select one of the following:

 • a) Abu Lahabs fru och hennes folk

 • b) Faraons fru och hennes folk

 • c) Maria och hennes folk

 • d) Saba och hennes folk

Question 3 of 30

Medal-premium 4

I vilket kapitel förkommer ordet "Koran" flest antal gånger?

Select one of the following:

 • a) Kapitel 4 (Kvinnor)

 • b) Kapitel 27 (Myran)

 • c) Kapitel 17 (Israels barn)

 • d) Kapitel 12 (Josef)

Question 4 of 30

Medal-premium 2

Enligt Koranen vilken av följande är INTE Jesus´s mirakel?

Select one of the following:

 • a) väcka de döda

 • b) gå på vatten

 • c) bota de sjuka

 • d) blåste in liv i en fågel gjord av lera

Question 5 of 30

Medal-premium 4

Vilken natt uppenbarades Koranen?

Select one of the following:

 • a) ödets natt

 • b) första natten på ramadan

 • c) sista natten av ramadan

 • d) ingen av ovan

Question 6 of 30

Medal-premium 2

Vad var färgen på kon Moses och hans folk offrade?

Select one of the following:

 • a) svart

 • b) mörkbrun

 • c) ljusbrun

 • d) ljusgul

Question 7 of 30

Medal-premium 4

Vi inspirerade______ ______: "Amma honom, och när du fruktar för hans liv, släng honom i floden utan rädsla eller sorg. Vi kommer att föra honom tillbaka till dig, och göra honom till en av budbärarna.". Välj ett av följande alternativ.

Select one of the following:

 • a) Jesus mamma

 • b) Faraons fru

 • c) Moses mamma

 • d) Abrahams fru

Question 8 of 30

Medal-premium 4

Farao sa, "O mitt råd, jag har inte känt till någon gud för er, annat än mig. Gör därför eld i huset av soltorkat tegel, ________ , för att bygga ett torn, så att jag kan ta mig en titt på Moses gud. Jag är säker på att han ljuger.". Vad hette personen Faraon tilltalade?

Select one of the following:

 • a) Qaroon

 • b) Hamaan

 • c) Samarian

 • d) Aaron

Question 9 of 30

Medal-premium 2

Vad hette mannen som var från Moses folk men som bedrog och förtryckte dem?

Select one of the following:

 • a) Ingen av nedan

 • b) Samarian

 • c) Qaroon

 • d) Hamaan

Question 10 of 30

Medal-premium 5

Enligt Koranen på domedagen, vilken av följande uttalande kommer uttalas från profeten Muhammed?

Select one of the following:

 • a) Min Herre, mitt folk har övergett min Sunna

 • b) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran, min Hadith och Sunna

 • c) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran.

 • d) Min Herre, mitt folk har övergett denna Koran och min familj.

Question 11 of 30

Medal-premium 2

Vad är de viktigaste karaktär av en ledare?

Select one of the following:

 • a) Kunskap och hälsa

 • b) Rikedom och hälsa

 • c) Kunskap och var släkt med profeten

 • d) Alla av de ovan

Question 12 of 30

Medal-premium 5

Vilken av följande påstående stämmer INTE överens med Koranen?

Select one of the following:

 • a) Himlen och jorden var en solid massa som expanderades in i existens.

 • b) Alla levande ting är skapad av vatten.

 • c) Jorden är rund, ägg liknande.

 • d) Alla påstående stämmer överens med Koranen.

Question 13 of 30

Medal-premium 4

Om Gud eller Profeten Muhammed nedvärderas min plikt som muslim är...

Select one of the following:

 • a) organisera motrörelse sen till attack.

 • b) vänder mig till imamen för vägledning.

 • c) öppna en fredlig dialog eller gå därifrån i fred.

 • d) starta en debatt.

Question 14 of 30

Medal-premium 2

Vilken av följande insekt är INTE nämnd i Koranen?

Select one of the following:

 • a) Mygga

 • b) Bi

 • c) Myra

 • d) Löss

Question 15 of 30

Medal-premium 4

Vilken av följande folk blev straffad på grund av deras korrumperade affärs verksamheter?

Select one of the following:

 • a) Noahs folk

 • b) Sabas folk

 • c) Midyans folk

 • d) Aad's folk

Question 16 of 30

Medal-premium 2

Vem var budbäraren till Madyans folk?

Select one of the following:

 • a) Shuaib

 • b) Hood

 • c) Saleh

 • d) Job

Question 17 of 30

Medal-premium 4

Monoteist är en person som...

Select one of the following:

 • a) tror på flera gudar.

 • b) praktisera sin religion.

 • c) tror på Treenighetsläran.

 • d) tro på att det finns endast en Gud.

Question 18 of 30

Medal-premium 5

Vilken profet namngav muslimer namnet "muslim"?

Select one of the following:

 • a) Muhammed

 • b) Abraham

 • c) Saleh

 • d) Moses

Question 19 of 30

Medal-premium 4

Islams ikoniska symbol är...

Select one of the following:

 • a) ingen av nedan.

 • b) månen och en stjärna.

 • c) öppen Koran.

 • d) moské och Koran.

Question 20 of 30

Medal-premium 4

Hur mycket av inkomsten ska man ge i zakat?

Select one of the following:

 • a) 2,5% av inkomsten

 • b) måttligt utan att snåla/slösa

 • c) 1/10 av inkomsten

 • d) det som bestämt av ens imam

Question 21 of 30

Medal-premium 4

Vem proklamerade om sitt budbärareskap redan som barn?

Select one of the following:

 • a) Jesus

 • b) Elias

 • c) Josef

 • d) Ishmael

Question 22 of 30

Medal-premium 4

Vad var synden av Lot's folk?

Select one of the following:

 • a) idoldyrkan

 • b) Homosexualitet

 • c) förtryck av kvinnor

 • d) bedrägeri

Question 23 of 30

Medal-premium 4

Vilken av följande påstående stämmer överens med Koranen?

Select one of the following:

 • a) Ni bör dela er själva in till olika sekter.

 • b) Endast Koranen kan inte vägleda dig till frälsning.

 • c) Muhammed var den högsta av alla budbärare.

 • d) Ingen av de ovan.

Question 24 of 30

Medal-premium 2

Adam hade två söner vars den ena mördade den andra. Vad var huvud motivet för mordet?

Select one of the following:

 • a) Stöld på egendom.

 • b) På grund av att en offergåva accepterades enbart från den ena.

 • c) För uppmärksamhet från Adam.

 • d) En olyckshändelse.

Question 25 of 30

Medal-premium 2

När sonen till Adam mördade sin egen bror. "GUD skickade en korp för att skrapa jorden, och lära honom hur han skulle begrava sin bror.". Vad kan vi lära oss från detta?

Select one of the following:

 • a) trots arrogans människor behöver lära sig saker från djur.

 • b) korpar begravar sina döda

 • c) kremera döda kroppar är förbjudet

 • d) korpar blev symbolen för de döda

Question 26 of 30

Medal-premium 2

Hur många kapitel i Koranen är döpta med Guds attribut?

Select one of the following:

 • a) 3

 • b) 4

 • c) 6

 • d) 7

Question 27 of 30

Medal-premium 2

Koranen är repetitiv. Det finns ett kapitel där en vers i den repeteras 31 gånger. Vilken av dessa kapitel är det?

Select one of the following:

 • a) kapitel 19 "Maria"

 • b) kapitel 38 "S (Saad)"

 • c) kapitel 31 "Luqman"

 • d) kapitel 55 "Den Nådigaste"

Question 28 of 30

Medal-premium 5

"Ni ska inte acceptera någon information, om ni inte själva bekräftar den. Jag har givit er hörseln, synen, och _______ , och ni ansvarar för att använda dem. Fyll in den tomma rutan med ett av dessa ord.

Select one of the following:

 • a) handen

 • b) tungan

 • c) Hjärtat

 • d) pennan

Question 29 of 30

Medal-premium 5

"De sa, "O Shuaib, beordrar din ____ dig om att vi måste överge vad våra föräldrars dyrkade, eller sköta våra affärer hur vi vill? Nog är väl du känd för att vara barmhärtig, vis." Fyll in den tomma rutan med ett av dessa ord.

Select one of the following:

 • a) tro

 • b) bön

 • c) religion

 • d) vänner

Question 30 of 30

Medal-premium 2

Gud upprepar inte sina mirakel/tecken, för att Gud visar större mirakel efter varje mirakel.

Select one of the following:

 • True
 • False
Icon_fullscreen

Quran Quiz 4

Behailu
Quiz by , created over 1 year ago

Quran Quiz 4

Eye 4
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Behailu
Created by Behailu over 1 year ago
Close