< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Naturfagsprøve

Question 1 of 24

Medal-premium 1

Hva er ett atom bygd opp av?

Select one of the following:

 • Partikler med positive protoner og nøytrale nøytroner

 • Elektroner

Question 2 of 24

Medal-premium 1

Hvor mange elektroner er rundt kjernen og hvor mange protoner/nøytroner er i kjernen?

Select one of the following:

 • Det er like mange elektroner rundt kjernen som det protoner og nøytroner i selve kjernen.

 • Det er alltid 2 elektroner mer utenfor kjernen, enn inni selve kjernen.

Question 3 of 24

Medal-premium 1

Hvor mange elektroner kan det være i innerste bane og ytterste bane?

Select one of the following:

 • Det kan være så mange elektroner som man vil. Man kan fordele elektronene fritt i banene

 • Det kan kun være 2 elektroner i innerste bane og maks 8 elektroner i ytterste bane.

Question 4 of 24

Medal-premium 1

Hvem er de eneste gassene med fulle ytterskall?

Select one of the following:

 • Edelgassatomene

 • Atomene med høyest elektronegativitet

Question 5 of 24

Medal-premium 1

Hva er en kjemisk forbindelse?

Select one of the following:

 • En kjemisk forbindelse er et stoff som består av atomer med to eller flere grunnstoffer.

 • En kjemisk forbindelse er når to atomer går sammen og danner ett grunnstoff.

Question 6 of 24

Medal-premium 1

Hva er elektronegativitet?

Select one of the following:

 • Evnen til å trekke på elektroner. Atomer med høy elektronegativitet tar lett til seg elektroner og atomer med lav elektronegativitet tar ikke til seg elektroner.

 • Evnen til å trekke på elektroner. Atomer med høy elektronegativitet tar ikke til seg elektroner og atomer med lav elektronegativitet tar til seg elektroner.

Question 7 of 24

Medal-premium 1

Hva er isotoper?

Select one of the following:

 • Et grunnstoff som består av atomer med ulikt antall nøytroner i kjernen

 • Det er en istopp

Question 8 of 24

Medal-premium 1

Hva er ionebinding?

Select one of the following:

 • Vi finner ionebindinger i stoffer som består av metall og ikke-metall. Ett eller flere elektroner gis fra ett atom til et annet slik at de får edelgasstruktur. Atomet som tar opp elektroner blir negativt ion og atomet som gir blir positivt ion.
  Mellom ioner med ulike ladninger blir det tiltrekningskrefter, og det er dette som er ionebindinger.

 • I metallene avgir atomene de ytterste elektronene til en felles elektronsjø som kan bevege seg fritt i hele metallbiten. Atomene blir da positive ioner. Denne spesielle bindingstypen gir metallene særegne egenskaper, for eksempel evnen til å lede strøm og varme.

Question 9 of 24

Medal-premium 1

Hva er salter?

Select one of the following:

 • Salter er faste stoffer som er bygd opp av positive og negative ioner.

 • Salter er flytende stoffer som er bygd opp av nøytroner

Question 10 of 24

Medal-premium 1

Hva er elektronparbinding?

Select one of the following:

 • Atomene får fullt ytterskall ved å dele elektronene. Grunnstoffene av ikke-metall danner elektronparbindinger. To elektronpar = dobbeltbinding Tre elektronpar = trippelbinding

 • Atomene bytter frem og tilbake på elektronene for at begge to skal oppnå edelsgasskonfigurasjonen i en viss tid

Question 11 of 24

Medal-premium 1

Hva skiller de forskjellige atomtypene fra hverandre?

Select one of the following:

 • Det som skiller de forskjellige atomtypene fra hverandre er hvor gammel de er

 • Det som skiller de forskjellige atomtypene fra hverandre er atomnummeret

Question 12 of 24

Medal-premium 1

Hva er oksidasjon?

Select one of the following:

 • Oksidasjon er når man utfører ett forsøk slik at stoffene oksiderer bort og forsvinner helt

 • Oksidasjon er reaksjoner hvor stoffet gir fra seg elektroner

Question 13 of 24

Medal-premium 1

Hva kjennetegner en kjemisk reaksjon?

Select one of the following:

 • Det som kjennetegner en kjemisk reaksjon er at de kjemiske bindingene i stoffet brytes opp og atomene binder seg sammen på nye måter med nye egenskaper.

 • Det som kjennetegner en kjemisk reaksjon er at det begynner å boble og at det lager litt sprenge lyder.

Question 14 of 24

Medal-premium 1

Forskjellen på balansert og ubalansert reaksjonsligning er?

Select one of the following:

 • Balansert reaksjonsligning får fram forholdet mellom mengdene av stoffet som reagerer, mens ubalansert reaksjonsligning kun sier hvilke stoffer som er med i reaksjonen.

 • Balansert reaksjonsligning kun får frem hvilke stoffer som er med i reaksjonen, mens en ubalansert reaksjonsligning får fram forholdet mellom mengdene av stoffet som reagerer.

Question 15 of 24

Medal-premium 1

Hvorfor er oksygen et så viktig grunnstoff?

Select one of the following:

 • Fordi at atomene dør og tørker ut om de ikke får oksygen

 • Oksygen er et grunnstoff med høy elektronegativitet og reagerer lett med andre stoffer.

Question 16 of 24

Medal-premium 1

Et stoff som tar opp elektroner - kalles for?

Select one of the following:

 • Oksidasjon

 • Reduksjon

Question 17 of 24

Medal-premium 1

Overgangen mellom metallform og oksidert form for Aluminium - hvilken er rett?

Select one of the following:

 • AL (fast form) --> AL3+ (oksidert form) + 3e-

 • AL2 (fast form) --> AL2+ (oksidert form) + 2e-

Question 18 of 24

Medal-premium 1

Redoksreaksjon er?

Select one of the following:

 • En reaksjoon der elektroner øverføres fra ett stoff til annet

 • En reaksjon som har flere små reaksjoner

Question 19 of 24

Medal-premium 1

Metallens spenningsrekke viser

Select one of the following:

 • Et skjema hvor de kuleste og minst kuleste metallene blir rangert

 • Et skjema hvor vi ser hvor lett de kan deles eller slåes sammen

Question 20 of 24

Medal-premium 1

Fullfør setningen: Et galvanisk element

Select one of the following:

 • Omdanner kjemisk energi til elektrisk energi

 • Omdanner elektrisk energi til kjemisk energi

Question 21 of 24

Medal-premium 1

Hva er hensikten med et galvanisk element?

Select one of the following:

 • Hensikten med et galvanisk element er å produsere strøm.

 • Hensikten med et galvanisk element er å måle saltinnhold

Question 22 of 24

Medal-premium 1

Hva er hensikten med saltbroen i et galvanisk element?

Select one of the following:

 • Hensikten med saltbroen i et galvanisk element er å se hvor mye energi væskene har uten salt

 • Hensikten med saltbroen i et galvanisk element er å hindre en ladningsforskjell

Question 23 of 24

Medal-premium 1

Så - hva er elektrolyse da?

Select one of the following:

 • Elektrolyse omdanner elektrisk energi til kjemisk energi.

 • Elektrolyse omdanner kjemisk energi til elektrisk energi

Question 24 of 24

Medal-premium 1

Hvorfor kan noen salter oppløses i vann - mens noen må smeltes

Select one of the following:

 • Fordi at noen salter er så sterke at man må bruke sterke syrer

 • Fordi at noen salter er så svake at det tar lengre tid å løse de opp i vann - enn å smelte de

Icon_fullscreen

Naturfagsprøve

sirillsh
Quiz by , created over 1 year ago

Test til naturfagsprøve kapittel 3: oksidasjon og reduksjon

Eye 50
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
sirillsh
Created by sirillsh over 1 year ago
Close