< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Kennistoets Minor Autisme

Question 1 of 59

Medal-premium 1

Angst is de belangrijkste oorzaak voor het niet praten.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 2 of 59

Medal-premium 1

Kinderen met autisme hebben weinig houvast in het begrijpen van gedrag van de mensen om hen heen. Hetzelfde geldt voor de voortdurende veranderingen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 3 of 59

Medal-premium 1

Cortisol het negatieve stresshormoon en adrenaline het positieve stresshormoon.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 4 of 59

Medal-premium 1

Wat zijn amygdala?

Select one of the following:

 • Amygdala zijn kernen in de hersenen die een rol spelen bij angst signaleren.

 • Amygdala zijn kernen in de hersenen die een rol spelen bij gevaar signaleren.

 • Amygdala zijn stoffen in de hersenen die een rol spelen bij gevaar signaleren.

Question 5 of 59

Medal-premium 1

Er breekt brand uit. Onder welke vorm van gevaar valt dit?

Select one of the following:

 • Extern direct fysiek

 • Extern indirect fysiek

 • Intern direct fysiek

 • Intern indirect fysiek

Question 6 of 59

Medal-premium 1

Welk van onderstaande voorbeelden valt onder een intern directe psychische vorm van gevaar?

Select one of the following:

 • Symptoom als koorts

 • Plotselinge pijn

 • Negatieve gedachten

 • Druk die je zelf ervaart

Question 7 of 59

Medal-premium 1

De detectie van gevaar is een bewust proces.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 8 of 59

Medal-premium 1

Stelling 1: Handelen zorgt voor angstafname.
Stelling 2: Vechten en vluchten zijn beide een manier van handelen die de angst doet afnemen.

Select one of the following:

 • Stelling 1 is juist
  Stelling 2 is onjuist

 • Stelling 1 is onjuist
  Stelling 2 is juist

 • Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist

 • Stelling 1 en 2 zijn beide juist

Question 9 of 59

Medal-premium 1

Hoe minder testosteron, hoe meer angst.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 10 of 59

Medal-premium 1

Mensen met autisme herstellen de balans tussen hormonen niet met behulp van rituele en/of obsessieve handelingen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 11 of 59

Medal-premium 1

Voor indirecte agressie is een grotere ik-anderdifferentatie nodig dan voor fysieke agressie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 12 of 59

Medal-premium 1

Stelling 1: Gevoelens van angst komen voort uit hormoonproductie en associaties en de levensloop.
Stelling 2: De angst is beter te achterhalen bij hormoonproductie en associaties dan bij de levensloop.

Select one of the following:

 • Stelling 1 is juist
  Stelling 2 is onjuist

 • Stelling 1 is onjuist
  Stelling 2 is juist

 • Stelling 1 en 2 zijn beide onjuist

Question 13 of 59

Medal-premium 1

Vermijden van sociale situaties kan angst bij kinderen met autisme verminderen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 14 of 59

Medal-premium 1

Bij hyperactiviteit is er sprake van ADHD.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 15 of 59

Medal-premium 1

Angsten kunnen het beste verminderd worden als de bron aangepakt wordt en het sociale inzicht wordt gestimuleerd.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 16 of 59

Medal-premium 1

Kinderen met autisme zijn ervaren in ontspannen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 17 of 59

Medal-premium 1

Cognities en gedachten kunnen een negatief effect hebben op angsten. Het is een soort conditioneringsproces. De angst wordt automatisch weer opgeroepen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 18 of 59

Medal-premium 1

Medicatie zorgt ervoor dat de angst verdwijnt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 19 of 59

Medal-premium 1

Cognitieve gedragstherapie heeft invloed op de locus of control.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 20 of 59

Medal-premium 1

Welk van onderstaande stellingen is onjuist? Testosteron zorgt voor ...
Stelling 1: een stimulerende werking in de rechter hersenhelft
Stelling 2: een verbeterde werking van het immuunsysteem
Stelling 3: hoger testosteronniveau na de geboorte
Stelling 4: 1 en 2 spelen een rol bij autisme

Select one of the following:

 • Stelling 1 is onjuist

 • Stelling 2 is onjuist

 • Stelling 3 is onjuist

 • Stelling 4 is onjuist

Question 21 of 59

Medal-premium 1

Agressie bij autisme is geen agressie om de agressie gericht op een ander.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 22 of 59

Medal-premium 1

Bronnen voor agressie zijn ...

Select one of the following:

 • Weerstand tegen verandering.

 • Misverstaan in de communicatie.

 • Beide

 • Beide niet

Question 23 of 59

Medal-premium 1

Tussen een kind met autisme en begeleider zit spanning. Wat is een mogelijke en juiste oplossing?

Select one of the following:

 • Contact houden en kind verplaatsen naar een andere ruimte.

 • Contact verbreken en een stap terug zetten.

Question 24 of 59

Medal-premium 1

Agressie is normaal in de ontwikkeling, maar dient bij autisme liever zo gauw mogelijk ingedamd te worden.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 25 of 59

Medal-premium 1

Agressie ligt in relatie met de ik-anderdifferentiatie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 26 of 59

Medal-premium 1

Een kind met autisme is vaak een van de kinderen die als eerste om hulp vraagt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 27 of 59

Medal-premium 1

In de DSM - V wordt er meer gekeken naar de oorsprong van de problematiek.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 28 of 59

Medal-premium 1

Vroege stimulering van vaardigheden zorgt voor een meer harmonische ontplooiing.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 29 of 59

Medal-premium 1

Aanleg wordt gevormd door:
Stelling 1: Erfelijk materiaal en omstandigheden tijdens de zwangerschap.
Stelling 2: Omstandigheden rond de bevalling en rijping van het zenuwstelsel.

Select one of the following:

 • Stelling 1 en 2 zijn beide fout

 • Stelling 1 en 2 zijn beide goed

 • Stelling 1 is goed
  Stelling 2 is fout

 • Stelling 2 is fout
  Stelling 1 is goed

Question 30 of 59

Medal-premium 1

Het duurt 25 jaar totdat het centrale zenuwstelsel volledig is ontwikkeld.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 31 of 59

Medal-premium 1

Bij autisme is er sprake van een versnelde en vertraagde rijping tegelijkertijd.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 32 of 59

Medal-premium 1

De ontwikkeling van de spieglneuronen bij autisme lopen bij kinderen met autisme achter. Dit verklaard waarom zij minder imiteren.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 33 of 59

Medal-premium 1

De nacht is belangrijk voor de rijping van het centrale zenuwstelsel. Welke onderdelen van de slaap zijn het meeste van belang?

Select one of the following:

 • De droomslaap.

 • De REM-slaap.

 • Zijn beide van belang.

Question 34 of 59

Medal-premium 1

Wat zijn parasomnia's?

Select one of the following:

 • Rijpingsprocessen gedurende de nacht.

 • Een onderdeel in de hersenen.

 • Ander woord voor angsten.

Question 35 of 59

Medal-premium 1

Welke van onderstaande begrippen horen bij rijpingsstoornissen? Hier zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Select one or more of the following:

 • Slaapwandelen

 • Bedplassen/broekpoepen

 • Tandenknarsen

 • Stereotiepe bewegingen (bonken, wiegen)

Question 36 of 59

Medal-premium 1

Psychosomatische klachten zijn één van de basissignalen dat er moeilijkheden zijn in de ontwikkeling.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 37 of 59

Medal-premium 1

Door een kleiner corpus callosum hebben kinderen met autisme moeite met schakelmomenten.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 38 of 59

Medal-premium 1

Kinderen met autisme richten zich sterk op één persoon, vaak de moeder. Echter is er niet meteen sprake van een (sterke) wederzijdse relatie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 39 of 59

Medal-premium 1

Het Y-chromosoom is verantwoordelijk voor afwijkingen op taalgebied en het ontstaan van ontwikkelingsstoornissen als autisme.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 40 of 59

Medal-premium 1

De onrijpheid van het centrale zenuwstelsel zorgt bij autisme voor on- of overgevoeligheid van bepaalde zintuigen.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 41 of 59

Medal-premium 1

Bij autisme is er sprake van een onderontwikkeld biologisch zelf.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 42 of 59

Medal-premium 1

Wat wordt er verstaan onder de ik-anderdifferentiatie?

Select one of the following:

 • Dit is een van de egostadia van Loevinger.

 • Een proces waarbij het zelf, het 'ik' onderscheiden raakt van de 'ander'.

 • Is een ander woord voor biologische zelf.

Question 43 of 59

Medal-premium 1

Welke van onderstaande egostadia van Loevinger sluit het beste aan bij het egocentrische van een kind met autisme?

Select one of the following:

 • Het zelf-beschermend stadium

 • Het impulsieve stadium

 • Het conformistische stadium

 • Het presociale stadium

Question 44 of 59

Medal-premium 1

Waar staat HFA voor?

Select one of the following:

 • Het syndroom van Asperger.

 • Hoog functionerend Asperger.

 • Hoog functionerend autisme.

 • Het functionerende autisme.

Question 45 of 59

Medal-premium 1

Welke stelling is onjuist?
Stelling 1: Kinderen met autisme signaleren geen gevaar.
Stelling 2: Kinderen met autisme zijn minder goed in het signaleren van positieve emoties.

Select one of the following:

 • Stelling 1

 • Stelling 2

 • Beide onjuist

Question 46 of 59

Medal-premium 1

Waarom zijn kinderen met autisme minder goed in het signaleren van positieve emoties?

Select one of the following:

 • Dat komt omdat de signaleren van positieve emoties plaats vindt in de rechter hersenhelft.

 • Dat komt omdat zij zich niet goed kunnen inleven.

 • Dat komt omdat zij een kleinere corpus callosum hebben.

 • Dat komt omdat de signaleren van positieve emoties plaats vindt in de linker hersenhelft.

Question 47 of 59

Medal-premium 1

Er zijn weinig criminelen met autisme.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 48 of 59

Medal-premium 1

Bij autisme is er sprake van een meer mannelijke hersenstructuur.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 49 of 59

Medal-premium 1

Autisme kan ontstaan door de Rodehondinfectie.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 50 of 59

Medal-premium 1

PDD staat voor pervasive developmental disorder en wordt ook wel informatieverwerkingsstoornis genoemd.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 51 of 59

Medal-premium 1

Pervasief houdt in dat het maar in een enkele ontwikkelingslijn doordringt.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 52 of 59

Medal-premium 1

Het syndroom van Rett en de desintegratieve stoornis zijn in de DSM-V ergens anders onderverdeeld dan de verschillende vormen van autisme. Waarom is dit?

Select one of the following:

 • Het syndroom van Rett en de desintegratieve stoornis vallen onder neurologische stoornis.

 • Het syndroom van Rett en de desintegratieve stoornis zijn ontstaan na een ziekteperiode.

 • Het syndroom van Rett en de desintegratieve stoornis vallen onder organische stoornissen.

Question 53 of 59

Medal-premium 1

Welke symptomen geeft de DSM-V weer voor autisme?

Select one of the following:

 • Beperkingen in de sociale interactie en extreme interesses en repetitief gedrag.

 • Beperkingen in de sociale interactie en communicatie en extreme interesses en repetitief gedrag.

 • Beperkingen in de sociale interactie en extreme interesses, obsessief en repetitief gedrag.

Question 54 of 59

Medal-premium 1

Wat wordt er verstaan onder sameness?

Select one of the following:

 • Alles samen willen doen.

 • Drang hebben om alles hetzelfde te houden.

 • Fascinaties voor bepaalde objecten.

Question 55 of 59

Medal-premium 1

De sociale interactie staat centraal in welke theorie?

Select one of the following:

 • TOM

 • CC

 • EF

Question 56 of 59

Medal-premium 1

Mensen met NLD hebben ook autisme.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 57 of 59

Medal-premium 1

Wat wordt er verstaan onder hyperlexia?

Select one of the following:

 • Een woordenvloed.

 • Beelddenken.

 • Echolalie.

Question 58 of 59

Medal-premium 1

Welk van onderstaande criteria valt onder het criterium A sociale interactie van DSM-IV?

Select one of the following:

 • Late ontwikkeling verbale communicatie zonder pogingen het anders op te lossen of totale afwezigheid van de verbale communicatie.

 • Opvallen onvermogen gesprek aan te knopen of voort te zetten.

 • Gebrek aan spontaan delen van vreugde, ervaringen en prestaties.

Question 59 of 59

Medal-premium 1

Bij de Kanner-vorm van autisme zijn 6 kenmerken nodig voor een diagnose. Hoe moet de verdeling minimaal zijn?

Select one of the following:

 • 2 op onderdeel A
  1 op onderdeel B
  1 op onderdeel C

 • 2 op onderdeel A
  2 op onderdeel B
  2 op onderdeel C

 • 1 op onderdeel A
  1 op onderdeel B
  2 op onderdeel C

Icon_fullscreen
femke.23.06
Quiz by , created over 2 years ago

Minor Levensloopbegeleiding Autisme

Eye 77
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
femke.23.06
Created by femke.23.06 over 2 years ago
Close