< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

NAMAZ KE MASAEEL {TEST-1}

Question 1 of 30

Medal-premium 1

Q1. Talib-e-ilm ke liye khush amdeed koun kehta raha ?

Select one of the following:

 • sahaba ikhram

 • taba'een

 • anbiya

Question 2 of 30

Medal-premium 1

Q2. Hadeeth ke mutabiq jab tak musalman Allah ki kitab aur sunnat Nabi (s.a.w.s) par jame rahenge wo :

Select one of the following:

 • rehmat mein rehenge

 • gumrah na honge

 • imaan ki hifazat karenge

Question 3 of 30

Medal-premium 1

Q3. Jo log deen sikhne aur sikhane aur Allah ka zikr karne ke liye jama ho, toh unka zikr kahan kiya jata hai ?

Select one of the following:

 • fuqaha ki majlis mein

 • ulama ki mehfil mein

 • muqarrab farishton ke darmiyan

Question 4 of 30

Medal-premium 1

Q4. Namaz ka tareeqa kahan se malum kiya jaye ?

Select one of the following:

 • Qur'an al kareem

 • Nabi (s.a.w.s) ki sunnat

 • seerat-e-sahaba ikhram

Question 5 of 30

Medal-premium 1

Q5. Sabse zyada Nabi (s.a.w.s) ke namaz ke tareeqe pe amal karne wale sahabi :-

Select one of the following:

 • Hazrat Abu Bakr (r.a)

 • Hazrat Anas bin Maalik (r.a)

 • Hazrat Kaab bin Rabia (r.a)

Question 6 of 30

Medal-premium 1

Q6. Surat Nahl ki ayat 44 mein kya kaha gaya hai ?

Select one of the following:

 • Nabi (s.a.w.s) rehmat ul lil alameen hai

 • Nabi (s.a.w.s) ka iteba'a Allah ka iteba'a hai

 • Nabi (s.a.w.s) ahkamat ko wazeh karne wale hai

Question 7 of 30

Medal-premium 1

Q7. Hadeeth ke mutabiq inkaar karne wala koun hai ?

Select one of the following:

 • kafir

 • mutakabir

 • Nabi (s.a.w.s) ka nafarman

Question 8 of 30

Medal-premium 1

Q8. Nabi (s.a.w.s) ko asmaano par bula kar kis baat ki farizat ka hukum mila ?

Select one of the following:

 • namaz

 • namaz aur roza

 • arkaan-e-islam

Question 9 of 30

Medal-premium 1

Q9. Kabat ulllah ki tameer ke mauqe par kis Nabi ne ye dua mangi thi ke "mujhe aur meri aulad ko namaz ka papand bana ?

Select one of the following:

 • Hazrat Ibrahim (a.s)

 • Hazrat Muhammed (s.a.w.s)

 • Hazrat Adam (a.s)

Question 10 of 30

Medal-premium 1

Q10. Jahannam mein jane wale, Jahannam mein dale jane ka sab se pehla sabab kya batayge ?

Select one of the following:

 • yateem ka maal khane wale the

 • namaz nahi padhte the

 • namaz padhne ke bawajud gunah kabirah ka irteqab karte the

Question 11 of 30

Medal-premium 1

Q11. Namaz farq karti hai ?

Select one of the following:

 • kufr aur islam mein

 • neek aur bad mein

 • alim aur jahel mein

Question 12 of 30

Medal-premium 1

Q12. Jannat mein Nabi (s.a.w.s) ka saath pane ka jo nuskha Nabi (s.a.w.s) ne bataya, wo kya hai ?

Select one of the following:

 • silah rehmi

 • farz namazon ki pabandi

 • sajdon ki kasrat

Question 13 of 30

Medal-premium 1

Q13. Qur'an mein namaz ke saath saath kis cheez se maddad mangne ka hukum milta hai ?

Select one of the following:

 • sabr

 • zakat

 • dua

Question 14 of 30

Medal-premium 1

Q14. Munafiq ki pehchan kya hai ?

Select one of the following:

 • namaz nahi padhte

 • dikhawe ke liye lambi lambi namaze padhte hai

 • namaz mein susti dikhate hai

Question 15 of 30

Medal-premium 1

Q15. Niyat se mutaliq mashoor hadeeth kis sahabi se marwi hai ?

Select one of the following:

 • Hazrat Abu Hurairah (r.a)

 • Hazrat Saeed Khudri (r.a)

 • Hazrat Umar bin Khattab (r.a)

Question 16 of 30

Medal-premium 1

Q16. Allah ta'la qayamat ke din ek Qari, ek Shahid aur ek Sakhi se Jahannam ki aag badhkaye ga. Iski wajah kya hai ?

Select one of the following:

 • badkaar

 • riyakaar

 • takabur karne wale the

Question 17 of 30

Medal-premium 1

Q17. Bachon ko tark-e-namaz par kis umr mein mara jae ?

Select one of the following:

 • 7

 • 12

 • 10

Question 18 of 30

Medal-premium 1

Q18. Namaz ke waqt ek farishta kehta hai ke "logon utho aur us aag ko bujhao jisko tumne apne gunahon ki wajah se jalaya hai" Aisa kis waqt ki namaz mein kiya jata hai ?

Select one of the following:

 • Fajr

 • Asr

 • Har namaz

Question 19 of 30

Medal-premium 1

Q19. Paanch waqt ki namazon ke badle kya hasil hota hai ?

Select one of the following:

 • gunah sagirah se bakshish

 • gunah kabirah se bakshish

 • dono jawab durust hai

Question 20 of 30

Medal-premium 1

Q20. Sahih Bukhari aur Sahih Muslim dono mein maujud ahadeeth ko kya kaha jata hai ?

Select one of the following:

 • muttafaqun alaih

 • sahihain

 • dono jawab durust hai

Question 21 of 30

Medal-premium 1

Q21. Ahsan hadeeth mein shirk-e-kafi (dikhawa) ko kis cheez se zyada khatarnak qarar diya gaya hai ?

Select one of the following:

 • shirk-e-akbar

 • qayamat ke zalzale

 • fitne dajjal

Question 22 of 30

Medal-premium 1

Q22. Paanch waqt ki namaz papandi se ada karne wala, qayamat ke din kis ke saath hoga ?

Select one of the following:

 • shuhada ke saath hoga

 • siddiqeen ke saath hoga

 • dono jawab durust hai

Question 23 of 30

Medal-premium 1

Q23. Kis namaz ki pabandi Allah ta'la ki hifazat mein le jati hai ?

Select one of the following:

 • Fajr

 • Isha

 • Asr

Question 24 of 30

Medal-premium 1

Q24. Wo kounsi namaz hai jiska chodna insaan ke liye jaan, maal aur aal ka nuqsaan qarar diya gaya ?

Select one of the following:

 • Fajr

 • Asr

 • Isha

Question 25 of 30

Medal-premium 1

Q25. Kis namazi ke liye qayamat ke din mukamal noor ki khushkhabri hai ?

Select one of the following:

 • raat ki tareeki mein masjid ane wale

 • namaz-e-ishraq ada karne wale

 • namaz-e-asr bajamat ada karne wale

Question 26 of 30

Medal-premium 1

Q26. Akhir wasiat Nabi (s.a.w.s) ne farmai ke namaz aur apne _____________ ka khayal rakhe.

Select one of the following:

 • maa baab

 • ahel wa ayal

 • ghulamo aur aurton

Question 27 of 30

Medal-premium 1

Q27. Munafiqeen par sub se bhari kounsi namaze hai ?

Select one of the following:

 • Isha aur Fajr

 • Fajr aur Asr

 • Asr aur Isha

Question 28 of 30

Medal-premium 1

Q28. Kounsa namazi Allah ka mulaqati hota hai ?

Select one of the following:

 • jo taweel (long) nawafil ada kare

 • waqt par namaz ada kare

 • jo achi tarah wodhu karke aye

Question 29 of 30

Medal-premium 1

Q29. Gazwae-Kandaq mein kuffar ke shadid hamle ki wajah se Nabi (s.a.w.s) ki kounsi namaz faut hui ?

Select one of the following:

 • Fajr

 • Asr

 • Isha

Question 30 of 30

Medal-premium 1

Q30. Jo shaks namaz-e-fajr aur namaz-e-isha bajamat ada kare, usko sawab diya jayega :-

Select one of the following:

 • puri raat ibadat ka

 • adhi raat ibadat ka

 • ek tihai (one third) raat ibadat ka

Icon_fullscreen
Asiya Abdul Raoof
Quiz by , created almost 2 years ago

The fundamentals of PRAYER

Eye 4145
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Asiya Abdul Raoof
Created by Asiya Abdul Raoof almost 2 years ago
Close