< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

tűzkár

Question 1 of 20

Medal-premium 1

1.) Mi a neve a 2011. évi. évi CXXVIII. Törvénynek?

Select one of the following:

 • a.) A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a
  veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védek-
  kelésről

 • b.) A belügyminiszter irányítása alá tartózó szervek katasztrófa-
  védelmi feladatairól, a védekezés végrehajtásának rendjéről,
  valamint e szervek irányítási és működési rendjéről

 • c. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
  Módosításáról

Question 2 of 20

Medal-premium 1

2.) Válassza ki a katasztrófavédelmi törvény végrehajtási rendeletét az alábbiak
közül!

Select one of the following:

 • a.) 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet

 • b.) 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet

 • c.) 179/1999. (XII. 10.) Korm. Rendelet

Question 3 of 20

Medal-premium 1

3.) Mi szabályozza a tűzvédelem és a tűzoltóság működését legmagasabb szinten?

Select one of the following:

 • a.) BM rendelet

 • b.) Törvény

 • c.) BM OKF

Question 4 of 20

Medal-premium 1

4.) Mi a neve az 1996. évi XXXI. Törvénynek?

Select one of the following:

 • a.) A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról

 • b.) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a
  tűzoltóságról

Question 5 of 20

Medal-premium 1

5.) Melyik jogszabály szól a tűzoltóság tűzoltási műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól, válassza ki a helyes választ!

Select one of the following:

 • a.) a 32/2011. (XII. 12.) BM. r.

 • b.) a 39/2011. (XI. 15.) BM. r.

 • c.) az 1/2003. (I. 9.) BM. r.

Question 6 of 20

Medal-premium 1

6.) Kinek a feladata a tűzoltás és a műszaki mentés?

Select one of the following:

 • a.) a megyei önkormányzaté

 • .) a tűzoltás és műszaki mentés állami feladat

 • c.) azon önkormányzaté, amely önkormányzati tűzoltósággal rendelkezik

Question 7 of 20

Medal-premium 1

7.) Válassza ki az alábbiak közül a Hivatásos Tűzoltóságok feladatait!

Select one of the following:

 • a.) tűzoltás, műszaki mentés

 • b.) tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat

 • c.) tűzoltás, műszaki mentés, tűzmegelőzés

Question 8 of 20

Medal-premium 1

8.) A Hivatásos Tűzoltóságnak hány percen belül kell megkezdeniük
a kivonulást?

Select one of the following:

 • a.) 2 percen belül

 • b.) 5 percen belül

 • c.) 6 percen belül

Question 9 of 20

Medal-premium 1

9.) Igaz vagy hamis?
Az Önkormányzati Tűzoltóság a riasztástól számított nyolc perces normaidőn belül kezdi meg a vonulást!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 10 of 20

Medal-premium 1

0.) Ki nevezi ki és menti fel a létesítményi tűzoltóság vezetőjét?

Select one of the following:

 • a.) a helyi önkormányzat polgármestere

 • .) a területileg illetékes hivatásos tűzoltóparancsnok

 • c.) a gazdálkodó szerv vezetője

Question 11 of 20

Medal-premium 1

11.) Igaz vagy hamis?
Az V-ös a riasztási fokozat, amelyben a beavatkozáshoz 6-nál több raj riasztása szükséges!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 12 of 20

Medal-premium 1

12.) Hová kell műveletirányító tervet készíteni?

Select one of the following:

 • a.) hívatásos tűzoltóságoknak a működési területükhöz tartozó településekre műveletirányító tervet kell készíteni

 • b.) 1000 főnél nagyobb lélekszámú lakótelepülésre

 • c.) vállalatokra, üzemekre, intézményekre

Question 13 of 20

Medal-premium 1

13.) Igaz vagy hamis?
Az MT adatlapon a tűzoltóságok erő és eszközállományát V-ös kiemelt
riasztási fokozatig kell tervezni!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 14 of 20

Medal-premium 1

14.) Milyen létesítményekre kell Tűzoltási Műszaki Mentési Tervet (TMMT)
készíteni?

Select one of the following:

 • a.) a tűzvédelmi, gazdasági és műemléki szempontból kiemelt fontosságú
  létesítményekre

 • b.) a tűzvédelmi szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre

 • c.) a műemléki szempontból kiemelt fontosságú létesítményekre

Question 15 of 20

Medal-premium 1

15.) Igaz vagy hamis?
A működési terület szerinti Hivatásos Tűzoltóság parancsnoka a kötelezőn
meghatározott létesítményeken, területeken kívül javaslatot tehet további
TMMT-k elkészítésére az illetékességi terület szerinti megyei katasztrófavé- delmi igazgatónak!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 16 of 20

Medal-premium 1

16.) Igaz vagy hamis?
A TMMT-t úgy kell elkészíteni, hogy nem kell tartalmilag összhangban
lennie az Országos Műveletirányitó Tervvel!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 17 of 20

Medal-premium 1

17.) Igaz vagy hamis?
A TMMT-nek tartalmaznia kell egy „Egyszerűsített Tűzoltási és Műszaki
Mentési Tervet” is!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 18 of 20

Medal-premium 1

18.) Igaz vagy hamis?
A raj a tűzoltás és műszaki mentés szervezetének taktikai része, amely a
rendelkezésre álló eszközeivel önálló beavatkozásra képes, létszáma 1+4 fő

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 19 of 20

Medal-premium 1

19.) Igaz vagy hamis?
A tűzoltás szervezetét a szolgálatparancsnok vezeti!

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Question 20 of 20

Medal-premium 1

20.) Igaz vagy hamis?
A helyismereti gyakorlat célja az állomány taktikai bevethetőségének szinten tartása, fejlesztése az országos, vagy nemzetközi tapasztalatok adaptálása – a helyi sajátosságok figyelembevételével – úgy a tűzoltási, minta a műszaki mentési tevékenység tekintetében.

Select one of the following:

 • a.) Igaz

 • b.) Hamis

Icon_fullscreen
Lőrinc Takács8165
Quiz by , created over 1 year ago

dfs

Eye 15
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Lőrinc Takács8165
Created by Lőrinc Takács8165 over 1 year ago
Close