< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Testiranje 2015 - prvi dio

Question 1 of 200

Medal-premium 1

Јавни путеви морају да имају најмање

Select one of the following:

 • једну саобраћајну траку

 • двије саобраћајне траке,

 • три саобраћајне траке.

Question 2 of 200

Medal-premium 1

Трајање заштитне мјере забране управљања моторним возилом рачуна се од?

Select one of the following:

 • а) дана почињеног прекршаја,

 • б) дана правоснажности прекршајног налога или рјешења суда,

 • в) дана депоновања возачке дозволе у органу који возача води у евиденцији.

Question 3 of 200

Medal-premium 1

3. На задњем сједишту путничког аутомобила смије се превозити дијете само када сједи на посебном подметачу прилагођеном његовој висини који омогућава употребу сигурносног појаса и када је исправно везан сигурносним појасем, ако је дијете старије:

Select one of the following:

 • а) од пет година, а млађе од 12 година,

 • б) од три године, а млађе од 10 година,

 • в) од пет година, а млађе од 14 година

Question 4 of 200

Medal-premium 1

4. Лака приколица је:

Select one of the following:

 • а) прикључно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 750 кг,

 • б) прикључно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 850 кг,

 • в) прикључно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 550 кг.

Question 5 of 200

Medal-premium 1

5. Пјешачка зона је уређена саобраћајна површина намијењена за кретање пјешака, у којој је:

Select one of the following:

 • а) дозвољено кретање моторних возила с посебним одобрењем,

 • б) дозвољено кретање моторних возила у времену од 22.00 до 06.00 часова,

 • в) дозвољено кретање моторних возила у времену од 24.00 до 06.00 часова.

Question 6 of 200

Medal-premium 1

6. На предњој страни возила не смију да имају свјетлосне, свјетлосно-сигналне или рефлектујуће уређаје или материје које дају свјетла:

Select one of the following:

 • а) црвене боје,

 • б) жуте боје,

 • в) бијеле боје.

Question 7 of 200

Medal-premium 1

7. На путу у насељу возач не смије возилом да се креће брзином већом од:

Select one of the following:

 • а) 50 km/h,

 • б) 60 km/h,

 • в) 70 km/h.

Question 8 of 200

Medal-premium 1

8. Јавни пут чине и:

Select one of the following:

 • а) ваздушни простор изнад коловоза у висини од седам метара, рачунајући од највише тачке коловоза,

 • б) ваздушни простор изнад коловоза у висини од пет метара, рачунајући од највише тачке коловоза,

 • в) ваздушни простор изнад коловоза у висини од девет метара, рачунајући од највише тачке коловоза.

Question 9 of 200

Medal-premium 1

9. Изнад коловоза јавног пута мора да постоји:

Select one of the following:

 • а) слободан простор у висини од најмање 4,5 м од највише тачке коловоза,

 • б) слободан простор у висини од најмање 5,5 м од највише тачке коловоза,

 • в) слободан простор у висини од најмање 3,5 м од највише тачке коловоза.

Question 10 of 200

Medal-premium 1

10. На путу резервисаном за саобраћај моторних возила и брзом путу ван насеља возач не смије да се креће брзином већом од:

Select one of the following:

 • а) 80 km/h,

 • б) 100 km/h,

 • в) 120 km/h.

Question 11 of 200

Medal-premium 1

11. Мимоилажење је пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смјера:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 12 of 200

Medal-premium 1

12. Обилажење је пролажење возилом поред другог возила које се по истом коловозу креће из супротног смјера:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 13 of 200

Medal-premium 1

13. Мотоцикл је:

Select one of the following:

 • а) моторно возило са два точка или са три асиметрично постављена точка (са бочном приколицом), код којег је радна запремина мотора већа од 125 цм3 и које на равном путу може развити брзину већу од 45 км на час,

 • б) моторно возило са два точка, код којег је радна запремина мотора већа од 75 цм3 и које на равном путу може развити брзину већу од 45 км на час,

 • в) моторно возило са два точка или са три асиметрично постављена точка (са бочном приколицом), код којег је радна запремина мотора већа од 75 цм3 и које на равном путу може развити брзину већу од 60 км на час.

Question 14 of 200

Medal-premium 1

14. Највећа дозвољена маса је:

Select one of the following:

 • а) маса возила заједно с његовом носивошћу,

 • б) дозвољена маса до које возило смије да се оптерети према декларацији произвођача возила,

 • в) дио укупне масе возила која се преко осовина возила преноси на водоравну подлогу.

Question 15 of 200

Medal-premium 1

15. Саобраћајна трака је:

Select one of the following:

 • а) обиљежени или необиљежени уздужни дио коловоза чија је ширина довољна за несметан саобраћај једног реда возила,

 • б) дио површине пута намијењен првенствено за саобраћај возила,

 • в) дио површине пута намијењен првенствено за саобраћај возила у једном смјеру.

Question 16 of 200

Medal-premium 1

16. Брзина кретања за аутобусе када се обавља организован превоз дјеце на путевима је ограничена на:

Select one of the following:

 • а) 60 km/h,

 • б) 70 km/h,

 • в) 80 km/h.

Question 17 of 200

Medal-premium 1

17. Брзина кретања за аутобусе са прикључним возилом за превоз лица, тролејбусе, градске аутобусе, аутобусе који осим уграђених сједишта имају и одређена мјеста за стајање и теретна моторна возила која вуку два прикључна возила је ограничена на:

Select one of the following:

 • а) 60 km/h,

 • б) 70 km/h,

 • в) 50 km/h.

Question 18 of 200

Medal-premium 1

18. На мопеду, трициклу, мотоциклу и четвороциклу не смије се превозити лице млађе од:

Select one of the following:

 • а) 10 година,

 • б) 12 година,

 • в) 14 година.

Question 19 of 200

Medal-premium 1

19. Брзина кретања моторних возила на путу под нормалним условима саобраћаја не смије да се ограничи саобраћајним знаком испод 60 км на час на магистралним путевима, а 40 км на час на осталим путевима:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 20 of 200

Medal-premium 1

20. За вријеме кретања возила у саобраћају на јавном путу возач не смије да користи мобилни телефон:

Select one of the following:

 • а) осим у случају да је мобилни телефон прилагођен употреби у возилу,

 • б) осим у случају када је возило заустављено ради поступања по саобраћајном знаку,

 • в) све горенаведено.

Question 21 of 200

Medal-premium 1

21. У путничком аутомобилу на предњем сједишту до возача не смије да се превози:

Select one of the following:

 • а) дијете млађе од 12 година,

 • б) дијете млађе од 10 година,

 • в) дијете млађе од осам година.

Question 22 of 200

Medal-premium 1

22. Жуто трептуће свјетло на семафору обавезује све учеснике у саобраћају на:

Select one of the following:

 • а) заустављање,

 • б) слободан пролаз,

 • в) кретање са повећаном опрезношћу.

Question 23 of 200

Medal-premium 1

23. Жуто свјетло упаљено истовремено са црвеним свјетлом служи за:

Select one of the following:

 • а) упозоравање учесника у саобраћају на скори престанак слободног пролаза и на појаву жутог, односно црвеног свјетла,

 • б) упозоравање учесника у саобраћају на скори престанак забране пролаза и на појаву зеленог свјетла,

 • в) жуто свијетло не може бити упаљено истовремено са црвеним.

Question 24 of 200

Medal-premium 1

24. Зелено трептуће свјетло на семафору служи за:

Select one of the following:

 • а) заустављање,

 • б) упозоравање учесника у саобраћају на скори престанак забране пролаза и на појаву зеленог свјетла,

 • в) упозоравање учесника у саобраћају на скори престанак слободног пролаза и на појаву жутог, односно црвеног свјетла.

Question 25 of 200

Medal-premium 1

25. Кад на раскрсници возила долазе из супротних смјерова и скрећу улијево, возачи се мимоилазе са своје десне стране:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 26 of 200

Medal-premium 1

26. Међународна возачка дозвола издаје се на период важења од:

Select one of the following:

 • а) једне године,

 • б) двије године,

 • в) пет година.

Question 27 of 200

Medal-premium 1

27. Паркирање возила је прекид кретања возила дужи од:

Select one of the following:

 • а) 5 минута,

 • б) 10 минута,

 • в) 15 минута.

Question 28 of 200

Medal-premium 1

28. Забрањено је заустављање и паркирање возила на обиљеженом пјешачком прелазу и на удаљености од њега мањој од:

Select one of the following:

 • а) 5 метара,

 • б) 7 метара,

 • в) 10 метара.

Question 29 of 200

Medal-premium 1

29. Возач не смије да заустави или паркира возило нарочито:

Select one of the following:

 • а) на прелазу пута преко жељезничке или трамвајске пруге у истом нивоу,

 • б) на жељезничким или трамвајским пругама или у близини тих пруга ако се тиме спречава или омета саобраћај возила која се крећу по шинама,

 • в) све горенаведено.

Question 30 of 200

Medal-premium 1

30. Полицијски службеник ће возачу који се возилом на путу креће брзином у насељу која је више од 50 km/h већа од дозвољене брзине, прекршајним налогом изрећи:

Select one of the following:

 • а) новчану казну од 400 КМ, заштитну мјеру забране управљања моторним возилом у трајању од два мјесеца и два казнена бода,

 • б) новчану казну од 100 КМ, заштитну мјеру забране управљања моторним возилом у трајању од једног мјесеца и два казнена бода,

 • в) новчану казну од 400 КМ, заштитну мјеру забране управљања моторним возилом у трајању од шест мјесеци и два казнена бода.

Question 31 of 200

Medal-premium 1

31. Полукружно окретање је:

Select one of the following:

 • а) окретање возила за 180 степени у односу на дотадашњи смјер кретања, ради укључења у супротни саобраћајни ток,

 • б) окретање возила за 180 степени у односу на дотадашњи смјер кретања,

 • в) окретање возила за 360 степени у односу на дотадашњи смјер кретања, ради укључења у супротни саобраћајни ток.

Question 32 of 200

Medal-premium 1

32. За вожњу по магли и у случају смањене видљивости морају да буду упаљена:

Select one of the following:

 • а) свјетла за означавање возила,

 • б) кратка свјетла, свјетла за маглу или оба свјетла истовремено,

 • в) дуга свјетла и свјетла за маглу.

Question 33 of 200

Medal-premium 1

33. Приликом кретања два или више возила која превозе опасне материје, растојање између тих возила не смије да буде мање од:

Select one of the following:

 • а) 50 метара,

 • б) 100 метара,

 • в) 200 метара.

Question 34 of 200

Medal-premium 1

34. Мопедом на јавном путу смије да управља лице које је навршило:

Select one of the following:

 • а) 12 године,

 • б) 14 година,

 • в) 16 година.

Question 35 of 200

Medal-premium 1

35. Кад се пјешаци крећу коловозом на јавном путу ван насеља дужни су да се крећу:

Select one of the following:

 • а) уз десну ивицу коловоза,

 • б) уз лијеву ивицу коловоза,

 • в) уз лијеву ивицу коловоза, односно уз десну, ако је такво кретање за њих безбједније.

Question 36 of 200

Medal-premium 1

36. На путу који има обиљежене пјешачке прелазе, пјешак је дужан да се креће тим прелазима, ако они нису од њега удаљени више од:

Select one of the following:

 • а) 50 метара,

 • б) 100 метара,

 • в) 150 метара.

Question 37 of 200

Medal-premium 1

37. У возила са правом првенства пролаза не спадају:

Select one of the following:

 • а) возила хитне помоћи,

 • б) ватрогасна возила,

 • в) возила за превоз опасних материја.

Question 38 of 200

Medal-premium 1

38. Знакови опасности служе да учеснике у саобраћају:

Select one of the following:

 • а) обавијесте о путу којим се крећу,

 • б) ставе им до знања забране и ограничења,

 • в) упозоре на опасност која пријети на путу.

Question 39 of 200

Medal-premium 1

39. Сматраће се да је под дјеловањем алкохола возач Ц категорије за кога се анализом крви или крви и урина, или другом методом мјерења количине алкохола у организму, утврди да количина алкохола у крви износи више од:

Select one of the following:

 • а) 0,3 gr/kg,

 • б) 0,0 gr/kg,

 • в) 0,2 gr/kg.

Question 40 of 200

Medal-premium 1

40. Потврда о регистрацији може се издати трајно за:

Select one of the following:

 • а) путнички аутомобил,

 • б) аутобус,

 • в) мопед.

Question 41 of 200

Medal-premium 1

41. Право да управља возилима која спадају у поткатегорију А1 и Б1 има лице које има:

Select one of the following:

 • а) 14 година,

 • б) 16 година,

 • в) 18 година.

Question 42 of 200

Medal-premium 1

42. Лицима млађим од 55 година возачка дозвола се продужава на рок важења од:

Select one of the following:

 • а) 5 година,

 • б) 10 година,

 • в) 15 година.

Question 43 of 200

Medal-premium 1

43. Растојање између вучног и вученог моторна возила, ако се вуче ужетом, мора да износи:

Select one of the following:

 • а) три до пет метара,

 • б) два до три метра,

 • в) пет до седам метара.

Question 44 of 200

Medal-premium 1

44. Возач моторног возила дужан је да употребљава за освјетљавање пута кратка свјетла умјесто дугих свјетала:

Select one of the following:

 • а) за вријеме кретања за другим возилом на растојању од најмање 100 м да дугим свјетлима свог возила не би засљепљивао возача возила испред себе,

 • б) за вријеме кретања за другим возилом на растојању од најмање 200 м да дугим свјетлима свог возила не би засљепљивао возача возила испред себе,

 • в) за вријеме кретања за другим возилом на растојању од најмање 300 м да дугим свјетлима свог возила не би засљепљивао возача возила испред себе.

Question 45 of 200

Medal-premium 1

45. Возач моторног возила дужан је да употребљава за освјетљавање пута кратка свјетла умјесто дугих свјетала прије мимоилажења с другим возилом на раздаљини с које оцијени да свјетлом свог возила засљепљује возача возила које му долази у сусрет, а при мимоилажењу с другим возилом – кад возач тог возила упали кратка свјетла или кад наизмјеничним паљењем и гашењем свјетала упозорава да му дуга свјетла сметају, увијек на раздаљини мањој од 200 м:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 46 of 200

Medal-premium 1

46. У случају продаје возила власник је дужан да одјави возило у року од:

Select one of the following:

 • а) 7 дана,

 • б) 15 дана,

 • в) 30 дана.

Question 47 of 200

Medal-premium 1

47. Власници возила старих двије и више година дужни су возило подвргнути техничком прегледу сваких:

Select one of the following:

 • а) 6 мјесеци,

 • б) 12 мјесеци,

 • в) 24 мјесеца.

Question 48 of 200

Medal-premium 1

48. Стикер наљепница је доказ о:

Select one of the following:

 • а) извршеном техничком прегледу возила,

 • б) регистровању возила,

 • в) власништву возила.

Question 49 of 200

Medal-premium 1

49. Потврда о регистрацији издаје се с роком важења од:

Select one of the following:

 • а) једне године,

 • б) двије године,

 • в) три године.

Question 50 of 200

Medal-premium 1

50. Кад се на јавном путу ван насеља које има само једну саобраћајну траку намијењену за саобраћај возила у једном смјеру крећу једно за другим моторна возила чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 кг или чија је дужина већа од седам метара:

Select one of the following:

 • а) возачи су дужни да између сваког од тих возила држе растојање од најмање 100 м,

 • б) возачи су дужни да између сваког од тих возила држе растојање од најмање 50 м,

 • в) возачи су дужни да између сваког од тих возила држе растојање од најмање 20 м.

Question 51 of 200

Medal-premium 1

51. Запрежним возилом на јавном путу може управљати:

Select one of the following:

 • а) возач са навршених 16 година живота,

 • б) возач са навршених 18 година живота,

 • в) возач са навршених 14 година живота.

Question 52 of 200

Medal-premium 1

52. Возило у саобраћају на путу не смије да буде оптерећено:

Select one of the following:

 • а) преко своје носивости која је уписана у потврду о регистрацији,

 • б) или преко дозвољеног осовинског оптерећења,

 • в) или преко највеће дозвољене масе, или преко могућности које дозвољавају особине пута утврђене прописима или саобраћајним знаком,

 • г) све горенаведено.

Question 53 of 200

Medal-premium 1

53. Терет на возилу треба да буде распоређен и, према потреби, причвршћен и покривен тако да:

Select one of the following:

 • а) не угрожава безбједност учесника у саобраћају и не наноси штету путу и објектима на путу,

 • б) не ствара сувишну буку и не расипа се по путу,

 • в) све горенаведено.

Question 54 of 200

Medal-premium 1

54. Терет на возилу не смије да пређе најудаљенију тачку на предњој страни возила:

Select one of the following:

 • а) више од 1 метра,

 • б) више од 2 метра,

 • в) више од 3 метра.

Question 55 of 200

Medal-premium 1

1. Насилничка вожња је:

Select one of the following:

 • а) када се возач са возилом у насељу креће брзином која је већа од дозвољене за више од 50км/h,

 • б) када се возач са возилом у насељу креће брзином која је већа од дозвољене за више од 80км/h,

 • в) када се возач са возилом ван насеље креће брзином која је већа од дозвољене за више од 50км/h.

Question 56 of 200

Medal-premium 1

2. Забрањено је заустављање или паркирање возила на (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) обиљеженом пјешачком прелазу и на удаљености мањој од седам метара од прелаза, као и на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза,

 • б) дијелу пута испред прелаза пута преко жељезничке или трамвајске пруге у истом нивоу и то на удаљености мањој од пет метара од тих прелаза,

 • в) обиљеженом пјешачком прелазу и на удаљености мањој од пет метара од прелаза, као и на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза.

Question 57 of 200

Medal-premium 1

3. Власник, односно, корисник је дужан да неовлашћену употребу возила пријави полицији (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) у року од 6 часова,

 • б) одмах по сазнању за то,

 • в) у року од 12 часова.

Question 58 of 200

Medal-premium 1

4. По коловозу је забрањено кретање пјешака ако је под дејством алкохола или опојних средстава (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 59 of 200

Medal-premium 1

5. Сматраће се да је пјешак под дејством алкохола ако се анализом крви или крви и урина или другом методом мјерења количине алкохола у организму утврди да количина алкохола у крви износи више од (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) 0,3г/кг,

 • б) 0,5г/кг,

 • в) 0,8г/кг.

Question 60 of 200

Medal-premium 1

6. Јахач, гонич, односно водич дужан је да води животињу која се креће по путу (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) што ближе десној ивици пута,

 • б) што ближе лијевој ивици пута,

 • в) што ближе средини пута.

Question 61 of 200

Medal-premium 1

7. У саобраћају на јавном путу, на прикључном возилу које вуче трактор дозвољен је превоз највише (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) три лица,

 • б) пет лица,

 • в) осам лица.

Question 62 of 200

Medal-premium 1

8. У саобраћају на јавном путу, у прикључном возилу које вуче мотокултиватор, дозвољен је превоз (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) једног лица,

 • б) два лица,

 • в) три лица.

Question 63 of 200

Medal-premium 1

9. У саобраћају на путу забрањено је превозити лице (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) у товарном простору теретног возила који има странице на каросерији,

 • б) прикључним возилом које вуче трактор, када трактор вуче више од три прикључна возила,

 • в) на трактору, осим на сједиштима уграђеним поред сједишта возача.

Question 64 of 200

Medal-premium 1

10. Дијете до шест година старости може да учествује у саобраћају као пјешак на коловозу само ако има као непосредног пратиоца лице старије (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) од 14 година,

 • б) од 16 година,

 • в) од 18 година.

Question 65 of 200

Medal-premium 1

11. Возач је дужан да се у зони смиреног саобраћаја креће брзином којом неће ометати кретање пјешака, односно брзином (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) до 5 км/h,

 • б) до 7 км/h,

 • в) до 10 км/h.

Question 66 of 200

Medal-premium 1

12. Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) 20 км/h,

 • б) 30 км/h,

 • в) 40 км/h

Question 67 of 200

Medal-premium 1

13. Ако један од учесника саобраћајне незгоде у којој је причињена мања материјална штета захтијева да полиција изврши увиђај на лицу мјеста, остали учесници нису дужни да сачекају полицију (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 68 of 200

Medal-premium 1

14. Забрањено је возачу возила, као и лицима која се налазе у возилу, за вријеме контроле овлашћеног лица да излазе из возила док их овлашћено лице не позове да изађу (Закон о безбједности саобраћаја РС):

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 69 of 200

Medal-premium 1

1. Ко води евиденције о поднесеним кривичним и прекршајним пријавама у вези са злоупотребом опојних дрога?

Select one of the following:

 • а) Министарство правде,

 • б) Министарство унутрашњих послова,

 • в) Оба наведена министарства.

Question 70 of 200

Medal-premium 1

2. Главни представник психотропних стимулативних супстанци је:

Select one of the following:

 • а) амфетамин,

 • б) хероин,

 • в) кокаин.

Question 71 of 200

Medal-premium 1

3. Из ког дијела канабиса се добија хашиш?

Select one of the following:

 • а) од лишћа,

 • б) из цвијета,

 • в) из врхова биљке.

Question 72 of 200

Medal-premium 1

4. Кокаин се уноси у организам:

Select one of the following:

 • а) ушмркивањем,

 • б) убризгавањем инјекције,

 • в) пушењем,

 • г) све наведено.

Question 73 of 200

Medal-premium 1

5. Опојне дроге које служе за наставне, лабораторијске и научне сврхе издају се на основу одобрења:

Select one of the following:

 • а) начелника ЦЈБ,

 • б) министра за послове здравља,

 • в) директора полиције.

Question 74 of 200

Medal-premium 1

6. Службено лице које је овластило Министарство унутрашњих послова може посједовати опојну дрогу:

Select one of the following:

 • а)да

 • б)не

 • в) само под условима прописаним посебним законом ради откривања кривичних дјела и извршилаца кривичних дјела

Question 75 of 200

Medal-premium 1

7. Превоз опојне дроге, те дијелова биљке из којих се може произвести опојна дрога дозвољен је ако је за пошиљку издата:

Select one of the following:

 • а) извозна дозвола државе из које се опојна дрога извози

 • б) увозна дозвола државе у коју се опојна дрога увози

 • г)све наведено

Question 76 of 200

Medal-premium 1

8. Евиденцију о одузетим количинама опојне дроге, новчаним средствима и другој одузетој имовини која потиче из недозвољеног промета опојним дрогама води:

Select one of the following:

 • а)Министарство унутрашњих послова и Министарство финансија

 • б) Републичка царина

 • в) све наведено

Question 77 of 200

Medal-premium 1

1. Шта представља предмет Закона о јавном реду и миру?

Select one of the following:

 • а) кажњавање починиоца прекршаја,

 • б) прописивање прекршаја јавног реда и мира и прекршајне санкције које се изричу прекршиоцима,

 • в) прекршајне санкције,

 • г) све наведено.

Question 78 of 200

Medal-premium 1

2. Јавни ред и мир према Закону о јавном реду и миру се дефинише као:

Select one of the following:

 • а) усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у јавном животу,

 • б) усклађено стање међусобних односа грађана ради обезбјеђивања једнаких услова за остваривање права на личну безбједност, мир и спокојство, приватни живот, слободу кретања,

 • в) усклађено стање међусобних односа грађана настало њиховим понашањем на јавном мјесту и дјеловањем органа и служби у јавном животу, ради обезбјеђивања једнаких услова за остваривање права грађана на личну безбједност, мир и спокојство, приватни живот, слободу кретања, заштиту људског достојанства и права малољетника и других лица,

 • г) све наведено.

Question 79 of 200

Medal-premium 1

3. Под јавним мјестом у смислу овог закона подразумијева се:

Select one of the following:

 • а) мјесто на којем је слободан приступ појединачно неодређеним лицима без услова или под одређеним условима, као и просторије државних органа, предузећа, других правних лица и других мјеста када је усљед близине или изложености видику или чујности извршеном радњом дошло до узнемиравања или негодовања грађана,

 • б) мјесто на којем је слободан приступ свим лицима без услова или под одређеним условима,

 • в) мјесто на којем је слободан приступ било којем лицу без услова, као и приступ у просторије државних органа, предузећа, других правних лица и других мјеста када је дошло до узнемиравања или негодовања грађана,

 • г) све наведено.

Question 80 of 200

Medal-premium 1

4. Које санкције се могу изрећи за прекршаје према Закону о јавном реду и миру?

Select one of the following:

 • а) новчана казна и казна затвора,

 • б) заштитна мјера,

 • в) новчана казна, казна затвора и заштитна мјера.

Question 81 of 200

Medal-premium 1

5. Који прекршаји се сматрају прекршајима јавног реда и мира?

Select one of the following:

 • а) основни прекршаји,

 • б) прекршаји против функционисања државних органа и јавних служби,

 • в) прекршаји против интереса малољетника и других лица,

 • г) остали прекршаји који су учињени на јавном мјесту,

 • д) све наведено.

Question 82 of 200

Medal-premium 1

6. Ко може прикупљати добровољне прилоге?

Select one of the following:

 • а) предузећа и друга правна лица,

 • б) хуманитарне и друге организације,

 • в) грађани и њихова удружења,

 • г) све наведено

Question 83 of 200

Medal-premium 1

7. Под којим условима се могу прикупљати добровољни прилози?

Select one of the following:

 • а) самоиницијативно, када грађанин сматра да је то потребно, према мјесту пребивалишта физичког лица, односно према сједишту правног лица, најкасније пет дана прије почетка прикупљања,

 • б) када су неопходна средства за лијечење обољелих лица, према мјесту пребивалишта физичког лица, односно према сједишту правног лица, најкасније пет дана прије почетка прикупљања,

 • в) уз претходну пријаву која се подноси надлежној организационој јединици Министарства унутрашњих послова према мјесту пребивалишта физичког лица, односно према сједишту правног лица, најкасније пет дана прије почетка прикупљања.

Question 84 of 200

Medal-premium 1

8. Шта треба да садржи пријава за прикупљање добровољних прилога?

Select one of the following:

 • а) име и презиме лица које врши прикупљање добровољних прилога,

 • б) назив организације која врши прикупљање добровољних прилога,

 • в) име и презиме лица за које се врши прикупљање добровољних прилога,

 • г) све наведено под а), б) и в),

 • д) име организације за прикупљање, име и презиме физичких лица која ће прикупљати прилоге, циљ, мјесто и вријеме трајања прикупљања.

Question 85 of 200

Medal-premium 1

9. У којим случајевима није потребна пријава за прикупљање добровољних прилога?

Select one of the following:

 • а) за прилоге који се прикупљају у оквиру предузећа или неког другог правног лица ради постизања заједничких циљева и задовољавања посебних потреба радника,

 • б) ако прикупљање организује мјесна заједница на својој територији или скупштина етажних власника, ради одређених циљева у оквиру активности мјесне заједнице, односно заједнице етажних власника,

 • в) прилози умјесто карата за културне манифестације које организују политичке организације и удружења грађана, у складу са програмом својих активности,

 • г) прикупљање прилога које организују вјерске заједнице.

 • д) све наведено

Question 86 of 200

Medal-premium 1

10. Који од доље наведених прекршаја спадају у групу прекршаја против функционисања државних органа и јавних служби?

Select one of the following:

 • а) уништавање јавних огласа и објава,

 • б) ограничење кретања на одређеном простору,

 • в) лажно представљање,

 • г) ометање државних органа у вршењу јавних функција,

 • д) све наведено,

Question 87 of 200

Medal-premium 1

11. Који од доље наведених прекршаја спадају у групу прекршаја против интереса малољетника и других категорија лица?

Select one of the following:

 • а) послуживање алкохола,

 • б) просјачење,

 • в) пропуштање обавезе старања о малољетнику,

 • г) коцкање,

 • д) све наведено,

 • ђ) све наведено под а), б) и в).

Question 88 of 200

Medal-premium 1

12. У коју групу прекршаја спадају прекршаји: препродаја улазница, угрожавање пролазника, држање опасних животиња без надзора?

Select one of the following:

 • а) основни прекршаји,

 • б) посебни прекршаји,

 • в) прекршаји против интереса малољетних лица,

 • г) прекршаји против интереса других лица,

 • д) прекршаји против уставног уређења,

 • ђ) све наведено,

 • е) остали прекршаји,

 • ж) све наведено под а), б) и в).

Question 89 of 200

Medal-premium 1

13. Конзумирање опојне дроге представља нарушавање јавног реда и мира које се врши:

Select one of the following:

 • а) конзумирањем на јавном мјесту само тзв. „лаких дрога“,

 • б) пушењем марихуане,

 • в) конзумирањем на јавном мјесту опојних дрога или психоактивних супстанци.

Question 90 of 200

Medal-premium 1

14. Проституција представља нарушавање јавног реда и мира лица:

Select one of the following:

 • а) које иницира проституцију нудећи новац,

 • б) које се бави подвођењем и присиљавањем лица на проституцију,

 • в) које за новчану или другу корист нуди или тражи услуге проституције, које изнајмљује, односно уступа просторије ради вршења проституције.

Question 91 of 200

Medal-premium 1

15. Привредном друштву може, за одређене прекршаје, бити изречена заштитна мјера забране вршења позива, дужности или дјелатности у трајању:

Select one of the following:

 • а) три мјесеца до једне године,

 • б) до шест мјесеци,

 • в) шест мјесеци до двије године.

Question 92 of 200

Medal-premium 1

1. Која су обиљежја кривичног дјела?

Select one of the following:

 • а) противправност, повреда заштићених вриједности, опасност, одређеност у закону,

 • б) противправност, одређеност у закону, опасност,

 • в) противправност, повреда заштићених вриједности, опасност, одређеност у закону, кривица учиниоца.

Question 93 of 200

Medal-premium 1

2. Да ли постоји кривично дјело ако је учињено у нужној одбрани или крајњој нужди?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 94 of 200

Medal-premium 1

3. Да ли се кривично дјело може извршити и нечињењем?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 95 of 200

Medal-premium 1

4. Шта је нужна одбрана?

Select one of the following:

 • а) Она одбрана која је неопходно потребна да се од свог добра или од добра другог одбије истовремени или непосредно предстојећи противправни напад.

 • б) Она одбрана која је неопходно потребна да се од себе или другог одбије истовремени напад.

Question 96 of 200

Medal-premium 1

5. Када постоји кривица учиниоца кривичног дјела?

Select one of the following:

 • а) Кривица постоји ако је учинилац у вријеме извршења кривичног дјела био урачунљив и при томе поступао са умишљајем.

 • б) Кривица постоји ако је учинилац у вријеме извршења кривичног дјела био урачунљив и планирао извршење кривичног дјела.

Question 97 of 200

Medal-premium 1

6. Када постоји директни умишљај?

Select one of the following:

 • а) Кривично дјело је учињено са директним умишљајем када је учинилац био свјестан свог дјела и хтио његово извршење.

 • б) Кривично дјело је учињено са директним умишљајем када је учинилац био свјестан свог дјела и пристао на његово извршење.

Question 98 of 200

Medal-premium 1

7. Када постоји евентуални умишљај?

Select one of the following:

 • а) Кривично дјело је учињено са ев. умишљајем када је учинилац био свјестан да усљед његовог чињењења или нечињења може наступити забрањена посљедица, али је пристао на њено наступање.

 • б) Кривично дјело је учињено са ев. умишљајем када је учинилац био свјестан да усљед његовог чињењења или нечињења може наступити забрањена посљедица, али је олако држао да неће.

Question 99 of 200

Medal-premium 1

8. Шта је покушај?

Select one of the following:

 • а) Покушај обухвата оне радње којима учинилац већ улази у стадијум извршења кривичног дјела (започето, а недовршено кривично дјело).

 • б) Покушај постоји кад учинилац одлучи да изврши кривично дјело али не предузме радњу извршења.

 • в) Покушај постоји у случају кад учинилац није поступао умишљајно.

Question 100 of 200

Medal-premium 1

9. Постоји ли неподобан покушај по КЗРС?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не.

Question 101 of 200

Medal-premium 1

10. Када постоји саизвршилаштво?

Select one of the following:

 • а) Ако више лица, учествовањем у радњи извршења или на други начин, заједнички изврше кривично дјело.

 • б) Ако лице са више радњи изврши више кривичних дјела.

 • в) Ако лице једном радњом изврши више кривичних дјела.

Question 102 of 200

Medal-premium 1

11. Који су облици саучесништва?

Select one of the following:

 • а) Помагање, подстрекавање, удруживање.

 • б) Помагање, подстрекавање.

 • в) Помагање, подстрекавање, саизвршилаштво.

Question 103 of 200

Medal-premium 1

12. Када постоји подстрекавање?

Select one of the following:

 • а) У случају када лице А са умишљајем подстрекне лице Б да изврши КД.

 • б) У случају када лице А помогне лицу Б у извршењу кривичног дјела.

 • в) У случају када лице А са лицем Б планира извршење кривичног дјела.

Question 104 of 200

Medal-premium 1

13. За подстрекавање на извршење кривичног дјела сматра се нарочито:

Select one of the following:

 • а) упућивање молбе, убјеђивање или наговарање,

 • б) приказивање користи од извршења кривичног дјела,

 • в) давање или обећавање поклона,

 • г) злоупотреба односа подређености или зависности,

 • д) довођење или одржавање лица у стању стварне или правне заблуде,

 • ђ) све горе наведено.

Question 105 of 200

Medal-premium 1

14. Шта се сматра помагањем?

Select one of the following:

 • а) Давање савјета или упутстава како извршити кривично дјело и стављање на располагање средстава за извршење кривичног дјела,

 • б) Отклањање препрека за извршење кривичног дјела, и унапријед обећано прикривање кривичног дјела, учиниоца, средстава којима је кривично дјело извршено, трагова кривичног дјела или предмета прибављених кривичним дјелом,

 • в) Све горе наведено.

Question 106 of 200

Medal-premium 1

15. Када постоји одговорност саизвршиоца, а кад подстрекача или помагача?

Select one of the following:

 • а) Саизвршилац је кривично одговоран у границама свог умишљаја или нехата, а подстрекач и помагач у границама њиховог умишљаја,

 • б) Свако је одговоран за свој дио извршеног дјела,

 • в) Не постоји одговорност помагача и подстрекача.

Question 107 of 200

Medal-premium 1

16. Може ли се саучесник ослободити од казне?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не.

Question 108 of 200

Medal-premium 1

17. Које су врсте казни?

Select one of the following:

 • а) Казна дуготрајног затвора, казна затвора, новчана казна,

 • б) Казна затвора, новчана казна,

 • в) Казна дуготрајног затвора, казна затвора.

Question 109 of 200

Medal-premium 1

18. Шта је сврха кажњавања?

Select one of the following:

 • а) Спречавање учиниоца да чини кривична дјела и његово преваспитавање, превентиван утицај на друге, развијање друштвене одговорности изражавањем друштвене осуде за кривично дјело и неопходности поштовања закона,

 • б) Спречавање учиниоца да чини кривична дјела и његово преваспитавање,

 • в) Спречавање учиниоца и превентивно дејство.

Question 110 of 200

Medal-premium 1

19. Које су мјере безбједности?

Select one of the following:

 • а) Обавезно психијатријско лијечење и одузимање предмета,

 • б) Обавезно лијечење од зависности, забрана вршења позива и забрана управљања моторним возилом,

 • в) Забрана приближавања и комуникације са одређеним лицем, удаљење из заједничког домаћинства, обавезан психосоцијални третман,

 • г) Све горе наведено.

Question 111 of 200

Medal-premium 1

20. Које су главне казне?

Select one of the following:

 • а) Дуготрајни затвор и затвор,

 • б) Дуготрајни затвор, затвор, новчана казна,

 • в) Затвор и новчана казна.

Question 112 of 200

Medal-premium 1

21. Да ли се може изрећи више главних казни?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не.

Question 113 of 200

Medal-premium 1

22. Када постоји стицај?

Select one of the following:

 • а) Када је учинилац једном радњом или са више њих учинио више кривичних дјела за која му се истовремено суди,

 • б) Када више лица изврши једно кривично дјело за које им се истовремено суди,

 • в) Када је учинилац учинио више радњи за које је већ осуђиван.

Question 114 of 200

Medal-premium 1

23. Врсте упозоравајућих санкција?

Select one of the following:

 • а) условна осуда,

 • б) судска опомена,

 • в) условна осуда и судска опомена.

Question 115 of 200

Medal-premium 1

24. Када се изричу упозоравајуће санкције?

Select one of the following:

 • а) учиниоцу који је крив за учињено кривично дјело само у случајевима кад, с обзиром на природу и тежину кривичног дјела, околности под којима је учињено и личност учиниоца, није нужна примјена казне и кад се сврха кажњавања може постићи упозорењем уз пријетњу казном или само упозорењем,

 • б) учиниоцу који почини лакша кривична дјела,

 • в) учиниоцу који у вријеме извршења кривичног дјела није био урачунљив.

Question 116 of 200

Medal-premium 1

25. Казна затвора не може бити краћа од 30 дана?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 117 of 200

Medal-premium 1

26. Казна затвора не може бити дужа од 20 година?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 118 of 200

Medal-premium 1

27. Када се изриче казна дуготрајног затвора?

Select one of the following:

 • а) за најтеже облике тешких кривичних дјела учињених са умишљајем,

 • б) за кривична дјела учињена од стране више лица,

 • в) само за кривична дјела против живота и тијела.

Question 119 of 200

Medal-premium 1

28. За које учиниоце се може изрећи казна дуготрајног затвора?

Select one of the following:

 • а) који су навршили 21 годину живота и више у вријеме извршења кривичног дјела,

 • б) за учиниоце који су навршили 18 година живота и више у вријеме извршења кривичног дјела.

Question 120 of 200

Medal-premium 1

29. По КЗРС, вријеме извршења кривичног дјела је?

Select one of the following:

 • а) кривично дјело учињено је у вријеме кад је учинилац радио или био дужан да ради, без обзира на то кад је посљедица наступила,

 • б) кривично дјело учињено је у вријеме кад је учинилац радио или био дужан да ради,

 • в) кривично дјело учињено је кад је посљедица наступила.

Question 121 of 200

Medal-premium 1

30. По КЗРС, мјесто извршења кривичног дјела је?

Select one of the following:

 • а) кривично дјело је извршено како у мјесту гдје је учинилац радио или је био дужан да ради, тако и у мјесту гдје је посљедица наступила,

 • б) кривично дјело је извршено само у мјесту гдје је учинилац радио или је био дужан да ради,

 • в) кривично дјело је извршено само у мјесту гдје је посљедица наступила.

Question 122 of 200

Medal-premium 1

31. Да ли постоји кривично дјело "трговина утицајем"?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 123 of 200

Medal-premium 1

32. Kрађa је?

Select one of the following:

 • а) свако одузимање туђе покретне и непокретне ствари са намјером да се њеним присвајањем прибави себи или другом противправна имовинска корист,

 • б) свако одузимање туђе покретне ствари,

 • в) одузимање туђе покретне ствари са намјером да се њеним присвајањем прибави себи или другом противправна имовинска корист.

Question 124 of 200

Medal-premium 1

33. Кривично дјело тешке крађе постоји:

Select one of the following:

 • а) ако је крађа извршена обијањем или проваљивањем или другим савлађивањем већих препрека да се дође до ствари из затворених зграда, соба, каса, ормара, благајни или других затворених просторија,

 • б) ако је крађа извршена на нарочито дрзак начин,

 • в) ако је крађа извршена од стране лица које је при себи имало какво оружје или опасно средство ради напада или одбране,

 • г) ако је крађа извршена од стране више лица која су се удружила за вршење краћа,

 • д) ако је крађа извршена искоришћавањем стања проузрокованог пожаром, поплавом, земљотресом или сличном несрећом,

 • ђ) ако је крађа извршена искоришћавањем немоћи или другог тешког стања неког лица,

 • е) ако је крађа извршена из мржње,

 • ж) све горе наведено.

Question 125 of 200

Medal-premium 1

34. Како се предузима гоњење за кривично дјело "Одузимање туђе ствари"у случају да је учињено без намјере стицања имовинске користи?

Select one of the following:

 • а) по приједлогу оштећеног,

 • б) по службеној дужности,

 • в) све горе наведено.

Question 126 of 200

Medal-premium 1

35. Ако је лака тјелесна повреда нанесена ударцем шаком, гоњење се предузима:

Select one of the following:

 • а) по приједлогу оштећеног,

 • б) по службеној дужности,

 • в) све наведено.

Question 127 of 200

Medal-premium 1

36. Да ли постоји кривично дјело ако је лице без своје кривице увучено у тучу?

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не.

Question 128 of 200

Medal-premium 1

37. Кривично дјело "Примање мита" постоји када:

Select one of the following:

 • а) "Службено или одговорно лице захтијева или прими поклон или какву другу корист или кад прими обећање поклона или какве користи, да у оквиру свог службеног овлашћења или у вези са својим службеним овлашћењем изврши службену радњу коју не би смјело извршити, или да не изврши службену радњу коју би морало или могло извршити“.

 • б) "Службено или одговорно лице захтијева или прими поклон или какву корист или које прими обећање поклона или какве користи да у оквиру свог овлашћења или у вези са својим овлашћењем изврши службену радњу коју би морало извршити или да не изврши службену радњу коју не би смјело извршити“.

 • в) Све горе наведено.

Question 129 of 200

Medal-premium 1

1. Употреба ловачког и спортског оружја забрањена је:

Select one of the following:

 • а) У ловиштима, објектима стрељачких организација и другим намјенским објектима,

 • б) Изван ловишта, објеката стрељачких организација и других намјенских објеката,

 • в) На отвореним и затвореним стрелиштима.

Question 130 of 200

Medal-premium 1

2. Ловачко оружје може набављати:

Select one of the following:

 • а) Лице које има чланство у ловачкој организацији и положен ловачки испит,

 • б) Лице које има најмање три године радног искуства на пословима ОСЛ и положен стручни испит,

 • в) Лице које је активни припадник Оружаних снага БиХ и има најмање два бојева гађања из ловачког оружја са олученим цијевима.

Question 131 of 200

Medal-premium 1

3. Одобрење за набавку оружја и муниције за личну безбједност може се издати лицу које наврши:

Select one of the following:

 • а) 16 година,

 • б) 18 година,

 • в) 21 годину.

Question 132 of 200

Medal-premium 1

4. Ко издаје одобрење за набавку оружја и муниције?

Select one of the following:

 • а) Полицијска станица,

 • б) МУП РС у сједишту,

 • в) Надлежна организациона јединица МУП-а РС на чијој територији грађанин има пребивалиште.

Question 133 of 200

Medal-premium 1

5. Одобрење за набављање муниције за оружје са олученим цијевима важи:

Select one of the following:

 • а) Двије године од дана издавања,

 • б) Шест мјесеци од дана издавања,

 • в) Трајно од дана подношења захтјева за набавку муниције.

Question 134 of 200

Medal-premium 1

6. Ко именује комисију за провјеру знања из теоријског и практичног дијела обуке за руковање ватреним оружјем?

Select one of the following:

 • а) Министар

 • б) Предсједник ловачког удружења

 • в) Директор

Question 135 of 200

Medal-premium 1

7. Дозвола за ношење оружја важи:

Select one of the following:

 • а) До истека рока важења оружног листа на основу којег је издата,

 • б) Три године од дана издавања,

 • в) Није ограничено важење.

Question 136 of 200

Medal-premium 1

8. Забрањено је носити трофејно оружје:

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не.

Question 137 of 200

Medal-premium 1

9. Оружје за личну безбједност може да носи лице:

Select one of the following:

 • а) Које посједује оружни лист,

 • б) Које посједује оружни лист и дозволу за ношење тог оружја, на безбједан начин који неће изазвати узнемиреност и негодовање грађана

 • в) Које је поднијело писани образложени захтјев органу унутрашњих послова.

Question 138 of 200

Medal-premium 1

10. Захтјев за издавање оружног листа подноси се у року од:

Select one of the following:

 • а) Осам дана од дана набавке оружја,

 • б) Мјесец дана од дана набавке оружја,

 • в) Није временски одређено.

Question 139 of 200

Medal-premium 1

11. Може ли се давати оружје на послугу:

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не,

 • в) Не, осим ловачког оружја лицу које има оружни лист за ту врсту оружја.

Question 140 of 200

Medal-premium 1

12. У ком року су чланови породице умрлог лица које је посједовало оружје дужни да о смрти лица обавијесте надлежни орган и предају оружје надлежном органу?

Select one of the following:

 • а) 60 дана

 • б) 30 дана

 • в) 20 дана

Question 141 of 200

Medal-premium 1

13. Ималац оружја и муниције дужан је да оружје и муницију преда надлежном органу на чување кад одлази у иностранство:

Select one of the following:

 • а) Више од 60 дана,

 • б) Више од годину дана,

 • в) Више од шест мјесеци.

Question 142 of 200

Medal-premium 1

14. Рјешење о одузимању оружја и муниције доноси:

Select one of the following:

 • а) Орган локалне управе,

 • б) Центри јавне безбједности,

 • в) Основни суд.

Question 143 of 200

Medal-premium 1

15. Јавна и друга предузећа, установе и друга правна лица која непосредно обављају послове физичког обезбјеђења и заштите објеката или која имају организовану властиту службу обезбјеђења могу повјерити оружје и муницију само:

Select one of the following:

 • а) Лицима која су радила најмање двије године на пословима са статусом овлашћеног службеног лица,

 • б) Лицима која имају овлашћење за обављање послова обезбјеђења имовине и лица,

 • в) Лицима која нису склона нарушавању јавног реда и мира у већем обиму.

Question 144 of 200

Medal-premium 1

16. Уколико се власник нађеног оружја не јави у року од годину дана:

Select one of the following:

 • а) Нађено оружје постаје власништво Републике Српске,

 • б) Нађено оружје се враћа родбини власника оружја,

 • в) Нађено оружје се уништава.

Question 145 of 200

Medal-premium 1

17. Поправку оружја могу вршити: (заокружити тачан одговор )

Select one of the following:

 • а) Ловачка удружења,

 • б) Стрељачки клубови,

 • в) Предузећа и радње уписане у судски регистар.

Question 146 of 200

Medal-premium 1

18. Надлежни орган за вођење евиденција о оружним листовима је: (заокружити тачан одговор )

Select one of the following:

 • а) Удружење ловаца,

 • б) Основни суд,

 • в) Организациона јединица МУП-а РС на чијем подручју ималац има пребивалиште.

Question 147 of 200

Medal-premium 1

1. Полицијски службеник ће извршити наређења која су очито нелегална:

Select one of the following:

 • а) не,

 • б) да,

 • в) пo потреби.

Question 148 of 200

Medal-premium 1

2. Службени разговори се смију водити у присуству непознатих лица:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) када непосредни руководилац да сагласност.

Question 149 of 200

Medal-premium 1

3. Полицијски службеник смије да прихвати поклон:

Select one of the following:

 • а) никада,

 • б) само кад je грађанину пружио посебан третман,

 • в) не, осим када се гостопримство веже за домаћински однос, нпр. пословни ручкови.

Question 150 of 200

Medal-premium 1

4. Конзумирање алкохола у службеним просторијама je дозвољено:

Select one of the following:

 • а) да,

 • б) не,

 • в) не, осим кад се то одобри за посебне прилике.

Question 151 of 200

Medal-premium 1

5. Полицијски службеници дужни су да се представе у свакој усменој, писменој и телефонској комуникацији:

Select one of the following:

 • а) не увијек,

 • б) да,

 • в) само када добију сагласност претпостављеног старјешине.

Question 152 of 200

Medal-premium 1

6. Примједбе на рад полицијских службеника могу се исказати на сљедећи начин:

Select one of the following:

 • а) непосредно, усменом примједбом, примједбом путем телефона,

 • б) примједбом у писаном облику,

 • в) на оба горенаведена начина.

Question 153 of 200

Medal-premium 1

7. Приватни интереси укључују Ваше имовинске и остале интересе и интересе сљедећих лица:

Select one of the following:

 • а) чланова Ваше уже породице; Ваших личних пријатеља; клубова и друштава којима припадате,

 • б) свих осталих група људи са којима имате личне или друштвене везе; или лица којима дугујете захвалност или која су Вас задужила на неки начин,

 • в) све горенаведено.

Question 154 of 200

Medal-premium 1

8. За осигурање безбједног радног окружења одговоран je:

Select one of the following:

 • а) начелник ЦЈБ,

 • б) руководство Министарства унутрашњих послова,

 • в) директор полиције.

Question 155 of 200

Medal-premium 1

9. Полицијски службеници своје обавезе према заједници:

Select one of the following:

 • а) дужни су да испуњавају кроз плаћање пореза, доприноса и осталих финансијских обавеза,

 • б) ослобођени су плаћања пореза и доприноса,

 • в) могу, а не морају плаћати порезе и доприносе.

Question 156 of 200

Medal-premium 1

10. Начини злоупотребе званичне информације:

Select one of the following:

 • а) одавање информација, кориштење информација за остваривање личне користи, кориштење информација за остваривање користи појединца или привредних субјеката,

 • б) кориштење информација за задовољавање личних интереса или интереса трећих лица; брисање, мијењање или уништавање службене информације,

 • в) све горенаведено.

Question 157 of 200

Medal-premium 1

11. Које су обавезе полицијских службеника по престанку радног односа?

Select one of the following:

 • а) Нема обавеза по престанку радног односа,

 • б) Остају у обавези поштовања повјерљивости и чувања службене тајне и ни под којим околностима не смију одати службену тајну,

 • в) Ради остваривања личне користи могу одати службену тајну.

Question 158 of 200

Medal-premium 1

12. Шта није један од задатака полицијских службеника?

Select one of the following:

 • а) Заштита само неких облика својине,

 • б) Послови асистенције и пружања помоћи другим органима,

 • в) Послови аналитике, информатике и везе.

Question 159 of 200

Medal-premium 1

1. Мирно окупљање грађана не може се одржати:

Select one of the following:

 • а) у близини објеката који се посебно обезбјеђују на удаљености најмање 50 метара,

 • б) у близини објеката који се посебно обезбјеђују на удаљености најмање 100 метара,

 • в) у близини објеката који се посебно обезбјеђују на удаљености најмање 200 метара,

 • г) не могу се уопште одржати у близини објеката који се посебно обезбјеђују.

Question 160 of 200

Medal-premium 1

2. Која врста обезбјеђења се предузима приликом посјета шефова страних држава?

Select one of the following:

 • а) Редовно обезбјеђење,

 • б) Посебно обезбјеђење,

 • в) Ванредно обезбјеђење,

 • г) МУП РС не обезбјеђује шефове страних држава.

Question 161 of 200

Medal-premium 1

3. У којој ситуацији се полицијски службеник који учествује у посебном обезбјеђењу може удаљити са мјеста на коме врши обезбјеђење?

Select one of the following:

 • а) Кад у непосредној близини објекта треба спријечити извршење тежег кривичног дјела или ухватити учиниоца кривичног дјела,

 • б) Кад непосредног старјешину треба обавијестити о догађајима који озбиљније угрожавају јавни ред и мир, личност или објекат, а на други начин није могуће то учинити,

 • в) Мјесто предвиђено за посебно обезбјеђење не може се напустити.

Question 162 of 200

Medal-premium 1

4. У случају проналаска минско-експлозивне направе у близини објекта који се посебно обезбјеђује или објекта у којем борави штићена личност, полицајац је дужан, у правилу:

Select one of the following:

 • а) хитно успоставити обезбјеђење лица мјеста догађаја и спријечити приступ неовлашћеним лицима,

 • б) покушати уклонити и деактивирати пронађену минско-експлозивну направу,

 • в) хитно се удаљити од пронађене минско-експлозивне направе.

Question 163 of 200

Medal-premium 1

5. Возач који на путу сусретне возило или колону возила под пратњом и возач којег сустигне возило или колона возила под пратњом дужан је:

Select one of the following:

 • а) обавезно зауставити возило,

 • б) по потреби зауставити возило.

Question 164 of 200

Medal-premium 1

6. Да ли се возилима под пратњом сматрају возила којима је додијељена пратња војне полиције?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Да, уколико се пратња врши са посебним моторним возилима опремљеним уређајима за давање посебних звучних сигнала и свјетлосних знакова црвене и плаве боје,

 • в) Да, уколико се пратња врши посебним моторним возилима опремљеним уређајима за давање посебних звучних сигнала и свјетлосних знакова црвене и плаве боје, и то за вријеме док се ти знакови дају,

 • г) Не.

Question 165 of 200

Medal-premium 1

7. Да ли се на возила под пратњом примјењују одредбе о забрани претицања колоне возила, под условом да не угрожавају безбједност других учесника у саобраћају?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не,

 • в) Не, под условом да не угрожавају безбједност других учесника у саобраћају.

Question 166 of 200

Medal-premium 1

8. Да ли возила под пратњом имају право првенства пролаза у односу на возила која се крећу раскрсницом на којој је саобраћај регулисан знацима овлашћеног лица?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не.

Question 167 of 200

Medal-premium 1

9. Које се мјере посебног обезбјеђења предузимају према предсједнику Народне скупштине Републике Српске?

Select one of the following:

 • а) Према предсједнику Народне скупштине Републике Српске се не предузимају мјере посебног обезбјеђења,

 • б) Према предсједнику Народне скупштине Републике Српске се предузимају само мјере посебног обезбјеђења у покрету,

 • в) Према предсједнику Народне скупштине Републике Српске се предузимају мјере на мјестима становања и у покрету,

 • г) Према предсједнику Народне скупштине Републике Српске се предузимају мјере на мјестима рада, становања и у покрету.

Question 168 of 200

Medal-premium 1

10. Мјере посебног обезбјеђења у Републици Српској по првом степену наређује:

Select one of the following:

 • а) предсједник Владе Републике Српске,

 • б) предсједник Републике Српске,

 • в) министар унутрашњих послова Републике Српске,

 • г) министар безбједности БиХ.

Question 169 of 200

Medal-premium 1

11. Мјере обезбјеђења по трећем степену обухватају:

Select one of the following:

 • а) примјену мјера оперативног, физичког и здравственог обезбјеђења,

 • б) обезбјеђење уз извршавање редовних послова и задатака,

 • в) примјену редовних мјера оперативног и физичког обезбјеђења, а на захтјев и по потреби предузимање техничких и санитарно-биохемијских мјера обезбјеђења,

 • г) обавезну примјену оперативно-превентивног, физичког, саобраћајног, превентивно-техничког, санитарно-техничког и биохемијског и здравственог обезбјеђења.

Question 170 of 200

Medal-premium 1

12. Ко врши процјену и одређивање степена опасности у случају пријетње постављеним експлозивом, када се ради о објектима на подручју ПС који се налазе у сједишту ЦЈБ?

Select one of the following:

 • а) Начелник Одјељења за послове обезбјеђења личности и објеката,

 • б) Начелник ЦЈБ,

 • в) Командир ПС, у његовом одсуству замјеник командира или дежурни старјешина.

Question 171 of 200

Medal-premium 1

13. Врсте обезбјеђења су: (заокружити тачнe одговорe)

Select one or more of the following:

 • а) редовно,

 • б) повремено,

 • в) ванредно,

 • г) седмично,

 • д) посебно.

Question 172 of 200

Medal-premium 1

14. Редовно обезбјеђење подразумијева обезбјеђење масовних спортских приредби и такмичења, обезбјеђење парада и поворки и других скупова на којима је присутан већи број грађана.

Select one of the following:

 • а) Тачно,

 • б) Нетачно.

Question 173 of 200

Medal-premium 1

15. Ванредно обезбјеђење подразумијева обезбјеђење масовних спортских приредби и такмичења, обезбјеђење парада и поворки и других скупова на којима је присутан већи број грађана.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 174 of 200

Medal-premium 1

16. У односу на снаге, средства и методе, обезбјеђење може бити физичко, техничко и комбиновано.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 175 of 200

Medal-premium 1

17. Посебно обезбјеђење обухвата мјере и радње које се предузимају у циљу обезбјеђења посебних скупова грађана који су уредно и на вријеме пријављени.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 176 of 200

Medal-premium 1

18. Физичко обезбјеђење подразумијева:

Select one of the following:

 • а) рационалан распоред људства,

 • б) рационалан распоред средстава у објекту и околини,

 • в) рационалан распоред људства и средстава у објекту и околини, као и посредно и непосредно обезбјеђење личности.

Question 177 of 200

Medal-premium 1

19. Комбиновано обезбјеђење подразумијева противпровалну, противдиверзиону и противпожарну заштиту.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 178 of 200

Medal-premium 1

20. Техничко обезбјеђење подразумијева:

Select one of the following:

 • а) рационални распоред људства и средстава у објекту и околини, као и посредно и непосредно обезбјеђење личности,

 • б) противпровалну, противдиверзиону и противпожарну заштиту,

 • в) примјену двије или више врста обезбјеђења

Question 179 of 200

Medal-premium 1

21. Комбиновано обезбјеђење подразумијева примјену два или више врста обезбјеђења.

Select one of the following:

 • True
 • False

Question 180 of 200

Medal-premium 1

22. Обезбјеђење врше:

Select one of the following:

 • а) само униформисани полицијски службеници,

 • б) униформисани полицијски службеници и полицијски службеници у цивилним одијелима,

 • в) полицијски службеници у цивилним одијелима.

Question 181 of 200

Medal-premium 1

1. Која област полицијских послова се регулише Правилником о дисциплинској одговорности полицијских службеника?

Select one of the following:

 • а) Полицијска овлашћења,

 • б) Процедуре рада,

 • в) Дисциплинска одговорност,

 • г) Дисциплинска одговорност полицијских службеника, покретање и вођење унутрашњег и дисциплинског поступка, прописују повреде дужности и дисциплинске мјере и остала питања у вези са дисциплинским поступком.

Question 182 of 200

Medal-premium 1

2. Који су дисциплински органи прописани Законом о полицијским службеницима?

Select one of the following:

 • а) Главни дисциплински тужилац и дисциплинска комисија,

 • б) Дисциплински тужилац и дисциплинска комисија

 • в) Дисциплинска комисија и Полицијски одбор,

 • г) Полицијски одбор и дисциплинска комисија,

 • д) Министар, директор, руководилац основне организационе јединице, дисциплинска комисија, главни дисциплински тужилац, дисциплински тужилац и Полицијски одбор.

Question 183 of 200

Medal-premium 1

3. Који су органи надлежни за изрицање дисциплинских санкција за лакше повреде дужности?

Select one of the following:

 • а) Надлежни руководни радник, шеф смјене, начелник Управе,

 • б) Директор, надлежни руководни радник, начелник Управе,

 • в) Руководилац основне организационе јединице, директор полиције и министар,

 • г) Све наведено.

Question 184 of 200

Medal-premium 1

4. Да ли ослобађање од кривичне или прекршајне одговорности подразумијева ослобађање од дисциплинске одговорности?

Select one of the following:

 • а) Не,

 • б) Да.

Question 185 of 200

Medal-premium 1

5. Да ли ослобађање од дисциплинске одговорности подразумјева ослобађање од кривичне или прекршајне одговорности?

Select one of the following:

 • а) Не,

 • б) Да.

Question 186 of 200

Medal-premium 1

6. Које дисциплинске мјере се могу изрећи полицијском службенику за учињену лакшу повреду дужности?

Select one of the following:

 • а) 10 % једномјесечне плате остварене у мјесецу кад је мјера изречена,

 • б) 15 % једномјесечне плате остварене у мјесецу кад је мјера изречена,

 • в) 20 % једномјесечне плате остварене у мјесецу кад је мјера изречена,

 • г) Писмена опомена и новчана казна у износу од 10% једне основне мјесечне плате полицијског службеника, остварене у мјесецу који је претходио изрицању дисциплинске мјере.

Question 187 of 200

Medal-premium 1

7. Злоупотреба коришћења боловања спада у лакше повреде дужности:

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не,

 • в) Зависи од дужине боловања.

Question 188 of 200

Medal-premium 1

8. Које дисциплинске мјере се могу изрећи полицијском службенику за учињену тежу повреду дужности?

Select one of the following:

 • а) Новчана казна у износу од 20% од основне мјесечне плате полицијског службеника остварене у мјесецу који је претходио изрицању дисциплинске мјере, а најдуже шест мјесеци и престанак радног односа,

 • б) Новчана казна у висини од 30% од основне мјесечне плате у трајању од једног до четири мјесеца, обустављање напредовања у виши чин, престанак радног односа, а најдуже шест мјесеци и престанак радног односа,

 • в) Писмена опомена, новчана казна у висини од 30 % од основне мјесечне плате у трајању од једног до шест мјесеци, престанак радног односа.

Question 189 of 200

Medal-premium 1

9. Полицијски службеник се не сматра одговорним за повреду дужности:

Select one of the following:

 • а) до окончања поступка,

 • б) до давања изјаве пред дисциплинским тужиоцем,

 • в) док се коначним рјешењем у дисциплинском поступку не утврди његова одговорност,

 • г) све наведено.

Question 190 of 200

Medal-premium 1

10. Ко су органи надлежни за изрицање дисциплинских мјера за теже повреде дужности и повреде које нарушавају интересе и углед Министарства и други јавни интерес?

Select one of the following:

 • а) Дисциплински тужилац и дисциплинска комисија,

 • б) Дисциплинска комисија и Полицијски одбор,

 • в) Дисциплински тужилац и Полицијски одбор,

 • г) Надлежни руководни радник.

Question 191 of 200

Medal-premium 1

11. Коме се може уложити жалба против првостепене одлуке за лакшу повреду дужности и против првостепене одлуке за теже повреде дужности и повреде које нарушавају интересе и углед Министарстваи други јавни интерес?

Select one of the following:

 • а) Дисциплинској комисији,

 • б) Полицијском одбору,

 • в) Дисциплинском тужиоцу,

 • г) Директору полиције.

Question 192 of 200

Medal-premium 1

12. Које дисциплинске мјере се могу изрећи полицијском службенику за учињене повреде дужности и повреде које нарушавају интересе и углед Министарства и други јавни интерес?

Select one of the following:

 • а) Писмена и усмена опомена, новчана казна, забрана напредовања,

 • б) Писмена опомена и новчана казна,

 • в) Новчана казна и обустављање напредовања,

 • г) Писмена опомена, новчана казна, обустављање напредовања у виши чин и престанак радног односа и

 • д) Писмена опомена, новчана казна и престанак радног односа.

Question 193 of 200

Medal-premium 1

13. Колико чланова има Дисциплинска комисија?

Select one of the following:

 • а) Три члана,

 • б) Пет чланова,

 • в) Седам чланова,

 • г) Зависи од предмета.

Question 194 of 200

Medal-premium 1

14. Ко покреће спровођење унутрашњег поступак по представкама, пријавама и захтјевима када је у питању тежа повреда дужности?

Select one of the following:

 • а) Дисциплински тужилац,

 • б) Непосредни руководни радник,

 • в) Инспекторат за унутрашњу контролу,

 • г) Дисциплинска комисија,

 • д) Начелник Јединице за професионалне стандарде,

 • ђ) Све наведено.

Question 195 of 200

Medal-premium 1

15. Уколико се утврди да је дисциплински оптужени дисциплински одговоран за тежу повреду дужности и повреде које нарушавају интересе и углед Министарства и друге јавне интересе, а која имају обиљежја корупције, дисциплински оптуженом изриче се дисциплинска мјера:

Select one of the following:

 • а) новчана казна 30 % у трајању 6 мјесеци,

 • б) новчана казна и обустављање напредовања,

 • в) престанак радног односа,

 • г) новчана казна и писмена опомена.

Question 196 of 200

Medal-premium 1

16. Против рјешења Полицијског одбора полицијски службеник може:

Select one of the following:

 • а) изјавити приговор директору у року од 15 дана од дана пријема рјешења,

 • б) изјавити приговор министру у року од 15 дана од дана пријема рјешења,

 • в) покренути поступак пред надлежним судом у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

 • г) тражити обнову поступка у року од 15 дана од дана пријема рјешења.

Question 197 of 200

Medal-premium 1

17. Може ли се усмена расправа водити без присуства дисциплински оптуженог полицијског службеника?

Select one of the following:

 • а) Да,

 • б) Не,

 • в) Зависи од предмета.

Question 198 of 200

Medal-premium 1

1. Шта од наведеног не спада у средства силе прописана Правилником о употреби силе:

Select one of the following:

 • а) физичка снага, укључујући борилачке вјештине,

 • б) службена палица,

 • в) средства за везивање,

 • г) средства за присилно заустављање лица или возила,

 • д) хемијска средства,

 • ђ) ватрено оружје,

 • е) службени пси,

 • ж) службени коњи,

 • з) водени топ,

 • и) специјална возила,

Question 199 of 200

Medal-premium 1

2. Шта се подразумијева под отпором лица?

Select one of the following:

 • а) Невербална или мисаона радња лица које се супротставља законитом наређењу или службеним мјерама и радњама полицијског службеника које се налажу ради обезбјеђења извршења службене радње,

 • б) Вербална, мисаона или физичка радња лица које се не супротставља законитом наређењу или службеним мјерама и радњама полицијског службеника које се налажу ради обезбјеђења извршења службене радње,

 • г) Вербална или физичка радња лица које се супротставља незаконитом наређењу или службеним мјерама и радњама полицијског службеника које се налажу ради обезбјеђења извршења службене радње,

 • д) Вербална или физичка радња лица које се супротставља законитом наређењу или службеним мјерама и радњама полицијског службеника које се налажу ради обезбјеђења извршења службене радње.

Question 200 of 200

Medal-premium 1

3. Које врсте отпора може да пружи лице према којем се спроводи службена мјера или радња полицијског службеника?

Select one of the following:

 • а) Радни отпор,

 • б) Нерадни отпор,

 • в) Активни и пасивни отпор,

 • г) Вољни и невољни отпор,

Icon_fullscreen

Testiranje 2015 - prvi dio

Zeljko Tanasic
Quiz by , created over 1 year ago

Policija, testiranje 2015, prvi dio

Eye 5
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Zeljko Tanasic
Created by Zeljko Tanasic over 1 year ago
Close