< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

EXAMEN HOY

Question 1 of 39

Medal-premium 1

La feina que feien el pagesos i ramaders, en altres temps, per millorar les seves espècies es podria definir com:

Select one of the following:

 • Selecció artificial

 • Selecció sexual

 • Selecció natural

Question 2 of 39

Medal-premium 1

La dieta humana requereix

Select one of the following:

 • Més lípids que glúcids

 • Més lípids que proteïnes

 • Més proteïnes que lípids

Question 3 of 39

Medal-premium 1

El cloroplast...

Select one of the following:

 • És la unitat mínima cel•lular

 • Té ADN propi

 • Produeix tot l’ATP cel•lular

Question 4 of 39

Medal-premium 1

Un exemple d’excitabilitat dels organismes és:

Select one of the following:

 • a. Observar una posta de sol

 • b. El color dels ulls que l’observen

 • c. La temperatura de les llàgrimes que cauen

Question 5 of 39

Medal-premium 1

5. La germinació...

Select one of the following:

 • a. Només es dóna a la llum

 • b. Només és dóna a les fosques

 • c. Les dues afirmacions són incorrectes

Question 6 of 39

Medal-premium 1

6. Un fet per ser científic ha de ser...

Select one of the following:

 • a. Important

 • b. Inequívoc

 • c. Reproduïble

Question 7 of 39

Medal-premium 1

7. El Fe el trobem lligat a la molècula de

Select one of the following:

 • a. Clorofil•la

 • b. Hemocianina

 • c. Hemoglobina

Question 8 of 39

Medal-premium 1

8. D’aquests 3 productes, quin és el pitjor per la dieta infantil?

Select one of the following:

 • a. Llaminadures

 • b. Gelat

 • c. Brioixeria

Question 9 of 39

Medal-premium 1

9. Els cítrics...

Select one of the following:

 • a. Aporten energia

 • b. Poden donar llum

 • c. Les dues són correctes

Question 10 of 39

Medal-premium 1

10. Els conjunt de sistemes biològics forma

Select one of the following:

 • a. Una espècie

 • b. Individu

 • c. Una comunitat

Question 11 of 39

Medal-premium 1

11. Un objectiu fonamental en l’estudi dels sistemes en primera és que els alumnes

Select one of the following:

 • a. Conèixer molt bé les parts que formen cada sistema i el seu funcionament

 • b. Adoptin comportaments saludables respecte del funcionament del seu organisme

 • c. Conèixer quines són les característiques metabòliques de l’espècie humana

Question 12 of 39

Medal-premium 1

12. La part no viva dels ecosistemes és diu:

Select one of the following:

 • a. Biocenosi

 • b. Biòtop

 • c. Comunitat

Question 13 of 39

Medal-premium 1

13. A part de l’aigua, el cos humà està “majoritàriament” format per:

Select one of the following:

 • a. Proteïnes

 • b. Glúcids

 • c. Greixos

Question 14 of 39

Medal-premium 1

14. La fotosíntesi animal...

Select one of the following:

 • a. Es dóna en els insectes

 • b. Requereix llum solar

 • c. No existeix

Question 15 of 39

Medal-premium 1

15. Tots els principis immediats orgànics es basen en la química de o del:

Select one of the following:

 • a. Oxigen i nitrogen

 • b. Proteïnes

 • c. Carboni

Question 16 of 39

Medal-premium 1

16. En la germinació hipogea...

Select one of the following:

 • a. La llavor surt a l’exterior

 • b. La llavor no surt a l’exterior

 • c. No hi ha llavor

Question 17 of 39

Medal-premium 1

17. L’hort escolar...

Select one of the following:

 • a. Inhibeix la participació de l’alumne

 • b. Estimula la competitivitat

 • c. Inclou les competències matemàtiques

Question 18 of 39

Medal-premium 1

18. La fotosíntesi...

Select one of the following:

 • a. Només es dóna en les plantes

 • b. Transforma energia solar en energia física

 • c. Ha canviat la composició atmosfèrica

Question 19 of 39

Medal-premium 1

19. Els cloroplasts i les mitocòndries...

Select one of the following:

 • a. Es troben dintre d’una mateixa cèl•lula animal

 • b. Es troben dintre d’una mateixa cèl•lula vegetal

 • c. No es poden trobar dintre d’una mateixa cèl•lula

Question 20 of 39

Medal-premium 1

20. La concentració de CO2 en l’atmosfera...

Select one of the following:

 • a. Disminueix a causa de la respiració

 • b. És molt baixa

 • c. Augmenta a causa de la fotosíntesi

Question 21 of 39

Medal-premium 1

21. La fotosíntesi...

Select one of the following:

 • a. Només es pot veure a nivell microscòpic

 • b. Varia segons la concentració d’oxigen

 • c. Es pot veure a simple vista

Question 22 of 39

Medal-premium 1

23. Una hipòtesi comprovada experimentalment es denomina:

Select one of the following:

 • a. Experiment

 • b. Teoria

 • c. Tesi

Question 23 of 39

Medal-premium 1

24. Els nivells d’organització de la matèria viva s’han format:

Select one of the following:

 • a. Durant l’evolució dels organismes

 • b. Per la unió de diferents espècies

 • c. Per multiplicació de nivells anteriors

Question 24 of 39

Medal-premium 1

25. La funció d’obtenció d’energia per els organismes es realitza en:

Select one of the following:

 • a. Citoplasma

 • b. Nucli

 • c. Mitocondris

Question 25 of 39

Medal-premium 1

26. La cèl•lula eucariota es va formar...

Select one of the following:

 • a. A l’inici de la vida sobre la Terra

 • b. Per endosimbiosi entre 2 cèl•lules unicel•lulars

 • c. Es va formar al mateix temps que les cèl•lules procariotes

Question 26 of 39

Medal-premium 1

27. La proporció de proteïnes de la dieta humana ha de ser:

Select one of the following:

 • a. Superior al 10%

 • b. Entre 10 i 20%

 • c. Inferior al 10%

Question 27 of 39

Medal-premium 1

28. Per sinecologia s’entén:

Select one of the following:

 • a. El comportament dels organismes en els ecosistemes

 • b. Les relacions tròfiques dels ecosistemes

 • c. Les relacions sexuals entre els organismes

Question 28 of 39

Medal-premium 1

29. Un dels factors limitants del nombre d’organismes que poden viure en un ecosistema és:

Select one of the following:

 • a. El nivell de descomposició dels nutrients

 • b. La capacitat fotosintètica dels herbívors

 • c. La quantitat de biomassa que posa cada nivell tròfic a disposició dels posteriors

Question 29 of 39

Medal-premium 1

30. Un consumidor secundari és aquell organisme que s’alimenta d’

Select one of the following:

 • a. Energia solar

 • b. Espècies vegetals

 • c. Altres animals

Question 30 of 39

Medal-premium 1

31. Els òrgans de les espècies unicel•lulars...

Select one of the following:

 • a. Són microscòpics

 • b. No tenen membrana diferenciada

 • c. Cap de les dues és correcta

Question 31 of 39

Medal-premium 1

32. L’ATP...

Select one of the following:

 • a. S’intercanvia entre cèl•lules

 • b. Només s’obté als cloroplasts

 • c. És la molècula energètica cel•lular

Question 32 of 39

Medal-premium 1

33. Els cromosoma, que és l’orgànul que duu la informació genètica, és present

Select one of the following:

 • a. En totes les cèl•lules de l’organisme

 • b. Just a les cèl•lules que formen el sistema reproductor

 • c. Just es formen en el moment de la reproducció

Question 33 of 39

Medal-premium 1

34. La respiració és...

Select one of the following:

 • a. Un procés metabòlic exclusivament animal

 • b. Un procés de síntesi d’ATP

 • c. Només té lloc a les fosques

Question 34 of 39

Medal-premium 1

35. La bicapa lipídica que constitueix la membrana cel•lulars està formada per:

Select one of the following:

 • a. Àcids grassos

 • b. Fosfolípids

 • c. Colesterol

Question 35 of 39

Medal-premium 1

36. Quins dels següents grups d’orgànuls podem trobar a la cèl•lula animal:

Select one of the following:

 • a. Paret cel•lular, membrana cel•lular, mitocondris

 • b. Mitocondris, ribosomes, cloroplasts

 • c. Sistema de golgi, reticle endoplasmàtic i citoesquelet

Question 36 of 39

Medal-premium 1

37. El control de funcionament del conjunt de sistemes biològics és responsabilitat de:

Select one of the following:

 • a. Sistema circulatori que aporta tots els nutrients i elimina les desfetes

 • b. El sistema genètic que produeix les proteïnes que regulen el funcionament del metabolisme

 • c. El sistema nerviós i sistema hormonal

Question 37 of 39

Medal-premium 1

38. Respecte de la biodiversitat:

Select one of the following:

 • a. Gràcies a les tècniques actuals ja es coneixen totes les espècies existents

 • b. No es coneixen totes les espècies existent, que contínuament se’n descobreixen de noves

 • c. Totes les formes vivents es varen formar fa molts d’anys i ara en desapareixen contínuament

Question 38 of 39

Medal-premium 1

39. La classificació dels organismes es basa en:

Select one of the following:

 • a. Semblances morfològiques entre espècies

 • b. Relacions evolutives entre les espècies

 • c. Segons el tipus de nutrició que tenen

Question 39 of 39

Medal-premium 1

40. En un ecosistema el cicle d’energia és

Select one of the following:

 • a. Obert

 • b. Tancat

 • c. Reciclable

Icon_fullscreen

EXAMEN HOY

marina.cuenca
Quiz by , created over 3 years ago

Quiz on EXAMEN HOY , created by marina.cuenca on 09/02/2014.

Eye 137
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
marina.cuenca
Created by marina.cuenca over 3 years ago
Close