< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Тест- Местоимения

Question 1 of 15

Medal-premium 1

Посочете НЕВЕРНИЯТ отговор.
В изречението:
"КОЙТО се захваща с много работи, ТОЙ ни една не свършва."
Думите "КОЙТО" и "ТОЙ" са:

Select one of the following:

 • А.) показателно и лично местоимение

 • Б.) лично и относително местоимение

 • В.) изпълняват полята на подлози

 • Г.) заместват имена на лица

Question 2 of 15

Medal-premium 1

В кой ред всички местоимения могат да заместят подлога в изречението ?

Select one of the following:

 • А.) той, никой, някой, който.

 • Б.) то, никого, някого, когото

 • В.) когото, го , всекиму, никому

 • Г.) тя, то, някого, който

Question 3 of 15

Medal-premium 1

Попълнете многоточието с правилния отговор:
Когато Господ иска да вземе ............................... имота, най-напред му взима акъла.

Select one of the following:

 • А.) на някого

 • Б.) на някому

 • В.) на някой

Question 4 of 15

Medal-premium 1

Какви по вид са местоименията в поговорката?
"Камъни хвърлят по онова дърво, което има плодове"

Select one of the following:

 • А.) притежателно и относително

 • Б.) показателно и относително

 • В.) неопределително и показателно

 • Г.) показателно и обобщително

Question 5 of 15

Medal-premium 1

Отбележете верния отговор.
В изречението кратките притежателни форми изпълняват служба на:

Select one of the following:

 • А.) подлог

 • Б.) несъгласувано определение

 • В.) непряко допълнение

 • Г.) съгласувано определение

Question 6 of 15

Medal-premium 1

Отбележете изречението, в което НЕ е допусната правописна грешка.

Select one of the following:

 • А.) Те всички са и мой приятели.

 • Б.) Взе под внимание тяхния проблем.

 • В.) Нима са твой всички тези градини!

 • Г.) Този прекрасен град е и неин.

Question 7 of 15

Medal-premium 1

В кое изречение е употребено местоимение?

Select one of the following:

 • А.) Всички имат домашно.

 • Б.) Момчетата са готови за мача.

 • В.) Казаха, че си готов изпита.

Question 8 of 15

Medal-premium 1

В кое изречение местоимението е членувано правилно?

Select one of the following:

 • А.) Твоят проблем не е маловажен.

 • Б.) Моя приятел постъпи нечестно

 • В.) Ще променя своят план.

Question 9 of 15

Medal-premium 1

В кое изречение има употребено местоимение?

Select one of the following:

 • А.) Новината не беше приятна.

 • Б.) Аз харесвам своята работа.

 • В.) Пожелах да пътуваме рано сутринта.

Question 10 of 15

Medal-premium 1

На кой ред е употребено възвратно лично местоимение?

Select one of the following:

 • А.) С него разговарях вчера.

 • Б.) За себе си съм сигурна, че се справих със задачите.

 • В.) Мария разчита на своята майка

Question 11 of 15

Medal-premium 1

В кое изречение няма местоимение?

Select one of the following:

 • А.) Ако имам време, ще прочета книгата.

 • Б.) Уверена съм, че нашите планове ще успеят.

 • В.) Моите приятели са искрени и добри.

Question 12 of 15

Medal-premium 1

Когато изразяваме принадлежности към подлога, използваме

Select one of the following:

 • А.) възвратно притежателно местоимение

 • Б.) лично име и предлога "на"

 • В.) притежателно местоимение

Question 13 of 15

Medal-premium 1

На кой ред е употребено възвратно притежателно местоимение?

Select one of the following:

 • А.) Катя си спомни за обещанието.

 • Б.) Аз обожавам своята сестра.

 • В.) Ваня поговори дълго с него.

Question 14 of 15

Medal-premium 1

На кой ред НЕ е употребено възвратно лично местоимение?

Select one of the following:

 • А.) Неочаквано го видях в магазина.

 • Б.) Той мисли единствено за себе си.

 • В.) Иван си купи череши.

Question 15 of 15

Medal-premium 1

Възвратно личното местоимение изпълнява служба на:

Select one of the following:

 • А.) подлог в изречението

 • Б.) пряко или непряко допълнение в изречението

 • В.) обстоятелствено пояснение

Icon_fullscreen

Тест- Местоимения

Рали Благоева
Quiz by , created over 3 years ago

Тест (преговор) на местоимения.

Eye 365
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Рали Благоева
Created by Рали Благоева over 3 years ago
Close