< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Theorie Rijles

Question 1 of 15

Medal-premium 1

Wat verstaat u onder voorsorteren als u linksaf wilt slaan bij wegen waar het verkeer in een richting is toegestaan?

Select one of the following:

 • Naar het midden van de weg gaan.

 • Zoveel mogelijk links op de rijbaan gaan rijden.

 • Rechts de kans afwachten

Question 2 of 15

Medal-premium 1

Mag de bestuurder van een motorrijtuig het portier open laten staan?

Select one of the following:

 • Dat mag nooit

 • Dat is toegelaten

 • Dat mag alleen als daardoor geen gevaar of hinder voor andere weggebruikers ontstaan

Question 3 of 15

Medal-premium 1

Wegrijden, achteruitrijden en vanuit een uitrit de weg oprijden mag alleen ........

Select one of the following:

 • Indien borden dit aangeven

 • Als dit zonder enig gevaar kan geschieden

 • Als dit mogelijk is zonder gevaar, hinder voor andere weggebruikers of schade te vooroorzaken

Question 4 of 15

Medal-premium 1

Een weg is verdeeld in twee gelijkwaardige rijbannen. Er is een middenberm. De bestuurder van een motorrijtuig mag .........

Select one of the following:

 • Beide rijbannan volgen.

 • Uitsluitend de rechterrijbaan volgen

 • niet inhalen

Question 5 of 15

Medal-premium 1

Wanneer moet men rechts inhalen?

Select one of the following:

 • Men mag nooit rechts inhalen

 • Slechts wanneer de ingehaald wordende bestuurder te kennen heeft gegeven dat hij links wil afslaan en daartoe heeft voorgesorteerd

 • Als men dit maar voorzichtig doet

Question 6 of 15

Medal-premium 1

Ik sta aan de rechterzijde van de weg met mijn auto en ik wil nu achteruit rijden. Hoe moet ik rijden?

Select one of the following:

 • Ik rijd via de berm stapvoet achteruit, zonder gevaar of hinder te doen onstaan.

 • Ik rijd stapvoets en langs dezelfde zijde achteruit, zonder gevaar of hinder voor andere weggebruikers te doen ontstaan.

 • Ik rijdt zo vlot mogelijk achteruit en zorg dat ik het overige verkeer niet hinder.

Question 7 of 15

Medal-premium 1

Ik wordt door een tegenlichter verblind. Wat moet ik doen?

Select one of the following:

 • ongedempte (bright) verlichting inschakelen

 • remmen en de berm op rijden

 • remmen en op de rijbaan stoppen

Question 8 of 15

Medal-premium 1

In welk geval mag de autobestuurder op een weg met tweerichtingsverkeer links op de weg stoppen?

Select one of the following:

 • Al het verkeer niet wordt belemmerd

 • Als de rechterzijde van de weg door geparkeerde motorvoertuigen bezet is

 • Als voor de rechterzijde van de weg een stopverbod van kracht is.

Question 9 of 15

Medal-premium 1

Welke motorijtuigen mag iemand die rijbewijs "B" heeft, besturen?

Select one of the following:

 • Motorrijtuigen, bestemd voor het vervoer van ten hoogste acht personen en een kleine vrachtauto

 • Motorrijtuigen met ten hoogste 8 zitplaatsen met inbegrip van die van de bestuurder en die meer dan 3500kg aan goederen kunnen vervoeren.

 • Motorrijtuigen bestemd voor het vervoer van personen met ten hoogste 8 zitplaatsen buiten die van de bestuurder en motorrijtuigen bestemd voor goederenvervoer met een maximum toegestane gewicht van niet meer dan 3500 kg.

Question 10 of 15

Medal-premium 1

op de volgende vijf plaatsen mag de bestuurder niet parkeren..

Select one of the following:

 • rechts langs de weg, op een verharde brem, op een verharde brem, naast een vuchtheuvel en op een voetpad.

 • op een trottior, op een brug, op een kruising, binnen 5 meter van een bushalte en links van een weg mat 2 richtingsverkeer.

 • op een trottior, op een helling, op een algemeene parkeerplaats, voor een brug en in een bocht.

Question 11 of 15

Medal-premium 1

De maximum breedte en hoogte voor voertuigen met lading inbegrepen, zijn ............

Select one of the following:

 • 2.50 meter en 3.10 meter

 • 2.30 meter en 3.20 meter

 • 2.60 meter en 3.50 meter

Question 12 of 15

Medal-premium 1

De bestuurder die een lichte aanhangwagen (z.g. trailer) achter zijn auto wil slepen, moet......

Select one of the following:

 • Een rijbewijs "B.E" hebben

 • Een vergunning aanvragen bij den Gezaghebber

 • Niet aan bijzondere voorwaarden voldoen

Question 13 of 15

Medal-premium 1

Mijn rijbewijs en de keuringskaart van mijn personenauto hebben een geldigheid van respektievelijk.................

Select one of the following:

 • twee en een jaar

 • twee en vijf jaar

 • vijf en twee jaar

Question 14 of 15

Medal-premium 1

Mag ik rechts via een berm een auto inhalen met mij auto?

Select one of the following:

 • Ja, dat mag, want een berm behoort tot de weg

 • Nee, dat mag niet want de bestuurders van motorrijtuigen mogen uitsluitend gebruik maken van de rijbaan

 • Ja, ik mag daar inhalen, want anders wordt de verkeer dat achter mij nader, belemmerd

Question 15 of 15

Medal-premium 1

De lading van mijn auto steekt aan de achterzijde precies 1 meter uit. Welke maatregeling moet ik nemen als ik 's nachts rijdt?

Select one of the following:

 • ik behoef geen andere maatregelen te nemen, als ik een rode vlag plaats aan de achterzijde

 • ik bevestig een lantaarn aan het punt van de uitstekende lading, die naar alle zijde roodlicht uitstraalt.

 • Voor lading die precies 1 meter aan de achterzijde uitsteek, behoef ik geen maatregelen te nemen

Icon_fullscreen
Maynard
Quiz by , created almost 5 years ago

havo Materials Quiz on Theorie Rijles, created by Maynard on 12/05/2013.

Eye 117
Pin 0
Balloon-left 0
Tags
Maynard
Created by Maynard almost 5 years ago
Close