< >
Join now to discover more
or create your own Quizzes
Quiz
GoConqr is a social learning network with free tools, resources, courses and groups.
already a member? Log in

Sociologie-proefexamen

Question 1 of 14

Medal-premium 1

Jonas speelde als kind al met zijn vrienden op straat. Doorheen de jaren zijn hun spelletjes steeds crimineler geworden. Elkaar uitdagen om een portefeuille te stelen, elkaar tips geven om hierin beter te worden of samen iemand in elkaar te slaan. Voor hen was het allemaal zeer gewoon. Tot ze wat ouder werden en de directeur van de middelbare school hen allemaal strafstudie gaf omdat ze volgens hem ‘kleine criminelen zijn’. Maar dat heeft hen als groep enkel hechter gemaakt. Ze gaan gewoon door met hun ‘spelletjes’. Iedereen is bang van hen en dat geeft hen een heerlijk gevoel van macht. Maar sinds een paar weken is er voor Jonas iets veranderd. Hij is tot over zijn oren verliefd op Louise die zijn gedrag helemaal afkeurt. Sindsdien wil hij helemaal niet meer meedoen met de spelletjes van zijn vrienden. Van welk van onderstaande concepten kun je GEEN voorbeeld terugvinden in deze situatieschets?

Select one of the following:

 • Aanhankelijkheid (Hirschi)

 • Secundaire deviantie (Lemert)

 • De differentiële associatietheorie (Sutherland en Cressey)

 • Interne Controlelocus (Rotter)

Question 2 of 14

Medal-premium 1

In zijn onderzoek wijst Dirk Draulans op de verschillen tussen mannen en vrouwen. Hij verwijst onder meer naar het verschil in winkelgedrag. “Als jager moest de voorhistorische man zonder veel tijd te verliezen recht op zijn doel afgaan, terwijl de vrouw als vruchtenverzamelaarster veel meer haar tijd nam en meer communiceerde met andere vrouwen. Daardoor zullen vrouwen vandaag bijvoorbeeld urenlang shoppen, terwijl de mannen veel vlugger hun aankopen doen.” Dirk Draulans zijn werk kan beschouwd worden als een voorbeeld van:

Select one of the following:

 • Culturele antropologie

 • Een sociobiologische benadering

 • Een biosociale benadering

 • Klinische sociologie

Question 3 of 14

Medal-premium 1

Samira, Jenny en Emma zijn drie kersverse bruiden. Samira is getrouwd met Jan. Ze heeft bewust gekozen voor een alternatief huwelijk, hoewel haar familie nu zwaar ontgoocheld is dat ze niet koos voor een traditioneel Marokkaans trouwfeest dat drie dagen duurt. Jenny heeft nog niet zo lang een relatie, maar zij en Steven zijn dolverliefd en op hun Las Vegas-citytrip zijn ze dan ook in een impulsieve bui getrouwd. Bij Emma was het een viering in intieme kring. Ze besloten te trouwen, omdat haar geliefde, afkomstig uit Zuid-Afrika, nog geen verblijfspapieren had. Hoe zou je het sociaal handelen van deze drie bruiden typeren volgens de typologie van sociaal handelen van Weber?

Select one of the following:

 • Samira: traditioneel handelen/ Jenny: instrumenteel rationeel handelen/ Emma: waarde-rationeel handelen

 • Samira: reflexief handelen/ Jenny: affectief handelen/ Emma: instrumenteel rationeel handelen

 • Samira: reflexief handelen/ Jenny: traditioneel handelen/ Emma: waarde-rationeel handelen

 • Samira: waarde-rationeel handelen/ Jenny: reflexief handelen/ Emma: instrumenteel rationeel handelen

Question 4 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is FOUT?

Select one of the following:

 • De geslachtsratio en de afhankelijkheidsratio van een familie in een primitieve samenleving bepalen de hoeveelheid arbeidskracht binnen de familie

 • De sociologische verbeelding verwijst naar de fantasie die sociologen hebben om af te wijken van hun algemene theorieën en meer rekening te houden met de persoonlijke levensloop van deze individuen

 • De vijfjarige Nora wordt na schooltijd opgevangen door haar grootmoeder omdat haar ouders allebei vergadering hebben. Thuis mag ze voor het avondeten nooit snoepen, maar bij oma waagt ze toch een poging om iets zoets te verkrijgen. Moraliteit staat hier gelijk aan moreel realisme.

 • Sociologie kon enkel ontstaan omdat er een erkenning was van het bestaan van cultuur

Question 5 of 14

Medal-premium 1

Wolf woont in een kibboets in Israël (Israëlische woongemeenschap). In deze kibboets wordt het socialisme op een verregaande manier toegepast. De leden moeten zware fysieke arbeid leveren en de kinderen slapen in kinderhuizen om zo het collectivisme te bevorderen. De middelen en doelen van de samenleving worden verworpen maar er zijn ook nieuwe in de plaats zijn gekomen. Dit is volgens de anomietheorie van Merton een voorbeeld van:

Select one of the following:

 • Ritualisme

 • Terugtrekking

 • Rebellie

 • Innovatie

Question 6 of 14

Medal-premium 1

Mo heeft vorig jaar een bedrijf voor loodgieterij overgenomen en de zaken floreren. Hij heeft zelfs zodanig veel werk dat hij op een dag beslist een extra mankracht aan te werven. Wanneer Chris, een ervaren loodgieter met een schitterend C.V. zich aanmeldt weet Mo toch niet goed wat te doen en zoekt hij allerlei drogredenen om zijn beslissing uit te stellen in de hoop dat zich nog iemand anders zou aanmelden... Chris is immers een vrouw. Wat Mo hier ervaren heeft inzake Chris is een voorbeeld van:

Select one of the following:

 • Rollenconflict

 • Charismatische autoriteit

 • Statusconflict

 • Statusinconsistentie

Question 7 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is JUIST?

Select one of the following:

 • Een minaret is een voorbeeld van materiële cultuur

 • Slavernij gaat nooit samen met sociale mobiliteit

 • Een vakbond is een voorbeeld van een Klasse-an-sich (Marx).

 • Als een socioloog cumulatief werkt dan werkt hij enkel met secundaire data

Question 8 of 14

Medal-premium 1

De Mbuti-pygmeeën leven in het oerwoud van de Democratische Republiek Congo. Ze trekken rond in groepen van 15 tot 60 personen en ze voorzien in hun levensbehoeften door te jagen en voedsel te verzamelen. Welke van onderstaande omschrijvingen past het best bij hun manier van leven (volgens de sociale stratificatietheorie van Blumberg)?

Select one of the following:

 • Door de grote overvloed aan voedsel in het oerwoud leven de Mbuti op een sedentaire manier en is collectief delen minder belangrijk

 • Wanneer jagen zo belangrijk is voor een groep om te overleven, krijgen de sterkste jagers een hogere status en vormen ze een sociale klasse die meer toegang heeft tot productiemiddelen dan de andere klassen

 • Door hun manier van leven en voedsel verzamelen is er geen materiële of sociale ongelijkheid bij de Mbuti

 • De familiesamenstelling is erg belangrijk voor de Mbuti aangezien die het aantal arbeidskrachten per familie bepaalt en zo de status van de familie kan verhogen of verlagen.

Question 9 of 14

Medal-premium 1

BOEH! is een actieplatform van diverse allochtone en autochtone vrouwenorganisaties, ontstaan in januari 2007 naar aanleiding van de intentie van het nieuwe stadsbestuur in Antwerpen om een hoofddoekverbod in te voeren voor stadspersoneel met publieke functies. Onder leiding van het bestuur worden heel wat activiteiten georganiseerd– waaronder bijvoorbeeld een postercampagne en een modeshow – met als doel te reageren tegen de beslissing van het stadsbestuur, in de hoop deze op termijn ongedaan te kunnen maken. BOEH! Is geen organisatie van allochtone vrouwen, maar een verzameling van zowel autochtone als allochtone Vlamingen die het niet eens zijn met de beslissing van het stadsbestuur en daar iets willen aan veranderen. Een dergelijke organisatie is een:

Select one of the following:

 • Klasse für sich (volgens Marx)

 • Aggregaat

 • Klasse an sich (volgens Marx)

 • Formele organisatie

Question 10 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is FOUT?

Select one of the following:

 • Dat topmanagers van banken menen dat ze een riante ontslagvergoeding horen te krijgen, is een kenmerk van de cultuur in de bankenwereld

 • Hedendaagse markteconomieën kenmerken zich volgens Dahrendorf (theorie stratificatie en autoriteit) door een vervaging van klassenverschillen en een toenemend belang van autoriteit als basis voor sociale stratificatie.

 • Het huren van een sociale woning is een voorbeeld van status kristallisatie

 • Het onderwijs is een primaire institutie in onze samenleving

Question 11 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is FOUT?

Select one of the following:

 • Een debat over het feit of homoseksualiteit aangeboren of aangeleerd is, kan worden omschreven als een nature versus nurture debat.
  Waarden kunnen niet hiërarchisch geordend worden.

 • Waarden kunnen niet hiërarchisch geordend worden.

 • Standenmaatschappijen komen vooral voor in landbouwsamenlevingen

 • Indien we aan mensen vragen of ze onze sociologische gevolgtrekkingen logisch vinden, dan zoeken we naar zinadequaatheid (Weber).

Question 12 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is JUIST?

Select one of the following:

 • Volgens de labelingtheorie (Howard Becker) is deviantie het resultaat van regeltoepassing, eerder dan van regelovertreding.

 • Socialisatie houdt altijd een actief leerproces in

 • Sociologie is altijd een subjectieve studie van de maatschappij aangezien sociologen een onderdeel van die maatschappij zijn

 • Het idee dat typisch mannelijke en vrouwelijke persoonlijkheidskenmerken universeel zijn, past in de theorie van de culture-and-personality school (zie onder andere Margaret Mead).

Question 13 of 14

Medal-premium 1

Welke van de onderstaande stellingen is JUIST?

Select one of the following:

 • Met generalisatie doelen we op het feit dat op basis van dezelfde data en analyses verschillende wetenschappers dezelfde resultaten dienen te leveren.

 • De verschillende werknemersteams van een bedrijf zijn op zichzelf staande figuraties. Samen vormen deze werknemersteams een structuur (N. Elias)

 • Het institutionaliseringsproces bestaat (volgens Berger & Luckmann) uit de volgende fasen: externalisatie –objectivatie – legitimatie – rationalisatie

 • Als ik mij zonder studeren kan opwerken van klerk tot directeur, is er zeker sprake van intergenerationele mobiliteit.

Question 14 of 14

Medal-premium 1

De fictieve school Het Kompas heeft een zeer specifieke onderwijsvisie. Ze hechten veel belang aan de ontwikkeling van hun leerlingen, om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op een succesvolle carrière. De leerlingen moeten hard werken, maar ze weten dat hun kansen vergroot worden door de opleiding die ze volgen. De school hecht veel belang aan een gezonde leer- en leefomgeving waarbij respect voor de natuur centraal staat. De schoolgebouwen zijn dan ook zo ingeplant in de natuurlijke omgeving van de school dat ze zo weinig mogelijk het ecologische systeem beïnvloeden. De leerlingen hebben veel inspraak en de school wordt gekenmerkt door tolerantie en respect voor anderen. Er wordt veel samengewerkt over de klas- en leeftijdsgrenzen heen en het einddoel is om met zo veel mogelijk leerlingen de eindmeet te bereiken. Welk van onderstaande stellingen is JUIST?

Select one of the following:

 • De schoolcultuur richt zich op de toekomst, heeft een relatie van onderschikking ten opzichte van de fysische werkelijkheid en de relatie van leerlingen en het schoolteam ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door collectivisme

 • De schoolcultuur richt zich op het heden, heeft een relatie van harmonie ten opzichte van de fysische werkelijkheid en de relatie van leerlingen en het schoolteam ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door individualisme

 • De schoolcultuur richt zich op de toekomst, heeft een relatie van harmonie ten opzichte van de fysische werkelijkheid en de relatie van leerlingen en het schoolteam ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door collectivisme.

 • De schoolcultuur richt zich op het heden, heeft een relatie van onderschikking ten opzichte van de fysische werkelijkheid en de relatie van leerlingen en het schoolteam ten opzichte van elkaar wordt gekenmerkt door individualisme.

Icon_fullscreen
Naomi van Wijk
Quiz by , created almost 4 years ago

Quiz on Sociologie-proefexamen, created by Naomi van Wijk on 23/05/2014.

Eye 153
Pin 0
Balloon-left 0
Tags No tags specified
Naomi van Wijk
Created by Naomi van Wijk almost 4 years ago
Close