VĚCNÁ BŘEMENA (SLUŽEBNOSTI) A SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU

Pavel Novotný
Quiz by Pavel Novotný, updated more than 1 year ago
Pavel Novotný
Created by Pavel Novotný almost 4 years ago
35
4

Description

Právo Quiz on VĚCNÁ BŘEMENA (SLUŽEBNOSTI) A SPRÁVA CIZÍHO MAJETKU, created by Pavel Novotný on 10/23/2017.

Resource summary

Question 1

Question
O věcných břemenech platí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 2

Question
Věcná břemena lze zřídit na:
Answer
 • cenný papír
 • movité věci
 • nemovitosti
 • obchodní podíl
 • pohledávku

Question 3

Question
O věcných břemenech neplatí:
Answer
 • vznikají pouze na základě písemné smlouvy
 • vznikají vkladem do katastru nemovitostí
 • vztahují se k věcem nemovitým
 • vztahují se pouze k věcem movitým
 • žádná odpověď není správná

Question 4

Question
Služebnost průhonu:
Answer
 • je právem zástavním
 • je věcným břemenem
 • je věcným právem k věci cizí
 • představuje právo doživotního užívání služebního pozemku
 • zakládá právo hnát zvířata přes služebný pozemek
 • zakládá právo chůze přes služebný pozemek
 • zakládá právo pastvy na služebném pozemku

Question 5

Question
Služebnosti jsou:
Answer
 • požívací právo
 • právo na svod dešťové vody
 • právo na vodu
 • právo pastvy
 • právo podzástavní
 • právo stavby
 • právo zadržovací
 • právo zástavní
 • služebnost okapu
 • služebnost průhonu

Question 6

Question
Správa cizího majetku:
Answer
 • je svěřena beneficientovi
 • je svěřena insolvenčnímu správci
 • je svěřena likvidátorovi
 • je svěřena správci
 • je úplatná
 • podléhá zákonnému režimu

Question 7

Question
Mezi věcná práva k věci cizí obvykle řadíme věcná břemena, právo zástavní, právo podzástavní a právo: [blank_start]_____[blank_end]
Answer
 • zadržovací
Show full summary Hide full summary

Similar

Rimsko pravo: pravo osoba
Elisa Day
Test 1,2,3
kaRa vux
Zakon o radu
Ana Pavić
Finance - izpitna vprašanja
Black Swan
Právo SEVERA v.1
Miroslav Heršálek
EQUILIBRIO QUIMICO
Joel Tapia
Mapa Mental para Resumir y Conectar Ideas
Dalia Amaya yagual