Podnikání - Obchodní právo

Klára Ťoupalíková
Quiz by , created over 1 year ago

aktualizované otázky na test z obchodního práva - 2017

878
21
0
Tags
Klára Ťoupalíková
Created by Klára Ťoupalíková over 1 year ago
'The Merchant of Venice' - William Shakespeare
cian.buckley
Using GoConqr to study geography
Sarah Egan
Using GoConqr to study English literature
Sarah Egan
Introduction to the Atom
Derek Cumberbatch
Část 2.
Nikola Truong
PENULISAN RESUME
Dhendy Andy
Penulisan Surat Lamaran Pekerjaan
Dhendy Andy
What people look for in a Pub
Ben Hancock
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS.ASPECTOS GENERALES
1998naysha
Fighting Fibro
Christina Cossette

Question 1

Question
PODNIKATELEM JE:
Answer
 • Sdružení osob podnikající pod společným názvem bez založení
 • Družstvo
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského listu
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem než podnikání

Question 2

Question
PODNIKATELEM NENÍ:
Answer
 • Osoba zapsaná v obchodním rejstříku
 • S.R.O. založené za jiným účelem, než je podnikání
 • S.R.O. s jediným společníkem
 • Fyzická osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění
 • Obchodní společnost, která vznikla za jiným účelem, než je podnikání
 • Sdružení osob podnikajících pod společným názvem bez založení právnické osoby
 • Družstvo
 • Žádná z předchozích odpovědí není správná

Question 3

Question
PODNIKÁNÍ JE ČINNOST, KTEROU MŮŽE OPRÁVNĚNĚ VYKONÁVAT:
Answer
 • Každá fyzická osoba
 • Každá právnická osoba
 • Pouze osoba, která má status podnikatele
 • Vždy pouze stát nebo státem určená právnická osoba
 • Žádná z předchozích možností

Question 4

Question
PODNIKATEL PROKAZUJE SVÉ ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ:
Answer
 • o Potvrzenou kopií jednotného registračního formuláře
 • o Výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností výpisem ze živnostenského rejstříku
 • o U ohlašovacích živností živnostenským listem a u koncesovaných živností koncesní listinou
 • o Žádná z uvedených možností není správná