ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (2ο Κεφάλαιο ΚΠΑ)

EVANGELIA ZACHOPOULOU
Quiz by EVANGELIA ZACHOPOULOU, updated more than 1 year ago
EVANGELIA ZACHOPOULOU
Created by EVANGELIA ZACHOPOULOU over 6 years ago
3035
0

Description

2 κπα Quiz on ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (2ο Κεφάλαιο ΚΠΑ), created by EVANGELIA ZACHOPOULOU on 09/07/2014.

Resource summary

Question 1

Question
Οι κοινωνικές ομάδες είναι τυχαίες συναθροίσεις ατόμων
Answer
 • True
 • False

Question 2

Question
Συμμετέχοντας σε κοινωνικές ομάδες αποκτάμε την αίσθηση του "εμείς"
Answer
 • True
 • False

Question 3

Question
Οι "ανοικτές" κοινωνικές ομάδες έχουν ανεκτικότητα και αποδοχή των διαφορετικών απόψεων
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Οι "κλειστές" κοινωνικές ομάδες δεν επιτρέπουν εύκολα σε άλλους την πρόσβασή τους στην ομάδα
Answer
 • True
 • False

Question 5

Question
Οι προκαταλήψεις οδηγούν στην άνιση μεταχείριση ευάλωτων, συνήθως, κοινωνικών ομάδων
Answer
 • True
 • False

Question 6

Question
Ένας από τους λόγους ένταξης του ατόμου σε μια ομάδα είναι η μίμηση-ταύτιση σε κάποιο πρότυπο
Answer
 • True
 • False

Question 7

Question
Οι κοινωνικές ομάδες διακρίνονται
Answer
 • Σε τυπικές ή άτυπες και σε ανοδικές ή καθοδικές
 • Σε πρωτογενείς ή δευτερογενείς και σε κλειστές ή ανοικτές
 • Σε χαλαρές ή αυστηρές

Question 8

Question
Πρωτογενείς κοινωνικές ομάδες ονομάζονται
Answer
 • Οι ομάδες που έχουν κοινά θρησκευτικά ή κοινωνικά ενδιαφέροντα
 • Οι ομάδες στις οποίες εντάσσεται το άτομο στην πορεία της ζωής του
 • Οι ομάδες στις οποίες εντάσσονται όλα τα άτομα, όπως η οικογένεια

Question 9

Question
Δευτερογενείς κοινωνικές ομάδες ονομάζονται
Answer
 • Οι ομάδες στις οποίες το άτομο εντάσσεται στην πορεία της ζωής του, συνήθως με τη θέλησή του
 • Οι ομάδες στις οποίες εντάσσονται όλα τα άτομα, όπως η οικογένεια
 • Οι ομάδες με κοινά θρησκευτικά ή κοινωνικά ενδιαφέροντα

Question 10

Question
Ανοικτές κοινωνικές ομάδες ονομάζονται
Answer
 • Οι ομάδες στις οποίες εντάσσονται ελεύθερα τα άτομα
 • Οι ομάδες που θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη των ατόμων σ' αυτές
 • Οι ομάδες που συνηθίζουν να συγκεντρώνονται σε ανοικτό χώρο

Question 11

Question
Κλειστές κοινωνικές ομάδες ονομάζονται
Answer
 • Οι ομάδες στις οποίες τα άτομα εντάσσονται ελεύθερα
 • Οι ομάδες που θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για την ένταξη των ατόμων σ' αυτές
 • Οι ομάδες που συνηθίζουν να συγκεντρώνονται σε κλειστό χώρο

Question 12

Question
Οι πιο συνηθισμένες μορφές προκαταλήψεων σχετίζονται
Answer
 • Με τις πολιτικές πεποιθήσεις των ανθρώπων
 • Με την εθνική καταγωγή, φυλή, φύλο, θρησκεία, κοινωνική τάξη των ανθρώπων
 • Με το έτος γέννησης

Question 13

Question
Οι κοινωνικές ομάδες διαλύονται
Answer
 • Όταν επιτευχθεί ο στόχος τους
 • Διαλύονται μόνο από το κράτος

Question 14

Question
Τα επαγγελματικά σωματεία ανήκουν
Answer
 • Στις πρωτογενείς κοινωνικές ομάδες
 • Στις δευτερογενείς κοινωνικές ομάδες

Question 15

Question
Οι συμμορίες ανήκουν
Answer
 • Στις ανοικτές κοινωνικές ομάδες
 • Στις κλειστές κοινωνικές ομάδες
Show full summary Hide full summary

Similar

GCSE Maths: Overview Note
Andrea Leyden
ExamTime Quick Guide to Getting Started
Andrea Leyden
GCSE AQA Biology 2 Plants & Photosynthesis
Lilac Potato
Memory-boosting tips for students
Micheal Heffernan
Art & Design in Context
Chloe Scott
MAPA MENTAL DISEÑO GRAFICO
Lizbeth Domínguez
Sistema nervioso y reproductivo
Cesar Waner
Sociología
cagok de leon
Enfermedades cerebrales
EDUARDO JOSELO BARRAGAN VERDEZOTO
Técnicas de cocción
Fernando Ruiz