Tuumaenergia

Maila Visnap
Quiz by , created over 1 year ago

Vasta küsimustele. Pärast vastamist näed enda tulemust ja saad kontrollida vastuseid.

20
0
0
Tags
Maila Visnap
Created by Maila Visnap over 1 year ago
GCSE AQA Physics 1 Energy & Efficiency
Lilac Potato
Waves
kate.siena
Forces and their effects
kate.siena
GCSE Music revision 1
georgie.proctor
GCSE AQA Biology - Unit 3
James Jolliffe
Junior Cert Physics formulas
Sarah Egan
Forces and motion
Catarina Borges
GCSE AQA Physics - Unit 3
James Jolliffe
Using GoConqr to study science
Sarah Egan
AQA Physics P1 Quiz
Bella Statham

Question 1

Question
Millise mõõteriistaga saab mõõta kiirgusdoosi?
Answer
 • dünamomeetriga
 • dosimeetriga
 • ampermeetriga
 • multimeetriga

Question 2

Question
Millest koosneb alfa kiirgus?
Answer
 • heeliumi tuumad
 • 2 prootonit ja 2 neutronit
 • kiired elektronid
 • prootonid
 • aatomid

Question 3

Question
Kõige suurema läbitungimisvõimega on gamma kiirgus.
Answer
 • True
 • False

Question 4

Question
Millistes protsessides vabaneb suurel hulgal energiat?
Answer
 • põlemine
 • keemiline reaktsioon
 • kergete tuumade ühinemine
 • raskete tuumade lõhustumine
 • oksüdeerumine

Question 5

Question
Mis on tuuma poolestusaeg?
Answer
 • Poolestusaeg on ajavahemik, mille jooksul laguneb pool elemendi esialgsete tuumadest.
 • Poolestusaeg on ajavahemik, mille jooksul laguneb pool elemendi esialgsete aatomitest.
 • Poolestusaeg on ajavahemik, mille jooksul lagunevad kõik elemendi esialgsete tuumadest.

Question 6

Question
Millist reaktsiooni kujutatakse pildil?
Answer
 • Kergete tuumade ühinemine
 • Raskete tuumade lõhustumine
 • Uute molekulide tekkimine

Question 7

Question
Pildil on inimesele kahjuliku kiirguse ohu märgid.
Answer
 • True
 • False

Question 8

Question
Millised jõud hoiavad koos tuuma?
Answer
 • gravitatsioonijõud
 • tuumajõud
 • elektrijõud
 • magnetjõud

Question 9

Question
Millistest osakestest koosneb aatomituum?
Answer
 • prootonitest
 • elektronidest
 • molekulidest
 • neutronitest
 • "+" ioonidest
 • "-" ioonidest
 • nukleonitest

Question 10

Question
Radioaktiivseid aineid saab hävitada.
Answer
 • True
 • False